PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 106 din 7 februarie 2017.
   +  Cuprins  +  Abrevieri Cap. 1: Prezentarea generală a bazinului hidrografic Mureș Cap. 2: Riscul la inundații în bazinul hidrografic Mureș2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici Cap. 3: Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor Cap. 4: Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Măsuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Mureș4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Mureș4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A. Cap. 5: Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat Cap. 6: Informarea și consultarea publicului Cap. 7: Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea/evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I., inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp  +  Bibliografie  +  PLANȘE Planșa nr. 1 Harta hipsometrică Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice Planșa nr. 3 Utilizarea terenului Planșa nr. 4 Zone afectate de inundații istorice semnificative Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%) Planșa nr. 7 Riscul la inundații în scenariul mediu Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore  +  ANEXE Anexa 6.1 Planul de comunicare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații Anexa 6.2 Chestionare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații Anexa 6.3 Newsletter nr. 1 Anexa 6.4 Pliant P.M.R.I. Anexa 7.1 Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generate de inundații  +  TABELE Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice Tabel 2-2 Derivații de ape mari Tabel 2-3 Diguri Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente Tabel 2-6 Poldere Tabel 2-7 Inundații istorice în bazinul hidrografic Mureș Tabel 2-8 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Mureș Tabel 2-9 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Mureș Tabel 2-10 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații Tabel 2-11 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Mureș în cazul scenariului mediu Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%) Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național Tabel 4-3 Centralizator măsuri aplicabile la nivel A.B.A. Tabel 4-4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel e A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Mureș Tabel 4-5 Măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații asociate zonelor nou identificate cu risc la inundații pentru Bazinul Hidrografic Mureș Tabel 4-6 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundații Tabel 4-7 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. MUREȘ Tabel 5-1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național  +  FIGURI Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș Figura 2-2 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Mureș Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Mureș  +  Abrevieri A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă AMC - Aparate de măsură și control A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române" A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie A.R.A. - Asociația Română a Apei A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" B.H. - Bazin Hidrografic C.E. - Comisia Europeană CFR - Companiei Naționale de Căi Ferate C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă C.J. - Consiliul Județean C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență C.M.R. - Centru Meteorologic Regional C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor D.B.H. - District de Bazin Hidrografic D.C.A. - Directiva Cadru Apă D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R. D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I. DC - Drum Comunal DE - Drum European DJ - Drum Județean DN - Drum Național E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați F.I.R. - Formație de Intervenție RapidăG. A. - Gospodărirea Apelor HH - Hărți de hazard la inundații HR - Hărți de risc la inundații I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean LDE - Linie Dublă Electrificată LDN - Linie Dublă Neelectrificată LEL - Linie cu Ecartament Larg LI - Linie Închisă LII - Linie Îngustă LN - Linie Neinteroperabilă LSE - Linie Simplă Electrificată LSN - Linie Simplă Neelectrificată M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice M.D.T. - Modelul digital al terenului M.E. - Ministerul Energiei M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice MHC - Microhidrocentrală M.M.A.P. - Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații M.S. - Ministerul Sănătății M.T. - Ministerul Transporturilor ONG - Organizație Neguvernamentală P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie P.E.B. - Potențial ecologic bun P.F. - Persoană Fizică P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare" P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal PAT - Planul de Amenajare a Teritoriului PATN - Planul de Amenajare a Teritoriului Național PATZ - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal PET - Polietilena tereftalat REBAR - Registrul Național al Barajelor din România R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor S.A. - Societate pe Acțiuni S.C. - Societate Comercială S.C.I. - Situri de importanță comunitară S.E.B. - Starea ecologică bună S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor S.H. - Spațiu Hidrografic S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent SIMIN - Sistemul Meteorologic Integrat Național S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată STAS - Standard de stat TVR - Televiziunea Română U.A.T. - Unitate administrativ teritorială U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice UE - Uniunea Europeană U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România U.P.B. - Universitatea Politehnica București U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk CLC - Corine Land Cover DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters DSS - Decision Support System EEA - European Economic Area FRMPs - Flood Risk Management Plans GIS - Geographic Information System GPRS - General Packet Radio Service GSM - Global System for Mobile Communications I.E.D. - Industrial Emissions Directive IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control JRC - Joint Research Centre LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging NAVTEQ - Navigation Technologies OSM - Open Street Map P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment UoM - Unit of Management VPN - Virtual Private Network WATMAN - Information System for Integrated Water Management WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans WG-Floods - Working Group Floods WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet WIMS - Water Management System WISE - Web-based Inquiry Science Environment  +  Capitolul 1 Prezentarea generală a bazinului hidrografic Mureș Bazinul hidrografic Mureș este situat în partea centrală și de vest a României, având pentru extremități următoarele coordonate: longitudine: 20° 11'- limita vestică; 25° 44'-limita estică și latitudine: 45° 14'- limita sudică și 47° 08'- limita nordică. Bazinul hidrografic Mureș se învecinează la nord cu spațiile hidrografice Crișuri și Someș, la sud cu spațiul hidrografic Banat, bazinele hidrografice Jiu și Olt, la vest bazinul hidrografic Siret, iar la est granița cu Ungaria. Bazinul este amplasat în spațiul delimitat de Carpații Orientali, Meridionali și Apuseni, iar sectorul sau inferior este amplasat în centrul câmpiei Tisei.  +  Relief Bazinul hidrografic Mureș cuprinde toate formele de relief. Relieful prezintă o mare varietate de la câmpie la munți (altitudinea minimă este de 80 m, la ieșirea din țară, în Câmpia de Vest, iar cea maximă de 2509 m, în Munții Retezat). Aproximativ 25% din suprafața bazinului revine munților, 55% dealurilor și podișurilor, 15% văilor și luncilor și 5% câmpiilor. Ansamblul fizico-geografic se caracterizează prin existența mai multor unități de relief: ● Unitatea Carpatică montană ● Unitatea Podișului Transilvaniei ● Unitatea Piemontană ● Unitatea de Câmpie1. Unitatea Carpatică montană compusă din Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.2. Podișul Transilvaniei care cuprinde: dealurile înalte piemontane din estul Transilvaniei (Hm 650-700 m); podișul înalt al Târnavelor (Hm 600-700 m); podișul înalt al Târnavelor; podișul Bistriței ardelene (Hm 850-900 m); câmpia Transilvaniei și podișul Secașelor; podișul de jos al Târnavelor (Hm 500-600 m).3. Unitatea Piemontană (Hm 200-250 m) o treaptă de relief intermediară între Carpații Occidentali și Câmpia Tisei, constituită parțial din albia majoră a Mureșului și versantul nordic al dealurilor Lipovei.4. Unitatea de Câmpie - o mică parte din sectorul estic al Câmpiei Tisei. În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a bazinului hidrografic Mureș.  +  Geologia Râul Mureșul Superior, între Izvoare și defileul Toplița - Deda este situat într-o zonă de proveniență neovulcanică (zona Oaș, Gutîi, Văratec în nord și zona Călimani, Gurghiu, Harghita în sud) unde predomină andezitele și piroclastitele, în zona de nord și respectiv andezite, riolite, dacite și mai puțin aglomerate, în sud. Râul Mureșul mijlociu, amplasat în zona centrală a Podișului Transilvaniei între Deda și Alba Iulia (266 km.), este situat în Podișul Transilvaniei care, datorită mișcărilor neotectonice din cuaternar, este structurat în trei mari fâșii (domuri, diapir și monoclin) fiind repartizat pe 8 niveluri de terase. Depozitele din terase sunt de origine aluvială, granulometric predominând pietrișurile și nisipurile. Culoarul Mureșului inferior, situat între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscăi, între Alba Iulia și Lipova (255 km) se încadrează din punct de vedere morfostructural, în subunitățile Munților Metaliferi, a depresiunilor intramontane și a Subcarpatilor de Curbura și este alcătuit din depozite de conglomerate, marne, gresii, masive de sare, tufuri și nisipuri. Sarea, formată în tortolian, străpunge formațiunile mai noi sub formă de diapir. Mureșul inferior din Câmpia de Vest, cuprins între Lipova și granița cu Ungaria (117 km), se situează la marginea estică a Depresiunii Panonice. Fundamentul cristalin este la mică adâncime (300-400 m) și este acoperit de depozite tortolian-pliocene.  +  Clima Bazinul hidrografic Mureș se află în sectorul de climat continental-moderat cu veri călduroase și ierni lungi și reci, cu precădere în zonele montane din nord-estul bazinului, iar în vest climatul prezintă nuanțe de ariditate, verile fiind în general mai secetoase și mai calde. În bazinul hidrografic al Mureșului superior temperaturile medii multianuale oscilează între 5°C - 6°C în sectorul depresionar și cu puțin peste 0°C în sectorul muntos, cu luna cea mai rece, ianuarie (-6°C .... -7°C) și luna cea mai caldă, iulie (12°C .... 17°C). Climatul în bazinul mijlociu al Mureșului este caracterizat prin valori medii anuale ale temperaturii de aproximativ 8°C, temperaturile medii lunare coboară până la -4°C în luna ianuarie și depășește pe alocuri 18°C - 19°C în iulie. Culoarul Mureșului inferior, situat între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscăi, între Alba Iulia și Lipova se caracterizează din punct de vedere climatic prin temperaturi anuale sub 6°C în sectorul montan și 9°C - 10°C în lungul văii Mureșului. În zona Mureșului inferior din Câmpia de Vest temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10°C - 11°C. Temperatura medie lunară în ianuarie este de -2 - 3° C și de 18°C - 21°C în luna iulie. Cantitatea de precipitații medie multianuală este cuprinsă între 480 mm și 980 mm, cu o medie de 610 mm pe bazin.  +  Resursa de apă Râul Mureș (cod cadastral: IV.1) are izvorul propriu-zis în sudul Depresiunii Giurgeului, la o altitudine de 850 m, lângă comuna Izvorul Mureșului. Bazinul hidrografic al râului Mureș are o suprafață de 28.310 kmp, inclusiv Canalul Ier, ceea ce reprezintă 11,7 % din suprafața țării. Mureșul curge în cea mai mare parte pe teritoriul țării noastre pe o lungime de 761 km. Rețeaua hidrografică codificată însumează 758 cursuri de apă și 10.861 km. Principalii afluenți ai râului Mureș sunt: r. Gurghiu (L=53km, S=563kmp); r. Arieș (L=166km, S=3005kmp); r. Niraj (L= 82 km, S= 651kmp); r. Târnave (L= 246km, S=6253kmp, denumită de la izvor r.Târnava Mare L=223km, S= 3666kmp până la confluența cu r. Târnava Mică); r.Târnava Mică (L= 196km, S= 2071kmp); r. Ampoi (L= 57km, S=576kmp); r. Sebeș (L= 96km, S= 1304kmp) și r. Strei (L= 93 km, S= 1983kmp). Cursul Mureșului de la obârșie până la vărsare se poate împărți în patru sectoare caracteristice: ● Mureșul superior ce cuprinde Depresiunea Giurgeului și defileul Toplița-Deda; ● Mureșul mijlociu axat pe zona centrală a Podișului Transilvaniei, între Deda și Alba Iulia; ● Culoarul Mureșului inferior, cuprins între Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Munții Banatului, între Alba Iulia și Lipova; ● Mureșul inferior din Câmpia de Vest, între Lipova și granița cu Ungaria. În cadrul bazinului hidrografic Mureș se desfășoară activitate hidrometrică pe 64 cursuri de apă, la 109 stații hidrometrice de bază unde se efectuează complexul de observații și măsurători, având ca scop cunoașterea regimului hidrologic. În tabelul 1-1 se prezintă principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici.  +  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici
  Nr. crt.     Râul    Stația hidrometrică    F (kmp)    Hmed (m)    Parametri hidrologici
  Qmma (mc/s) Qmax 1o (mc/s) R (kg/s)
    1. Mureș  Glodeni   3781   849   39.8   1195   13.1
  2.Mureș Alba Iulia 18055 625 103.6 2455 55.1
  3.Mureș Arad 27280 618 186.0 2390 69.6
  4.Arieș Turda 2403 897 25.3 1170  
  5.Târnava Mare Blaj 3653 558 14.9 925 13.2
  6.Strei Petreni 1948 928 25.5 680 12.8
  În bazinul hidrografic Mureș există un număr de 47 lacuri naturale, printre care putem enumera: Lacul Ursu, Lacul Roșu, Lacul Iezer, Lacul Ana, Lacul Tăul etc. Resursa de apă din apele de suprafață este de 5,966 mil.mc. În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul bazinului hidrografic Mureș.
   +  Solurile Solurile, prin numeroasele lor caracteristici, au o influență directă asupra scurgerii, deoarece reprezintă elementul principal al mediului în care ea se formează. În Culoarul Depresionar al Mureșului apar soluri aluviale, pe luncă și cernoziomuri cambice (levigate) și argiloiluviale podzolite, inclusiv podzolice, pe terase, de regulă cu textură fină. Relieful colinar de podiș se caracterizează printr-un mozaic de soluri: de la cernoziomuri cambice (cu levigare slabă), soluri închise și brune (inclusiv eu-mezobazice), pseudorendzine până la soluri argiloiluviale brune podzolite (dominante la contactul cu muntele), la care se adaugă diferitele faze de erodare ale acestora, inclusiv regosolurile. În regiunea montană de sud (M. Șureanu), unde domină șisturile cristaline, se poate urmări o clară etajare, pe verticală, începând cu solurile brune acide, la altitudini joase și continuând cu soluri brune podzolice și podzoluri humico-feriiluviale la altitudini mari. În regiunea montană de nord-vest (M. Trascău și M. Bihor) datorită constituției mai variate de roci, învelișul de sol este mai eterogen; pe lângă solurile brune acide și brune podzolice apar și soluri argilo-iluviale brune și brune podzolite (pe unele roci sedimentare), apoi rendzine și terra rossa (pe călcare) și, pe alocuri, ando-soluri (pe roci vulcanice). În luncă solurile sunt de vârstă recentă, în formare, tipul caracteristic fiind aluviosolul, iar pe terasele aluviale, ceva mai vechi ca vârstă dar cu material litologic aluvic, s-au dezvoltat eutricambosolurile, cu caracteristici aluviale (subtipul aluvic).  +  Biodiversitate În anumite zone ale bazinului hidrografic s-au păstrat complexe de vegetație de mare interes fitogeografic, cazul cel mai interesant fiind cel de la Șesul Craiului - Scărița-Belioara (din masivul Muntele Mare), unde coboară la altitudini de circa 1300 m câteva elemente circumpolar arcto-alpine și anume argințica (Dryas octopetala) - care nu se mai întâlnește în nici un alt punct în Munții Apuseni, strugurii ursului (Arctostaphyllos Uva-Ursi), ca și specia eurasiatică arcto-alpină Pinguicula alpina și o specie alpino-carpatică de gențiană (Gentiana clusii). În același timp, aici se întâlnesc specii submediteraneene, printre care o raritate floristică - săpunarița (Saponaria bellidifolia), în cel mai nordic punct al arealului său, precum și o serie de specii carpato-balcanice. În alte locuri se mai păstrează mici ochiuri de mlaștină la Luncile Prigoanei, cu Vaccinium oxycoccus ssp. Microcarpum, Orchis maculata ș.a. În apele lacului Șureanu se întâlnesc cca. 300 de specii de diatomee endemice, ca și diverse nevertebrate interesante și batracianul Triturus alpestris. Mlaștina din aval de lac adăpostește fitocenoze de Adenostyles alliariae și o specie rară de orhidacee Leuchorchis albida. În masivul Muntele Mare, la 1600 m altitudine, în aria mlăștinoasă cunoscută sub numele de Molhașurile de la Căpățâna se află o serie de plante higrofile rare ca Scheuchzeria palustris (stuf), Drosera intermedia (roua cerului), pedicularis limnogen (paduchernita), Carex paupercula (rogoz), ca și o frumoasă asociație de mușchi Sphagnum cu bumbăcarița (Eriophorum vaginatum). În estul Dealurilor Târnavelor se află Tăul fără fund de la Băgău, care are și o porțiune de mlaștină eutrofă, care adăpostește o serie de plante specifice, cum sunt Carex panicula f. Simplex, Lemna minor, Lycopus europaeus, Theypteris palustris (feriga de baltă). Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul României, de mare interes cinegetic: capra neagră, cerbul, ursul carpatin, mistrețul, vulpea, lupul, iepurele și toată gama păsărilor cântătoare. Cercetările ihtiologice din ultimii ani au relevat existența în râurile și lacurile interioare a unui număr de 55 de specii de pești printre care patru endemice: Sabanejewia aurata și Gobio gobio muresia semnalate din râul Mureș (zona Stânceni) și alte două specii înregistrate în bazinul hidrografic al râului Sebeș - Barbus pelopponnesius petenyi și Eudontomyzon danfordi. Dintre speciile care au devenit rare în ultimul timp amintim: Lota lota, Stizostedion luciuperca și Carassius carassius. O specie extrem de rară considerată dispărută - Acipenser ruthenus - a reapărut într-o captură în anul 2005 pe sectorul apropiat de Arad al râului Mureș. La nivelul bazinului hidrografic Mureș, există un număr de 273 sectoare (3825 km) amplasate pe cursurile de apă din zona montană în care predomină păstrăvul comun (Salmo trutta fario) și 5 lacuri (716 ha) în care se găsește păstrăvul comun (Salmo trutta fario). Lipanul (Thymallus thymallus) se găsește pe sectoarele din aval ale cursurilor de apă montane (30 de râuri). Lostrița (Hucho hucho) a fost identificată pe sectorul între Deda și Toplița al râului Mureș, fiind semnalată și în râul Sălard, în perioada de reproducere. Aceste specii au fost considerate importante economic, privind activitățile de pescuit sportiv, recreere și turism. Varietatea mare a cadrului natural a permis desemnarea unui număr mare de arii protejate pe teritoriul bazinului hidrografic Mureș. Astfel, au fost identificate 2 parcuri naționale, 5 parcuri naturale, 71 arii speciale de conservare, 19 arii de protecție specială avifaunistice și 147 de rezervații incluse în Registrul Ariilor Protejate care este parte integrantă al planului de management al bazinului hidrografic. Aceste arii protejate însumează 9833,04 Kmp și reprezintă aproximativ 35o din suprafața bazinului hidrografic Mureș. Majoritatea ariilor sunt situate în zonele montane și de deal, pe cursurile superioare ale râurilor Mureș, Gurghiu, Arieș, Strei, Râul Mare și Geoagiu.  +  Populație, așezări umane Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Mureș cuprinde integral județele Mureș și Alba, parțial județele Harghita, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Arad, Timiș și mici suprafețe din județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin. Bazinul hidrografic Mureș se situează în regiunea de dezvoltare Vest (25,19%), Nord Vest (4,69%) și Centru (54,03%). La nivelul anului 2011, populația totală existentă pe teritoriul bazinului hidrografic Mureș era de 1.877.642 locuitori, variind între 550.846 loc. în județul Mureș și 2.357 loc. în județul Brașov. În mediul urban, la nivelul bazinului hidrografic sunt 1.052.037 locuitori, iar în mediul rural sunt 825.605 locuitori. La nivel de bazin hidrografic se regăsesc: 16 municipii, 23 orașe, 303 comune și 1.780 sate. Dintre aglomerările urbane importante enumerăm: Tg. Mureș, Sighișoara, Arad, Deva, Alba - Iulia, Turda, Dumbrăveni, Luduș etc.  +  Utilizarea terenului Modul de utilizare a terenului bazinului hidrografic Mureș este influențat atât de condițiile fizico-geografice, cât și de factorii antropici, și prezintă următoarea distribuție (conform Proiectului Corine Land Cover): areale artificiale (zone construite) - 4,24%; teren agricol - 37,70%; păduri și vegetație forestieră - 57,76%; zone umede și râuri - 0,27%. În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din bazinul hidrografic Mureș.  +  Activitatea economică Principalele activități din bazinul hidrografic Mureș sunt: zootehnia, irigații, piscicultura, industria extractivă, industria ușoară, industria de prelucrare a lemnului, industria de prelucrări chimice, industria metalurgică, industria construcției de mașini, industria de mecanică fină și electronică, industria mijloacelor de transport, producția de mobilier, producția de energie electrică și termică, captarea și prelucrarea apei, construcții, comerț și servirea populației, transport, învățământ, sănătate, alte activități de servicii.  +  Infrastructura Infrastructura este bine dezvoltată, principalii indicatori fiind: drumuri europene, naționale, județene, căi ferate, precum și Aeroportul Internațional Târgu-Mureș. Bazinul hidrografic Mureș este traversat de 4 drumuri europene și 6 drumuri naționale: E60, E81, E79, E68 și DN 14 Sibiu, DN 14A, DN 14B, DN 16 Apahida - Reghin, drumul național 15 A.  +  Recreere și turism Potențialul morfoturistic este reprezentat de dealuri împădurite, lanțurile montane de natură vulcanică Călimani și Gurghiu, cu forme spectaculoase (cratere vulcanice, relief glaciar, Munții de sare de la Sovata sau Defileul Deda-Toplița - 34 km lungime), precum și de M-ții Apuseni, Retezat, Bucegi. În toate zonele muntoase cât și pe văile Mureșului și Crișului se găsesc multe zone de interes turistic dotate cu hoteluri, hanuri, moteluri, tabere și vile de vacanță. Cele 47 lacuri naturale, luncile și pădurile situate pe valea Mureșului și Crișului au o valoare peisagistică deosebită, existând multe locații amenajate cu baze moderne de agrement și cu scop terapeutic. În continuare amintim câteva exemple de situri S.C.I. și S.P.A.: ● Situri de tip S.P.A.: Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului; Piemontul Munților Metaliferi și Vințului etc.; ● Situri de tip S.C.I.: Defileul Mureșului; Munții Călimani - Gurghiu etc.  +  Patrimoniu cultural Patrimoniul cultural cuprinde obiective declarate monumente istorice (de exemplu: 1.015 numai în județul Mureș), reprezentând situri arheologice, cetăți și fortificații, castele, biserici, alte clădiri etc. Obiectivele culturale cuprind multe biserici, complexe arhitectonice urbane, monumente istorice, dar și obiective care reflectă cultura materială și spirituală din mediul rural (obiceiuri, tradiții etc.), bine conservate. Orașul Sighișoara și împrejurimile (zona Sovata, Praid în județul Mureș) reprezintă un exemplu în acest sens.
