HOTĂRÂRE nr. 25 din 25 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 17 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul II, după subpunctul 11 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 12 și 13, cu următorul cuprins: 12. aprobă ghidul de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate;13. aprobă metodologia de evaluare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate;2. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. coordonează, monitorizează și asigură participarea României în procesul de negociere și promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE din primul semestru 2019;3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 292, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului prevăzut la alin. (2) se suplimentează, până la data de 31 august 2019, cu un număr de 38 de posturi.5. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Ministerului Mediului în numărul maxim de posturi aprobat se face în termen de minimum 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
  MIHAI-VIOREL FIFOR
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 25 ianuarie 2018.Nr. 25.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI MEDIULUI
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017)1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  2.Garda Națională de Mediu
  II. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
  1.Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
  III. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
  1.Unități de management al proiectului (UMP)
  2.Unități de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 2.734, din care:– Garda Națională de Mediu - 809 posturi;– Agenția Națională pentru Protecția Mediului și instituțiile din subordine - 1.925 de posturi.
  2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  1.Administrația Națională de Meteorologie
  3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului
  Nr. crt.Denumirea unității
  I. Unități finanțate din venituri proprii
  Administrația Fondului pentru Mediu
  -----