ORDIN nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II „Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiarepunctul 2.7.2.3 „Corectarea erorilor contabile“ se modifică și va avea următorul cuprins:2.7.2.3. Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată.Corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 «Rezultatul reportat».Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.În notele la situațiile financiare trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorile constatate.2. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:2.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, la grupa 28 „Amortizări privind activele fixe“:a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810200 „Amortizarea construcțiilor“ și se introduc conturile contabile sintetice de gradul III, astfel:– 2810201 „Amortizarea construcțiilor - drumuri publice“;– 2810202 „Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole;– 2810203 „Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“;– 2810204 „Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“;– 2810205 „Amortizarea construcțiilor - tunele“;– 2810206 „Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“;– 2810207 „Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație“;– 2810208 „Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“.b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2810300 „Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“;– 2810302 „Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“;– 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport“;– 2810304 „Amortizarea animalelor și plantațiilor“.2.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, la grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe“:a) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910200 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice“;– 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole;– 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“;– 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“;– 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele“;– 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“;– 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație“;– 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“.b) se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2910300 „Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 2910301 „Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“;– 2910302 „Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“;– 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport“;– 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor“.2.3. La clasa 3 „Conturi de stocuri și producție în curs de execuție“, la grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție“ se elimină contul contabil sintetic de gradul II 39700 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“ și contul contabil sintetic de gradul III „3970000 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“ și se introduc conturile contabile sintetice de gradul II și III, astfel:– 39701 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“;– 3970100 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“;– 39702 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“;– 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“;– 39703 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ- teritoriale“;– 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“.2.4. La clasa 4 „Conturi de terți“, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, după contul sintetic de gradul III 4310500 „Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale“ se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:– 43106 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“;– 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“.2.5. La grupa 48 „Decontări“, după contul sintetic de gradul III 4830000 „Decontări din operații în participație“ se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II și III:– 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“;– 48400 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“;– 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“.2.6. La clasa 5 „Conturi la trezorerii și instituții de credit“, grupa 51 „Conturi la trezorerii și instituții de credit“ se modifică următoarele:– Denumirea contului 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației“ se modifică în 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației transformate în certificate de depozit“.– După contul 5121000 „Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populației transformate în certificate de depozit“ se introduce contul 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“.2.7. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, după contul sintetic de gradul III 6450600 „Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“ se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:– 64507 „Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă“;– 6450700 „Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă“.2.8. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“, grupa 74 „Venituri din contribuții de asigurări“, după contul sintetic de gradul III 7450500 „Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate“ se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:– 74507 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă“;– 7450700 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă“.2.9. La clasa 8, grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“, se modifică denumirea contului 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință“ în contul 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni“.3. La capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“:3.1. La clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, la instructarea contului contabil 431 „Asigurări sociale“, creditarea contului în corespondență cu contul contabil 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“ se completează cu textul:– cu contribuția asiguratorie pentru muncă“, iar la debitarea contului în corespondență cu contul contabil 770 „Finanțarea de la buget“ se completează cu textul:– cu sumele virate la bugetul de stat de către angajatori reprezentând contribuția asiguratorie pentru muncă3.2. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, la instructarea contului contabil 645 „Cheltuieli privind asigurările sociale“, debitarea contului în corespondență cu contul contabil 431 „Asigurări sociale“ se completează cu textul:– cu contribuția asiguratorie pentru muncă3.3. La clasa 8, grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“ se elimină instructarea contului 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință“ și se instructează contul 8030000 „Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință, precum și concesiuni“:Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosință, precum și a concesiunilor, pe baza documentelor întocmite în acest scop. În debitul contului se înregistrează valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar primite în folosință și a concesiunilor, iar în credit valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar și a concesiunilor restituite titularilor. Soldul contului reprezintă valoarea activelor fixe, a obiectelor de inventar, precum și a concesiunilor primite în folosință la un moment dat.4. La capitolul XI „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale“:– La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice“, litera B „Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului execuției bugetului local, la sfârșitul exercițiului financiar“, la operațiunea de la numărul curent 2.2. se elimină descrierea operațiunii contabile și se înlocuiește cu următorul text:Diminuarea soldului contului 5210200 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent» cu deficitul preluat de la instituțiile publice subordonate, finanțate integral din bugetele locale (la nivelul plăților nete de casă)5. La capitolul XVIII „Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei centrale“:5.1. La punctul 1 „Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile“:– La clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 48 „Decontări“ se completează cu contul 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“.5.2. După instructarea contului 481 „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate“ se introduce un nou cont, contul 484 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“, cu următorul cuprins:Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența raporturilor de decontare privind titlurile de stat destinate populației, emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, reprezentând sumele transmise de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice, precum și sumele transmise de Ministerul Finanțelor Publice către trezoreriile teritoriale ale Trezoreriei Statului.Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului» este un cont bifuncțional.