ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 149 din 14 octombrie 1999privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 18 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Producătorii agricoli care au livrat grâu de panificatie din recolta anului 1999 începând cu data de 20 iunie 1999 agenţilor economici cu activitate de morarit şi/sau panificatie şi agenţilor economici de tip "Comcereal", "Cerealcom" şi "Romcereal", pentru consumul intern, beneficiază de o primă de 300 lei/kg grâu STAS.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii agricoli sunt: persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole, societăţile agricole cu personalitate juridică şi asociaţiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, persoanele fizice care au încheiat contractul de locaţiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările ulterioare, arendaşii, persoanele fizice sau juridice care au primit în concesiune terenuri agricole, proprietate privată sau publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în baza unor hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor judeţene ori locale, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, şi care au fost cultivate cu grâu.  +  Articolul 3Plata primelor prevăzute la art. 1 se va suporta din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1999, în limita cantităţii de 1.000 mii tone grâu de panificatie STAS, şi din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 2000, în limita cantităţii de 1.000 mii tone grâu de panificatie STAS.  +  Articolul 4Decontarea primei prevăzute la art. 1 se face prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin băncile comerciale sau, după caz, prin oficiile poştale.  +  Articolul 5Modul de acordare a primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, va fi reglementat prin norme metodologice aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------