HOTĂRÂRE nr. 850 din 18 octombrie 1999privind aprobarea unei achiziţii publice dintr-o singura sursa de către Ministerul Sănătăţii, în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Coltea şi refacerii Bisericii Coltea şi pentru aprobarea garantarii de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 22 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, şi ale art. 2 lit. d) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă achiziţia publică dintr-o singura sursa de către Ministerul Sănătăţii pentru realizarea următoarelor obiective: a) refacerea Bisericii Coltea de către firma Fa Siemens - Austria, 240 mp, reprezentând 1,2 milioane dolari S.U.A.; b) consolidarea şi restaurarea de către firma Fa Siemens - Austria a Spitalului Clinic Coltea, situat în municipiul Bucureşti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3, proiect care include:- consolidarea şi restaurarea corpurilor vechi ale spitalului, aparţinând patrimoniului naţional, în total 14.246 mp, reprezentând 7,8 milioane dolari S.U.A., din care C+M 6,2 milioane dolari S.U.A.;- extinderea corpurilor noi, 38.000 mp, cu o valoare de 48,9 milioane dolari S.U.A., din care C+M 39,100 milioane dolari S.U.A.;- modernizarea spitalului, activitate constând în:* realizarea a 4 amfiteatre noi cu anexele aferente;* înlocuirea tuturor sistemelor termice, sanitare, electrice, dotarea cu generator propriu electric/termic pentru situaţii speciale, precum şi dotarea cu instalaţii de climatizare pentru întreg spitalul;* realizarea unui sistem computerizat pentru comunicaţii, evidenta şi control automat al tuturor parametrilor necesari desfăşurării activităţilor la standardele impuse pe plan internaţional;* readaptarea aulei universitare la condiţiile învăţământului modern, precum şi amenajarea spaţiilor necesare activităţilor de cercetare-învăţământ pentru studenţi, rezidenţi şi pentru medicii din clinicile universitare.Costurile aferente consolidării şi modernizării Spitalului Clinic Coltea se ridica la 56,7 milioane dolari S.U.A.; c) dotarea Spitalului Clinic Coltea cu aparatura medicală de la firma Fa Siemens - Austria:- dotarea cu echipamente şi înlocuirea completa a mobilierului existent;- dotarea cu aparatura tehnico-medicală la standardele cele mai ridicate pentru sălile de operaţie, laboratoare, sali de reanimare, radioterapie şi pentru activitatea de cercetare-învăţământ a celor 6 clinici universitare existente, precum şi pentru crearea unei clinici de asistenţa medicală de urgenta.Dotarea aferentă întregului complex se va face, conform uzantelor internaţionale, "la cheie".Costurile aferente dotării se ridica la 32,1 milioane dolari S.U.A.  +  Articolul 2Pentru finanţarea achiziţiei publice prevăzute la art. 1 se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa garanteze, în numele statului, un credit extern în limita sumei de 90 milioane dolari S.U.A., precum şi dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente, credit al cărui beneficiar este Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 3Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, precum şi a altor cheltuieli externe se vor asigura de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în urma negocierilor care se vor purta între organele abilitate ale statului român şi banca ofertanta, ulterior propunerii de finanţare a acesteia.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul culturii,Ion Caramitrup. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajăriiteritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat-----