HOTĂRÂRE nr. 820 din 7 octombrie 1999pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 15 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:"(7) Se exceptează de la plata furnizarile de date către Ministerul Finanţelor în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-Ionescu-----------