LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015  Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.
   +  Secţiunea C2
  Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 MARTIE 2017
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  Nr. crt.    Cod CIM      Grupa terape- utică    Denumire generică     Denumire comercială    Forma farmaceutică   Concen-trație/ U.T.    Firma      Țara      Ambalaj     Pres-crip-ție   cant/am-ba- laj   Preț cu ridicata maximal de decontare/ U.T. Preț de decontare/ U.T.    Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  1  W58656002   A09AA02   PANCREA- TINUM**  KREON 10000  CAPS. GASTROREZ.  150 mg   ABBOTT LABORATORIESGMBH GERMANIA   FLACON DIN PEID CU 20 CAPS. GASTROREZ. OTC    20    0,446000   0,603000   0,000000  
  2   W62199001    A09AA02    PANCREA- TINUM**   KREON 10000   CAPS. GASTROREZ.   150 mg    MYLAN HEALTHCARE GMBH  GERMANIA    CUTIE CU 2 BLISTDIN AL-AL A CÂTE10 CAPS. GASTROREZ. OTC     20     0,460000    0,621500    0,000000   
  3  W62199002   A09AA02   PANCREA- TINUM**  KREON 10000  CAPS. GASTROREZ.  150 mg   MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA   CUTIE CU 1 FLAC.DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC    20    0,460000   0,621500   0,000000  
  4  W59801002   A09AA02   PANCREA- TINUM**  KREON 25000  CAPS. GASTROREZ.  300 mg   ABBOTT LABORATORIESGMBH GERMANIA   FLACON DIN PEID CU 20 CAPS. GASTROREZ. OTC    20    0,906500   1,225500   0,000000  
  5   W62200001    A09AA02    PANCREA- TINUM**   KREON 25000   CAPS. GASTROREZ.   300 mg    MYLAN HEALTHCARE GMBH  GERMANIA    CUTIE CU 2 BLISTDIN AL-AL A CÂTE10 CAPS. GASTROREZ. OTC     20     1,029500    1,391500    0,000000   
  6  W62200002   A09AA02   PANCREA- TINUM**  KREON 25000  CAPS. GASTROREZ.  300 mg   MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA   CUTIE CU 1 FLAC.DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC    20    1,029500   1,3915000   0,000000  
  NOTĂ:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. ----