ANEXĂ din 30 aprilie 2014privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare - (anexa nr. 1)*)
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 19 septembrie 2014  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din 19 septembrie 2014.
  I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR  + 
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  1 Tuberculoza pulmonară*1) a) activă - confirmată clinic și bacteriologic; Inapt Inapt Inapt
  b) recent stabilizată-grupa a II a de bolnavi cu evoluție stabilizată clinico-radiologic șinegativați bacteriologic 1 an: - primară; - secundară - se va ține cont de data încheierii TSS; Inapt Elevii și studenții pe perioada școlarizării: -inapt pentru a urma instituțiilemilitare de învățământ pentru M.Ap.N./ M.J./ A.N.P./ S.I.E./ S.P.P. - scutire medicală, după care: -apt/inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea pneumologului) pentru M.A.I/ S.R.I/S.T.S. Inapt Inapt
  c) vindecată - după 2 ani de la vindecare; Inapt Apt pentru M.A.I. Elevii și studenții pe perioada școlarizării: - inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ pentru M.Ap.N./S.I.E./S.P.P. - scutire medicală, după care: - apt/inapt pentru a urma instituțiile militare de învățământ (la aprecierea pneumologului) pentru M.A.I./ S.R.I./M.J./A.N.P./S.T.S. Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  d) reacții tuberculinice*2) intens pozitive, autentificate demedicul pneumolog; Apt Apt Apt
  e) eșec terapeutic, recidivă, complicații cronice. Inapt Inapt Inapt
  2 Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profilInapt Inapt Inapt
  3 Tuberculoza pulmonară operată: a) exereza pulmonară la mai puținde un lob pulmonar, fără tulburări funcționale ventilatorii; Inapt Inapt Inapt
  b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale ușoare; Inapt Inapt Inapt
  c) exereza pulmonară care depășește un lob -bi, trilobulară cu tulburări funcționale medii sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate;Inapt Inapt Inapt
  e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări funcționale medii sau accentuate.Inapt Inapt Inapt
  4 Sindroame post-tuberculoase cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  5 Tuberculoza extrarespiratorie activă*3): a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici; Inapt Inapt Inapt
  b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; Inapt Inapt Inapt
  c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; Inapt Inapt Inapt
  d) genito-urinară; Inapt Inapt Inapt
  e) adenopatii periferice tuberculoase; Inapt Inapt Inapt
  f) tuberculoza suprarenală; Inapt Inapt Inapt
  g) tuberculoza altor organe; Inapt Inapt Inapt
  h) tuberculoza în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  6 Tuberculoza extrarespiratorie stabilizată: - intestinală; - peritoneală; - a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase. Inapt Inapt Inapt
  7 Tuberculoza: - ochiului; - urechii; - altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală; - în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  8 Tuberculoza extrarespiratorie vindecată: - intestinului; - peritoneului; - a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - a aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase; - a ochiului; - urechii; - altor organe; - în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  9 Pneumoconiozele Inapt Inapt Inapt
  10 Pleurezia netuberculoasă: a) acută - sterilă; Inapt Inapt Inapt
  b) pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch - pneumococ, stafilococ, streptococ etc. Inapt Inapt Inapt
  11 Pneumotoraxul spontan-idiopatic. Inapt Inapt Inapt
  12 Sarcoidoza pulmonară. Inapt Inapt Inapt
  13 Astmul bronșic. Inapt Inapt Inapt
  14 Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament - abcesul și gangrena pulmonară Inapt Inapt Inapt
  15 Boala pulmonară obstructivă. Inapt Inapt Inapt
  16 Bronșiectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer tomografic. Inapt Inapt Inapt
  17 Afecțiuni pleurale cronice nespecifice - sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele post- operatorii etc.: - cu tulburări funcționale redusemedii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  18 Tromboembolismul pulmonar. Inapt Inapt Inapt
  19 Afecțiuni acute mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  20 Afecțiuni cronice mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  21 Silico-tuberculoza. Inapt Inapt Inapt
  22 Alte boli ale aparatului respirator. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz
  (la 06-11-2015, Tabelul din Punctul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 )
  Notă
  *1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.
  *2) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacției cutanate-papulei și tipul Palmer I-IV:– diametrul între 0 și 9 mm, inclusiv - reacție negativă;– diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv, cu indurație mare, necroză sau flictene, reacție generală sau diametrul peste 20 mm - reacție intens pozitivă.
  *3) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății.
  II. AFECȚIUNI DEGENERATIVE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  23        Reumatismul articular acut*1): a) fără afectare cardiacă, renală, neurologică;    Inapt Elevii și studenții pe perioada școlarizării apt/inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară   Apt      Apt    
  b) cu afectare renală, cardiacă sau neurologică.   Inapt   Inapt   Inapt
  24         Reumatisme cronice inflamatorii: - poliartrita reumatoidă; - spondilita ankilozantă și alte spondilite; - sindromul Reiter-Fiessinger- Leroy; - poliartrita psoriazică. cu tulburări funcționale ușoare, medii, accentuate.   Inapt          Inapt          Inapt        
  25       Colagenoze și vasculite: - lupus eritematos sistemic; - sclerodermia; - dermatomiozita/polimiozita; - vasculite sistemice; - boala mixtă a țesutului conjunctiv.   Inapt        Inapt        Inapt      
  26     Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari, cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate.     Inapt      Inapt      Inapt
  27                 Retracția aponevrozei palmare - boala Dupuytren: a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii - noduli palmariincipienți, sub 1 cm diametru;     Inapt       Inapt       Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade- noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm - stadiul I, II;     Inapt     Inapt     Inapt
  c) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade-noduli palmari ombilicați, cu diametrul între 2-3 cm - stadiul III, IV.      Inapt      Inapt      Inapt
  28 Osteoporoza. Inapt Inapt Inapt
  29             Discartroza vertebrală: a) incipientă, cu tulburări ușoare de statică și iritație radiculară intermitentă;     Inapt     Inapt     Inapt
  b) avansată, cu tulburări de statică vertebrală și deficit radicular moderat;    Inapt    Inapt    Inapt
  c) avansată, cu tulburări pronunțate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular accentuat.     Inapt     Inapt     Inapt
  30             Osteocondroza vertebrală: a) cu tulburări de statică și dinamică vertebrală reduse;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) cu insuficiență vertebrală moderată - limitarea mișcărilor coloanei vertebrale, cu ascuțireaunghiurilor vertebrale posterioare - radiologic;      Inapt      Inapt      Inapt
  c) cu insuficiență vertebrală și tulburări funcționale accentuate - sindrom radicular.    Inapt    Inapt    Inapt
  31          Spondilodiscite, de orice etiologie - specifice, nespecifice: a) cu reducerea moderată a motilității coloanei vertebrale și cu tulburări de statică reduse;        Inapt        Inapt        Inapt
  b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale.   Inapt   Inapt   Inapt
  32    Alte afecțiuni reumatismale și degenerative.     Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.
  III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  33                        Angiopatii congenitale necorectate chirurgical*1): a) fără legătură între sistemul arterial și venos: - coarctația de aortă; - stenoza aortică; - stenoza pulmonară; - anomalii coronariene; - boala Ebstein.          Inapt          Inapt          Inapt
  b) cu shunt stânga-dreapta: - defect septal inter-ventricular- defect septal inter-atrial; - persistența canalului arterial.    Inapt     Inapt     Inapt
  c) cu shunt dreapta-stânga: - triada sau tetrada Fallot; - complexul Eisenmenger.    Inapt    Inapt    Inapt
  d) anomalii de poziție ale cordului - dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie cu sau fără situs inversus - fără asocierea altor boli congenitale. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.   
