RECTIFICARE nr. 1.503 din 18 decembrie 2017referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2018  La Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 28 decembrie 2017, se fac următoarele rectificări:– în anexa la ordin, la art. 22, în partea introductivă a alin. (11), în loc de: „... la alin. (1)…“ se va citi: „... la art. 21 alin. (1)…“;– în anexa nr. 3 la metodologie, în tabel, în coloana „Tip deșeu“, la subtitlul subcoloanelor, în loc de:
  „Tip deșeu
  HârtieCartonPlasticMetalLemn“
  se va citi:
  „Tip deșeu
  Hârtie/cartonSticlăPlasticMetalLemn“
  ----