   +  Capitolul 2 Riscul la inundații în bazinul hidrografic Mureș2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș este prezentată în figura 2 - 1. În bazinul hidrografic Mureș se află un număr de 210 lucrări de îndiguire (din care un număr de 27 sunt principale) cu o lungime totală de cca. 825 km. Aceste lucrări apară 240 localități (dintre care 55 orașe și municipii), 8.827 case în mediul urban și 60.240 în mediul rural, 314 km linie C.F., 242 km drumuri naționale și 313 km județene. Suprafața totală apărată, conform raportărilor, este de cca. 190.000 ha. Printre cele mai importante lucrări de îndiguire se amintesc cele de la Reghin, Tg. Mureș, Luduș, îndiguirea râului Niraj și Comlod, îndiguirea râului Târnava Mică la Târnăveni, îndiguirea Piriului de Cimpie, apărarea municipiilor Sighișoara, Blaj, Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică, Alba Iulia și Deva. Tot în categoria lucrărilor importante se află îndiguirea de la Mihalț, Ilia, Lipova, Mureș mal drept Arad-Pecica, Sâmbăteni - Păuliș, Felnac - Periam și Periam - Cenad. Pe județe, cele mai multe lucrări se află în județul Mureș (8), Alba (3), Sibiu (3), Hunedoara (2) și Arad (7). Cu excepția îndiguirilor de pe Mureșul inferior din zona de graniță, al căror debit de calcul corespunde unei frecvențe de apariție a debitelor maxime de 1/500 ani, restul sunt calculate pentru 1/100 ani la orașe, 2/100 ani pentru localități rurale și 1/10 ani la restul terenurilor. Lucrări de apărare împotriva inundațiilor (acumulări) mai semnificative sunt următoarele: ● în bazinul hidrografic Târnava Mare: acumularea nepermanentă Vânători pe râul Târnava Mare (25 mil. mc) și acumularea permanentă Zetea cu un volum de atenuare de 18,4 mil.mc; ● în bazinul hidrografic Târnava Mică: acumularea nepermanentă Bălăușeri (24,5 mil. mc) și acumularea permanentă Bezid, pe râul Cușmed, cu un volum de atenuare de 16 mil.mc; ● în bazinul hidrografic Arieș: acumularea permanentă Mihoiești cu un volum de atenuare de 3.25 mil.mc; ● în bazinul hidrografic Cerna: acumularea Cinciș cu un volum de atenuare 17,2 mil.mc. Principalele acumulări nepermanente care sunt administrate de către Administrația Națională "Apele Române" - A.B.A. Mureș sunt: Vânători (Târnava Mare), Bălăușeri (Târnava Mica), Nemșa (Mojna), Tăul Ceanului (Valea Caldă), Drăuț (Drăuț), Sistarovăț (Sistarovăț), Cladova (Cladova). În tabelele nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/damures/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului%20la%20Inundații.aspx  +  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Mureș  +  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice
  Nr. crt.    Denumire     Curs de apă    Cod cadastral     Județ     Comuna     Localitate    Debite maxime derivate (mc/s)   Deținător   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1   Regularizarea pâraielor Ditrău și Martonka în scopul prevenirii revărsărilor de apă în com. Ditrău jud. HR. (braț drept N.H 1)    pr. Ditrău     IV-1.18     Harghita     Ditrău     Ditrău     6.2    Prim. Ditrău
  2   Regularizarea pâraielor Ditrău și Martonka în scopul prevenirii revărsărilor de apă în com. Ditrăujud. HR. (braț stâng N.H.2)     pr. Ditrău     IV-1.18     Harghita     Ditrău     Ditrău     1.6    Prim. Ditrău
  3NH Gurghiu Gurghiu IV-1.54 Mureș Reghin Reghin 0.5 A.B.A. Mureș
  4Priză și canal Turbină Mureș IV-1 Mureș mun. Tg Mureș mun. Tg Mureș 56 A.B.A. Mureș
  5 Nod hidrotehnic Niraj   Niraj Mic   IV-1.67.5   Mureș  orașul MiercureaNirajului orașul MiercureaNirajului    A.B.A. Mureș
   +  Tabel 2-2 Derivații de ape mari
  Nr. crt.   Denumire   Județ   Comuna/ localitate   Curs de apă derivat Cod cadastral   Curs de apă în care se derivă Cod cadastral    Lungime (m) Debite derivate mc/s)   Deținător  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 Canal Vețca MS M.Niraj-Cinta Niraj Mic IV-1.67.5 Niraj IV-1-67 22400  A.B.A. Mureș
  2 Canal turbină MS Tg Mureș Mureș IV-1 Pocloș IV-1.63 1534  A.B.A. Mureș
  3 Canal Batiz - Simeria HD Băcia/Batiz Strei IV-1.117 Mureș IV-1 15500 7.93 A.B.A. Mureș
  4  Canal Cârlete   HD  Râu de Mori/ Brazi Canal Odovașnița  IV-1.117.14 Râul Galben IV- 1.117.14.11  18800   0,222  A.B.A. Mureș
  5  Canal Odovașnița   HD  Râu de Mori/ Clopotiva  Râu Mare  IV-1.117.14 Breazova IV-1. 117.14.11.4  7400   0,482  A.B.A. Mureș
  6  Canal Pârâul de Câmp   HD  Râu de Mori/ Clopotiva Canal Odovașnița  IV-1.117.14 Râul Galben IV- 1.117.14.11  12000   0,156  CL Totești
  7    Aducțiunea Râu Bărbat     HD    Pui/Hobița    Râu Bărbat    IV-1.117.7    Stația de tratare a apei pt. mun.Hunedoara     IV-1.119     36000     0,374   SC Apaprod SA Hunedoara
  8  Derivație Iara (Bondureasa)   CJ Valea Ierii/ Caps  Iara  IV-1.81.28  Someșul Cald   II-1.31   3970   0,97 HidroelectricaS.A.
  9   Derivație Șoimu    CJ   Valea Ierii/ Măguri - Răcătău   Șoimu  IV- 1.81.28.2   Someșul Cald    II-1.31    5079    1,75  HidroelectricaS.A.
  10  Derivație Calu   CJ  Valea Ierii/ Caps Valea Calului IV- 1.81.28.3  Someșul Cald   II-1.31   3259   0,22 HidroelectricaS.A.
  11   Derivație Lindru    CJ   Valea Ierii/ Caps   Lindru  Necodif/ aflunet de Soimu   Someșul Cald    II-1.31    884    1,03  HidroelectricaS.A.
