ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 4 noiembrie 1999privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 5 noiembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiază de drepturile acordate asiguraţilor în condiţiile prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, de actele normative prin care au fost instituţionalizate şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt: a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati, răniţii şi urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989; b) veteranii de război şi văduvele de război; c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.  +  Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) beneficiază şi de următoarele drepturi: a) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne; b) medicamente gratuite; c) acordarea gratuita de proteze pentru răniţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă; d) acces gratuit în sanatorii şi în baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.  +  Articolul 4Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) beneficiază şi de următoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare; b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii; c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţionala pentru Turism; d) obţinerea gratuita de către invalizii de război a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace, a mijloacelor moto şi auto speciale pentru cei cu handicap locomotor.  +  Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) beneficiază şi de următoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita; b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarii.  +  Articolul 6Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3-5 se suporta din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate judeţene şi ale municipiului Bucureşti.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statPreşedintele CaseiNaţionale de Asigurăride Sănătate,Alexandru Ciocalteup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat-----