ORDIN nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 289 din 17 august 2017
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 147 din 28 noiembrie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr.7.325 din 29 decembrie 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 437 din 10 ianuarie 2018
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 1.136 din 10 ianuarie 2018
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ Nr. 1.588 din 18 decembrie 2017
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 3 din 15 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 22 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. 259.426 din 4 august 2017 al Direcției generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol coroborat cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,în temeiul prevederilor:– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;– art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, ministrul finanțelor publice, președintele Institutului Național de Statistică, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 4 septembrie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen-Daniela Dan
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Csutak-Nagy Laszlo
   +  ANEXĂNORME TEHNICEprivind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019