ORDIN nr. 73 din 6 august 2014 privind aprobarea Condițiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Condițiile generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Autorității Naționale de Reglementare
  în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 6 august 2014.Nr. 73.  +  Anexa nr. 1CONDIȚII GENERALEasociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice decătre operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice(Anexa nr. 1)  +  Anexa nr. 2CONDIȚII GENERALEasociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice decătre operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energieielectrice (Anexa nr. 2)