  12              Canal Matca               AR              Păuliș GhiorocȘiria Pâncota Zărand              Mureș               IV-1              Pârâul Cigher              III-1.39            7,4 km până la stăvilar canal Ierși canal Matca- legător (Bazin Mureș) 33,8 km canal Matca (DACriș III-1.39.10)    -               -            
   +  Tabel 2-3 Diguri
  Nr. crt.          Denumire lucrare           Curs de apă          Cod cadastral         Poziție dig (mal stâng/ mal drept) MS/MD      Județ         Comuna/ localitate          Lungime (m)*)         Înălțime medie (m)*)         PIF          Condiții normale de exploatare   Localități apărate          Deținător          Incidente  
  Probabilitate de depășire pco      Qcalcul (mc/s)      Anul produ-cerii     Mecanismul de cedare: deversare/ eroziune internă/ alunecare taluz(surpare)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 Amenajare râu Mureș și afluent la Lalașinț  râu Mureș   IV-1   MS  Arad  Bârzava   2,720  2.2   1979   5%   1750  Lalașinț  A.B.A. Mureș    
    Vale Lalașinț IV-1.151a MS Arad Bârzava 770  1979 5% 1750 25 Lalașinț A.B.A. Mureș  
    Vale Lalașinț IV-1.151a MD Arad Bârzava 660  1979 5% 1751 25 Lalașinț A.B.A. Mureș  
  2 Dig mal stâng râu Mureș la Chelmac  râu Mureș   IV-1   MS  Arad  Conop   6000  2.7   1976   20%   1120  Chelmac  A.B.A. Mureș  2002  deversare
  3 Amenajare râu Mureș și afluent la Chelmac  râu Mureș   IV-1   MS  Arad  Conop   3000  2.0   1979   5%   1750  Chelmac  A.B.A. Mureș    
  4 Amenajare râu Mureș și afluent la Ususău  râu Mureș   IV-1   MS  Arad  Ususău   2900  2.8   1980   5%   1750  Ususău  A.B.A. Mureș    
    Pârâul Mare IV-1.155 MS Arad Ususău 440 2.0 1981 5% 1750 56 Ususău A.B.A. Mureș  
    Pârâul Mare IV-1.156 MD Arad Ususău 340 2.0 1981 5% 1751 56 Ususău A.B.A. Mureș  
  5 Dig mal stâng râu Mureș la Lipova  râu Mureș   IV-1   MS  Arad  Lipova   4740  4.0   1981   2%   2300  Lipova  A.B.A. Mureș    
  6 Dig remuu deviere Vale Șiștarovăț la Lipova Vale Șiștarovăț   IV-1.158   MD  Arad  Lipova   2430  2.5   1981   2%   34.5  Lipova  A.B.A. Mureș    
  7 Dig mal drept râu Mureș la Barațca  râu Mureș   IV-1   MD  Arad  Păuliș   850  2.1   1980   5%   1650  Barațca  A.B.A. Mureș    
  8 Amenajare râu Mureș la Păuliș-Sâmbăteni  râu Mureș   IV-1   MD  Arad  Păuliș   9850  2.6   1978   5%   1650 Păuliș Sâmbăteni  A.B.A. Mureș    
  9  Dig de compartimentare mal drept râu Mureș la CICH Arad   râu Mureș    IV-1    MD    AR   Vladimirescu    2500   3.0    1976    1%    2600   Vladimirescu  A.B.A. Mureș      
  10  Dig mal drept râu Mureș Pecica - Vladimirescu   râu Mureș    IV-1    MD    AR  Vladimirescu Arad Pecica    36993   6.0   1975 1981    1%    2600  Pecica Sântoma AradVladimirescu  A.B.A. Mureș      
  11 Dig mal stâng râu Mureș la Arad  râu Mureș   IV-1   MS   AR  Arad   9930  5.0   1976   1%   2600  Arad  A.B.A. Mureș    
  12 Dig compartimentare mal stâng râu Mureș la Arad  râu Mureș   IV-1   MS   AR  Arad   2100  1.5   1969   5%   1720  Arad  A.B.A. Mureș    
  13  Dig mal stâng râu Mureș la Bodrogul Nou   râu Mureș    IV-1    MS    AR   Zădăreni    2131   3.0    2009    5%    1720  Mănăstire Hodoș - Bodrog   A.B.A. Mureș      
  14Canal Arad - Pecica râu Mureș IV-1 MS AR Pecica 1350 1.5 1969 1% 2600 Pecica A.B.A. Mureș  
  15Canal Arad - Pecica râu Mureș IV-1 MD AR Pecica 1350 1.5 1969 1% 2600 Pecica A.B.A. Mureș  
  16 Dig mal drept râu Mureș la Pecica  râu Mureș   IV-1   MD   AR  Pecica   6691  3.5   1975   1%   2600  Pecica  A.B.A. Mureș    
  17    Dig mal stâng râu Mureș Felnac - Periam port     râu Mureș      IV-1      MS      AR    Felnac Secusigiu      22365     4.5      1975      2%      2050    Felnac Sânpetru German MunarSatu Mare Secusigiu     A.B.A. Mureș          
  18 Dig mal drept râu Mureș la Semlac  râu Mureș   IV-1   MD   AR  Semlac   1350  4.5   1968   5%   1720  Semlac  A.B.A. Mureș    
  19 Dig mal drept râu Mureș la Seitin  râu Mureș   IV-1   MD   AR  Seitin   2150  3.0   1968   1%   2600  Șeitin  A.B.A. Mureș    
  20 Dig mal drept râu Mureș Nădlac - Seitin  râu Mureș   IV-1   MD   AR  Nădlac Seitin  17400  3.0   1989   2%   2050 Nădlac Șeitin  A.B.A. Mureș    
  21 Dig mal drept râu Mureș Nădlac  râu Mureș   IV-1   MD   AR  Nădlac   4375  4.0   1968   1%   2600  Nădlac  A.B.A. Mureș    
  22  Dig de compartimentare mal stang râu Mureș la Periam   râu Mureș    IV-1    MS    TM   Periam    2500   2.5    1932    10%    1310   Periam   A.B.A. Mureș      
  23  Dig mal stang râu Mureș și drum la sector Cenad   râu Mureș    IV-1    MS    TM  Periam Sânpetru MareCenad    43374   4.5    1932    2%    2050 Cenad Saravale Igriș Periam  A.B.A. Mureș      
  24 Îndiguire r.T-va Mica la Ghindari  r.T-va Mică  IV-1.96.52   MD   MS  Ghindari   2400  2 1977 1981   5   240  Ghindari  A.B.A. Mureș    
  25 Îndiguire r.T-va Mica la Sg.de Pădure  r.T-va Mică  IV-1.96.52   MD   MS  Fântânele   1046  1,2   1987   5   185  Fântânele  A.B.A. Mureș    
  26 Îndiguire r.T-va Mica la Coroi  r.T-va Mică  IV-1.96.52   MD   MS  Coroi   1630  1,3   2010   5   127  Coroi  A.B.A. Mureș    
  27          Îndiguire pr.Cund și Pr. Idiciu la Bahnea          pr. Cund  IV- 1.96.52.18   MS   MS  Bahnea   1542  1,5   1978   10   38  Bahnea  A.B.A. Mureș    
  pr. Cund  IV- 1.96.52.18   MD   MS  Bahnea   1550  1,5   1978   10   38  Bahnea  A.B.A. Mureș    
  pr. Idiciu  IV-1.96.52.18.1   MS   MS  Bahnea   1112  1,3   1978   10   59  Bahnea  A.B.A. Mureș    
  pr. Idiciu  IV-1.96.52.18.1   MD   MS  Bahnea   1112  1,3   1978   10   59  Bahnea  A.B.A. Mureș    
  28    Îndiguire pr. Șaroș la Târnăveni     pr. Șaroș IV- 1.96.52.23   MS   MS  Târnăveni   975  1   1962   2   50.4  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  pr.Șaroș  IV- 1.96.52.23   MD   MS  Târnăveni   975  1   1962   2   50.4  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  29                            Îndiguire și regulari- zare râu Târnava Mică șiafluenți la Târnăveni                             r. T-va Mică   IV-1.96.52    MD    MS   Cuștelnic    596   3   1972 1982    1    444   Târnăveni   A.B.A. Mureș      
  r. T-va Mică  IV-1.96.52   MD   MS  Târnăveni   3850  3   1972 1982   1   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  r. T-va Mică  IV-1.96.52   MD   MS  Dâmbău   2517  3   1972 1982   1   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  r. T-va Mică  IV-1.96.52   MS   MS  Seuca   4968  3   1972 1982   1   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  r. T-va Mică  IV-1.96.52   MS   MS  Adămuș   2244  3   1972 1982   1   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  pr. Sărata  IV- 1.96.52.22   MS   MS  Târnăveni   2200  2,5   1982   2   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  pr. Sărata  IV- 1.96.52.22   MD   MS  Târnăveni   2200  2,5   1982   2   444  Târnăveni  A.B.A. Mureș    
  pr. Plopilor necadastrat MS MS Târnăveni 1280 2.8 1982 5 444 Târnăveni A.B.A. Mureș  
  pr. Plopilor necadastrat MD MS Târnăveni 1140 2.8 1982 5 444 Târnăveni A.B.A. Mureș  
  pr. Șaroșpatanecadastrat MS MS Dâmbău 1160 2 1982 1 444 Târnăveni A.B.A. Mureș  
  pr. Șaroșpatanecadastrat MD MS Dâmbău 680 2 1982 1 444 Târnăveni A.B.A. Mureș  
  30        Amenajare râu T-va Mică la Suplac, Adămuș, Cornești, Crăiești         r.T-va Mică   IV-1.96.52    MD    MS   Suplac    2489   1.2    2001    5 și 1    240   Suplac   A.B.A. Mureș      
  r.T-va Mică IV-1.96.52 MS MS Adămuș 1130 2 2002 5 240 Adămuș A.B.A. Mureș  
  r.T-va Mică IV-1.96.52 MD MS Crăiești 1984 2 2004 5 240 Crăiești A.B.A. Mureș  
  r.T-va Mică IV-1.96.52 MS MS Cornești 4510 2 2009 5 240 Cornești A.B.A. Mureș  
  31        Îndiguire și regularizare r. Mureș în Depres. Gheorgheni       Mureș IV-1 MD HR Suseni 300 2 1984 5 112  A.B.A. Mureș  
  Mureș IV-1 MS HR Suseni 300 2 1984 5 112  A.B.A. Mureș  
  Mureș IV-1 MD HR Ciumani 1220 2 1984 5 112  A.B.A. Mureș  
  Mureș IV-1 MS HR Ciumani 1800 2 1984 5 112  A.B.A. Mureș  
  Mureș IV-1 MS HR Borzonț 500 2 1984 5 105  A.B.A. Mureș  
  32      Regularizare și îndiguire pr. Belcina la Joseni     Belcina IV-1.9 MD HR Joseni 300 1.5 1972 5 105  A.B.A. Mureș  
  Belcina IV-1.9 MD HR Joseni 2130 1.5 1972 5 105  A.B.A. Mureș  
  Belcina IV-1.9 MS HR Joseni 500 1.5 1972 5 105  A.B.A. Mureș  
  Belcina IV-1.9 MS HR Joseni 2130 1.5 1972 5 105  A.B.A. Mureș  
  33  Îndiguire râul Mureș la Toplița  Mureș IV-1 MD HR Toplița 1100 2 2007 5 353 Toplița A.B.A. Mureș  
  Mureș IV-1 MS HR Toplița 1200 2 2007 5 353 Toplița A.B.A. Mureș  
  34   Amenajarea pr.Toplița pt. apărare împotriva inundațiilor a loc. Toplița pr. Toplița IV-1.4 MD HR Toplița 2510 3.5 2007    A.B.A. Mureș  
   pr. Toplița   IV-1.4   MS   HR  Toplița   2510  3.5   2007        A.B.A. Mureș    
  35             Regularizare și îndiguire T-va Mare la Mediaș            râul Târnava Mare   IV-1.96   MD   SB  Mediaș   5000  3.5   1977 1%+P10:W10 / 5%+40 cm  940/530 1 (mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  râul Târnava Mare   IV-1.96   MS   SB  Mediaș   7090  3.5   1977 1%+P10:W10 / 5%+40 cm  940/530 1 (mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  pârâul Moșna  IV-1.96.41   MD   SB  Mediaș   600  3.5   1977   1%  37,5/940 1 (mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  pârâul Moșna  IV-1.96.41   MD   SB  Mediaș   590  3.5   1977   1%  37,5/940 1 (mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  pârâul Ighiș  IV-1.96.42   MD   SB  Mediaș   440  3.5   1977   1%   940 1(mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  36       Regularizare și îndiguire T-va Mare la Târnava      râul Târnava Mare   IV-1.96   MD   SB  Târnava   3900  2   1980   5%   5301(mun. Mediaș)  A.B.A. Mureș    
  pârâul Târnava (Lai) IV-1.96.42a  MD   SB  Târnava   460  2   1980   5%   34    A.B.A. Mureș    
  pârâul Târnava (Lai) IV-1.96.42a  MS   SB  Târnava   460  2   1980   5%   34    A.B.A. Mureș    
  37         Regularizare și îndiguire T-va Mare la Copșa Mică        râul Târnava Mare   IV-1.96   MS   SB  Copșa Mică   6910  2.5   1977   2%   760 1 (oraș Copșa Mică)  A.B.A. Mureș    
  pârâul Vorumloc  IV-1.96.43   MD   SB  Copșa Mică   530  2.5   1977   2%   760    A.B.A. Mureș    
  pârâul Vorumloc  IV-1.96.43   MS   SB  Copșa Mică   520  2.5   1977   2%   760    A.B.A. Mureș    
  pârâul Vișa IV-1.96.44 MD SB Copșa Mică 800 2.5 1977 2% 760  A.B.A. Mureș  
  38                       Regularizare și îndiguire T-va Mare la Hoghilag și Dumbrăveni                       râul Târnava Mare   IV-1.96    MD    SB   Hoghilag    1000   2.25    1977    2%    470      A.B.A. Mureș      
  râul Târnava Mare  IV-1.96   MD   SB  Hoghilag   1004  2.25   1977   2%   470    A.B.A. Mureș    
  râul Târnava Mare  IV-1.96   MD   SB  Dumbrăveni   2624  2.25   1977   2%   470    A.B.A. Mureș    
  pârâul Căpâlna  necadastrat  MD   SB  Dumbrăveni   634  2.25   1977   2%   470    A.B.A. Mureș    
  pârâul Căpâlna  necadastrat  MS   SB  Dumbrăveni   634  2.25   1977   2%   470    A.B.A. Mureș    
  pârâul Râtului  necadastrat  MS   SB  Dumbrăveni   831  2.25   1977   2%   470    A.B.A. Mureș    
  pârâul Satului  necadastrat  MS   SB  Dumbrăveni   692  2.25   1977   2   35  Dumbrăveni  A.B.A. Mureș    
  pârâul Satului  necadastrat  MD   SB  Dumbrăveni   1,122  2.25   1977   2   35  Dumbrăveni  A.B.A. Mureș    
  39   Îndiguire. pr. Biertan la Șaroș pe Târnava    pârâu Biertan IV-1.96.34   MD   SB  Șaroș   1170  1.5   2007   5%      A.B.A. Mureș    
  pârâu BiertanIV-1.96.34 MS SB Șaroș 1380 1.5 2007 5%   A.B.A. Mureș  
  40   Amenajare r. Mureș la Răstolița    Mureș   IV-1   MS   MS  Răstolița/Iod  2610  2   2004   5   559 Iod  A.B.A. Mureș    
  Mureș IV-1 MS MD Răstolița/Iod 1130  2014    A.B.A. Mureș  
  41 Îndiguire r. Mureș la Lunca Mureșului  Mureș   IV-1   MS   MS Aluniș/Lunca Mureșului   2430  2   2000   5   523Lunca Mureșului  A.B.A. Mureș    
  42  Îndiguire și regularizare r. Mureș la Reghin Mureș IV-1 MS MS Reghin/Reghin 4730 2.25 1979 1 895Reghin A.B.A. Mureș  
     MD MS Reghin/Reghin 10620 2.25    Reghin A.B.A. Mureș  
  43   Îndiguire și regularizare r. Gurghiu la Reghin   Gurghiu  IV-1.54   MS   MS Reghin, Solovăstru   3520  2   1979   1   660Reghin, Solovăstru  A.B.A. Mureș    
     MD MS Reghin/Reghin 1598 2    Reghin A.B.A. Mureș  
  44    Îndiguire și regularizare pr. Luț     Luț  IV-1.59   MS   MS Voivodeni, Glodeni   8000  2   1979   10   127Voivodeni, Glodeni  A.B.A. Mureș  2005  deversare
       MD   MS  Voivodeni, Glodeni   8000  2       Voivodeni, Glodeni  A.B.A. Mureș  2005  deversare
  45  Îndiguire și regularizare pr. Luț amonte Agriș  Luț   IV-1.59    MS    MS   Voivodeni    1300   1.5    1984    10    97  Voivodeni   A.B.A. Mureș       
  46  Regularizare și îndiguire mal drept r. Mureș la Suseni   Mureș    IV-1    MD    MS   Suseni/Suseni   315      2008         Suseni   A.B.A. Mureș      
  47              Îndiguire și regularizare. T-va Mare la Odorhei              râul Târnava Mare   IV.1.96    MD    HR municipiu Odorheiu Secuiesc    1200   1.5    1980    5    250     A.B.A. Mureș      
   râul Târnava Mare   IV-1.96    MD    HR municipiu Odorheiu Secuiesc    200   1.5    1980    5    250     A.B.A. Mureș      
   râul Târnava Mare   IV-1.96    MD    HR municipiu Odorheiu Secuiesc    500   1.5    1980    5    250     A.B.A. Mureș      
   râul Târnava Mare   IV-1.96    MS    HR municipiu Odorheiu Secuiesc    1500   1.5    1980    5    250     A.B.A. Mureș      
  48  Regularizare pr. Selykeje la Odorheiu Secuiesc   pârâul Sărat   IV-1.96.11    MD    HR municipiu Odorheiu Secuiesc    250      2005            A.B.A. Mureș      
  49                   Regularizare r. Feernic și a afluenților la Cobătești și Șimonești                  pârâul Feernic ─────────────pârâul Feernic  IV-1.96.19 ─────────── IV-1.96.19   MD ────────  MS   HR ─────  HR loc. Cobătești ─────────────loc. Cobătești   400───────  500  ────────    2011 ──────  2011   ─────────────    ────────    ────────────   A.B.A. Mureș──────────── A.B.A. Mureș  ──────    ──────────────  
  pârâul Feernic  IV-1.96.19   MD   HR loc. Șimonești   600    2011        A.B.A. Mureș    
  pârâul Feernic  IV-1.96.19   MD   HR loc. Șimonești   400    2011        A.B.A. Mureș    
  pârâul Feernic  IV-1.96.19   MS   HR loc. Șimonești   1000    2011        A.B.A. Mureș    
  pârâul Turdeni IV- 1.96.19.4   MD   HR loc. Șimonești   100    2011        A.B.A. Mureș    
  pârâul Turdeni IV- 1.96.19.4   MS   HR loc. Șimonești   50    2011        A.B.A. Mureș    
  50                        Îndiguire și regularizare r. T- Va Mare și afluenți la Sighișoara                      pârâul Valea Dracului  IV-1.96.27   MD   MS municipiu Sighișoara   900    1984   1   39.1   A.B.A. Mureș    
  pârâul Valea Dracului  IV-1.96.27   MS   MS municipiu Sighișoara   850    1984   1   39.1   A.B.A. Mureș    
  râul Târnava Mare  IV-1.96   MD   MS municipiu Sighișoara   6580    1984   1   755   A.B.A. Mureș    
  râul Târnava Mare  IV-1.96   MS   MS municipiu Sighișoara   6330    1984   1   755   A.B.A. Mureș    
  pârâul Cloasterf (necadas- trat)   MD   MS municipiu Sighișoara   500    1984   1   22.8   A.B.A. Mureș    
  pârâul Cloasterf (necadas- trat)   MS   MS municipiu Sighișoara   500    1984   1   22.8   A.B.A. Mureș    
  pârâul Câinelui (Vilcăndorf)   IV-1.96.28    MD    MS  municipiu Sighișoara    690      1984    1    49.2     A.B.A. Mureș      
  pârâul Câinelui (Vilcăndorf)   IV-1.96.28    MS    MS  municipiu Sighișoara    170      1984    1    49.2     A.B.A. Mureș      
  51 Regularizare pr. Criș la Daneș  pârâul Criș  IV-I.96.30   MS   MS  comuna Daneș   900  1.5   1980   5   92   A.B.A. Mureș    
  52  Amenajare r.Mureș la Iernut DJ 152 A Iernut- Lechința   râu Mureș    IV-1    MS    Ms   Iernut    2040      2011    2    1135     A.B.A. Mureș      
  53 Dig mal stg. r. Mureș la Sânpaul  râu Mureș   IV-1   MS   Ms  Sânpaul   857  1 12/31 /1968   1%   1548   A.B.A. Mureș    
  54     Îndiguire r. Mureș la Iernut D2     Șeulia IV-1.73 MS Ms Iernut 1355 3 2002 5 910 A.B.A. Mureș  
  râu Mureș   IV-1   MS   Ms  Iernut   3070  3  2004+ 2008   2   1135   A.B.A. Mureș    
  Șeulia IV-1.73 MD Ms Iernut 1610 3 2004 5 910 A.B.A. Mureș  
  55                             Îndiguire și regularizare r. Mureș șiafluenți la Tg.Mureș                             râu Mureș   IV-1   MS   Ms  Tg Mureș   11000  3 12/31 /1977   1   1110   A.B.A. Mureș    
  râu Mureș   IV-1   MD   Ms  Sântana   15230  3  12/31 /1982   1   1110   A.B.A. Mureș    
  Sarat   necadastrat   MS    MS   Tg Mureș/ Sângeorgiul de Mureș    1500   2,5  12/31 /1982    1    1110     A.B.A. Mureș      
  râu Mureș   IV-1   MS   MS  Tg Mureș   480   12/31 /1982   1   1110   A.B.A. Mureș    
  pr. Roca  necadastrat  MS   Ms  Tg Mureș   150  2  12/31 /1982   2   42   A.B.A. Mureș    
  pr. Roca  necadastrat  MD   Ms  Tg Mureș   645  2  12/31 /1982   2   42   A.B.A. Mureș    
  pr. Budiu  IV-1.64   MS   Ms  Tg Mureș   2080  3  12/31 /1982   2   42   A.B.A. Mureș    
  pr. Budiu  IV-1.64   MD   Ms  Tg Mureș   2080  3  12/31 /1982   2   42   A.B.A. Mureș    
  pr. Beșa  necadastrat  MS   Ms  Tg Mureș   1400  3  32.12. 1982   2      A.B.A. Mureș    
  pr. Beșa  necadastrat  MD   Ms  Tg Mureș   1000  2  12/31 /1982   2      A.B.A. Mureș    
  56    Îndiguire c Vețca M Nir-Crăciunești     C Vețca  IV-1.67.8a   MD   Ms  M.Niraj-Cinta  22400  2 12/31 /1964   5   100   A.B.A. Mureș    
  C Vețca  IV-1.67.8a   MS   Ms  M.Niraj-Cinta  22400  1  12/31 /1964   5   100   A.B.A. Mureș    
  57                                               Îndiguire și regularizare r.Niraj                                                râu Niraj  IV-1.67   MD   Ms M. Niraj- Gălești   3500  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1-67   MD   Ms  M. Niraj- Gălești   6000  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1.67   MS   Ms  Bolintineni   1500  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1.67   MD   Ms  Bolintineni   3000  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1.67   MS   Ms  Păsăreni- Nicolești   11000  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  Valea spre Sardu   IV-1.67.6    MD    Ms  Sardu Nirajului- Sânvăsii    1500   1  12/31 /1969    10    155     A.B.A. Mureș      
