HOTĂRÂRE nr. 952 din 28 decembrie 2017privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestora în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a părților de imobil prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 15 ani, a părților de imobil prevăzute la art. 1, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, pentru funcționarea sediului acesteia.(2) După expirarea perioadei de 15 ani sau în cazul în care nu se respectă destinația părților de imobil potrivit alin. (1), dreptul de folosință gratuită al Asociației Române pentru Transparență încetează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, după numărul curent 72 se introduce un nou număr curent, numărul curent 73, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  „73Imobil parțial etaj 3 situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafață locativă: 338,75 mp146,00“
  2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, numărul curent 86 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  „86Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 11.583“
   +  Articolul 6La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării“ la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 55 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Poz. HGDenumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas - mp -
  „5586Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 11.583“
   +  Articolul 7Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 952.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părților de imobil aflate în administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
  care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
  - lei -
  Nr. MFPDenumireaCodul de clasificațieAdresa părților de imobil care trec în domeniul public al statuluiPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar
  Va fi atribuit ulterior.Părți dintr-un imobil^18.29.07Municipiul București, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, etaj 3, sectorul 1Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, București, str. Molière nr. 6-8, sector 1CUI 2351555- LOT.52, suprafață utilă 10,22 mp, cote-părți comune 30/10.000, cotă teren indiviz. 4,41 mp; CF: 225767-C1-U55- LOT.54, suprafață utilă 7,83 mp, cote-părți comune 23/10.000, cotă teren indiviz. 3,37 mp; CF: 225767-C1-U57- LOT.55, suprafață utilă 49,61 mp, cote-părți comune 144/10.000, cotă teren indiviz. 21,38 mp; CF: 225767-C1-U58- LOT.56, suprafață utilă 34,72 mp, cote-părți comune 101/10.000, cotă teren indiviz. 14,96 mp; CF: 225767-C1-U59- LOT.57, suprafață utilă 62,75 mp, cote-părți comune 182/10.000, cotă teren indiviz. 27,05 mp; CF: 225767-C1-U60- LOT.58, suprafață utilă 46,36 mp, cote-părți comune 135/10.000, cotă teren indiviz. 19,98 mp; CF: 225767-C1-U61- LOT.59, suprafață utilă 31,86 mp, cote-părți comune 93/10.000, cotă teren indiviz. 13,73 mp; CF: 225767-C1-U62- LOT.60, suprafață utilă 95,4 mp, cote-părți comune 277/10.000, cotă teren indiviz. 41,12 mp; CF: 225767-C1-U63Suprafață totală utilă: 338,75 mp6.025,60 lei valoare imobil11.088,77 lei valoare teren4.616,48 lei valoare imobil8.473,73 lei valoare teren29.249,49 lei valoare imobil53.759,15 lei valoare teren20.470,52 lei valoare imobil37.616,32 lei valoare teren36.996,69 lei valoare imobil68.016,14 lei valoare teren27.333,33 lei valoare imobil50.238,91 lei valoare teren18.784,30 lei valoare imobil34.523,54 lei valoare teren56.246,76 lei valoare imobil103.394,60 lei valoare teren
  Notă
  ^1 Etajul 3 al imobilului situat în bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, a fost dezmembrat în mai multe loturi locative individuale.
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părților de imobil aflate în administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
  care se transmit în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență
  - lei -
  Nr. MFPDenumireaAdresa părților de imobil care trec în domeniul public al statuluiPersoana juridică care administrează imobilulPersoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale părților de imobilValoarea de inventar
  Vor fi atribuite ulterior.Părți dintr-un imobilMunicipiul București, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, etaj 3, sectorul 1Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, municipiul București, str. Molière nr. 6-8, sector 1CUI 2351555Asociația Română pentru Transparență, municipiul București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1,CF 12486550- LOT.52, suprafață utilă 10,22 mp, cote-părți comune 30/10.000, cotă teren indiviz. 4,41 mp; CF: 225767-C1-U55- LOT.54, suprafață utilă 7,83 mp, cote-părți comune 23/10.000, cotă teren indiviz. 3,37 mp; CF: 225767-C1-U57- LOT.55, suprafață utilă 49,61 mp, cote-părți comune 144/10.000, cotă teren indiviz. 21,38 mp; CF: 225767-C1-U58- LOT.56, suprafață utilă 34,72 mp, cote-părți comune 101/10.000, cotă teren indiviz. 14,96 mp; CF: 225767-C1-U59- LOT.57, suprafață utilă 62,75 mp, cote-părți comune 182/10.000, cotă teren indiviz. 27,05 mp; CF: 225767-C1-U60- LOT.58, suprafață utilă 46,36 mp, cote-părți comune 135/10.000, cotă teren indiviz. 19,98 mp; CF: 225767-C1-U61- LOT.59, suprafață utilă 31,86 mp, cote-părți comune 93/10.000, cotă teren indiviz. 13,73 mp; CF: 225767-C1-U62- LOT.60, suprafață utilă 95,4 mp, cote-părți comune 277/10.000, cotă teren indiviz. 41,12 mp CF: 225767-C1-U63Suprafață totală utilă: 338,75 mp6.025,60 lei valoare imobil11.088,77 lei valoare teren4.616,48 lei valoare imobil8.473,73 lei valoare teren29.249,49 lei valoare imobil53.759,15 lei valoare teren20.470,52 lei valoare imobil37.616,32 lei valoare teren36.996,69 lei valoare imobil68.016,14 lei valoare teren27.333,33 lei valoare imobil50.238,91 lei valoare teren18.784,30 lei valoare imobil34.523,54 lei valoare teren56.246,76 lei valoare imobil103.394,60 lei valoare teren
  -----