ORDIN nr. 162 din 29 ianuarie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1.038 din 29.01.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După poziția nr. 6164 se introduc șase noi poziții, pozițiile nr. 6165-6170, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „6165W64016001ARGIPRESINA 20 UI/mlSOL. INJ.20 UI/mlPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIAVASOPRESINUMCutie x 10 fiole x 1ml soluție injectabilă (24 luni)H01BA01MG4028.854058.854462.30NCant. 20 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14 noiembrie 2018.
  6166W64018001BRULAMICINA 40 mg/mlSOL. PT. ADM. I.V. ȘI I.M.40 mg/mlPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIATOBRAMYCINUMCutie x 10 fiole (5 ani)J01GB01MG44.7851.0564.55NCant. 2.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14 noiembrie 2018.
  6167W63978001FENILEFRINA 10 mg/mlSOL. INJ.10 mg/mlPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIAPHENYLEPHRINUMCutie x 10 fiole x 1ml soluție injectabilă (2 ani)C01CAMG429.88459.88539.42NCant. 1.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 7 noiembrie 2018.
  6168W63972001FLUCLOXACILINA 1 gPULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.1 gPHARMNET PLUS - S.R.L. - ROMÂNIAFLUCLOXACILLINUMCutie x 10 fiole (3 ani)J01CF05MG466.88496.88579.75NCant. 700 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 31 octombrie 2018.
  6169W58084001NITRONAL 1mg/mlSOL. PERF.1 mg/mlCHIMIMPORTEXPORT-PLURIMEX - S.R.L. - ROMÂNIANITROGLYCERINUMCutie cu 10 fiole a cate 10 ml soluție perfuzabilă (3 ani)C01DA02MG51.7157.9273.23NCant. 16.201 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 16 iulie 2018.
  6170W61098001TETANEA 1500UI/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ1500 UI/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ TETANICĂCutie cu 1 seringă preumplută x 1 ml (1500 UI/ml) soluție injectabilă (3 ani)J06BB02MI223.26245.58299.81NCant. 76 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21 iunie 2018.“
  2. Poziția nr. 5604 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObs.Denumire produsFormăConcentrațieFirmă/ȚarăDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  „5604W59766001NATULAN 50 mgCAPS.50 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAPROCARBAZINUMCutie x 1 flacon x 50 capsuleL01XB01MI674.26704.26805.79NCant. 44 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 2 august 2018.“
  3. Poziția nr. 5605 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 29 ianuarie 2018.Nr. 162.-----