ORDIN nr. 107 din 22 noiembrie 2017privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 27 noiembrie 2017    Având în vedere prevederile art. 118, 139 și 152 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:a) în funcție de solicitare, copie a:(i) contractului de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;(ii) documentelor conform prevederilor art. 139 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a sistemului de distribuție închis;(iii) avizului de principiu emis de Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuție a gazelor naturale și de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, pentru solicitarea privind acordarea autorizației de înființare a magistralei directe;2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizației de înființare/licenței, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentației complete de către solicitant.3. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIOperatorii economici care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acordarea, modificarea, retragerea sau suspendarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 22 noiembrie 2017.Nr. 107.----