HOTĂRÂRE nr. 824 din 7 octombrie 1999pentru modificarea alin. (1) al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înființarea Zonei Libere Curtici - Arad și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 13 octombrie 1999  În temeiul art. 4 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înființarea Zonei Libere Curtici - Arad și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Pentru primul an de funcționare salarizarea personalului Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Curtici - Arad” se va face potrivit reglementărilor stabilite pentru personalul din unitățile bugetare. Salariile de baza vor fi stabilite conform prevederilor anexelor nr. VIII/1, VIII/2 și IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare, și ale Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  -----