ORDIN nr. 194 din 22 ianuarie 2018privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018    Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operațional Competitivitate,luând în considerare prevederile Acordului de finanțare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, și Fondul European de Investiții, semnat la 20 septembrie 2016,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,ținând cont de Avizul Consiliului Concurenței nr. 14.635 din 27.11.2017,luând în considerare prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Programului operațional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul delegat pentru fonduri europene,
    Marius Nica
    București, 22 ianuarie 2018.Nr. 194.  +  ANEXĂSCHEMĂde ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderimici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate