ORDIN nr. M.75 din 14 iulie 2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 4 august 2009  Pentru aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 și ale art. 32 alin. (1) și (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 80/2003 privind punerea în aplicare în Ministerul Apărării Naționale a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2003;b) Instrucțiunile privind activitatea legislativă și de asistență juridică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 81/2004*), cu modificările și completările ulterioare;c) Ordinul ministrului apărării nr. M. 188/2006**) privind punerea în aplicare, la nivelul Ministerului Apărării, a unor sancțiuni internaționale;d) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 29/2009 privind delegarea șefului Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Naționale în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu activitate jurisdicțională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.-----------*) Ordinul nr. M. 81/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare și securitate națională.**) Ordinul nr. M. 188/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare și securitate națională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Aurel Ionel Lascu,
  secretar de stat
  București, 14 iulie 2009.Nr. M.75.  +  AnexăINSTRUCȚIUNIprivind activitatea legislativă și de asistență juridică în Ministerul Apărării Naționale