  34       Angiopatii congenitale corectate chirurgical*1): a) cu restabilirea completă a hemodinamicii; Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.  
  b) cu restabilirea parțială a hemodinamicii.   Inapt   Inapt   Inapt
  35    Pericardita: a) acută;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) cronică. Inapt Inapt Inapt
  36  Leziuni valvulare cardiace definitive*1).   Inapt   Inapt   Inapt
  37  Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical*1).   Inapt   Inapt   Inapt
  38              Prolapsul de valvă mitrală: a) fără semne clinice, evidențiatechografic;    Inapt      Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară pentru M.Ap.N. Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  b) cu semne clinice, echografice,fără tulburări de ritm;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) cu semne clinice, echografice și tulburări de ritm - aritmie extrasistolică permanentă*3), tulburări paroxistice de ritm - documentate electrocardiografic.      Inapt      Inapt      Inapt
  39    Cardiomiopatia primitivă - hipertrofică obstructivă sau neobstructivă, dilatativă, restrictivă.     Inapt     Inapt     Inapt
  40                Hipertensiunea arterială esențială: a) gradul I - ușoară - cu T.A. sistolică între 140-159 mmHg și/sau T.A. diastolică între 90-99 mmHg, permanent;   Inapt       Inapt      Apt, dacă este controlată terapeutic Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.  
  b) gradul II - moderată - cu T.A.sistolică între 160-179 mmHg și/sau T.A. diastolică între 100-109 mmHg, permanent;     Inapt     Inapt     Inapt
  c) gradul III - severă - cu T.A. sistolică peste 180 mmHg și/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg, permanent.     Inapt     Inapt     Inapt
  41         Hipotensiunea arterială esențialăpermanentă, cu T.A. sistolică sub90 mmHg: a) cu tulburări funcționale reduse*2);    Inapt       Inapt      Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N. Apt*  
  b) cu tulburări funcționale semnificative clinic.   Inapt   Inapt   Inapt
                      42 Cardiopatia ischemică: a) nedureroasă - ischemia silențioasă, tulburările de ritm și de conducere de cauză ischemică, insuficiența cardiacă de cauză ischemică, cardiomiopatia ischemică), cu modificări electrocardiografice și/sau alte elemente diagnostice pozitive; infarct miocardic vechinecomplicat;            Inapt            Inapt            Inapt
  b) dureroasă - angina pectorală, infarctul miocardic acut, angina instabilă;    Inapt    Inapt    Inapt
  c) corecția chirurgicală a ischemiei - angioplastie coronariană, by-pass aorto- coronarian.     Inapt     Inapt     Inapt
  43 Sindromul metabolic. Inapt Inapt Inapt
  44                                  Tulburările de ritm cardiac: a) bradicardia sinusală cu manifestări clinice și electrocardiografice;     Inapt     Inapt     Inapt
  b) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsații/minut în ortostatism, permanentă, documentată medical;     Inapt     Inapt     Inapt
  c) tahicardia paroxistică supraventriculară;   Inapt   Inapt   Inapt
  d) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente, fărătulburări paroxistice de ritm;    Inapt    Inapt    Inapt
  e) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente, cu tulburări paroxistice de ritm, confirmate clinic și electrocardiografic;      Inapt      Inapt      Inapt
  f) aritmia extrasistolică permanentă, cu manifestări clinice și electrocardiografice;    Inapt    Inapt    Inapt
  g) tahicardia paroxistică ventriculară;   Inapt   Inapt   Inapt
  h) fibrilația și flutterul atriale, permanante sau cu acceserepetate, documentate clinic și electro-cardiografic.     Inapt     Inapt     Inapt
  45              Tulburări cardiace de conducere: a) bloc atrio-ventricular de gradul I; Inapt    Inapt    Inapt Apt *  
  b) bloc atrio-ventricular de gradul II tip I;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) bloc atrio-ventricular de gradul II tip II și gradul III;   Inapt   Inapt   Inapt
  d) bloc complet permanent de ramură stângă;   Inapt   Inapt   Inapt
  e) bloc complet de ramură dreaptă Inapt Inapt Inapt
  46    Anevrism al vaselor mici: - arterio-venos; - cirsoid operat sau operabil, cutulburări funcționale reduse. Inapt     Inapt     Inapt    
  47    Anevrism de aortă. Anevrism arterio-venos. Anevrism cirsoid întins, operabilsau inoperabil. Inapt     Inapt     Inapt    
  48         Arteriopatii funcționale: - eritromelalgia; - boala și sindromul Raynaud; - acrocianoza; - livedoreticularis; a) cu tulburări funcționale reduse; Inapt        Inapt        Inapt       
  b) medii sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  49             50        Sindromul de ischemie cronică periferică, fără/cu tulburări funcționale ușoare, medii sau accentuate după tratament medicalsau chirurgical: - trombangeita obliterantă Buerger; - ateroscleroza obliterantă; - sindromul Leriche; - endarterita obliterantă; - disimune. Inapt            Inapt            Inapt           
  Tromboflebita profundă și sechelele după tromboza venoasă profundă: a) cu tulburări funcționale reduse sau medii; Inapt      Inapt      Apt/Inapt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.  
  b) cu tulburări funcționale accentuate.   Inapt   Inapt   Inapt
  51      Varicele membrelor inferioare: a) cu tulburări funcționale reduse;   Inapt     Inapt     Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  b) moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  52   Alte boli ale aparatului cardio-vascular.   Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secție de specialitate sau va fi dovedit prin documentație medicală de specialitate.
  *2) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoțire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socio-profesional.
  *3) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiată ECG câteva zile consecutiv.
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P.și S.T.S
  IV. BOLI ALE SÂNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  53          54     Anemia feriprivă: a) fără deficiență - formă ușoară- Hb > 11 g/dl, cu răspuns imediat și persistent;   Inapt Apt/Inapt pe perioada școlarizării funcție de etiologie   Inapt      Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.  
