ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.270/2017 al Direcției generale de programe, Agenția Națională de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, la capitolul I Programele naționale de boli transmisibile, titlul I.1 „Programul național de vaccinare“, litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, subpunctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, care se decontează la un tarif de 25 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor opționale, pentru serviciile acordate începând cu data de 1 aprilie 2017, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății; în situația în care vaccinarea se efectuează cu două sau mai multe tipuri de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare, tariful se majorează corespunzător cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar față de primul tip de vaccin.Pentru situațiile înregistrate în cursul trimestrului IV 2017, în care au fost administrate simultan mai multe tipuri de vaccin prevăzute în Calendarul național de vaccinare, sumele decontate se regularizează până la data de 25 ianuarie 2018.Începând cu data de 1 ianuarie 2018, decontarea serviciului de vaccinare acordat de medicul de familie, în situația administrării un singur tip de vaccin, se realizează la un tarif de 27 lei/serviciu medical. În cazul în care în serviciul de vaccinare se realizează administrarea mai multor tipuri de vaccinuri simultan, pentru fiecare tip de vaccin administrat în plus se va plăti suplimentar suma de 13 lei.3. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, subpunctul 8.1 se modifică și va avea următorul cuprins:8.1 serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, începând cu data de 1 aprilie 2017, care se decontează la un tarif de 25 lei/serviciu pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor în focar/situații de risc epidemiologic. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, decontarea serviciului de vaccinare acordat de medicul de familie se realizează la un tarif de 27 lei/serviciu medical.4. În anexa nr. 7 la normele tehnice, la capitolul VI „Programul național de sănătate a femeii și copilului“, titlul VI.1 „Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului“, punctul 3 „Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie și monitorizarea evoluției bolii“, litera A „Activități“, subpunctul 1.3 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. dozarea fenilalaninei din spot de sânge în cazul fenilcetonuriei și a TSH-ului în cazul hipotiroidismului congenital;5. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 3, litera A, subpunctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. dozarea fenilalaninei din sânge;6. În anexa nr. 7, la capitolul VI „Programul național de sănătate a femeii și copilului“, titlul VI.1 „Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului“, punctul 4 „Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism“, litera D „Natura cheltuielilor eligibile“, în tabelul de la punctul 2 „alimente cu destinație medicală specială pentru alte boli înnăscute de metabolism“, după litera J „Hiperglicinemie noncetotică“ se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire produs cu destinație medicală specială pentru alte boli înnăscute de metabolismConținut (la 100 gr)Cantitate
  „K.Acidurie glutarică tip 1
  1.Formulă 0-1 an, fără lizină și cu conținut scăzut în triptofan Necesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg)
  1.1.Proteine = 11-13,5 g
  1.2.Carbohidrați = 48-53 g
  1.3.Lipide = 22-29 g
  1.4.Aport caloric = 450-520 kcal
  2.Substituent proteic 0-1 an, fără lizină, cu conținut scăzut de triptofanNecesar mediu/lună = 2 cutii (1 kg)
  2.1.Proteine = 55-58 g
  2.2.Carbohidrați = 10-13 g
  2.3.Lipide = 0-0,2 g
  2.4.Aport caloric = 250-280 kcal
  3.Formulă 1-14 ani, fără lizină și cu conținut scăzut în triptofan Necesar mediu/lună = 3 cutii (1,5 kg)
  3.1.Proteine = 30-40 g
  3.2.Carbohidrați = 35-40 g
  3.3.Lipide = 10-17 g
  3.4.Aport caloric = 400-500 kcal
  4.Substituent proteic 1-14 ani, fără lizină, cu conținut scăzut de triptofanNecesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg)
  4.1.Proteine = 70-72 g
  4.2.Carbohidrați = 0,5-2 g
  4.3.Lipide = <0,1 g
  4.4.Aport caloric = 280-300 kcal
  5.Preparate medicale pentru aport energeticNecesar mediu/lună = 1 kg/l
  5.1.Proteine = < 0,02 g
  5.2.Carbohidrați = 65-72 g
  5.3.Lipide = 25-27 g
  5.4.Aport caloric = 480-530 kcal
  6.Produse alimentare hipoproteice speciale
  6.1.Paste hipoproteice1,5 kg/lună
  6.2.Înlocuitor ou0,4 kg/lună
  6.3.Orez hipoproteic0,5 kg/lună
  6.4.Biscuiți hipoproteici0,8 kg/lună
  6.5.Făină hipoproteică1 kg/lună“
  7. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 6 „Prevenirea retinopatiei de prematuritate și a complicațiilor acesteia, prin screening neonatal, laserterapie și monitorizarea evoluției bolii“, litera D „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 5 al Notei se modifică și va avea următorul cuprins:5. prestări de servicii pentru întreținerea și exploatarea echipamentelor;8. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 6 litera D, după punctul 6 al Notei se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. instrumentar medical utilizat pentru screening-ul și tratamentul retinopatiei de prematuritate.9. În anexa nr. 9, la titlul B „Contract pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară nr. ....... din data ....“, punctul VI „Modalități de plată“, articolul 7 alineatul (3), punctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare: 25 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV și a facturii emise de furnizor; în situația în care vaccinarea se efectuează cu două sau mai multe tipuri de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare, tariful se majorează se majorează corespunzător cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar față de primul tip de vaccin. Pentru situațiile înregistrate în cursul trimestrului IV 2017, în care au fost administrate simultan mai multe tipuri de vaccin prevăzute în Calendarul național de vaccinare, sumele decontate se regularizează până la data de 25 ianuarie 2018.10. În anexa nr. 9, la litera B, punctul VI, articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru serviciile de vaccinare efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2018, definite conform prevederilor art. 2, și raportate și validate se va deconta un tarif de 27 lei/serviciu, astfel:1. Programul național de vaccinare:1.1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare: 27 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV și a facturii emise de furnizor; cu majorarea corespunzătoare a acestuia cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar față de primul tip de vaccin;1.2. vaccinarea grupelor populaționale la risc: 27 lei/serviciu de vaccinare pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularului standard de raportare și a facturii emise de furnizor;1.3. Programul național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare: 27 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularului standard de raportare și a facturii emise de furnizor.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 3 ianuarie 2018.Nr. 1.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la normele tehnice)
  Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de statVenituri propriiTotal
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:300.000320.084620.084
  Programul național de vaccinare162.411123.765286.176
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare02.0732.073
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.373170.784308.157
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei21619.65919.875
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței03.8033.803
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă01.5611.561
  III. Programul național de securitate transfuzională46.05062.892108.942
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:6.38578.50084.885
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin04.6124.612
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică01.8111.811
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană1.75252.95954.711
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 4.63312.75217.385
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer04.7324.732
  Programul național de boli endocrine0659659
  Programul național de tratament pentru boli rare0700700
  Programul național de management al registrelor naționale0275275
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate211.3911.412
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului4.50615.41019.916
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017356.962479.838836.800
  MS - acțiuni centralizate01010
  TOTAL BUGET356.962479.848836.810
  -----