HOTĂRÂRE nr. 867 din 21 octombrie 1999privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite pentru personalul angajat în agenţiile de protecţie a mediului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 4 noiembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite pentru personalul angajat în agenţiile de protecţie a mediului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În vederea aplicării metodologiei prevăzute la art. 1 ordonatorul principal de credite va asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor din compartimentele de specialitate cu atribuţii în acest domeniu, utilizând în acest scop şi resursele alocate pentru realizarea reformei în administraţia publică centrala.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  AnexăMETODOLOGIE 21/10/1999