PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații - Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernul nr. 972 din 21 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2017
   +  CUPRINS  +  Abrevieri Cap. 1: Prezentarea generală a spațiului hidrografic Someș-Tisa Cap. 2: Riscul la inundații în spațiul hidrografic Someș- Tisa2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici Cap. 3: Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor Cap. 4: Sinteza malurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Masuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Someș - Tisa4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Someș - Tisa4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A. Cap. 5: Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat Cap. 6: Informarea și consultarea publicului Cap. 7: Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea - evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I. inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp.  +  Bibliografie  +  PLANȘE Planșa nr. 1 Harta hipsometrică Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice Planșa nr. 3 Utilizarea terenului Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0.1%, 1%, 10%) Planșa nr. 7 Riscul la inundații în scenariul mediu Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore  +  ANEXE Anexa 6.1. Planul de comunicare privind elaborarea Planului de management al riscului la inundații Anexa 6.2. Chestionar privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații Anexa 6.3. Newsletter nr. 1 Anexa 6.4. Pliant P.M.R.I. Anexa 7.1. Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generale de inundații  +  TABELE Tabel 1 - 1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici Tabel 2 - 1 Derivații de ape mari Tabel 2 - 2 Diguri Tabel 2 - 3 Baraje care realizează acumulări permanente Tabel 2 - 4 Baraje care realizează acumulări nepermanente Tabel 2 - 5 Poldere Tabel 2 - 6 Inundații istorice în spațiul hidrografic Someș - Tisa Tabel 2 - 7 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Someș - Tisa Tabel 2 - 8 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B A Someș - Tisa Tabel 2 - 9 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații Tabel 2 - 10 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Someș - Tisa în cazul scenariului mediu Tabel 3 - 1 Obiectivele, indicatorii țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%) Tabel 4 - 1 Centralizator tipuri de măsuri Tabel 4 - 2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național Tabel 4 - 3 Centralizator măsuri aplicabile la nivelul Administrației Buzinului de Apă Someș - Tisa Tabel 4 - 4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R.-lor pentru Spațiul Hidrografic Someș - Tisa Tabel 4 - 5 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundații Tabel 4 - 6 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. Someș - Tisa Tabel 5 - 1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național  +  FIGURI Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crasna Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Inferior Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Mare Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Mic Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tisa Superioară Figura 2-6 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tur Figura 2-7 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Someș-Tisa Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Someș-Tisa  +  Abrevieri A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă AMC - Aparate de măsură și control A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române" A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie A.R.A. - Asociația Română a Apei A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" B.H. - Bazin Hidrografic CA - Cota de Atenție C.E. - Comisia Europeană CFR - Compania Naționale de Căi Ferate CI - Cota de inundație C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă C.J. - Consiliul Județean C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență C.M.R. - Centru Meteorologic Regional C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor D.B.H. - District de Bazin Hidrografic D.C.A. - Directiva Cadru Apă D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R. D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I. DC - Drum Comunal DE - Drum European DJ - Drum Județean DN - Drum Național E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați F.I.R. - Formație de Intervenție Rapidă G.A. - Gospodărirea Apelor HH - Hărți de hazard la inundații HR - Hărți de risc la inundații I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare "Delta Dunării" I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean LDE - Linie Dublă Electrificată LDN - Linie Dublă Neelectrificată LEL - Linie cu Ecartament Larg LI - Linie Închisă LII - Linie Îngustă LN - Linie Neinteroperabilă LSE - Linie Simplă Electrificată LSN - Linie Simplă Neelectrificată M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice M.D.T. - Modelul digital al terenului M.E. - Ministerul Energiei M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice MHC - Microhidrocentrală M.M.A.P. - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații M.S. - Ministerul Sănătății M.T. - Ministerul Transporturilor ONG - Organizație Neguvernamentală ONU - Organizația Națiunilor Unite P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie P.E.B. - Potențial ecologic bun P.F. - Persoană Fizică P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare" P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor pe bazine hidrografice P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal P.A.T. - Planul de Amenajare a Teritoriului P.A.T.N. - Planul de Amenajare a Teritoriului Național P.A.T.Z. - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal PET - Polietilena tereftalat REBAR - Registrul Național al Barajelor din România R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire a Apelor S.A. - Societate pe Acțiuni S.C. - Societate Comercială S.C.I. - Situri de importanță comunitară S.E.B. - Starea ecologică bună S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor S.H. - Spațiu Hidrografic S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent SIMIN - Sistemul Meteorologic Integrat Național S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată STAS - Standard de Stat TVR - Televiziunea Română U.A.T. - Unitate administrativ teritorială U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice UE - Uniunea Europeană U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România U.P.B. - Universitatea Politehnica București U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk CLC - Corine Land Cover DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters DSS - Decision Support System EEA - European Econimic Area FRMPs - Flood Risk Management Plans GIS - Geographic Information System GPRS - General Packet Radio Service GSM - Global System for Mobile Communications I.E.D. - Industrial Emissions Directive IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control JRC - Joint Research Centre LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging NAVTEQ - Navigation Technologies OSM - Open Street Map P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment UoM - Unit of Management VPN - Virtual Private Network WATMAN - Information System for Integrated Water Management WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans WG-Floods - Working Group Floods WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet WIMS - Water Management System WISE - Web-based Inquiry Science Environment  +  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiul hidrografic Someș-Tisa Spațiul hidrografic Someș-Tisa este situat în partea de nord-vest a României ocupând o suprafață de 22.380 kmp reprezentând 9,4% din teritoriul național. Acesta este delimitat la nord de Ucraina prin granița naturală a râului Tisa pe o lungime de 61 km, la vest de granița cu Republica Ungară iar pe teritoriul țării se învecinează cu bazinele Siret la est, Mureș la sud și Crișuri la sud-vest.  +  Relief Relieful spațiului hidrografic Someș-Tisa este variat ca morfologie și complex din punct de vedere geologic fiind reprezentat prin munți (20%), dealuri, podișuri (55%) și câmpii (25%). Munții Apuseni se caracterizează prin altitudini ce nu depășesc 1.800 m, culmi domoale și platouri largi. Printre cele mai importante vârfuri se menționează Dealul Meltișului (1.699 m), Coasta Brăiesei (1.677 m), Chicera Negrului (1.496 m) etc. În partea nordică a bazinului, de la vest la est, regăsim lanțul vulcanic Gutâi-Țibleș cu înălțimi cuprinse între 900-1.840 m și masive puternic fragmentate permițând astfel dezvoltarea a numeroase văi și ulucuri depresionare. La est de lanțul vulcanic, bazinul este dominat de masivul cristalin al Masivului Rodnei cu forme greoaie, larg ondulate și văi adânci atingând altitudinea maximă în piscul Pietrosul (2.303 m). Munții Maramureșului se încadrează în categoria munților mijlocii cu pante abrupte și văi adânci având altitudini ridicate (vârful Farcău 1.956 m). Munții Bârgău străjuiesc bazinul Someșului Mare prezentând un relief vulcanic cu aspect de conuri, cu altitudinea maximă de 1.611 m (vârful Heniul Mare). În sudul acestora se găsesc Munții Călimani reprezentați de vârful Pietrosul 2.102 m. Dealurile și podișurile ocupă suprafețe întinse în bazinul Someșului și mai reduse în cel al Tisei, constituind forma dominantă de relief. Podișul Someșan se caracterizează printr-un complex de forme domoale, cu altitudini medii de 600 m, având înfățișarea unor platforme vălurite, cu frecvente forme de structuri monoclinale. Printre depresiunile importante se numără Depresiunea Lăpuș, Depresiunea Baia Mare, Depresiunea Copalnicului și Depresiunea Maramureșului. Câmpia Transilvaniei ocupă estul bazinului, între valea Someșului Mic la vest, Valea Someșului Mare la nord și Valea Dipsei la est caracterizându-se prin altitudini ce depășesc rar valori de 500 m. Câmpia Someșului este amplasată în partea de vest a spațiului hidrografic și are o ușoară înclinare de la sud-est E3la nord-vest; este alcătuită dintr-o porțiune mai înaltă (180-200 m), de fapt o câmpie piemontană cu interfluvii largi și terase în evantai și o porțiune mai joasă (115-125 m), reprezentată printr-o câmpie eluvială, inundabilă, cu văi puțin adânci și albii părăsite. În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic Someș-Tisa.  +  Geologie Din punct de vedere geologic spațiul hidrografic Someș-Tisa înglobează nordul și nord-vestul bazinului transilvănean, masivele nordice și estice ale Munților Apuseni, precum și părți ale Carpaților Orientali și Depresiunii Paneice având structura predominantă silicioasă și cuprinzând o gamă largă de roci: eruptive, metamorfice, sedimentare (argile, gresii, nisipuri, pietrișuri, etc.). Bazinul transilvănean prezintă o origine tectonică începând din Cretacicul superior continuând cu Oligocen și finalizându-se la începutul Miocenului. Geologia bazinului transilvănean prezintă succesiunea sedimentară a stratului de tuf vulcanic, prezența depozitelor de sare și a domurilor gazeifere. Sectorul Carpaților Orientali se caracterizează prin dezvoltarea flișului pe flancul estic și magmatismul subsecvent pe flancul vestic. Începând cu Neogenul, la marginea internă a Carpaților Orientali a avut loc o intensă activitate vulcanică de pe urma căreia a luat naștere lanțul muntos Oaș - Gutâi - Țibleș - Călimani - Harghita. Vulcanii au fost activi până în Cuaternarul inferior. Munții Rodnei fac parte din zona cristalino-mezozoică a Carpaților Orientali. Munții Țibleș - Bîrgău sunt constituiți din formațiuni mezozoice cutate, străbătute parțial de roci vulcanice. Parte din Munții Apuseni includ masivele Gilău - Muntele Mare și Bihor - Vlădeasa. Litologic fiind constituite predominant din șisturi cristaline, granițe precum și formațiuni sedimentare cum ar fi grabenul calcaros din regiunea izvoarelor Someșului Cald. Depresiunea Paneică este prezentă pe o mică zonă ce corespunde estului acesteia. Stratigrafia Depresiunii Paneice este relativ simplă compusă din formațiuni ce aparțin Sarmatianului (nisipuri, marno-argile și conglomerate), Paneianului (nisipuri și pietrișuri) și Cuaternarului (depozite aparținând luncilor și teraselor-pietrișuri și nisipuri).  +  Clima Spațiul hidrografic Someș-Tisa prezintă un climat temperat continental moderat cu nuanțe oceanice, fără variații exagerate de temperatură și precipitații. Precipitațiile înregistrează valori cuprinse între 1.000 - 1.400 mm pe culmile munților înalți (Masivul Rodnei, Munții Gutâi, Munții Țibleș, Munții Suhard, Bîrgău și Călimani); între 800 - 1.200 mm în zona Munților Apuseni de la vest la est; mai mari de 800 mm în culmile Codru, Prișnel, Preluca și Breaza; și între 600 - 700 mm în regiunea de deal, podiș și câmpie (Câmpia Transilvaniei, Podișul Someșan, Câmpia Someșului). Temperatura medie anuală variază de la 0°C în zona montană până la peste 9°C în zona de câmpie.  +  Resurse de apă În rețeaua hidrografică a spațiului Someș-Tisa se identifică un număr de 580 cursuri de apă cadastrate totalizând o lungime de 8.423 km, densitatea medie de 0,376 km/kmp. Râul Tisa (cod cadastral I.1) având lungimea de 1.592 km își are izvoarele în Carpații Păduroși pe teritoriul de vest al Ucrainei și se varsă în Dunăre. Pe teritoriul românesc, bazinul Tisa are o suprafață de 4.540 kmp, cu panta medie de 2 0, adunând apele unui număr de 123 cursuri de apă cadastrate. Afluenții de stânga ai Tisei care drenează Depresiunea Maramureșului sunt Vișeu (L = 82 km; S = 1.581 kmp), Iza (L = 80 km; S = 1.293 kmp), Săpânța, Baia, Valea lui Francisc și râurile care intră în Tisa peste graniță sunt Batarci cu Tarna Mare, Egher cu Hodoș și Turul. Râul Tur (S = 1.008 kmp; L = 66 km) se consideră că aparține cursului mijlociu al Tisei, ca dealtfel și Someșul, însă pe teritoriul țării noastre el intră în grupa râurilor nordice, drenând versanții vestici ai grupului vulcanic Oaș - Gutâi. Izvorăște de la o altitudine de cca. 950 m, panta cursului de apă în sectorul montan atinge 20 m/km, scăzând la valorile de 2-8 m/km în fundul depresiunii și sub 1 m/km în sectorul de câmpie. În prima zonă de convergență aflată la nord de Remetea Oașului, Turul primește din dreapta pe cel mai mare afluent al său Lechincioara (S = 286 kmp; L = 29 km), cu afluenții săi Valea Rea și Valea Alba, iar la stânga pe Slatina sau Strâmba. Următorul afluent ca mărime este Talna (S = 186 kmp; L=35 km) care străbate regiunea sud-vestica a Depresiunii Oașului curgând paralel cu Turul, după ce a cules o serie de afluenți din stânga de pe rama sudică a depresiunii, dinspre Masivul Gutâiului. Râul Someș (cod cadastral II.1) având lungimea de 376 km, drenează un bazin hidrografic cu o suprafață de 15.740 kmp, panta