  b) cu deficiență - formă.medie- severă, Hb < 11 g/dl   Inapt   Inapt   Inapt
  Anemia megaloblastică Biermer. Anemii megalo-blastice parabiermeriene. Anemii acrestice. Anemii sideroblastice. Anemii diseritropoetice. Inapt       Inapt       Inapt      
  55        Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar. Talasemiile: a) compensate hematologic Hb > 11g/dl și Ht > 32% Inapt Apt pentru S.T.S. - candidați Pe perioada școlarizării - apt numai pentru S.R.I.și S.T.S.   Inapt      Inapt Apt*)    
  b) decompensate hematologic Hb < 11 g/dl și Ht < 32%   Inapt   Inapt   Inapt
  56        Anemii hemolitice prin defect extraeritrocitar, cronice, necompensate, rebele la tratament- autoimune, idiopatice, hemoglobinuria paroxistică la "rece", hemoglobinuria de "marș" cu crize repetate, hemoglobinuriaparoxistică nocturnă.         Inapt         Inapt         Inapt
  57             58      Anemii prin insuficiență medularăprimară sau secundară, refractarela tratament:    Inapt    Inapt    Inapt
  a) Boala Hodgkin; Inapt Inapt Inapt
  b) Limfoame non-hodgkiniene; Inapt Inapt Inapt
  c) Macroglobulinemia Waldenstrom; Inapt Inapt Inapt
  d) Mielomul multiplu. Inapt Inapt Inapt
  Policitemia vera: a) cu tulburări funcționale reduse;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.   Inapt   Inapt   Inapt
  59 Leucemii acute. Inapt Inapt Inapt
  60 Leucemii cronice. Inapt Inapt Inapt
  61   Mieloscleroza cu metaplazie mieloidă și insuficiență medulară, rebelă la tratament.    Inapt    Inapt    Inapt
  62  Sindroame hemoragice cronice de origine plasmatică-hemofilia etc.  Inapt   Inapt   Inapt
  63     Sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară, rebele la tratament - trombocitopenia, trombocitemia hemoragică și trombocitopatia.      Inapt      Inapt      Inapt
  64   Sindroame hemoragice cronice de origine vasculară, rebele la tratament.    Inapt    Inapt    Inapt
  65            66    Reticulolimfoproliferări de graniță: a) sarcoidoza Besnier-Boeck- Schaumann, stadiul I și II;   Inapt     Inapt     Inapt   
  b) sarcoidoza Besnier - Boeck - Schaumann, stadiul III și IV;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) alte reticulolimfoproliferări de graniță.   Inapt   Inapt   Inapt
  Alte boli ale sângelui și organelor hematopoetice.    Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico- militară, după caz  
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P și S.T.S
  V. BOLI RENALE DETERMINATE DE CAUZE MEDICALE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  67        Glomerulonefrita: a) acută ușoară;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) acută medie; Inapt Inapt Inapt
  c) acută gravă; Inapt Inapt Inapt
  d) cronică. Inapt Inapt Inapt
  68     Pielonefrita și alte nefropatii tubulo-interstițiale: a) acute;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) cronice. Inapt Inapt Inapt
  69 Insuficiența renală cronică. Inapt Inapt Inapt
  70   Alte boli renale.    Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  VI. BOLI ALE APARATULUI DIGESTIV  + 
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  71 Bolile esofagului: a) hernia hiatală cu esofagită - documentație endoscopică; Inapt Inapt Inapt
  b) boală de reflux gastro - esofagian - documentație endoscopică; Inapt Inapt Inapt
  c) diverticulii esofagieni - neoperați sau operați - cu tulburări funcționale accentuate;Inapt Inapt Inapt
  d) achalazia, spasmul difuz esofagian, stenozele esofagiene și esofagoplastiile, cu tulburărifuncționale moderate sau accentuate; Inapt Inapt Inapt
  e) fistula eso-traheală. Inapt Inapt Inapt
  72 Gastritele cronice, indiferent deetiologie, documentate endoscopicși histologic. Inapt Inapt Inapt
  73 Ulcerul gastric și/sau duodenal: a) acut, documentat clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicate; Inapt Inapt Inapt
  b) cronic acutizat complicat - penetrant, perforat, stenozant, hemoragic etc., operat1 sau neoperat, cu tulburări funcționale ușoare; Inapt Inapt Inapt
  c) operat*1) sau neoperat, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  74 Rezecția intestinală sau colonicăindiferent de cauză. Inapt Inapt Inapt
  75 Megadolicosigma și megadolicocolon cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  76 Boli inflamatorii intestinale: a) rectocolita ulcero-hemoragică;Inapt Inapt Inapt
  b) boala Chron. Inapt Inapt Inapt
  77 Periviscerita cu tulburări funcționale accentuate și cu fenomene ocluzive - ocluzia, stenoza intestinului sau colonului. Inapt Inapt Inapt
  78 Anus contra naturii. Inapt Inapt Inapt
  79 a) Purtător AgHBs, AgVHD; Inapt Inapt Apt dacă Ac antiHBs +, transaminazele normale, viremii (B și D) nedetectabile, fibroza 0 (la teste invazive, neinvazive sau PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau fără tratament antiviral efectuat). În oricare altă situație este inapt. Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  b) Purtător Ac antiHCV. Inapt Inapt Apt, dacă transaminazele sunt normale, viremia nedetectabilă, fibroza 0 (la teste invazive, neinvazive sau PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situație este inapt. Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  80 Hepatita cronică VHB, VHC, VHD. Inapt Inapt Inapt
  81 Cirozele hepatice. Inapt Inapt Inapt
  82 Angiocolite, colecistite, coledocite, oddite acute. Inapt Inapt Inapt
  83 Litiaza biliară, coledociană sau pancreatică, neoperate. Inapt Inapt Inapt
  84 Litiaza biliară, coledociană operată: a) fără tulburări funcționale; Apt Apt Apt
  b) cu tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  85 Litiaza pancreatică operată. Inapt Inapt Inapt
  86 Pancreatite cronice după pancreatite acute repetate. Inapt Inapt Inapt
  87 Splenectomia. Inapt Inapt Inapt
  87^1Hiperbilirubinemia congenitală sau dobândităInapt pentru M.Ap.N. Inapt pentru M.Ap.N.Inapt pentru M.Ap.N.
  88 Alte boli ale aparatului digestivși glandelor anexe.  Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 06-11-2015, Tabelul din Punctul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 )
  Notă
  *1) Sindroamele post-rezecție gastrică, când se folosește această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul post - prandial precoce (dumping syndrom), sindromul de ansă aferentă și sindromul de malabsorbție sau maldigestie.
  VII. BOLI ALE GLANDELOR ENDOCRINE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  89   Hiperglicemie intermediară (110-125 mg/dl).    Inapt    Inapt    Inapt Apt*)
  90 Diabet zaharat. Inapt Inapt Inapt
  91 Alte tipuri specifice de diabet. Inapt Inapt Inapt
  92  Hiperuricemia asimptomatică.   Inapt   Inapt   Inapt Apt*)
  93   Artrita acută urică, artrita cronică gutoasă, nefropatia urică, litiaza urinară urică.    Inapt    Inapt    Inapt
  94    Suprapondere IMC=25-30 Kg/mp masaadipoasă normală, masa musculară crescută, fără tulburări endocrino-metabolice.     Apt     Apt     Apt
  95 Obezitate 1,2 gradul I, II și III Inapt Inapt Inapt
  96      Dislipidemii primare/secundare: a) moderate;    Inapt     Inapt     Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico- militară pentru M.Ap.N.
  b) severe. Inapt Inapt Inapt
  97             Patologia hipotalamo-hipofizară: a) tumori secretante sau nesecretante hipofizare, operate sau neoperate;     Inapt     Inapt     Inapt
  b) diabetul insipid; Inapt Inapt Inapt
  c) insuficiența hipofizară a adultului;   Inapt   Inapt   Inapt
  d) hiperprolactinemii de etiologie neprecizată cu manifestări clinice.    Inapt    Inapt    Inapt
  98                    Patologia tiroidiană: a) hipotiroidism subclinic;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) sindroame de hipofuncție tiroidiană severă - mixedem;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) hipertiroidism subclinic; Inapt Inapt Inapt
  d) hipertiroidism - boala Graves-Basedow, gușă nodulară toxică, adenom toxic etc.;    Inapt    Inapt    Inapt
  e) tiroiditele acute și subacute; Inapt Inapt Inapt
  f) tiroiditele cronice; Inapt Inapt Inapt
  g) gușa nodulară netoxică; Inapt Inapt Inapt
  h) adenocarcinom tiroidian operatsau neoperat.   Inapt   Inapt   Inapt
  99      Patologie paratiroidiană: a) Hipoparatiroidismul cronic hipocalcemic, cu crize de tetaniefrecvente;     Inapt     Inapt     Inapt
  b) hiperparatiroidismul primar. Inapt Inapt Inapt
  100              Patologia cortico-suprarenală: a) Insuficiența cortico- suprarenală cronică primară - boala Addison;     Inapt     Inapt     Inapt
  b) Hiperfuncția glandei cortico- suprarenale;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) Hiperaldosteronismul primar; Inapt Inapt Inapt
  d) Tumori suprarenale nesecretante, mai mari de 2 cm;   Inapt   Inapt   Inapt
  e) Hiperplazie bilaterală de suprarenală.   Inapt   Inapt   Inapt
  101Feocromocitomul. Inapt Inapt Inapt
  102Insuficiență gonadică. Inapt Inapt Inapt
  103  Alte boli endocrine ce nu sunt cuprinse în acest barem.   Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Indicele de masă ponderală (IMC) se va stabili după formula Lorencz, astfel:
  Greutate (Kg) BMI = ───────────────────── Înălțime (în metri)*2)   Normal 18,5 - 25 Suprapondere 25 - 30 Obezitate clasa I 30 - 35 Obezitate clasa a II - a 35 - 40 Obezitate clasa a III - a > 40
  Notă
  *2) Se va calcula masa de țesut adipos și masa musculară. Se va ține cont de talie (< 102 cm la bărbați și < 88 cm la femei). Sunt excluși cei care au masa adipoasă normală și exces de masă musculară.
