ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017privind prorogarea unui termen
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 22 decembrie 2017  Luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2017 încetează termenul până la care fondurile de la bugetul de stat se utilizează și pentru finanțarea actualelor programe-nucleu, care reprezintă principalul instrument de finanțare a activității institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) și (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, accesul la programe-nucleu este permis instituțiilor și unităților de cercetare-dezvoltare certificate,luând în considerare faptul că în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2017 încetează perioada în care unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate din punctul de vedere al activității de cercetare-dezvoltare în vederea certificării, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare,ținând cont de faptul că institutele naționale de cercetare-dezvoltare asigură resursele de competență științifică și tehnologică de referință, necesare pentru susținerea proceselor de dezvoltare în ramurile și sectoarele economice de profil, iar întreruperea finanțării programelor-nucleu pentru aceste institute reprezintă un risc major,având în vedere faptul că adoptarea măsurilor legislative necesare pentru asigurarea desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare va conduce la creșterea încrederii comunității științifice, a mediului de afaceri și a opiniei publice în predictibilitatea, precum și eliminarea discontinuității politicilor publice în domeniu, totodată evitând posibilul șomaj și/sau emigrare, mai ales a tinerilor cercetători și a personalului din cercetare,ținând seama de faptul că în situația neadoptării măsurii de prorogare a termenului prevăzut la art. 33 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, există riscul unor grave disfuncționalități în funcționarea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, întrucât institutele care derulează aceste programe nu vor mai avea resurse financiare suficiente pentru a susține resursa umană și funcționarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare, ducând chiar, în anumite cazuri, la încetarea activității acestora,considerând că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. 33 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 108.----