  râu Niraj  IV-1.67   MD   Ms  Murgești- Leordeni   13500  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1-67   MS   Ms  Cinta- Tirimioara   1000  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  Bia  IV-1.67.8b   MD   Ms  Tirimioara   680  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1.67   MS   Ms  Gheorghe Doja-Leordeni   3000  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  Tirimia  ─────────────Tirimia  IV-1.67.11  ───────────IV-1.67.11   MD  ──────── MS   Ms  ───── Ms  Leordeni  ─────────────Leordeni   590 ─────── 1300  1  ──────── 1  12/31 /1969 ──────12/31 /1969   10 ─────────────  10   155────────  155  ────────────   A.B.A. Mureș──────────── A.B.A. Mureș  ──────    ──────────────  
  râu Niraj  IV-1.67   MS   MS  Leordeni- Vidrasău   4000  1 12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  râu Niraj  IV-1.67   MD   Ms  M Niraj   3500  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  Canal J2  necadastrat  MD   Ms  Leordeni   300  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  Canal J2  necadastrat  MS   Ms  Leordeni   850  1  12/31 /1969   10   155   A.B.A. Mureș    
  58    Îndiguire pr. Comlod     pr. Comlod  IV-1.74   MS   Ms  Lecința-Milaș  37000  2  12/31 /1973   10   130   A.B.A. Mureș    
  pr. Comlod  IV-1.74   MD   Ms     34000  2  12/31 /1973   10   130   A.B.A. Mureș    
  59          Îndiguire și regu- larizare Pr.de Câmpie          Pârâul de Câmpie  IV-1.78   MS   Ms  Sărmașu   6600  2.2 12/31 /1982   10   205   A.B.A. Mureș    
  Pârâul de Câmpie  IV-1.78   MS   Ms Miheșu de Câmpie   5600  1 12/31 /1982   10   205   A.B.A. Mureș    
  Pârâul de Câmpie  IV-1.78   MS   Ms  Luduș   1240  1 12/31 /1982   5   250   A.B.A. Mureș    
  Pârâul de Câmpie  IV-1.78   MS   Ms  Luduș   320  3 12/31 /1982   5   250   A.B.A. Mureș    
  60    Îndiguire și regula- rizare r.Mureș la Luduș     Gheja  necadastrat  MD   Ms  Gheja   230  2 12/31 /1982   5      A.B.A. Mureș    
  râu Mureș  IV-1   MS   Ms  Luduș   7650  5  12/31 /1982   1   1560   A.B.A. Mureș    
  61  Regularizare pr.Cocoș la Tg-Mureș  pr. Cocoș necadastrat MD Ms Tg Mureș 2100 2 1979 2 20 A.B.A. Mureș  
  pr. Cocoș necadastrat MS Ms Tg Mureș 500 2 1979 2 20 A.B.A. Mureș  
  62 Regularizare pr. Pocloș la Tg- Mureș  pr. Poclos  IV-1.63   MS   Ms  Tg Mureș   1670  2 12/31 /1982   1   1110   A.B.A. Mureș    
  63    Voiniceni și afluenții la Tg Mureș     pr. Voiniceni IV-1-62   MS   Ms  Sântana   2300  2 12/31 /1976   5/1%   54/1110   A.B.A. Mureș    
  pr. Voiniceni IV-1-62   MD   Ms  Sântana Ms   2300  2  12/31 /1976   5/1%   54   A.B.A. Mureș    
  64    Dig mal stg. r. Mureș la Șibot mf. 104560     râu Mureș   IV-1   MS  Alba  Șibot   290  0 12/23 /1974   5   1700 Șibot  A.B.A. Mureș    
  râu Mureș   IV-1   MS  Alba  Șibot   5840  2.7  12/23 /1974   5   1700 Șibot  A.B.A. Mureș    
  65  Dig r. Mureș la Blandiana-am. confl. Mureș Mf.104564   râu Mureș    IV-1    MD   Alba   Blandiana    1600   2.5  12/30 /1975    10    1310  Blandiana   A.B.A. Mureș      
  66  Dig m. dr. r. Mureș la Blandiana - Acmariu Mf.104580   râu Mureș    IV-1    MD   Alba   Blandiana    4960   2.5  12/30 /1975    10    1310  Blandiana   A.B.A. Mureș      
  67    Amenajare V.Ampoi la Bărăbanț Mf. 104583     Ampoi  IV-1.99   MD  Alba  Bărăbanț   5420  2.5 12/31 /1976   1   330 Bărăbanț  A.B.A. Mureș    
  Ampoi  IV-1.99   MS  Alba  Bărăbanț   4410  2.8  12/31 /1976   1   330 Bărăbanț  A.B.A. Mureș    
  68    Dig și reg.V. Unirea la Unirea Mf.104592     Unirea  IV-1.85   MS  Alba  Unirea   1200  2.3 12/31 /1976   10   55 Unirea  A.B.A. Mureș    
   Unirea  IV-1.85   MD  Alba  Unirea   800  2.3 12/31 /1976   10   55 Unirea  A.B.A. Mureș    
  69 Dig m. stg. r. Târnava la Mihalț Mf.104593  Târnava  IV-1.96   MS  Alba  Mihaț   2550  2.5 12/30 /1977   5   645 Mihaț  A.B.A. Mureș    
  70    Dig m. stg. r. Mureș la Cistei Mf.104596     râu Mureș   IV-1   MS  Alba Cisteiu de Mureș   2400  2 12/30 /1977   5   1215Cisteiu de Mureș  A.B.A. Mureș    
  Ciunga  IV-1.86   MS  Alba  Cisteiu de Mureș   900  2 12/30 /1977   5   1215Cisteiu de de Mureș  A.B.A. Mureș    
  71 Dig m. stg. r. Mureș la Drâmbar Mf.104598  râu Mureș   IV-1   MS  Alba  Drâmbar   1260  3.5 12/30 /1980   1   2600 Drâmbar  A.B.A. Mureș    
  72 Dig m. stg. r. Mureș la Rădești Mf.104601  râu Mureș   IV-1   MS  Alba  Rădești   2380  1.8 12/30 /1981   10   948 Rădești  A.B.A. Mureș    
  73  Dig m. dr. și regularizare r. T-Va Mare la Blaj Mf.104604   Târnava   IV-1.96    MD   Alba   Blaj    4170   2.5  12/30 /1981    2    745  Blaj   A.B.A. Mureș      
  74             Amenajare r. T-Va Mare și Tiur la Blaj Mf.104606             Târnava  IV-1.96   MS  Alba  Tiur   6990  2.5 12/23 /1981   2   745 Tiur  A.B.A. Mureș    
  Veza  IV-1.96.51a  MD  Alba  Blaj   380  0  12/23 /1981   2   745 Blaj  A.B.A. Mureș    
  Veza  IV-1.96.51a  MS  Alba  Blaj   380  0  12/23 /1981   2   745 Blaj  A.B.A. Mureș    
  Tur (Tiur)  IV-1.96.53   MD  Alba  Blaj   380  0  12/23 /1981   2   745 Blaj  A.B.A. Mureș    
  Tur (Tiur)  IV-1.96.53   MS  Alba  Blaj   60  0  12/23 /1981   2   745 Blaj  A.B.A. Mureș    
  75          Dig m. dr. r. Mureș la Vurpăr Mf.104609           râu Mureș   IV-1   MD  Alba  Vurpăr   4900  2.8 12/31 /1982   5   1420 Vurpăr  A.B.A. Mureș    
  râu Mureș   IV-1   MD  Alba  Vurpăr   470  2.8  12/31 /1982   5   1420 Vurpăr  A.B.A. Mureș    
  Valea Vințului  IV-1.103   MD  Alba  Vurpăr   230  1.3 06/30 /1982   5   1420 Vurpăr  A.B.A. Mureș    
  Valea Vințului  IV-1.103   MS  Alba  Vurpăr   100  2 12/29 /1982   5   1420 Vurpăr  A.B.A. Mureș    
  76                      Amenajare r. Mureș și Afl. zona Alba Iulia Mf.104610                      râu Mureș   IV-1   MS  Alba  Ciugud   2610  4.4 12/17 /1984   5   1404 Ciugud  A.B.A. Mureș    
  râu Mureș