ORDIN nr. M.29 din 19 februarie 2018privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 1 martie 2018    Ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite de veteranii de război pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru cinstirea memoriei celor peste 750.000 de foști camarazi ai lor care și-au dat jertfa supremă pe câmpurile de bătălie, în vederea marcării Centenarului Marii Uniri,având în vedere prevederile art. 67 alin. 1 și alin. 2 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Cu prilejul zilei de 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război, se avansează onorific în gradul următor ofițerii, maiștrii militari și subofițerii în retragere, veterani de război, astfel: a) ofițerii: – locotenenți-coloneii/căpitani-comandorii, în gradul de colonel/comandor; – maiorii/locotenenți-comandorii, în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor; – căpitanii, în gradul de maior/locotenent-comandor; – locotenenții, în gradul de căpitan; – sublocotenenții/aspiranții, în gradul de locotenent; b) maiștrii militari: – maiștrii militari clasa I, în gradul de maistru militar principal; – maiștrii militari clasa a II-a, în gradul de maistru militar clasa I; – maiștrii militari clasa a III-a, în gradul de maistru militar clasa a II-a; – maiștrii militari clasa a IV-a, în gradul de maistru militar clasa a III-a; – maiștrii militari clasa a V-a, în gradul de maistru militar clasa a IV-a; c) subofițerii: – plutonierii-adjutanți, în gradul de plutonier-adjutant principal; – plutonierii-majori, în gradul de plutonier-adjutant; – plutonierii, în gradul de plutonier-major; – sergenții-majori, în gradul de plutonier; – sergenții, în gradul de sergent-major.  +  Articolul 2Maiștrilor militari principali și plutonierilor-adjutanți principali, în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sublocotenent/aspirant.  +  Articolul 3Caporalilor în retragere, veterani de război, li se acordă gradul de sergent.  +  Articolul 4Se înaintează în grad soldații și gradații în retragere, veterani de război, astfel: – fruntașii, în gradul de caporal; – soldații, în gradul de fruntaș.  +  Articolul 5Centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București vor lua măsuri pentru înscrierea în livretele militare a gradelor în care au fost înaintați veteranii de război, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Mihai-Viorel Fifor
    București, 19 februarie 2018.Nr. M.29.----