generală de 3%, adunând apele unui număr de 403 cursuri de apă cadastrate. Someșul prin unirea Someșului Mare cu Someșul Mic în amonte de Dej, traversează spre N - V Podișul Someșan, între Dealurile Clujului și Dealurile Ciceului, primind simetric o serie de afluenți din ambele parți. Afluenții importanți ai Someșului sunt Almașul (S = 810 kmp; L = 65,4 km) și Lăpușul (S = 1.820 kmp; L = 114,6 km). Someșul Mare are izvoarele în extremitatea vestică a Munților Rodnei, sub vârful Omul (1.931 m), din unirea mai multor pâraie având lungimea de 130 km,drenează un bazin hidrografic cu o suprafață de 5.033 kmp. Cel mai mare afluent al Someșului Mare este Șieul. Someșul Mic având lungimea de 178 km și o suprafață a bazinului de 3.773 kmp se formează din două pâraie de munte: Someșul Cald și Someșul Rece, care se unesc la poalele estice ale Munților Gilău, la comuna Someșul Rece. Având în vedere dimensiunile mari ale Someșului Cald, acesta se consideră ca izvor al Someșului Mic. Cel mai mare afluent al Someșului Mic, ca mărime de bazin, este Fizeșul. Someșul Cald (S = 526 kmp; L = 66,5 km) izvorăște de sub vârful Piatra Arsă 1.550 m, din masivul central al Bihariei - Vlădeasa. Cel mai mare afluent al său este Belișul. Someșul Rece (S = 331 kmp; L = 45,6 km), drenează prin afluenții săi pe partea centrală a Munților Gilăului, avându-și obârșia în apropierea Muntelui Mare (de sub vf. Runcului - 1.609 m). Cel mai mare afluent al său este Răcătău. Râul Crasna (cod cadastral II.2) având lungimea de 134 km și o suprafață de 1.931 kmp, adunând apele unui număr de 54 cursuri de apă cadastrate. Afluenții principali sunt: Zalău, Maja și Maria, toți cu debite nesemnificative și cu lungimi ce nu depășesc 38 km. În tabelul 1-1 se prezintă principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici. Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici
  Nr. crt.    Râul     Stația hidrometrică     F    H(med)   Parametri hidrologici
  Q(mma) Q(max)1% R
  (kmp) (m) (mc/s) (mc/s) kg/s
  Bazinul hidrografic TISA SUPERIOARĂ
  1. Vișeu Bistra 1.557 1.020 34,60 1.155 14,30
  2. Iza Vadul Izei 1.128 713 16,90 775 9,78
  Bazinul hidrografic SOMEȘ - CRASNA
  1. Someșul MareBeclean 4.363 711 48,03 2.105 31,90
  2. Someșul Mic Salatiu 3.587 604 21,80 750 8,09
  3. Someș Dej 8.856 648 75,70 2.360 41,60
  4. Someș Satu Mare 15.385 537 126,00 3.190 131,00
  5. Crasna Domanesti 1.705 261 5,70 595 3,89
  În spațiul hidrografic Someș-Tisa sunt identificate 9 lacuri de acumulare importante (cu suprafața mai mare de 0,5 kmp), care au folosință complexă și care însumează un volum util de 291,3 mil.mc și mai multe lacuri naturale cu suprafețe mai mici de 50 ha precum Lacul Știucilor, Lacul Buhaescu, Lacul Bodi - Mogosa etc. Resursa totală teoretică însumează un stoc mediu multianual de 6.593 mil.mc, din care resursa tehnic utilizabilă este de 1.316 mil.mc, adică 20%. Resursele de apă de suprafață a rețelei hidrografice prin care se asigură într-un an hidrologic mediu scurgerea unui volum de 6.11 0 mil. mc (resursă teoretică), din care 16% reprezintă resursa tehnic utilizabilă (circa 971 mil.mc). Din aceasta, 70% este asigurată în regim natural (650 mil.mc), iar restul prin acumulări. Resursele de apă subterană inventariate la nivel bazinal se cifrează la 483 mil.mc cele teoretice și 345 mil.mc cele utilizabile (de calcul), fiind constituite în proporție de 62,3% din acvifere freatice și 37,7% cele de adâncime. În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic Someș-Tisa.
   +  Soluri Proprietățile hidrofizice ale solului sunt un factor esențial în circuitul apei, cu influență asupra infiltrației, scurgerii de suprafață și a pierderii apei prin evaporație. În perimetrul spațiului hidrografic Someș-Tisa se întâlnesc următoarele clase de soluri: ● clasa cernisoluri (CER) - soluri kastanoziom, cernoziom, faeoziom, rendzin (zonelor de câmpie); ● clasa luvisoluri (LUV) - soluri cu evoluție poligenetică, dezvoltate în condiții de drenaj bun sau moderat (zonelor de depresiune intramontană și submontană, zonele de podiș și de câmpie); ● clasa cambisoluri (CAM) - cuprinde solurile eutricambosol, districambosol și eutricambosol (frecvente în zonele montane, în depresiuni submontane și intramontane, lunci și arii de divagare); ● clasa spodisoluri (SPO) - solul prepodzol și podzo (prezente la scară mare în Munții Rodnei, Munții Maramureșului și Munții Apuseni); ● clasa umbrisoluri (UMB) - solul nigrosol și humosiosol (apare în Carpați la altitudini de 1.000 - 1.400 m); ● clasa andisoluri (AND) - soluri formate din cenușă vulcanice, piatră ponce și alte derivate vulcanice de diferite compoziții, morfologic sunt caracterizate printr-un orizont vitric și andic (se dezvoltă îndeosebi pe roci vulcanice); ● clasa hidrisoluri (HID) - soluri gleiosol (zone de câmpie joase slab drenate, lunci, terase inferioare și depresiuni și pe de altă parte pe suprafețe plane mai înalte acoperite cu depozite argiloase din cuprinsul zonelor umede); ● clasa salsodisoluri (SAL) și clasa vertisolurilor (VER) nu prezintă o răspândire semnificativă, fiind prezente doar izolat.  +  Biodiversitate Vegetația trebuie privită atât prin prisma zonalității cât și prin etajarea pe verticală (etajele de vegetație). Zonal teritoriul spațiului hidrografic Someș-Tisa este situat aproape integral în zona nemorală, cu excepția unor porțiuni restrânse din Câmpia Someșului situată în zona silvostepei (subzona silvostepei nordice) și a teritoriilor care se află sub influența zonării altitudinale (lanțul carpatic, subcarpații, dealurile înalte). Aceasta este delimitată pe baza prezenței pădurilor de stejari, cantonate pe soluri forestiere (cenușii, brun-roșcate etc). Se menționează câteva habitate specifice zonei: Păduri dacice de stejar pedunculat cu Melampyrum Bihariense; Păduri paneice de stejar pedunculat cu Carexbrizoides; Tufărișuri ponto - paneice de porumbar și păducel; Păduri dacice de gorun, fag și carpen cu Lathyrus hallersteinii; Păduri sud - est carpatice de fag cu Festuca drymeia și de molid cu Festuca drymeia. De-a lungul spațiului hidrografic fauna reprezentativă este cea din zona câmpiilor și podișurilor întâlnindu-se specii de mamifere cum ar fi hârciogul, grivanul cenușiu, șoarecele de câmp, dihor, orbetele, râsul, jderul, bursucul, pârșul. Dintre păsări, mai des întâlnite sunt eretele de stuf, prepelița, ciocănitori, pitulici, pițigoi. Fauna acvatică este reprezentată în special de scobr, clean și mreană. Fauna montană este reprezentată prin mamifere: râs, urs, lup, capra neagră, marmota; prin păsări: cocoșul de munte, ierunca, huhurez mare, forfecuța, pietrari, codobatura de munte, mierla de apă; prin faună acvatică: păstrăv, clean, lipan etc. La nivelul spațiului hidrografic Someș-Tisa au fost desemnate 10 situri de importanta comunitară (S.C.I.), 35 arii speciale de protecție avifaunistica (S.P.A.).  +  Populație, așezări umane Din punct de vedere administrativ, spațiul hidrografic Someș-Tisa cuprinde teritoriul a șapte județe: Cluj (66%), Sălaj (88%), Bistrița - Năsăud (94%), Maramureș (97%), Satu Mare (77%), Alba (0,06%) și Bihor (0,7%). Ponderea ultimelor două este nesemnificativă. Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spațiul hidrografic Someș-Tisa include teritorii administrative din regiunea de dezvoltare Nord - Vest având o pondere în valoare de 65,52%. Populația totală din spațiul hidrografic Someș-Tisa era conform datelor provenite de la I.N.S. - la nivelul anului 2011 - de 1.835.850 locuitori, din care 1.005.310 locuitori (54,76%) în mediul urban și 830.540 locuitori (45,24%) în mediul rural. Principalele aglomerări urbane sunt: Cluj - Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Bistrița, Zalău, Sighetul Marmației, Dej, Borșa, Lăpuș, Jibou, Beclean, Năsăud. Utilizarea terenului În privința utilizării terenului în întregul spațiu hidrografic Someș-Tisa se remarcă o distribuție neuniformă a pădurilor, pășunilor, terenurilor arabile, terenurilor urbane și industriale, în funcție de tipul de relief al zonelor respective. Terenurile agricole sunt predominante în toate cele trei subbazine hidrografice: Tisa (51,9%), Someș (64,3%) și Crasna (72,1%). Pădurile ocupa o suprafață mai mare în subbazinul Tisei (42,8%) în comparație cu celelalte subbazine - Someș (28,3%) și Crasna (18,2%). Zonele urbane împreună cu luciul de apă au o pondere de cca. 7% din totalul suprafețelor. În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic Someș-Tisa.  +  Activitatea economică Gradul de industrializare al teritoriului spațiului hidrografic este relativ ridicat, reprezentat de multe ramuri economice, din care ponderea este deținută de următoarele: extracția și prepararea minereurilor, metalurgia; industria materialelor de construcții; industria chimică; industria textilă; industria alimentară; exploatarea și prelucrarea lemnului. Repartiția principalelor activități economice din spațiul hidrografic Someș-Tisa reprezentate prin game de produse industriale și agricole se prezintă astfel: ● Produse industriale: confecții; cherestea; produse prelucrate din PVC; produse din polietilenă; sticlărie; prefabricate din beton armat; tricotaje; confecții textile; încălțăminte; confecții metalice; mobilier; energie termică; industria minieră. ● Produse agricole: produse de panificație; carne și preparate din carne; uleiuri comestibile, produse lactate.  +  Infrastructura Infrastructura din cadrul spațiului hidrografic Someș-Tisa este reprezentată de cea rutieră cu o lungime de 4.540 km (DJ - 3.295 km, DN - 827 km și E - 418 km), de cea feroviară având liniile ne-electrificate în jur de 90% iar liniile electrificate și liniile duble reprezentând diferența din rețeaua regională și de transportul aerian prin Aeroportului Internațional Avram Iancu din județul Cluj, Aeroportul Internațional Satu Mare din județul Satu Mare și Aeroportul Internațional Baia Mare din județul Maramureș.  +  Recreere și turism Zona spațiului hidrografic Someș -Tisa deține un potențial turistic ridicat printre care se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate și anume: Parcul Național Rodna ce se află pe teritoriul județelor Maramureș și Bistrița - Năsăud fiind încadrată rezervație a biosferei în cadrul programului "Omul și Biosfera" U.N.E.S.C.O., Parcul Natural Apuseni pe cursurile de apă Someș Cald și Belis, Parcul Natural Munții Maramureșului și Rezervația Științifică Pietrosul Mare din județul Maramureș, Stațiunea balneară Ocna Șugatag, județul Maramureș, Grădina Botanică "Alexandru Borza", județul Cluj etc. În Parcul Național Munții Rodnei se află mai multe arii naturale de un deosebit interes științific, geologic, peisagistic, floristic, faunistic și speologic, dintre care: Pietrosu Mare, Piatra Rea, Poiana cu narcise de pe Masivul Saca, Peștera din Valea Cobășelului, Ineu - Lala, Peștera Izvorul Tăușoarelor, Izvorul Bătrâna, Izvoarele Mihăiesei, Peștera și izbucul Izvorul Albastru al Izei. Situri de tip S.P.A. (arii pentru protecție specială) conform H.G. 1284/2007 sunt: Lunca inferioară a Turului, Câmpia Nirului - Valea Ierului, Lunca Inferioră a Turului - pe cursurile de apă Tur și Valea Rea etc.; Situri de tip S.C.I. (arii de importanță comunitară) conform O.M. 776/2007 sunt: Valea Izei și Dealul Solovan - pe cursurile de apă Iza, Boicu, Ieud și Botiza, Câmpia Careiului - aparține Zonei Câmpia Careiului, Tisa Superioară etc.  +  Patrimoniu cultural Obiectivele culturale ce se află pe teritoriul spațiului hidrografic Someș-Tisa sunt numeroase. Astfel se pot enumera cele mai interesante obiective, ca de exemplu: Casa memorială "George Coșbuc" și Casa memorială "Liviu Rebreanu" din județul Bistrița - Năsăud, Cimitirul Vesel din Săpânța, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare, Cetatea Baia Mare, Muzeul de Etnografie Sighetu Marmației și Mânăstirea Bârsana din județul Maramureș, Bisericile de lemn din Rogoz - Țara Lăpușului; Poienile Izei; Surdești; Plopiș; Ieud; Budești - monumente U.N.E.S.C.O. din județul Maramureș, Castrul roman Porolissum de la Moigrad și Castrul roman de la Buciumi din județul Sălaj, Cetatea Ardud din județul Satu Mare etc.
   +  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Someș-Tisa2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor Schema de gospodărire a apelor existente în spațiul hidrografic Someș-Tisa este prezentată în figurile 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2 - 6. Spațiul hidrografic Someș-Tisa deține un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conținând mai multe derivații de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul. Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crasna Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Inferior Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Mare Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someșul Mic Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tisa Superioară Figura 2-6 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tur În tabelele 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor din spațiul hidrografic Someș-Tisa - indiferent de deținător. Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inundații/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.aspx Tabel 2-1 Derivații de ape mari
  Nr.crt     Denumire    Ju-deț    Comuna/ localitate    Curs de apă derivat    Cod cadastral    Curs de apă în care se derivă    Cod cadastral    Lun-gime(m)   Debitein- sta- late (mc/s) Deținător     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1  Derivație Someșul Rece I  CJ  Măguri Răcătău  Someșul Rece II-1.31.9  Someșul Cald (Ac. Fântânele) II-1.31  7206  17,8 Hidroelectrica S.A. 
  2  Derivație Negruța  CJ  Măguri Răcătău  Pârâul Negru II-1.31.9.3 Someșul Rece (Ac. S.R. I) II-1.31.9  4018  1 Hidroelectrica S.A. 
  3  Derivație Dumitreasa  CJ  Măguri Răcătău  Dumitreasa  II-1.31.9.2 Someșul Rece (Ac. S.R. I)  II-1.31.9  1060  1,6 Hidroelectrica S.A.
  4  Derivație Răcătău  CJ  Măguri Răcătău  Răcătău  II-1.31.9.4 Someșul Cald (Ac. Fântânele)  II-1.31  3637  5 Hidroelectrica S.A.
  5  Derivație Someșul Rece II  CJ  Măguri Răcătău  Someșul Rece II-1.31.9  Somesul Cald (Ac. Tarnița)  II-1.31  3339  10 Hidroelectrica S.A.
  6  Baraj Colibița-CHE Colibița BN  B-ța Bârg./ Colibița Bistrița(Ac.Colibița)  II-1.24.4  Bistrița  II-1.24.4  6385  15,5 Hidroelectrica S.A.
  7 Repedea BN B-ța Bârg./Mita Repedea II-1.24.3.3Bistrița II-1.24.4 880 3,92Hidroelectrica S.A.
  8 Straja BN Tiha Bârg./StrajaBârgau II-1.24.3.7Bistrița II-1.24.4 5380 4,8Hidroelectrica S.A.
  9  Canal de derivație Urziceni SM  Urziceni/Urziceniest  Valea Neagră II-2.27  Valea Mare (CP 85) II-2.26  5318  -  A.N.I.F.
  10 Canal de derivație Urziceni SM  Urziceni/Urziceniest  Valea Neagră II-2.27  Valea Mare (CP 85) II-2.26  5318  -  A.N.I.F.
  11 Canal de derivație Urziceni SM  Urziceni/Urziceniest  Valea Neagră II-2.27  Valea Mare (CP 85) II-2.26  5318  -  A.N.I.F.
