ORDIN nr. 121 din 12 decembrie 2017pentru aprobarea condițiilor de aplicare a tarifelor componenta de piață concurențială
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 18 decembrie 2017  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. d) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În facturile emise clienților finali care beneficiază de serviciul universal se aplică tariful CPC sau tariful CPC diferențiat, în funcție de opțiunea clienților, pentru întregul consum de energie electrică înregistrat de către aceștia după data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2La cererea scrisă a clientului final care beneficiază de serviciul universal de schimbare a tarifului CPC în tarif CPC diferențiat, furnizorul de ultimă instanță asigură schimbarea acestuia în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 3Valorile tarifelor CPC aplicate de furnizorii de ultimă instanță, avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accizele stabilite conform legii, taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.  +  Articolul 4În calculul valorii facturii se utilizează tarifele CPC în forma avizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu patru zecimale. Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.  +  Articolul 5Se aprobă zonele orare specifice tarifului CPC diferențiat aplicat clienților casnici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Furnizorii de ultimă instanță duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc aplicarea acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015, cu modificările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 22 septembrie 2005, cu modificările ulterioare;c) art. 68 alin. (1) și art. 69 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014, cu modificările ulterioare.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 12 decembrie 2017.Nr. 121.  +  ANEXĂZone orare pentru tariful CPC diferențiat
  Zona de ziZona de noapte
  7,00-22,0022,00-7,00 și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00
  ----