ORDIN nr. 34 din 11 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 23 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 79 din 11 ianuarie 2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), litera c) se abrogă.2. La capitolul VIII, după tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018“ se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018*- mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2018Credite bugetare an 2018
  Programul național de oncologie, din care: 1.489.225,001.488.456,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)**1.291.527,001.291.087,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT28.832,0028.754,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare412,00378,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți2.882,002.746,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)165.476,00165.408,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți96,0083,00
  Programul național de diabet zaharat999.708,001.002.700,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană45.325,0045.603,00
  Programul național de tratament pentru boli rare**190.583,00185.721,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice117.290,00122.761,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 188.897,00187.416,00
  Notă
  * Sumele includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente trimestrului I 2018.
  ** Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2018Credite bugetare an 2018
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)18.506,0018.526,00
  Programul național de boli endocrine2.198,002.292,00
  Programul național de ortopedie68.931,0067.796,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice510,00531,00
  Programul național de boli cardiovasculare127.508,00128.552,00
  Programul național de sănătate mintală1.525,001.454,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 22.863,0021.261,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 13.685,0012.990,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 8.131,006.987,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil322,00302,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular725,00982,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică867.015,00867.015,00
  Total4.140.084,004.140.084,00
  Cost volum807.282,00807.282,00
  Total general4.947.366,004.947.366,00
  3. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 1 „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice“, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava.4. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, punctul 2 „boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice“, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins: o) Spitalul Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu-Teodor Mihai
  București, 11 ianuarie 2018.Nr. 34.-----