  Notă
  *) Pentru M.A.I./ M.J./ A.N.P.și S.T.S
  VIII. BOLI NEUROLOGICE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  A. BOLILE INFLAMATORII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL:
  104 1) Formele acute - encefalitele și encefalomielitele.   Inapt   Inapt   Inapt
  105        2) Formele cronice: a) scleroza multiplă;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) neuromielita optică - B.Devic; Inapt Inapt Inapt
  c) encefalomielita diseminată. Inapt Inapt Inapt
  3) Sechele encefalitice sau encefalopatice.   Inapt   Inapt   Inapt
  B. PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ȘI ENDODEGENERATIVĂ:
  106        1) Distrofia musculară progresivă Inapt Inapt Inapt
  2) Miastenia; Inapt Inapt Inapt
  3) SLA; Inapt Inapt Inapt
  4) Eredoataxia spino-cerebeloasă; Inapt Inapt Inapt
  5) Eredoataxia cerebeloasă. Inapt Inapt Inapt
  C. DISCOPATIILE:
  107         1) Faza I;     Inapt     Inapt     Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară pentru M.Ap.N.
  2) Faza II; Inapt Inapt Inapt
  3) Faza III - stadiul 1; Inapt Inapt Inapt
  4) Faza III - stadiul 2 și 3. Inapt Inapt Inapt
  D. NEUROPATII PERIFERICE:
  108            1) PNP axonale - acute, subacute,cronice;   Inapt   Inapt   Inapt
  2) PNP demielinizante -acute, cronice;   Inapt   Inapt   Inapt
  3) MNP multiplex; Inapt Inapt Inapt
  4) MNP mononeuropatia; Inapt Inapt Inapt
  5) Paralizie plex brahial; Inapt Inapt Inapt
  6) Paralizie plex lombosacral. Inapt Inapt Inapt
  E. AFECȚIUNILE NERVILOR CRANIENI:
  109                     1) nerv olfactiv; Inapt Inapt Inapt
  2) nerv optic; Inapt Inapt Inapt
  3) nerv oculomotor comun; Inapt Inapt Inapt
  4) nerv trohlear; Inapt Inapt Inapt
  5) nerv trigemen -motor și senzitiv;   Inapt   Inapt   Inapt
  6) nerv abducens; Inapt Inapt Inapt
  7) nerv facial; Inapt Inapt Inapt
  8) nerv gloso-faringian; Inapt Inapt Inapt
  9) nerv vag; Inapt Inapt Inapt
  10) nerv accesor; Inapt Inapt Inapt
  11) nerv hipoglos; Inapt Inapt Inapt
  F. TRAUMATISME CRANIENE:
  110      Traumatisme craniocerebrale recente/până la 6 luni: a) cu tulburări funcționale ușoare;  b) cu tulburări funcționale medii, severe, grave. Inapt Scutire medicală pe perioada școlarizării, după care va fi reevaluat funcție de intensitateatulburărilor.   Inapt Inapt       Inapt Inapt       Inapt
  G. TRAUMATISME ȘI ALTE AFECȚIUNI ALE MĂDUVEI SPINĂRII:
  111                          1) Traumatisme vertebro-medulare fără semne neurologice cu tulburare statică și dinamică vertebrală;     Inapt     Inapt     Inapt
  2) Traumatisme vertebro-medulare cu compresie spinală parțială/ totală;    Inapt    Inapt    Inapt
  3) mielopatii; Inapt Inapt Inapt
  4) infarctele măduvei spinării; Inapt Inapt Inapt
  5) hematomielita; Inapt Inapt Inapt
  6) malformații vasculare ale măduvei spinării;   Inapt   Inapt   Inapt
  7) stenoza lombară; Inapt Inapt Inapt
  8) siringomielia; Inapt Inapt Inapt
  9) tabesul dorsal; Inapt Inapt Inapt
  10) sindroame sechelare izolate senzitiv/piramidal, fără deficit motor important.    Inapt    Inapt    Inapt
  H. MALFORMAȚII VASCULARE CEREBRALE - CU MANIFESTĂRI CLINICE, CONFIRMATE ANGIOGRAFIC, OPERATE/NEOPERATE:
  112   Malformații vasculare cerebrale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate/ neoperate.     Inapt     Inapt     Inapt
  I. PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE:
  113  1) operate; Inapt Inapt Inapt
  2) neoperate. Inapt Inapt Inapt
  J. BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ:
  114                       1) Accident ischemic tranzitoriu carotidian/vertebro-bazilar: a) antecedente de AIT unic nedocumentat, fără asociere de factori de risc;      Inapt      Inapt      Inapt
  b) un singur accident ischemic tranzitoriu confirmat în clinică de specialitate, fără repetare îninterval de 1 an;     Inapt     Inapt     Inapt
  c) Accidente ischemice tranzitorii repetate, obiectivateclinic și paraclinic.    Inapt    Inapt    Inapt
  2) Accidentul vascular cerebral ischemic constituit;   Inapt   Inapt   Inapt
  3) Hemoragia subarahnoidiană; Inapt Inapt Inapt
  4) Hemoragia cerebrală intraparenchimatoasă;   Inapt   Inapt   Inapt
  5) AVC ischemic embolic. Inapt Inapt Inapt
    K. EPILEPSIILE:    
  115Epilepsiile. Inapt Inapt Inapt
  L. AFECȚIUNILE GANGLIONILOR BAZALI ȘI ALE SISTEMELOR MOTORII DIN SNC:
  116             1) Boala Parkinson și sindroame parkinsoniene;   Inapt   Inapt   Inapt
  2) Coreea acută Sydenham; Inapt Inapt Inapt
  3) Coreea cronică Hungtington; Inapt Inapt Inapt
  4) Alte sindroame coreice - congenitale, metabolice, toxice, vasculare, traumatice, degenerative;     Inapt     Inapt     Inapt
  5) Boala Wilson - degenerescența hepato-lenticulară.   Inapt   Inapt   Inapt
  117           Distonii primare și secundare - post AVC, posttraumatice, postencefalitice, medicamentoase:         
  a) distonii - ex. spasmul de torsiune;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) distonii focale și segmentare:- craniene - blefarospasm; cervicale - torticolis; - ale membrelor - crampe profesionale.      Inapt      Inapt      Inapt
  118 Anomalii motorii produse de medicamente.   Inapt   Inapt   Inapt
  119Tremor esential familial. Inapt Inapt Inapt
  120Tulburări de manipulație. Inapt Inapt Inapt
  121Tulburări de locomoție. Inapt Inapt Inapt
  122Tulburări de limbaj/vorbire. Inapt Inapt Inapt
  123 Tulburări de coordonare și echilibru.   Inapt   Inapt   Inapt
