ORDIN nr. M.9 din 12 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.115/2013
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018    Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, și ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,având în vedere Avizul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 15.377 din 12.12.2017,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA“, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) Centrul de sporturi montane «Bucegi» - Cazarma 2899.2. La articolul 6 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins: p) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții cu sportivi, antrenori, tehnicieni și specialiști din domeniul sportiv, din țară și străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă, în condițiile legii;3. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) individuale - alpinism și escaladă, atletism, arte marțiale, bob și sanie, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, caiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, natație și pentatlon modern, powerlifting, radioamatorism, sambo, schi și biatlon, scrimă, șah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon și yachting;4. La articolul 9, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă Clubul Sportiv al Armatei «STEAUA» poate încheia contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții atât cu sportivii legitimați ai clubului, cât și cu antrenorii, tehnicienii și specialiștii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiționale.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Mihai-Viorel Fifor
    București, 12 ianuarie 2018.Nr. M.9.