ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 3 noiembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea până la data de 31 decembrie 2000 a termenului de finalizare a acţiunilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi finanţarea acţiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol care răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Aurel Până,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----