LEGE nr. 51 din 2 martie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 7 martie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 5 septembrie 2016, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și pentru modificarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește reședința, eliberat de autoritățile străine, sau a pașaportului, cu menționarea statului de domiciliu, transmise prin poștă, inclusiv prin poșta electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.2. La articolul 93 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;3. La articolul 93 alineatul (2), după litera a2) se introduce o literă nouă, litera a3), cu următorul cuprins:a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:pct. a3 ≥ pct. b3;4. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare, cu respectarea formulei:pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3;5. La articolul 93 alineatul (2), după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;6. La articolul 95 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;7. La articolul 95 alineatul (2), după litera a2) se introduce o nouă literă, litera a3), cu următorul cuprins:a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:pct. a3 ≥ pct. b3;8. La articolul 95 alineatul (2), după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;9. La articolul 96 alineatul (1) litera a), după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele electorale permanente și suplimentare;10. La articolul 96 alineatul (1) litera b), după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele electorale permanente și suplimentare;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 2 martie 2018.Nr. 51.----