LEGE nr. 25 din 15 ianuarie 2018pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 1 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, la litera B, după specia „cătină“ se introduce o nouă specie, specia „goji“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 ianuarie 2018.Nr. 25.----