ORDIN nr. 3.836 din 8 noiembrie 2012privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 35.934/ED din 11 septembrie 2012 al Cabinetului secretarului general adjunct,în temeiul art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului și pădurilor,
    Rovana Plumb
    București, 8 noiembrie 2012.Nr. 3.836.  +  AnexaMETODOLOGIEde avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejatepentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberareade avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial