LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2017privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 7 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018.3. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La alineatul (1) al articolului 2 din anexă, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) anul 2018, luna/lunile ......, venit asigurat ......... lei4. La articolul unic punctul 3, alineatul (5) al articolului 2 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Plata contribuției se efectuează:a) integral, într-o singură tranșă - până la data de 31 decembrie 2018;b) în tranșe lunare - până la data de 31 decembrie 2018.5. La articolul unic punctul 4, alineatul (3) al articolului 5 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu menținerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 5 decembrie 2017.Nr. 238.----