ORDIN nr. 2.840 din 31 octombrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.840 din 31 octombrie 2017
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 6.560 din 20 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 22 noiembrie 2017  Având în vedere dispozițiile:– Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentelor de implementare a Mecanismului financiar SEE 2014-2021 și a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;– Memorandumului de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102/2016, și ale Memorandumului de înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul alin. (2) și (9) ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru fonduri europene emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021