  12 Canal de derivație Urziceni SM  Urziceni/Urziceniest  Valea Neagră II-2.27  Valea Mare (CP 85) II-2.26  5318  -  A.N.I.F.
  13 Canal de derivație Urziceni SM  Urziceni/Urziceniest  Valea Neagră II-2.27  Valea Mare (CP 85) II-2.26  5318  -  A.N.I.F.
  14 Brazi - Valea Neagră  MM  Mara  Mara  I-1.2.15  Valea Neagră  II-1.66.19.2.1.2  8400  -  A.B.A. Someș-Tisa
  15 G.D. 6501 SJ Derivație Boghiș - Huseni  SJ  Boghiș  Barcău(3)  III-1.44.33 Carhani  II-1.78.7.1 2,80  -  A.B.A. Someș-Tisa
  Tabel 2-2 Diguri
  Nr.crt            Denumire lucrare             Curs de apă           Cod cadastral           Pozi- ție dig (mal stâng /mal drept)MS/MD     Ju-deț          Comuna/ Localitate           Lun- gime (m)*          Înălțimeme- die (m)*        P.I.F.            Condiții normale de explo- atare Locali- tăți apărate           Deținător             Incidente
  Anul produ-cerii        Mecanismulde cedare:deversare/eroziune internă/ alunecare taluz (surpare)   
  Probabili-tate de depă-șire pc% Qcalcul (mc/ s)   
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 Îndiguire Borșa la Răscruci  Borșa (Valea Mare) II-1.31.22  MS  CJ  Răscruci   1800  1 13.03.1928  5%   96 Răscruci Primăria Bontida   -   -
  2 Îndiguire Borșa la Răscruci  Borșa (Valea Mare) II-1.31.22  MD  CJ  Răscruci   1800  1 13.03.1942  5%   96 Răscruci Comuna Borșa   -   -
  3 Îndiguire Feiurdenila Jucu de Mijloc  Feiurdeni  II-1.31.20  MS  CJ  Jucu de Mijloc  900  2 13.03.1971  5%   66 Jucu  Primăria Jucu   -   -
  4 Îndiguire Feiurdenila Jucu de Mijloc  Feiurdeni  II-1.31.20  MD  CJ  Apahida   1900  1.5 13.03.1971  5%   66 Jucu  Primăria Jucu   -   -
  5 Îndiguire Fizeș la Mintiu Gherlii  Fizeș  II-1.31.28  MD  CJ  Mintiu Gherlii  1650  1.5 13.03.2001  5%   185Mintiu Gherlii  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  6 Îndiguire Fizeș la Gherla  Fizeș  II-1.31.28  MS  CJ  Gherla   2400  3 13.03.1980  5%   185 Gherla  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  7 Îndiguire Pâraul Ocnei la Dej  Pâraul Ocnei  II-1.31.32  MS  CJ  Dej   1700  2 13.03.1983  1%   75 Dej  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  8 Îndiguire Someș la Dej  Someș  II-1  MS  CJ  Dej   1700  3 13.03.1981  5%  1570 Dej  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  9 Îndiguire Someș la Cuzdrioara  Someș  II-1  MD  CJ  Cuzdrioara   2100  3 13.03.1964  5%  1500Cuzdri- oara S.C. Someș S.A. Dej   -   -
  10 Îndiguire Someș la Mica  Someș  II-1  MS  CJ  Mica   1600  2 13.09.1964  5%  1500 Mica S.C. Someș S.A. Dej   -   -
  11 Îndiguire Someș la Cetan  Someș  II-1  MS  CJ  Cetan   3800  0.7 13.11.2001  5%  1660 Cetan  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  12 Îndiguire Someș la Vad  Someș  II-1  MS  CJ  Vad   700  1.5 13.08.2001  5%  1660 Vad  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  13 Îndiguire Someș la Vad  Someș  II-1  MS  CJ  Vad   1500  1.5 13.09.2001  5%  1660 Vad  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  14 Îndiguire Someșul Mic la Gherla  Someșul Mic  II-1.31  MD  CJ  Gherla   5800  3 13.10.1981  1%   700 Gherla  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  15  Îndiguire Someșul Mic la Mintiu Gherlii   Someșul Mic   II-1.31   MD   CJ   Mintiu Gherlii   1000   1.3  13.07.1982   -    -  Mintiu Gherlii   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  16  Îndiguire Someșul Mic la aeroport Cluj Napoca   Someșul Mic   II-1.31   MD   CJ   Cluj-Napoca    2400   2  13.03.1961   5%    350 Cluj- Napoca   Primăria Cluj    -    -
  17  Îndiguire Someșul Mic la Hășdate  Someșul Mic   II-1.31   MD   CJ   Hășdate    500   1.5  13.09.1961   5%    460  Hășdate   Compania de apă Someș S.A. - Sucursala Gherla    -    -
  18 Îndiguire Someșul Mic la Dej  Someșul Mic  II-1.31  MS  CJ  Dej   300  2 13.09.1983  5%   450 Dej  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  19 Îndiguire Someșul Mic la Răscruci  Someșul Mic  II-1.31  MS  CJ  Răscruci   1800  1.4 13.10.1960  5%   365 Răscruci Primăria Bontida   -   -
  20 Îndiguire Someșul Mic la Bontida  Someșul Mic  II-1.31  MS  CJ  Bontida   1640  2 01.01.2007  5%   400 Bontida  Primăria Bontida   -   -
  21 Îndiguire Someșul Mic la Nima  Someșul Mic  II-1.31  MS  CJ  Nima, Salatiu   5900  2.2 13.09.1965  5%   445Nima, Salatiu  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  22  Îndiguire Someșul Mic la Mintiu Gherlii   Someșul Mic   II-1.31   MD   CJ   Mintiu Gherlii   2400   1.5  13.10.1962   5%    445 Mintiu Gherlii   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  23 Îndiguire Someșul Mic la Livada  Someșul Mic  II-1.31  MS  CJ  Livada   1340  2 01.01.2007  5%   425 Livada  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  24 Dig r. Șieu la ȘieuOdorhei  Șieu  II-1.24  MS  BN Șieu Odorhei/ Șieu Odorhei   2900 1.74  1988  5%   - Șieu Odorhei  Statul român   -   -
  25 Dig r. Bistrița amonte Bistrița  Bistrița  II-1.24.4  MD, MS BN  Bistrița   1410 1.54  1981  5%   -  Bistrița Statul român   -   -
  26 Dig V. Măgheruș la Șieu Măgheruș  V. Măgheruș  II-1.24.5  MD  BN Șieu Măgheruș/Șieu Măgheruș   650 1.09  1990  10%   - Sieu Măgheruș Statul român   -   -
  27 Dig r. Șieu la Arcalia  Șieu  II-1.24  MS  BN Șieu Măgheruș/Arcalia   2350 1.35  1990  10%   -  Arcalia  Statul român   -   -
  28 Dig r. Someș la Nimigea de Sus  Someșul Mare  II-1  MS  BN Nimigea/ Nimigea de Sus  1400 1.45  1977  5%   - Nimigea de Sus  Statul român   -   -
  29 Dig r. la Nimigea de Jos  Someșul Mare  II-1  MS  BN Nimigea/ Nimigea de Jos  600 1.88  1977  5%   - Nimigea de Jos  Statul român   -   -
  30 Dig r. Someș între Feldru și Nepos  Someșul Mare  II-1  MD  BN  Feldru/ Nepos   1550 1.65  1977  5%   -  Nepos  Statul român   -   -
  31  Dig r. Someș la Năsăud   Someșul Mare   II-1   MD   BN   Năsăud    1670  1.57   1977   1%    -   Năsăud   Statul român   1995, 1998, 2001 deversare,eroziune, internă
  32 Dig r. Someș la Beclean  Someșul Mare  II-1  MS  BN  Beclean   6100 2.86  1981  1%   -  Beclean  Statul român   -   -
  33 Dig r. Someș-Meleș zona ind. Beclean  Someșul Mare  II-1  MS  BN  Beclean   1500 2.01  1981  1%   -  Beclean  Statul român   -   -