  124  Alte boli neurologice neprecizateîn barem.      Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  IX. AFECȚIUNI PSIHICE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  A. TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE:
  125                 1. Demența în boala Alzheimer; a) demența vasculară; b) demența în alte boli, clasificate în altă parte; c) sindrom amnestic organic nedeterminat de alcool și alte substanțe; d) delirium nedeterminat de alcool și alte substanțe. Inapt          Inapt          Inapt         
  2. Alte tulburări psihice datorate unor leziuni, disfuncțiierebrale sau boli somatice.    Inapt    Inapt    Inapt
  3. Tulburări ale personalității și de comportament datorate unei boli, leziuni sau disfuncții cerebrale.     Inapt     Inapt     Inapt
  B. TULBURĂRI MENTALE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL:
  126          1) Intoxicația acută. Inapt Inapt Inapt
  2) Sindrom de dependență. Inapt Inapt Inapt
  3) Stare de sevraj. Inapt Inapt Inapt
  4) Sevraj cu delirium. Inapt Inapt Inapt
  5) Tulburări psihotice. Inapt Inapt Inapt
  6) Sindrom amnestic. Inapt Inapt Inapt
  127 Tulburările mentale induse de consumul de substanțe psihoactive  Inapt   Inapt   Inapt
  C. SCHIZOFRENIA,TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ȘI DELIRANTE:
  128          1) Tulburările psihotice acute șitranzitorii.   Inapt   Inapt   Inapt
  2) Schizofrenie. Inapt Inapt Inapt
  3) Tulburări delirante persistente.   Inapt   Inapt   Inapt
  4) Tulburări schizoafective. Inapt Inapt Inapt
  5) Tulburare schizotipală. Inapt Inapt Inapt
  D. TULBURĂRILE AFECTIVE:
  129           1. Episod maniacal. Inapt Inapt Inapt
  2. Tulburare afectivă bipolară. Inapt Inapt Inapt
  3. Episod depresiv ușor/mediu. Inapt Inapt Inapt
  4. Episod depresiv sever fără/cu simptome psihotice.   Inapt   Inapt   Inapt
  5. Tulburare depresivă recurentă. Inapt Inapt Inapt
  6. Ciclotimie/distimie. Inapt Inapt Inapt
  E. TULBURĂRILE NEVROTICE LEGATE DE STRES ȘI SOMATOFORME:
  130                    1) Tulburări fobic anxioase. Inapt Inapt Inapt
  2) Alte tulburări anxioase. Inapt Inapt Inapt
  3) Tulburare obsesiv-compulsivă. Inapt Inapt Inapt
  4) Reacția la stres sever și tulburări de adaptare: a) reacții acute de stres;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) tulburare posttraumatică de stres;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) tulburare de adaptare. Inapt Inapt Inapt
  5. Tulburări disociative (de conversie).   Inapt   Inapt   Inapt
  6. Tulburări somatoforme.  7. Alte tulburări nevrotice. Inapt Inapt Inapt
  Inapt Inapt Inapt
  F. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI ADULTULUI:
  131 Tulburări specifice ale personalității.   Inapt   Inapt   Inapt
  132 Tulburări ale obișnuințelor și impulsiunilor.   Inapt   Inapt   Inapt
  133    Tulburări psihologice și comportamentale asociate dezvoltării și orientării sexuale, ce implică risc social în colectivitățile militare.      Inapt      Inapt      Inapt
  134   Sindroame comportamentale asociate unor dereglări fiziologice și unor factori somatici.     Inapt     Inapt     Inapt
  135Întârziere în dezvoltarea mintală Inapt Inapt Inapt
  136    Alte tulburări psihiatrice necuprinse în acest barem și careimplică risc medical și/sau social pentru colectivitățile militare.      Inapt      Inapt      Inapt
  X. BOLI ORO-MAXILO-FACIALE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  137   Leziuni odontale simple și complicate cu sau fără afectare parodontală netratate - max. 6 afecțiuni pe o arcadă.     Inapt     Inapt     Inapt
  138           Lipsuri dentare multiple: a) având cel puțin 10 perechi de dinți sănătoși în antagonism;    Apt    Apt    Apt
  b) având între 9 și 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;   Apt   Apt cu proteză   Apt
  c) multiple*1), sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;   Inapt   Inapt   Inapt
  d) edentația completă uni - sau bimaxilară.   Inapt   Inapt   Inapt
  139 Anomalii dento-maxilare cu tulburări funcționale.   Inapt   Inapt   Inapt
  140 Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilare.   Inapt   Inapt   Inapt
  141   Parodontopatie marginală cronică profundă, progresivă, bimaxilară,generalizată, cu mobilitate și tulburări funcționale.     Inapt     Inapt     Inapt
  142      Afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare: a) cu tulburări funcționale accentuate; b) constricții, pseudartroza sau anchiloza definitivă a articulației temporo-mandibulare. Inapt        Inapt        Inapt       
  143Glosita cronică scleroasă. Inapt Inapt Inapt
  144Hipertrofia limbii - macroglosia. Inapt Inapt Inapt
  145 Aderențe ale limbii, inoperabile,cu jenă funcțională.   Inapt   Inapt   Inapt
  146    Comunicări oro-nazale sau oro- sinusale întinse cu tulburări funcționale accentuate persistente după tratament chirurgical și/sau protetic.      Inapt      Inapt      Inapt
  147    Desfigurări definitive - nas, cavitate bucală, limbă, maxilare,urechi, părți întinse mento- labiale-cu tulburări funcționale și/sau fizionomice accentuate.      Inapt      Inapt      Inapt
  148  Alte boli stomatologice.    Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prezența a numai 3-4 dinți pe arcadă, cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonțiului marginal, poate fi apreciată ca edentație totală a maxilarului respectiv, situația medico-militară se va stabili de la caz la caz, ținându-se cont de posibilitățile anatomo-funcționale ale maxilarelor prin restaurări protetice.
