ORDIN nr. 18 din 9 ianuarie 2018privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 156 din 9.01.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După poziția nr. 6158 se introduc 6 noi poziții, pozițiile nr. 6159-6164, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)stareObservațiiValabilitate preț
  „6159W62899001ADENOSINE LIFE MEDICAL SOL. INJ./PERF.5 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAADENOSINUMCutie x 10 fiole a 2 ml soluție injectabilă/perfuzabilă (5 ani)C01EB10MI304,60334,60402,86NCant. 25.000 fiolePrețurile sunt valabile până la data de 4 decembrie 2018.
  6160W62899002ADENOSINE LIFE MEDICAL SOL. INJ./PERF.5 mg/mlTORUS PHARMA COMPANY - S.R.L. - ROMÂNIAADENOSINUMCutie x 1 flacon a 10 ml soluție injectabilă/perfuzabilă (5 ani)C01EB10MI138,09151,90185,44NCant. 10.000 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 4 decembrie 2018.
  6161W59712001COSMEGEN LYOVAC 0,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.0,5 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIADACTINOMICINUMCutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluție injectabilă (36 de luni)L01DA01MI320,00350,00419,65NCant. 536 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 27 martie 2018.
  6162W61063002CUPRIPEN 250 mgCAPS.250 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAPENICILLAMINUMCutie x 3 blistere x 10 capsule M01CC01MI27,6831,5541,27NCant. 981 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 21 iunie 2018.
  6163W60493001ERWINASE 10.000 unități/flaconPULB. PT. SOL. INJ.10.000 unități/flaconHUMANAE VERITAS - S.R.L. - ROMÂNIAASPARAGINAZUMCutie x 5 flacoane din sticlă incoloră neutră cu 10000 UI/flaconL01XX02MI13888,8013918,7815209,64NCant. 181 de cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 14 mai 2018.
  6164W61784001PABAL 100 micrograme/mlSOL. INJ. 100 micrograme/mlPHARMAFARM - S.A. - ROMÂNIACARBETOCINUMCutie x 5 flacoane x 1 ml soluție injectabilă (2 ani)H01BB03MI444,07474,07554,89NCant. 5105 flacoanePrețurile sunt valabile până la data de 9 mai 2018.“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 9 ianuarie 2018.Nr. 18.-----