ORDIN nr. 235 din 20 mai 2008pentru aprobarea Instrucțiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008    În temeiul art. 1 alin. 2 și al art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară cu privire la angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
    Borbely Karoly
    București, 20 mai 2008.Nr. 235.  +  AnexăINSTRUCTIUNIprivind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cugestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.