  XI. AFECȚIUNI ORL
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  149                  1) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului fără tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie.     Apt     Apt     Apt
  2) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului cu tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie ușoaresau moderate. Apt, după rezolvarea chirurgicală     Apt, după rezolvarea chirurgicală     Apt, după rezolvarea chirurgicală    
  3) Malformații congenitale sau câștigate ale nasului cu tulburări estetice și/sau funcționale-rinomanometrie severe    Inapt     Inapt     Inapt
  4) Malformații congenitale sau câștigate ale faringelui și/sau esofagului.    Inapt    Inapt    Inapt
  150       Afecțiuni supurative ale sinusurilor anterioare și posterioare: a) cu tulburări funcționale și/ sau anatomice moderate;      Inapt      Inapt      Inapt
  b) cu tulburări funcționale și/ sau anatomice accentuate.   Inapt   Inapt   Inapt
  151Rinosinuzită cronică polipoasă. Inapt Inapt Inapt
  152 Rinita cronică ozenoasă - ozena -operată sau neoperată.   Inapt   Inapt   Inapt
  153        Malformații congenitale sau dobândite ale urechii: a) malformații ale urechii externe, cu alterare estetică ușoară sau moderată;      Inapt      Inapt      Inapt
  b) malformații ale urechii externe, cu alterări estetice grave uni - sau bilateral.    Inapt    Inapt    Inapt
  154                                                                         a) Otita medie supurată cronicăbilaterală cu deficiență auditivă:          -ușoară- deficitglobal auditiv între 26-35 dbHL   Inapt    Inapt    Inapt
  - medie- accentuată - deficit global auditiv peste 36 dbHL, până la80 dbHL;       Inapt       Inapt       Inapt
  - gravă- deficitglobal auditiv peste 81 dbHL.    Inapt    Inapt    Inapt
  b)mezo-timpanită           - monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă medie      Inapt      Inapt      Inapt
  - monolaterală fără modificări importante, cu deficiență auditivă accentuată.       Inapt       Inapt       Inapt
  c) epitimpanita monolaterală cu deficiență auditivă ușoară, medie, accentuată;    Inapt    Inapt    Inapt
  d) oto- - mastoidita:                              cronică operată,unilaterală, cu deficit auditiv ușor;     Inapt     Inapt     Inapt
  - monolaterală operată, recidivantă, cu granulații sau lame de colesteatom în colesteatom în cavitate, cu deficiență auditivă medie sau accentuată;            Inapt            Inapt            Inapt
  - cronică polipoasă/ colesteato- matoasă cu complicații de vecinătate - fistulă labirintică, paralizie facială, tromboflebita sinusului lateral, abces extradural;               Inapt               Inapt               Inapt
  e) sechelele postotitice:         - cu deficiență auditivă ușoară sau medie monolaterală;     Inapt     Inapt     Inapt
  - cu deficiență auditivă accentuată sau gravă bilaterală;      Inapt      Inapt      Inapt
  155                  Hipoacuzie: a) totală și persistentă monolaterală și accentuată la cealaltă sau accentuată bilaterală;      Inapt      Inapt      Inapt
  b) medie bilaterală; Inapt Inapt Inapt
  c) medie monolaterală; Inapt Inapt Inapt
  d) bilaterală, cu deficit auditivușor;   Inapt   Inapt   Inapt
  e) accentuată monolaterală; Inapt Inapt Inapt
  f) surdomutitatea documentată; g) compensată prin protezare auditivă sau mijloace chirurgicale. Inapt    Inapt Inapt    Inapt Inapt    Inapt
  156Otoscleroza. Inapt Inapt Inapt
  157   Afecțiuni labirintice cronice, documentate medical, cu probe funcționale audiometrice, vestibulare, imagistice.     Inapt     Inapt     Inapt
  158      Sindroame vestibulare: a) de cauze locale sau reflexe;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) periferic sau central, rebel la tratament; c) disfuncții vestibulare episodice.   Inapt   Inapt   Inapt   Inapt   Inapt   Inapt
  159 Papilomatoza laringiană, operată și recidivată de 3-4 ori.   Inapt   Inapt   Inapt
  160    Sindromul Meniere: a) acut;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) cu crize frecvente rebel la tratament.   Inapt   Inapt   Inapt
  161 Laringite cronice; polipi corzi vocale neoperați.   Inapt   Inapt   Inapt
  162 Polip corzi vocale operat, fără tulburări funcționale.   Apt   Apt   Apt
  163Stenoze faringo-laringo-traheale. Inapt Inapt Inapt
  164   Alte afecțiuni O.R.L.         Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico- militară, după caz.
  XII. AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE  + 
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  165Lipsa unui glob ocular sau vederea unui ochi sub 1/20 unilateral dată de cauze funcționale sau organice și vederea celuilalt de sub 1/3 sau acuitatea vizuală de sub 1/3 bilateral, după corectare. Inapt Inapt Inapt
  166Symblefaron. Inapt Inapt Inapt
  167Inflamații ulceroase cronice ale marginilor pleoapei. Inapt Inapt Inapt
  168Ectropion, entropion sau lagoftalmia. Inapt Inapt Apt după rezolvarea chirurgicală Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  169Ptoza palpebrală. Inapt Inapt Inapt
  170Dacriocistita. Inapt Inapt Apt după rezolvarea chirurgicală Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  171Epiforă produsă de obstrucții alecăilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul sau ambii ochi.Inapt Inapt Inapt
  172Pterigion neoperat sau operat și recidivat. Inapt Inapt Inapt
  17Trahom. Inapt Inapt Inapt
  174Keratita cronică. Inapt Inapt Inapt
  175Keratoconus. Inapt Inapt Inapt
  176Leucomul cornean simplu sau aderent. Inapt Inapt Inapt
  177Stafilom. Inapt Inapt Inapt
  178Luxația sau subluxația cristalinului. Inapt Inapt Inapt
  179Cataracta - toate formele. Inapt Inapt Inapt
  1801) Afakia; Inapt Inapt Inapt
   2) Pseudoafakia cu acuitatea vizuală = 1, cu diferența de corecție față de ochiul congener de maxim 2*/3 d. 3) Pseudofakia*** Inapt Inapt***(pentru elevi și studențipe perioada școlarizării) Inapt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  181Aniridia. Inapt Inapt Inapt
  182Coloboma irisului. Inapt Inapt Inapt
  183Iridociclita cronică. Inapt Inapt Inapt
  184Panoftalmia. Inapt Inapt Inapt
  185Secluzio-ocluzio pupilar mono saubilateral. Inapt Inapt Inapt
  186Coloboma coroidei. Inapt Inapt Inapt
  187Opacitatea corpului vitros. Inapt Inapt Inapt
  188Deslipirea de retină. Inapt Inapt Inapt
  189Retinopatiile de toate categoriile. Inapt Inapt Inapt
  190Vicii de refracție (miopie, hipermetropie, astigmatism)*1) Inapt Inapt Inapt
  191Miopie până la - 3d inclusiv, fără leziuni ale F.O. și AV=1 cu corecție*),**). Miopie până la 1 dioptrie, fără leziuni ale F.O.și AV=1 cu corecție***) Miopie peste 1 dioptrie, fără leziuni ale F.O. și A.V=1 cu corecție***) Apt* Inapt** Apt***)( pentru elevi și studențipe perioada școlarizării) Apt (AV = 1 cu corecție de maxim -2 Dsf)***) pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării) - Apt
  192Hipermetropie până la 3 d, fără leziuni ale F.O și AV=1 cu orecție*),**),***) ipermetropie peste 3 dioptrii cu V=1 cu corecție***). Apt*) Inapt**) Apt***) - AV =1 cu corecție de maxim +2 Dsf ( pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării) Inapt***)(pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării)  Apt
  193Miopie și hipermetropie peste 3 d*) Inapt - Inapt
  194Astigmatism toate tipurile până la 3 d inclusiv pe axul cel mai puternic cu AV-1 sau astigmatism mixt până la 3 d prin cumul în ambele axe cu AV -1*),**.) Astigmatism***) Apt*) Inapt**) Apt***)- AV=1 cu corecție de pânăla +/-1,5 Dcyl) pentru elevi și studenți pe perioada școlarizării - Apt
  195Acuitate vizuală:*) a) între 1 și 1/2 la AO cu corecție; Inapt - Inapt
  b) egală cu 1 la un ochi și cel puțin 1/4 la celălalt fără corecție. Acuitatea vizuală mai mică de 1 fără corecție la ambii ochi și necorectabilă***) Inapt Inapt***)pentru elevi și studențipe perioada școlarizării - Inapt
  196Ambliopie*) Inapt - Inapt
  197Strabismul (acuitate vizuală pânăla 1/3, la ochiul cel mai afectatdupă corecție) și/sau mai puțin de 10 grade. Inapt Apt Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  198Strabismul*). Inapt - Inapt
  199Acromatopsia. Inapt Inapt Inapt
  200DiscromatopsiaInaptInapt Apt*2) Inapt pentru M.A.I.
  201Hemeralopia. Inapt Inapt Inapt
  202203Nistagmus. Pareza unuia sau mai multor mușchi oculari cu/fără diplopie. Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  204Coloboma nervului optic. Inapt Inapt Apt dacă A.V. = 1 la un ochi cu corecție și 1/4 la celălalt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertizămedico-militară pentru M.Ap.N.