În debitul contului se înregistrează sumele transmise de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice și sumele transmise unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice. În creditul contului se înregistrează sumele primite de Ministerul Finanțelor Publice de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și sumele primite de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de la Ministerul Finanțelor Publice.Soldul poate fi debitor, reprezentând sume pe care trebuie să le primească unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau creditor, reprezentând sume de virat de către Ministerul Finanțelor Publice. La consolidare, în situațiile financiare centralizate ale Trezoreriei centrale, soldul contului trebuie să fie zero.Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:48400 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»4840000 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»Contabilitatea analitică a contului se ține pe cod sector, sursă de finanțare.Contul 484 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului» se debitează prin creditul conturilor:5121100 «Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»– la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu sumele transferate de fiecare unitate a Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat.5120600 «Disponibil în lei al trezoreriei centrale»– la Trezoreria centrală, cu sumele transferate de către Ministerul Finanțelor Publice la unitățile operative ale Trezoreriei Statului, reprezentând totalul sumelor necesare rambursării valorii nominale către persoanele fizice care au subscris la fiecare emisiune de titluri de stat.Contul 4840000 «Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului» se creditează prin debitul conturilor:5121100 «Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului»– la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu sumele transferate la unitățile Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice, în vederea rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat către deținătorii acestora.5120600 «Disponibil în lei al trezoreriei centrale»– la Trezoreria centrală, cu sumele transferate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului la Ministerul Finanțelor Publice, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat.6. La capitolul XIX „Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului“:6.1. La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale“ din subcapitolul „Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului și a cheltuielilor efectuate prin bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului“, la Cheltuielile efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale, poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  „1Capitolul 55 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi» - titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»
  - Înregistrarea dobânzilor aferente titlurilor de stat lansate pentru populație prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit6660000% 1680100 5180604
  - Plata dobânzilor % 1680100 51806047700000“
  6.2. La punctul 3 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului a unor operațiuni specifice“ din subcapitolul „Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului“, după operațiunea contabilă de la poziția 7 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 8-12, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitorSimbol cont creditor
  „Emisiuni de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului
  8Înregistrarea sumelor încasate de unitățile operative ale Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat destinate populației (înregistrate în contul 45.xxx «Titluri de stat - Emisiunea cod xxxx»)5121100%51901091610200
  9Transferarea sumelor de către unitățile Trezoreriei Statului la Trezoreria operativă centrală, reprezentând totalul sumelor încasate aferente unei emisiuni de titluri de stat
  - la nivelul unităților Trezoreriei Statului48400005121100
  - la nivelul Trezoreriei centrale51206004840000
  Rambursarea valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului
  10Înregistrarea la începutul anului a împrumuturilor pe termen mediu și lung din emisiuni de titluri de stat destinate populației scadente în anul în curs16102001610100
  11Transferarea sumelor de către Ministerul Finanțelor Publice la unitățile Trezoreriei Statului, în vederea rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului
  - la nivelul unităților Trezoreriei Statului51211004840000
  - la nivelul Trezoreriei centrale48400005120600
  12Rambursarea titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului%519010916102005121100“
  7. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“ se completează după cum urmează:7.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2810201 „Amortizarea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2810202 „Amortizarea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2810203 „Amortizarea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2810204 „Amortizarea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.5. Contul contabil sintetic de gradul III 2810205 „Amortizarea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.6 Contul contabil sintetic de gradul III 2810206 „Amortizarea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.7. Contul contabil sintetic de gradul III 2810207 „Amortizarea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.8. Contul contabil sintetic de gradul III 2810208 „Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.9. Contul contabil sintetic de gradul III 2810301 „Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.10. Contul contabil sintetic de gradul III 2810302 „Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.11. Contul contabil sintetic de gradul III 2810303 „Amortizarea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.12. Contul contabil sintetic de gradul III 2810304 „Amortizarea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.13. Contul contabil sintetic de gradul III 2910201 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.14. Contul contabil sintetic de gradul III 2910202 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - drumuri industriale și agricole“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.15. Contul contabil sintetic de gradul III 2910203 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - infrastructură pentru transport feroviar“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.16. Contul contabil sintetic de gradul III 2910204 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și viaducte; viaducte“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.17. Contul contabil sintetic de gradul III 2910205 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - tunele“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.18. Contul contabil sintetic de gradul III 2910206 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.19. Contul contabil sintetic de gradul III 2910207 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - canale pentru navigație“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.20. Contul contabil sintetic de gradul III 2910208 „Ajustări pentru deprecierea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.21. Contul contabil sintetic de gradul III 2910301 „Ajustări pentru deprecierea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.22. Contul contabil sintetic de gradul III 2910302 „Ajustări pentru deprecierea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.23. Contul contabil sintetic de gradul III 2910303 „Ajustări pentru deprecierea mijloacelor de transport“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.24. Contul contabil sintetic de gradul III 2910304 „Ajustări pentru deprecierea animalelor și plantațiilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.25. Contul contabil sintetic de gradul III 3970100 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.26. Contul contabil sintetic de gradul III 3970200 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.27. Contul contabil sintetic de gradul III 3970300 „Ajustări pentru bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.28. Contul contabil sintetic de gradul III 4310600 „Contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.29. Contul contabil sintetic de gradul III 4840000 „Decontări privind titlurile de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.30. Contul contabil sintetic de gradul III 5121100 „Disponibil aferent titlurilor de stat destinate populației emise prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.7.31. Contul contabil sintetic de gradul III 6450700 „Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor.7.32. Contul contabil sintetic de gradul III 7450700 „Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă“ se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanțare, clasificație venituri.
   +  Articolul IIÎn întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 26 ianuarie 2018.Nr. 1.176.----