ORDIN nr. 5.232 din 14 septembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015    În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,în temeiul prevederilor art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul școlar 2015-2016.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management și rețea școlară, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării științifice,
    Sorin Mihai Cîmpeanu
    București, 14 septembrie 2015.Nr. 5.232.  +  AnexaMETODOLOGIEde organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar