DECIZIE nr. 706 din 24 noiembrie 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017  Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, prin Adresa nr. 133.655 din 2 noiembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/18.918/R.B. din 15 noiembrie 2017,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (9) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Valeria Mateescu - membru, director economic - Asociația Municipiilor din România.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  București, 24 noiembrie 2017.Nr. 706.-----