DECRET nr. 35 din 31 decembrie 1989privind trecerea garzilor patriotice şi a activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul UNICPînă la elaborarea unei noi reglementări, Statul Major Central al Garzilor Patriotice trece la Ministerul Apărării Naţionale.Statele majore ale garzilor patriotice de la fostele comitete judeţene, municipale, de sector al municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, precum şi de la unele organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii, lîngă centrele militare judeţene şi vor fi subordonate Statului Major Central al Garzilor Patriotice.De asemenea, trece la Ministerul Apărării Naţionale activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------