  205Atrofia optică. Inapt Inapt Inapt
  206Hemianopsia/Îngustarea câmpului vizual cu peste 10 grade. Hemianopsia***) Inapt Inapt Inapt
  207Oftalmoplegia externă sau internăInapt Inapt Inapt
  208Glaucomul. Inapt Inapt Inapt
  209Corpi străini intravitreeni, extrași sau restanți, care determină o acuitate vizuală sub 1/2 pentru M.A.I., A.N.P.și 1/3 după corecție pentru M.A.p.N.S.T.S., S.P.P. și S.I.E. Corpi străini intraoculari***) Inapt Inapt ***)- pentru elevi și studenți pe perioada școlarizăriInapt Inapt
  210Tumori benigne oculare și/sau aleanexelor oculare, neoperabile care produc deficit estetic sau funcțional ocular. Tumori benigne oculare și ale anexelor oculare cu sau fără tulburări funcționale***) Inapt Apt/Inapt***) la aprecierea medicului de specialitate- pentruelevi și studenți pe perioada școlarizării Inapt Inapt
  211Tumori maligne oculare și/sau aleanexelor oculare. Inapt Inapt Inapt
  212Alte boli ale ochiului. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 06-11-2015, Tabelul de la Punctul XII a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 )
  NOTĂ:*1) Candidații pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar și Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracție de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, pentru Universitatea Națională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituții militare de învățământ, inclusiv pentru soldați/gradați profesioniști de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N.Pentru specialitățile aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, candidații cu vicii de refracție care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admiși.Elevii și studenții pe perioada școlarizării pot prezenta vicii de refracție de maximum 3 dioptrii. (la 06-11-2015, Punctul 1 din nota de la Punctul XII. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 ) *2) Nu sunt admiși candidații pentru armele: auto, aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte și topografie. Notă *) Valabil numai pentru M.A.I. și S.T.S. Notă **) Valabil numai pentru candidații la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna - INAPT pentru concursul de admitere. Notă ***) Valabil numai pentru S.R.I.
  XIII. AFECȚIUNI GENITO-URINARE  + 
  Nr. Prg.DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii. Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  213Rinichi unic congenital sau chirurgical. Inapt Inapt Inapt
  214Rinichiul mobil: a) gradul III*1), cu tulburări funcționale moderate - colici repetate, hematurie și/sau infecție urinară intermitente; Inapt Inapt Inapt
  b) gradul II sau III*2), operat sau neoperat, cu tulburări funcționale accentuate - colici repetate, hematurie macroscopică,infecție urinară persistentă, dilatații pielocaliceale etc. Inapt Inapt Inapt
  215Malformații renale și ale căilor urinare - anomalii de număr, de mărime, de sediu, de structură, de formă, de rotație, ale vaselorrenale - cu/fără tulburări funcționale. Inapt Inapt Inapt
  216Litiaza urinară - renală, uni - sau bilaterală, ureterală, vezicală, uretrală, prostatică, nefrocalcinoza: a) operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; Inapt Pe perioada școlarizării litiaza renală unilaterală asimptomatică - Apt Inapt Inapt Apt pentru M.A.I., S.T.S. și S.I.E.
  b)*)Litiaza renală unilaterală, ureterală, vezicală, uretrală, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; Inapt Inapt Apt
  c) operată, neoperată, sau inoperabilă, cu tulburări funcționale - colici repetate, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă și rebelă la tratament etc. Inapt Inapt Inapt
  217Cistita cronică complicată cu incontinență urinară permanentă. Inapt Inapt Inapt
  218Stricturi uretrale inflamatorii sau traumatice: a) dilatabile; Inapt Inapt Inapt
  b) greu dilatabile, recidivate laintervale scurte - 1-2 luni- sau nedilatabile. Inapt Inapt Inapt
  219Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian: a) operate și vindecate; Inapt Inapt Inapt
  b) neoperate sau operate și recidivate. Inapt Inapt Inapt
  220Ectopia testiculară: a) unilaterală operată, fără tulburări funcționale; Apt Apt Apt
  b) unilaterală neoperată sau bilaterală, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale; c) operată și recidivată sau inoperabilă; Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt Inapt
  221Castrația bilaterală. Atrofia testiculară bilaterală. Inapt Inapt Inapt
  222Hermafroditismul. Inapt Inapt Inapt
  223Varicocelul: a) neoperat; Inapt Inapt Inapt
  b) operat. Apt Apt Apt
  224Adenomul de prostată: a) cu tulburări funcționale accentuate; Inapt Inapt Inapt
  b) neoperat sau operat, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate, cu răspuns favorabil latratament. Inapt Inapt Inapt
  225Disectazia colului vezical, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate. Inapt Inapt Inapt
  226Enurezisul confirmat cu documentație medicală: a) sub tratament; Inapt Inapt Inapt
  b) neameliorat prin tratament. Inapt Inapt Inapt
  227Alte boli urologice. Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  228Vulva și vaginul: a) chistul și abcesul glandei Bartholin; Aptă Aptă Aptă
  b) malformații congenitale ale vulvei asociate cu tulburări psihosomatice; Inaptă Inaptă Inaptă
  c) varice vulvare voluminoase; Inaptă Inaptă Inaptă
  d) atrezia și strictura vaginuluiInaptă Inaptă Inaptă
  e) distrofia vulvei - kraurosisvulvar; Inaptă Inaptă Inaptă
  f) fistula genito-urinară - uretero-vaginală, vezico-vaginalăetc.; Inaptă Inaptă Inaptă
  g) fistula entero-genitală - recto-vaginală. Inaptă Inaptă Inaptă
  229Uterul și colul uterin: a) afecțiuni inflamatorii ale uterului - metrite acute și cronice; Aptă Aptă Aptă
  b) prolaps utero-vaginal parțial;Inaptă Inaptă Inaptă
  c) displazia și distrofia coluluiuterin; Inaptă Inaptă Inaptă
  d) malformații congenitale ale uterului sau ovarului cu tulburări funcționale; Inaptă Inaptă Inaptă
  e) endometrioza genitală sau extragenitală. Inaptă Inaptă Inaptă
  230Tumori benigne ale organelor genitale externe și/sau interne, operate, recidivate sau cu tulburări funcționale. Inaptă Inaptă Inaptă
  231Tumori benigne ale sânului, neoperate sau operate și recidivate sau cu tulburări funcționale. Inaptă Inaptă Inaptă
  232Tumori maligne ale aparatului genital feminin sau ale sânului. Inaptă Inaptă Inaptă
  233Alte afecțiuni ginecologice sau obstetricale. Aptă/Inaptă la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  (la 06-11-2015, Tabelul din Punctul XIII a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 )
  Notă
  *1) Rinichi mobil gradul III: rinichi flotant, depășind caudal creasta iliacă;
  *2) Rinichi mobil gradul II: când rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste.
  *3) Pentru M.A.I./A.N.P/MJ și S.T.S.
