ORDIN nr. 1.390 din 5 decembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 15 decembrie 2017  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri sanitare nr. F.B. 12.864/2017;– art. 16 din Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant;– Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 1.902/2017,în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătăți emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIStructurile implicate din cadrul Ministerului Sănătății și Agenția Națională de Transplant vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 5 decembrie 2017.Nr. 1.390.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 183/2005)
  Organigrama Agenției Naționale de Transplant
  ----