  34 Dig r. Meleș la Belean  Meleș + prelung.  II-1.25  MS  BN  Beclean   3015 1.76  1981  1%   -  Beclean  Statul român   -   -
  35 Dig r. Bistrița aval Bistrița  Bistrița  II-1.24.4  MS, MD BN  Bistrița   1450 0.95  1981  1%   -  Bistrița Statul român   -   -
  36 Dig r. Someș la Feldru  Someșul Mare  II-1  MD  BN  Feldru/Feldru   100  1.5  1987  10%   -  Feldru  Statul român   -   -
  37 Îndiguire  Batarci  I-1.10.3  MD  SM  Batarci/Șirlău  3700  1  1980  5   53 Batarci,Comlăușa A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  38 Îndiguire  Batarci  I-1.10.3  MS  "  Batarci/Șirlău  3200  1  1980  5   53 Batarci,Șirlău  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  39  Îndiguire   Tarna Mare   I-1.10.3.1   MD   "   Tarna Mare/ Tarna Mare    6400   1   1980   5    55 Tarna Mare, Bocicău   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  40  Îndiguire   Tarna Mare   I-1.10.3.1   MS   "   Tarna Mare/ Tarna Mare    6800   1   1980   5    55 Tarna Mare, Bocicău   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  41 Îndiguire  Hija  necodificat MD  "  Tarna Mare/ Tarna Mare   1100  1  1980  5   - Tarna Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  42 Îndiguire  Hija  necodificat MS  "  Tarna Mare/ Tarna Mare   1100  1  1980  5   - Tarna Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  43 Îndiguire  Tarna Mică  necodificat MD  "  Tarna Mare/ Tarna Mare   1800  1  1980  5   21Tarna Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  44 Îndiguire  Tarna Mică  necodificat MS  "  Tarna Mare/ Tarna Mare   1800  1  1980  5   21Tarna Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  45 Îndiguire  Dobrușa  necodificat MD  "  Batarci/ Comlăușa   1300  1  1980  5   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  46 Îndiguire  Dobrușa  necodificat MS  "  Batarci/ Comlăușa   1300  1  1980  5   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  47 Îndiguire Tur superior  Tur  I-1.11  MD  " Negrești Oaș/ Tur   4600  2.2  1974  5   -  Tur  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  48       Îndiguire        Tur        I-1.11        MD        "        Călinești Oaș - Turulung         15950        2.6        1973        5         -       Căli- nești Oaș, Gherța Mică, TurulungVii, Turulung       A.B.A. Someș-Tisa        -         -
  49      Îndiguire       Tur       I-1.11       MD       "       Turulung - frontieră cu Ucraina        16000       3      1956; 1973       2       275    TurulungMestea- căn, Halmeu, Halta Porum- bești       A.B.A. Someș-Tisa       -        -
  50 Îndiguire Tur superior  Tur  I-1.11  MS  " Negrești Oaș/ Tur   3980  1.7  1974  5  - Remetea Oașului  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  51    Îndiguire     Tur     I-1.11     MS          Călinești Oaș -Livada/Adrian     11500     3.3     1973     5        Căli- nești Oaș, Coca, Adrian     A.B.A. Someș-Tisa     -      -
  52    Îndiguire     Tur     I-1.11     MS          Livada/Adrian-frontieră cu Ungaria      25090     3.3     1973     2     275  TurulungDrăgu- șeni, Bercu Nou     A.B.A. Someș-Tisa     -      -
  53 Îndiguire  Strâmba  I-1.11.1  MD  "  Remetea Oaș/ Remetea Oaș   985  1.6  1973  5  - Remetea Oașului  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  54 Îndiguire  Strâmba  I-1.11.1  MS  "  Remetea Oaș/ Remetea Oaș   2215  1.6  1973  5  - Remetea Oașului  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  55  Îndiguire   Valea Rea   I-1.11.2   MD   "   Bixad/Boinești   5220   1.4   1973   5   88- 108 Bixad, Trip, Boinești  A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  56  Îndiguire   Valea Rea   I-1.11.2   MS   "   Bixad/ RemeteaOaș   10730   1.5   1973   5   88- 108 Bixad, Trip, Boinești  A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  57 Îndiguire  Lechincioara  I-1.11.2.4  MD  "  Cămârzana/ Boinești   7300  1.7  1973  5  94  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  58 Îndiguire  Lechincioara  I-1.11.2.4  MD  "  Cămârzana/ Boinești   10377  1.7  1973  5  94BoineștiTîrșolț  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  59  Îndiguire   Valea Albă   I-1.11.2.5   MD   "   Negrești Oaș/ Boinești    5630   1.3   1973   5   76 NegreștiOaș, Boinești  A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  60 Îndiguire  Valea Albă  I-1.11.2.5  MS  "  Negrești Oaș/ Boinești   5160  1.3  1973  5  76 Boinești A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  61  Îndiguire   cn. C   necodificat  MD   "   Călinești Oaș/Călinești Oaș    1000   2.5   1974   5   -  Căli- nești Oaș   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  62  Îndiguire   cn. C   necodificat  MS   "   Călinești Oaș/Călinești Oaș    1000   2.5   1974   5   -  Căli- nești Oaș   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  63 Îndiguire  cn. B  necodificat MD  "  Gherța Mică/ Gherța Mică   1340  2.5  1971  5  - Gherța Mică  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  64 Îndiguire  cn. B  necodificat MS  "  Gherța Mică/ Gherța Mică   1300  2.5  1971  5  - Gherța Mică  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  65   Îndiguire    Talna    I-1.11.3    MD    "    Vama/Coca     17400    2.5    1973    5    79   Vama, Coca, Pășunea Mare    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  66   Îndiguire    Talna    I-1.11.3    MS    "    Racșa/ PășuneaMare     14800    2    1973    5    79  Orașu Nou, Pășunea Mare    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  67Îndiguire Valea Satului necodificatMD " Racșa/Racșa 421 1.4 2007 5 - - A.B.A. Someș-Tisa - -
  68Îndiguire Valea Satului necodificatMS " Racșa/Racșa 421 1.4 2007 5 - - A.B.A. Someș-Tisa - -
  69 Îndiguire  p. Muntelui  I-1.11.3.5  MD  "  Racșa/ Orașu Nou   500  1  1974  5  - Orașu Nou  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  70 Îndiguire  p. Muntelui  I-1.11.3.5  MS  "  Racșa/ Orașu Nou   570  1  1974  5  - Orașu Nou  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  71 Îndiguire  cn. A  necodificat MD  "  Gherța Mică/ Gherța Mică   600  2.5  1977  5  - Gherța Mică  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  72 Îndiguire  cn. A  necodificat MS  "  Gherța Mică/ Gherța Mică   2800  2.5  1977  5  - Gherța Mică  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  73Îndiguire Turț I-1.11.4 MD " Turț/Turulung 7900 2.3 1973 5 73TurulungA.B.A. Someș-Tisa - -
  74 Îndiguire  Turț  I-1.11.4  MS  "  Turț/Gherța Mare   5900  1.9  1973  5  73TurulungVii  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  75  Îndiguire   Turț   I-1.11.4   MS      Gherța Mare/ Turulung    5900   1.9   1973   5   73 Turț, Gherța Mare   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  76 Îndiguire  Șugatag  I-1.11.4.1  MD  "  Turț/Gherța Mare   3300  2  1973  5  25Gherța Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  77 Îndiguire  Șugatag  I-1.11.4.1  Ms  "  Turț/Gherța Mare   1400  1.2  1973  5  25  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  78Îndiguire Turț - Hodoș I-1.11.4.2 MD " Turț/Turț 3435 1.3 1973 5 - - A.B.A. Someș-Tisa - -
  79Îndiguire Turț - Hodoș I-1.11.4.2 MS " Turț/Turț 2150 1.3 1956 5 - - A.B.A. Someș-Tisa - -
  80Îndiguire cn. Cer necodificatMS " Lazuri/Bercu 2300 3.3 1948 5 - - A.B.A. Someș-Tisa - -
  81          Îndiguire           Someș           II-1           MD           "           Apa/ Someșeni-Medieș/ Băbășești          18705           3.5           1973           5          2400          SomeșeniApa, Lunca Apei, Potău, Medieșu Aurit, Româ- nești, Băbă- șești           A.B.A. Someș-Tisa           -            -
  82      Îndiguire       Someș       II-1       MD       "       Odoreu/ Berindan - Satu Mare      13900      3,5- 4       1972-1975       1      3400     Odoreu, BerindanMărti- nești, Satu Mare, Botiz,       A.B.A. Someș-Tisa       -        -
  83    Îndiguire     Someș     II-1     MD     "     Satu Mare - front. cu Ungaria    15000     4     1918-1973     1    3400    Lazuri, Dara, Dorolț, Atea, Petea     A.B.A. Someș-Tisa     -      -
  84Îndiguire Someș II-1 MS " Pomi/Aciua 2300 2 1986 52400Aciua A.B.A. Someș-Tisa - -
  85            Îndiguire             Someș             II-1             MS             "             Culciu/Cărășeu- Satu Mare             18343             4             1975             1            3400            Cărășeu,Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Apateu, Petin, Ambud, PăuleștiAmați, Satu Mare             A.B.A. Someș-Tisa             -              -
  86        Îndiguire         Someș         II-1         MS         "         Satu Mare - front. cu Ungaria        19000         4         1973-1975         1        3400        SătmărelDecebal,Doba, Traian, Boghiș, Dacia, Păulian,Vetiș, Oar         A.B.A. Someș-Tisa         -          -
  87Îndiguire Runcu II-1.69 MD " Pomi/Aciua 525 2 1986 5 25Aciua A.B.A. Someș-Tisa - -
  88Îndiguire Runcu II-1.69 MS " Pomi/Aciua 725 2 1986 5 25BorleștiA.B.A. Someș-Tisa - -
  89  Îndiguire   cn. Culciu Livada   necodificat  MD   "   Medieșu Aurit/Românești- Odoreu/Eteni    5200   2.5   1975   1  17,5   -   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  90  Îndiguire   cn. Culciu Livada   necodificat  MS   "   Medieșu Aurit/Românești - Odoreu/Eteni    4900   2.5   1975   1  17,5   -   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  91Îndiguire Homorodul Nou II-1.75a MD " Ardud/Ardud 10400 1.8 1975 1 95Ardud A.B.A. Someș-Tisa - -
  92  Îndiguire   Homorodul Nou   II-1.75a   MD   "   Viile SM/ Tătărești - Păulești/Petin   9000   3.5   1975   1   95  Petin   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  93   Îndiguire    Homorodul Nou    II-1.75a    MS    "    Ardud/Ambud     29400    3   1914; 1977    1    95   Ambud, Hrip, Cion- chești    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  94  Îndiguire   Homorod   II-1.75a.2   MD   "   Homoroade/ Necopoi-Viile SM/Tătărești    9950   2   1977   5   62  Tireac   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  95  Îndiguire   Homorod   II-1.75a.2   MS   "   Homoroade/ Necopoi-Viile SM/Tătărești    3950   2   1977   5   62Tătă- răști, Necopoi   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  96 Îndiguire  p. Nou  necodificat MD  "  Viile Satu Mare/Tătărești  1400  1.3  1977  5 16.3Tătă- răști  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  97 Îndiguire  p. Nou  necodificat MS  "  Viile Satu Mare/Tătărești  2320  2.5  1977  5 16.3Tătă- răști  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  98 Îndiguire  Medișa  II- 1.75a.2.2MS  "  Viile Satu Mare/Tătărești  1400  2.5  1977  5 6.85Tătă- răști  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  99     Îndiguire      Crasna      II-2      MD      "      Supur/ Giorocuta - confl. cu Cerna    6286      2      1980-1988      5      175     Supuru de Jos, Gioro- cuta   A.B.A. Someș-Tisa      2011, 2007, 1999    alunecare taluz eroziuni interne (taluz ext.)
  100   Îndiguire    Crasna    II-2    MD    "    Confl.cu Cerna- Confl. cu Maria   14520    2.5    1980-1988    5    210   Dobra, Acâș, Ghiungi  A.B.A. Someș-Tisa    1996, 2006, 2011  eroziuni interne (taluz ext.)
  101  Îndiguire   Crasna   II-2   MD   "   Confl. cu Maria-Moftin/ Ghilvaci 15580   2.5   1980-1988   5   280  Ghirișa,Craido- rolț A.B.A. Someș-Tisa   1989, 2000  deversări   
  102 Dig inelar  Crasna  II-2  MD  "  Moftin/ Ghilvaci   1260  2  1980-1988  5  280  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  103   Îndiguire    Crasna    II-2    MD    "    Moftin/ Ghilvaci - front. cu Ungaria 23200    3.5    1901    5    280   GhilvaciDomă- nești, Berveni,   A.B.A. Someș-Tisa    2000   deversări
  104   Îndiguire    Crasna    II-2    MS    "    Supur/Supuru de Sus- confl.cu Cerna   7000    2    1980-1988    5    175   Gioro- cuta, Supuru de Jos A.B.A. Someș-Tisa    1997, 1998, 1999  eroziuni interne (taluz ext.)
  105    Îndiguire     Crasna     II-2     MS     "     Confl.cu Cerna- confl. cu Maria    14600     2.5     1980-1988     5     210    Supuru de Jos, Acâș, Mihăieni A.B.A. Someș-Tisa     1999, 2003, 2004, 2008, 2010 eroziuni interne (taluz ext.)  