  IV. AFECȚIUNI CHIRURGICALE
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  234   Spondiloliza și spondilolistezisua) gradul I și II; : Inapt   Inapt   Inapt
  b) gradul III și IV. Inapt Inapt Inapt
  235        Malformații ale coloanei vertebrale cervicale, toracale șilombare - mielocelul, meningomielocelul, bloc vertebralcongenital, hemivertebră: a) fără semne neurologice;       Inapt       Inapt       Inapt
  b) cu tulburări neurologice, operat sau neoperat.   Inapt   Inapt   Inapt
  236        Malformații cranio-cerebrale - craniostenoza, chistul arahnoidian, agenezia de corp calos etc.: a) cu tulburări neurologice ușoare și medii;       Inapt       Inapt       Inapt
  b) cu tulburări neurologice accentuate.   Inapt   Inapt   Inapt
  237   Malformații vasculare cerebrale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate sau neoperate.     Inapt     Inapt     Inapt
  238   Malformații vasculare cerebrale și/sau spinale: - anevrismul; - angiomul.     Inapt     Inapt     Inapt
  239   Malformații congenitale ale aparatului locomotor, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.     Inapt     Inapt     Inapt
  240           Distrofii osoase: a) osteonecroze aseptice de cauzăcunoscută sau necunoscută, osteita chistică localizată, boala Paget, osteoporozele, osteopatiile de carență, osteoliza;        Inapt        Inapt        Inapt
  b) exostozele osteogenice, operate sau neoperate, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.     Inapt     Inapt     Inapt
  241             Osteită, osteoperiostită și osteomielită: a) acută;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) cronică secundară sau cronică de la început, vindecată, cu tulburări funcționale ușoare sau moderate;     Inapt     Inapt     Inapt
  c) cronică secundară sau cronică de la început, fistulizată sau nefistulizată, vindecată sau nevindecată, cu tulburări funcționale accentuate.      Inapt      Inapt      Inapt
  242   Echinococoza: a) neoperată;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) operată. Inapt Inapt Inapt
  243    Cicatrici și hernii musculare, rupturi și retracții musculo- aponevrotice, miozita osificantă,ce produc tulburări funcționale moderate sau accentuate.      Inapt      Inapt      Inapt
  244    Fistule secundare unor intervenții chirurgicale, operate, neoperate, inoperabile sau recidivate, cu tulburări funcționale.      Inapt      Inapt      Inapt
  245   Corpi străini la nivelul aparatului locomotor, extrași saurestanți, ce produc tulburări funcționale evidente.     Inapt     Inapt     Inapt
  246   Corpi străini intrapulmonari și/ sau mediastinali, extrași sau restanți, cu tulburări funcționale.     Inapt     Inapt     Inapt
  247    Corpi străini intracerebrali, cu iritație corticală, cicatrici cerebrale - cu epilepsie - tulburări neurologice și neuropsihice evidente.      Inapt      Inapt      Inapt
  248        Cap: a) lipsa de substanță osoasă din toată grosimea osului, de peste 2 cm diametru, cu tulburări funcționale neuropsihice ușoare;      Inapt      Inapt      Inapt
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate, protezat sau nu, cu cicatrici craniocerebrale.    Inapt    Inapt    Inapt
  249     Fractura craniană intrusivă: a) cu tulburări neuropsihice ușoare;    Inapt    Inapt    Inapt
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate.   Inapt   Inapt   Inapt
  250Abcesul cerebral, operat. Inapt Inapt Inapt
  251       Traumatismul craniocerebral fără pierdere de conștiență mai vechi de 6 luni, fără tulburări funcționale.     Apt     Apt     Apt
  Traumatismul craniocerebral cu pierdere de conștiență cu sau fără tulburări funcționale.    Inapt    Inapt    Inapt
  252            Traumatismele coloanei vertebralea) cu tasarea corpului vertebral și tulburări funcționale reduse, fără semne neurologice; Inapt     Inapt     Apt Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  b) fracturi vertebrale grave - radiologic - în absența semnelor neurologice;    Inapt    Inapt    Inapt
  c) cu tasarea corpului vertebral,calus exuberant, luxații ireductibile, cu tulburări neurologice - sindrom radicular.     Inapt     Inapt     Inapt
  253  Torticolis congenital operat sau neoperat, cu tulburări funcționale.    Inapt    Inapt    Inapt
  254                        Torace: a) deformațiile toracice congenitale sau dobândite ce produc tulburări ventilatorii, destatică și dinamică vertebrală, moderate sau accentuate;       Inapt       Inapt       Inapt
  b) exereza pulmonară pentru bronșiectazie, abces sau gangrenăpulmonară, corpi străini intrapulmonari, cu tulburări funcționale ușoare, moderate sau accentuate;       Inapt       Inapt       Inapt
  c) lipsa din peretele toracic interesând 2 sau mai multe coastecu deformație toracică și tulburări funcționale ușoare, moderate sau accentuate;      Inapt      Inapt      Inapt
  d) traumatismele toracice - contuzii, fracturi, plăgi - ce auca urmare tulburări ventilatorii persistente, moderate sau accentuate.      Inapt      Inapt      Inapt
  255            Abdomen: a) traumatismele abdominale - contuzii, plăgi, eventrații, eviscerații, ruptura de diafragm - ce au ca urmare tulburări funcționale moderate sau accentuate;        Inapt        Inapt        Inapt
  b) herniile operate, indiferent de sediu;   Apt   Apt   Apt
  c) herniile neoperate, indiferentde sediu.   Inapt   Inapt   Inapt
  256          Traumatismele bazinului - disjuncții, luxații, fracturi: a) fără tulburări funcționale de statică și dinamică;     Apt     Apt     Apt
  b) cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică;   Inapt   Inapt   Inapt
  b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate de statică și dinamică.    Inapt    Inapt    Inapt
  257Transplant de organ. Inapt Inapt Inapt
  258  Alte boli chirurgicale.    Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  XV. AFECȚIUNI ALE APARATULUI MUSCULO-SCHELETAL
  Nr. Prg.                 DENUMIREA BOLILOR                 CATEGORII
  I II III
  - Candidați pentru unitățile/instituțiile de învățământ din structura M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P. - Elevii și studenții pe perioadașcolarizării pentru M.Ap.N./ M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ S.I.E./S.P.P., înainte de absolvire sau până la primirea primului grad. - Candidați pentru cursul de formare a cadrelor militare ale M.Ap.N. pe filiera indirectă. Soldați și gradați profesioniști la angajareîn M.Ap.N/S.P.P și pe perioada instruirii.          Persoane care urmează să fie chemate/rechemate/ încadrate, după caz, în rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ polițiștilor în serviciu/ funcționarilor publici cu statut special din A.N.P./ M.J.       
  1 2 3 4 5
  259                                                                                                                                      Membrele: Inapt Inapt Apt
  a) calus vicios ale oaselor mari cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, fără/cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică sau gestualitate și prehensiune;              Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară pentru M.Ap.N.    
  b) calus vicios cu dezaxări de peste 10 grade;   Inapt   Inapt   Inapt
  c) pseudoartroza cu reducerea adaptării la ortostatism, mers șiefort fizic sau gestualității și prehensiunii;     Inapt     Inapt     Inapt
  d) redori sau anchiloze ale articulațiilor mari în atitudine utilă ce permit ortostatismul, mersul și efortul fizic mediu saugestualității și prehensiunii;      Inapt      Inapt      Inapt
  e) redori strânse sau anchiloze ale articulațiilor mari, în atitudine vicioasă;    Inapt    Inapt    Inapt
  f) subluxații, luxații cu rupturiale capsulei și/sau ligamentelor articulare, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate;      Inapt      Inapt      Inapt
  g) periartrita articulațiilor mari, cu redoare definitivă peste20 de grade;    Inapt    Inapt    Inapt
  h) luxații congenitale, luxații ireductibile chirurgical sau luxații operate și recidivate alearticulațiilor mari;     Inapt     Inapt     Inapt
  i) artroza articulațiilor mari cureducerea mobilității active sau pasive și a posibilităților de mers, ortostatism sau gestualitate și prehensiune;      Inapt      Inapt      Inapt
  j) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcționale;