ORDIN nr. 1.786 din 9 octombrie 2017privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.786 din 9 octombrie 2017
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 5.384 din 2 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 21 noiembrie 2017  În baza:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, republicată;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale
  care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumire ocupațieCod COR
  1.bonă531104
  2.bonitor la animalele de fermă213236
  3.catehet341309
  4.consilier eparhial263643
  5.consilier patriarhal263641
  6.dascăl341308
  7.depanator telefoane mobile inteligente/tablete742216
  8.diacon341306
  9.eclesiarh263648
  10.egumen/egumenă341304
  11.episcop-vicar263638
  12.episcop-vicar patriarhal263637
  13.inspector eparhial263645
  14.inspector general bisericesc263642
  15.inspector patriarhal263644
  16.îngrijitor grupă învățământ preșcolar 531204
  17.manager destinație turistică143919
  18.ombudsman243223
  19.paracliser341302
  20.preot341305
  21.prezentator TV343524
  22.responsabil cu protecția datelor cu caracter personal242231
  23.secretar Cancelaria Patriarhală263646
  24.secretar eparhial263647
  25.vicar-administrativ eparhial263640
  26.vicar-administrativ patriarhal263639
  – Se mută ocupația „cântăreț bisericesc“ din grupa de bază 2636 „Specialiști în religie“ în grupa de bază 3413 „Specialiști în domeniul religiei și asimilați“ și va avea codul 341307.– Se mută ocupația „călugăriță“ de la codul 341302 la codul 341301 în aceeași grupă de bază 3413 „Specialiști în domeniul religiei și asimilați“, unde se va regăsi ocupația „călugăr/călugăriță“ la codul 341301, iar la codul 341302 rămas liber se introduce o nouă ocupație „paracliser“. – Ocupația „agent poliție comunitară“ se redenumește „polițist local“ și va avea același cod 541201. -----