ORDIN nr. 376 din 29 iunie 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 iulie 2017    În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării de Plenul Consiliului Concurenței se pune în aplicare Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Consiliului Concurenței,
    Bogdan Marius Chirițoiu
    București, 29 iunie 2017.Nr. 376.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare al Consiliului Concurenței