  106   Îndiguire    Crasna    II-2    MS    "    Confl.cu Maria- Moftin / Ghilvaci   15400    2.5    1980-1988    5    280   Țeghea, Craido- rolț, Crișeni A.B.A. Someș-Tisa    1989, 2000   deversări    
  107 Dig șosea  Crasna  II-2  MS  "  Moftin/MoftinuMare 4310  2  1980-1988  5  280 Moftinu Mare  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  108  Îndiguire   Crasna   II-2   MS   "   Moftin/ Ghilvaci - Căpleni    15100   3   1980-1988   5   280   -   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  109 Îndiguire  Crasna  II-2  MS  "  Căpleni/ Căpleni   1300  3  1996  5  280 Căpleni  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  110  Dig circular Căpleni  Crasna   II-2   MS   "   Căpleni/ Căpleni   3450   3   1901   5   -   Căpleni   A.B.A. Someș-Tisa   1989, 1997, 2000 deversări   
  111 Îndiguire  Crasna  II-2  MS  "  Căpleni/front.cu Ungaria 9400  3  1980-1988  5  280 Lucăceni A.B.A. Someș-Tisa 1989, 2000 deversări  
  112 Dig Agerdo  Crasna  II-2  MS  "  Berveni/ Lucăceni   600  2.5  1942  5  280 Lucăceni A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  113 Dig circular Lucăceni Crasna  II-2  MS    Berveni/ Lucăceni   1300  1.5  1942  5  280  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  114 Îndiguire  Făget  II-2.20a  MD  "  Supur/Supuru de Sus   945  2  1981  5  20  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  115 Îndiguire  Făget  II-2.20a  MS  "  Supur/Supuru de Sus   945  2  1981  5  20  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  116 Îndiguire  Maja  II-2.20  MD  "  Supur/Supuru de Jos   2000  2  1982  5  85  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  117 Îndiguire  Maja  II-2.20  MS  "  Supur/ Giorocuta   2000  2  1982  5  85  -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  118 Îndiguire  Cerna  II-2.21  MD  "  Supur/Hurezu Mare 3024  2  1982  5  43 Hurezu Mare A.B.A. Someș-Tisa  -   -  
  119   Îndiguire    Cerna    II-2.21    MS    "    Supur/Supuru de Jos    3024    2    1982    5    43   Hurezu Mare, Supuru de Jos A.B.A. Someș-Tisa    1998, 1999   eroziuni interne (taluz ext.)
  120  Îndiguire   Maria   II-2.23   MD   "   Beltiug / Rătești / Ghirișa    10000   2   1982   5   55 Rătești,Ghirișa   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  121  Îndiguire   Maria   II-2.23   MS   "   Beltiug / Rătești / Giungi    10000   2   1982   5   55 Rătești,Giungi   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  122 Îndiguire  Valea Poștei  necodificat MD  "  Căpleni/ Căpleni   525  3  1996  5  -  Căpleni  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  123 Îndiguire  Valea Poștei  necodificat MS  "  Căpleni/ Căpleni   1600  3  1984  5  -  Căpleni  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  124Dig CP 92 canal CP 92 - MS, MDSM Foieni 2500 1.5 1988 - - - A.N.I.F. - -
  125Dig stg. Derivație Canal Derivație - MS SM Urziceni 1715 2.5 1988 - - UrziceniA.N.I.F. - -
  126Dig dr.Derivație Canal Derivație - MD SM Urziceni 1720 2.5 1988 - - UrziceniA.N.I.F. - -
  127                                  Amenajare complexă Craidorolț-Vârșolț L=44900 ml                                 r. Crasna și afl. L=34900 ml       II-2        MD    SJ    Sărmășag Măieriște Bobota     16400  1,5- 2,0    1982    10    5%  SărmășagMăieriș-te Bobota    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  MS   SJ   Sărmășag Măieriște Bobota    15800 1,5-2,0    1982   -    -    -   A.B.A. Someș-Tisa   -    -
  v. Hordocuta   -  AM  SJ   -   600 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  v. Meja      -     MS  SJ   -   250 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  MD  SJ   -   300 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  v. Carastelec  II-2.15  MS  SJ   -   500 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  v. Zanicel     II-2.18     MS  SJ   -   500 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  MD  SJ   -   550 1,5- 2,0  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  v. Zalău și afl. L=10000 ml    II-2.17     MS  SJ   -   4100 1,0- 1,5  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  MD  SJ   -   4000 1,0- 1,5  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  v. Lescut  II-2.17.5  AM  SJ   -   1900 1,0- 1,5  1982  -   -   -  A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  128             Amenajare r. Someș și afluenți la Jibou D1=3100 ml D2=3200 ml           r. Someș    II-1    MS    SJ    Jibou     5200   2,0- 2,5    1982    10  D1= 2%D2= 1%   Jibou    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  v. Agrij    II-1.49    MS    SJ     -     260   2,0- 2,5    1982    10  D1= 2%D2= 1%    -    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  v. Apa Sărată    II-1.50    MS, MD   SJ    Jibou     840   2,0- 2,5    1982    10  D1= 2%D2= 1%   Jibou    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  129        Regularizare r. Sălaj 1,5 km        v. Sălaj    II-1.60    MS, MD   SJ    Sălățig/ Bulgari   368572   0,5- 1,0   1982    10   10 %+0,5gar-da    Bulgari    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
          MD    SJ    Cehu Silvaniei    600   0,5- 1,0   1982    10   11 %+0,5gar-da  Cehu Silva- niei    A.B.A. Someș-Tisa    -     -
  130    Diguri r. Crasna 5,2 km    r. Crasna  II-2  MS, MD SJ  Crasna   4200 1,5- 2,0 1980  10  -  Crasna  A.B.A. Someș-Tisa  -   -  
  v. Mortăuța  II-2.7  MD  SJ  Crasna   1000 1,5- 2,0 1980  10  -  Crasna  A.B.A. Someș-Tisa  -   -  
  131    Apărare împotriva inundațiilor a platformei industriale Zalău, r. Mâței     p. Mâței     II-2.17.1     MD     SJ     Zalău      1300     2.0     1982     10     1%    Zalău     A.B.A. Someș-Tisa     -      -
  132 Dig de ap.DerivațiaBarcău - ac.Vârșolț r. Barcău  III-1.44.33 MS, MD SJ  Nușfalău   15002,0- 2,5  1993  10  5% Nușfalău A.B.A. Someș-Tisa  -   -
  133      Regularizare p. Râturilor la Cehu Silvaniei     v. Râturilor       II-1.60.3       MS   SJ   Cehu Silvaniei   950  0,5- 1,0  1986   10   5%  Cehu Silva- niei A.B.A. Someș-Tisa   -    -   
  MD   SJ   Cehu Silvaniei   1020  0,5- 1,0  1986      5%  Cehu Silva- niei A.B.A. Someș-Tisa   -    -   
  134     Acumulare Vârșolț dig interfluviu, dig de remu    r. Crasna      II-2      MD   SJ   Crasna    2100  2,0- 2,5  1979   10   1%  Crasna   A.B.A. Someș-Tisa   -    -   
  MD  SJ  Crasna   800 2,0- 2,5 1979  10  1% Crasna  A.B.A. Someș-Tisa  -   -  
  135       Îndiguire Lăpuș la remetea Chioarului       Lăpuș        II-1.66        MS        MM        Remetea Chioarului, Săcălășeni, Coltău, Recea      16600        2        1973        5        660       Remetea Chioaru-lui, Culcea, Sacala- seni, CatalinaLapușel A.B.A. Someș-Tisa        -         -        
  136  Îndiguire Dobric laTârgu Lăpuș  Dobric   II-1.66   MD   MM   Târgu Lăpuș    3800   1   1974   5   -   DumbravaBorcut, Răzoare A.B.A. Someș-Tisa   -    -   
  137 Îndiguire Dobric laTârgu Lăpuș Dobric  II-1.66.10  MS  MM  Târgu Lăpuș   2800  1  1975  5  -  Târgu Lăpuș A.B.A. Someș-Tisa  -   -  
  138 Îndiguire Lăpuș la Târgu Lăpuș Lăpuș  II-1.66  MD  MM  Târgu Lăpuș   590  3  1976  5  -  Târgu Lăpuș Primăria Târgu Lăpuș -   -  
  139 Îndiguire Lăpuș la Târgu Lăpuș Lăpuș  II-1.66  MS  MM  Târgu Lăpuș   500  1  1976  5  -  Târgu Lăpuș Primăria Târgu Lăpuș -   -  
  140 Îndiguire r. Sălaj la Salsig  V. Sălaj  II-1.60  MS