ANEXE din 11 noiembrie 2016la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora (Anexele nr. 1-4)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016     +  Anexa nr. 1*Font 7* ┌──────────┐ │ Director │ └────┬─────┘ ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐│ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul ││Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară││ și Petiții │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru și │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │ │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relații cu Publicul│ │ Avize și │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘ │ Recepții │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară  +  Anexa nr. 3*Font 7* ┌────────────┐ ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐ │ └─────┬──────┘ │ v │ v ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │ │ Umane și Relații cu │ │ │Serviciul Economic │ │ Publicul │ │ │ │ └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘ │ │ │ v │ v ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Biroul Juridic și│ │ │Biroul Marketing și│ │ Resurse Umane │ │ │ Achiziții Publice │ └─────────────────┘ │ └───────────────────┘ v ┌────────────┐ │ Director │ │ Adjunct │ └─────┬──────┘ ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐ v v v v ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie și│ │ și Fotogrammetrie │ │ Informației și │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │ └────────────────────────┘ │ Comunicațiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4REGULAMENTde organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie----