HOTĂRÂRE nr. 930 din 20 decembrie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 27 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Economiei prevăzut la alin. (3) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 14 posturi de natură contractuală pe durată determinată.2. La anexa nr. 2, după numărul maxim de posturi se introduce un nou text, cu următorul cuprins:Numărul maxim de posturi se suplimentează cu 14 posturi de natură contractuală, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 930.----