HOTĂRÂRE nr. 894 din 14 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 19 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 6 punctul IV, subpunctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 3. coordonează, monitorizează și asigură participarea României în procesul de negociere și promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv pregătirea, organizarea și exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru 2019;2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În contextul demersurilor de pregătire, organizare și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor prevăzut la alin. (2) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 4 posturi.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 894.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Apelor și Pădurilor
  ----