ORDIN nr. 10 din 15 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 260.961 din 20.12.2017,în temeiul prevederilor art. II alin. (2) și art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional privind Piața Produselor Agricole și Alimentare și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, denumită în continuare procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Operatorii economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, denumiți în continuare operatori economici, sunt recunoscuți de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale potrivit procedurii.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 815/2006 privind acreditarea operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie sau fabricarea izoglucozei, precum și a celor care utilizează zahăr și/sau izoglucoză ca materie primă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 15 ianuarie 2018.Nr. 10.  +  ANEXĂPROCEDURAde recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricareazahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie