ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2017privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017  Luând în considerare faptul că prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății sunt aplicabile până la 31 decembrie 2017, având în vedere necesitatea reglementării menținerii în plată și după data de 1 ianuarie 2018 a influențelor financiare salariale determinate de aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, acordate în perioada iulie-decembrie 2017 personalului încadrat în unitățile sanitare publice, precum și în cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă, ținând cont de faptul că în lipsa acestor reglementări influențele financiare determinate de menținerea în plată a drepturilor salariale până la data de 31 decembrie 2017, la nivelul lunii iunie 2017, acordate personalului încadrat în unitățile sanitare publice, precum și în cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și creșterile salariale prevăzute a fi acordate personalului încadrat în unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, nu ar mai putea fi asigurate începând cu 1 ianuarie 2018 din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,pentru a asigura continuitatea în aceleași condiții a activității personalului mai sus menționat, personal cu atribuții în ocrotirea sănătății populației, fără a determina diferențe semnificative salariale cu impact negativ asupra modului de gestionare a activității acestora, cu consecințe directe asupra creșterii mobilității personalului din sistem,întrucât sănătatea reprezintă o valoare fundamentală pentru individ și societate, o resursă a dezvoltării vieții sociale în ansamblul ei, orice societate tinde să își valorifice sănătatea ca resursă funcțională și să organizeze un sistem de protecție împotriva bolii, organizat astfel încât să asigure depistarea, îngrijirea și restabilirea celor afectați,luând în considerare faptul că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și în cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de menținerea în plată la nivelul lunii iunie 2017 a drepturilor, care se suportă potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății, până la 31 decembrie 2017 din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă, respectiv de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“, se asigură din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la aceeași poziție.  +  Articolul 2(1) Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 38 alin. (3) lit. a)-c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Influențele financiare determinate de creșterile salariale rezultate din aplicarea dispozițiilor alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din prezenta ordonanță de urgență, influențele financiare determinate de creșterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice“.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 114.----