HOTĂRÂRE nr. 959 din 28 decembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. Anexele nr. 1-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 959.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2018
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  urbanruralurbanrural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi2926320029263200
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi5367536753675367
  3Învățământ primarzi3368401239414695
  4Învățământ gimnazialzi4413507550455801
  5Învățământ liceal teoreticzi4413441349434943
  6Învățământ liceal teoreticseral3271327136643664
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi4564456451125112
  8Învățământ liceal tehnologic seral3557355739843984
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi5826582665266526
  10Învățământ liceal FR1722172219291929
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi4833483353175317
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții
  de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  urbanruralurbanrural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi0,6630,7250,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi1,2161,2160,0000,000
  3Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  5Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  6Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi1,0341,0340,1200,120
  8Învățământ liceal tehnologic seral0,8060,8060,1200,120
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  10Învățământ liceal FR0,3900,3900,1200,120
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar "Bunuri și servicii", pentru anul 2018
  Praguri numericeTipuri de unități*)Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță381385392403415426
  Școală gimnazială365369376387398409
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual414419427439452464
  301-800Grădiniță382386394405417428
  Școală gimnazială367371378389400411
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual416420429441454466
  Notă
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile
  cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute
  la articolul bugetar „Bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/Primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  ----