HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 martie 2018privind modificarea descrierii tehnice și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 6 martie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea privind protejarea monumentelor istorice nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 864, 867 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii, și transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 349 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  349Imobil, Str. Batiștei nr. 13, sectorul 2, București1.723,00H.G nr. 60/2018
   +  Articolul 4Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  București, 1 martie 2018.Nr. 60.  +  ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a cărui descriere tehnică se modifică și care se transmite în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Adresa imobilului care se transmiteNr. MFPCod clasificațiePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulValoare de inventar a imobiluluiCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  București, Str. Batiștei nr. 13, sectorul 21562678.29.09Domeniul public al statului, din administrarea Înaltei Curți de Casație și JustițieC.I.F. nr. 4340587Domeniul privat al statului, în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“C.U.I. RO 2351555Teren în suprafață de 1.723,00 mp - valoarea de inventar - 13.581.572 leiClădiri și împrejmuiri -Valoarea de inventar - 1.921.571,73 leiImobil Înalta Curte de Casație și JustițieNr. CF 228661Suprafață construită la sol: 714 mp; corp C1 compus din:subsol - suprafață totală de 337,05 mp;parter - suprafață totală de 558,22 mp;etaj - suprafață totală de 437,99 mpSuprafață totală 1.333,26 mp;Material construcție: betonNu are lift.Suprafața construită la sol: 197 mp; construcție C2 compusă din:subsol - suprafață totală de 135,71 mpparter - suprafață totală de 104,52 mpSuprafață totală 240,23 mp;Material construcție: betonNu are lift.Suprafață totală corp C1 + construcție C2 -1.573,49 mpSuprafață construită la sol: 10 mp; garaj - suprafață construită la sol 10 mp;Material construcție: betonFolosință: ghena de gunoiTeren - suprafață - 1.723,00 mp
  ----