LEGE nr. 272 din 22 decembrie 2017privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 30 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 31 august 2017, cu următoarea completare:– La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins: (8^1) În scopul informării consumatorilor, prin centralizarea informațiilor cuprinse în rapoartele județene, respectiv al municipiului București, prevăzute la alin. (8), Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică întocmește și publică, anual, pe site-ul acestuia, un raport național asupra calității apei potabile, care va cuprinde și informațiile prevăzute la alin. (2)Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 22 decembrie 2017.Nr. 272.-----