HOTĂRÂRE nr. 850 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 6 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 14.054, din care 702 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 3. La anexa nr. 2, numărul curent II va avea următorul cuprins: II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 7.364 de posturi  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 850.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  -----