NORME METODOLOGICE din 30 martie 2016de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 20 aprilie 2016  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 35 din 30 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 20 aprilie 2016.
   +  Capitolul I PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ  +  Secţiunea 1 DEPISTAREA PRINCIPALILOR AGENȚI ZOONOTICI LA ANIMALE ȘI ÎN ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ*Font 7*┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ │ ││crt│ Boala │ Strategia și conduita de execuție │ Precizări tehnice***) │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│BRUCELOZA*) │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și │leporidele ││ │ │leporidele se supun inspecției ante mortem în │Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea ││ │ │unități de tăiere autorizate sanitar - │prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│II. CARNE și ORGANE ││ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │Se recoltează organe în următoarele cazuri: ││ │ │II. CARNE și ORGANE │a) de la animalele reacționate pozitiv, dubioase sau ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor se │neconcludente la testele pentru Brucella; ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizate │b) de la animalele sacrificate la abator, probele provenite de la││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │carcase cu leziuni suspecte de bruceloză. ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │III. MĂSURI ││ │ │oficial. │1. În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau ││ │ │III. LAPTE │neconcludentă la un test de depistare a brucelozei sau în cazul ││ │ │ │care există alte motive pentru suspectarea unei infecții, acestea││ │ │ │trebuie să fie sacrificate separat față de celelalte animale, ││ │ │ │luându-se toate precauțiile necesare pentru evitarea riscului de ││ │ │ │contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a ││ │ │ │personalului prezent în abator. ││ │ │ │2. Carnea care provine de la animale la care inspecția ││ │ │ │post-mortem a permis punerea în evidență a unei bruceloze acute ││ │ │ │trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman. ││ │ │ │3. Mamelele, tractusul genital și sângele care provin de la ││ │ │ │animalele la care a fost depistată o reacție pozitivă sau ││ │ │ │neconcludentă la un test de depistare a brucelozei trebuie să fie││ │ │ │declarate improprii pentru consumul uman, se confiscă și se ││ │ │ │distrug, chiar dacă nu a fost detectată nici o leziune de acest ││ │ │ │tip. ││ │ │ │Laptele crud care provine de la animale care prezintă o reacție ││ │ │ │pozitivă la testele de supraveghere privind bruceloză nu va fi ││ │ │ │utilizat pentru consum uman. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│CAMPILOBACTERIOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovine, ovine, porcine, păsări. ││ │ │Bovinele, ovinele, porcinele și păsările se │Supraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea ││ │ │supun inspecției ante - mortem în unități de │prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către │II. CARNE ││ │ │medici veterinari oficiali sau de către │Recoltarea de probe de carne de pasăre (carne tranșată/porționată││ │ │personalul auxiliar oficial. │cu sau fără piele, cu sau fără os) din rețeaua de desfacere cu ││ │ │II. CARNE │amănuntul. ││ │ │1. Inspecția post - mortem a carcaselor se │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizate │oficiali din cadrul direcțiile sanitar - veterinare și pentru ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se ││ │ │oficial. │efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică ││ │ │2. Recoltarea de probe de carne de pasăre │Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul ││ │ │(carne tranșată/porționată, cu sau fără piele,│laboratoarelor sanitar - veterinare și pentru siguranța ││ │ │cu sau fără os), de către medici veterinari │alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ││ │ │oficiali, din rețeaua de desfacere cu │denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea ││ │ │amănuntul, pentru testarea Campylobacter spp.,│Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ││ │ │conform programului specific elaborat de │denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV. ││ │ │ANSVSA. │III. MĂSURI ││ │ │ │Tăierea în partidă separată a loturilor de păsări la care s-a ││ │ │ │decelat prezența de specii de Campylobacter termofile. ││ │ │ │1. Carnea și organele vor fi supuse tratamentului termic înainte ││ │ │ │de a fi consumate, nefiind supuse restricțiilor sanitare ││ │ │ │veterinare. ││ │ │ │2. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive ││ │ │ │obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării ││ │ │ │și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să ││ │ │ │conducă la reducerea infecției în ferme. ││ │ │ │3. Medicul veterinar oficial va controla prin ││ │ │ │supraveghere/monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │ │a) programul HACCP și în mod special formulele de tratament ││ │ │ │termic în toate unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie,││ │ │ │lapte, pește, moluște; ││ │ │ │b) evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de ││ │ │ │bovine, ovine și porcine; ││ │ │ │c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate ││ │ │ │în toate unitățile de procesare și alimentație publică; ││ │ │ │d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul ││ │ │ │angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile ││ │ │ │de alimentație publică. ││ │ │ │Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006 pentru ││ │ │ │aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea││ │ │ │zoonozelor și agenților zoonotici, cu modificările și ││ │ │ │completările ulterioare, la tulpinile de Campylobacter jejuni și ││ │ │ │Campylobacter coli, izolate din produse alimentare de origine ││ │ │ │animală provenite de la bovine, porcine și păsări se ││ │ │ │monitorizează antibiorezistența. Se va testa rezistența ││ │ │ │antimicrobiană și la alți agenți zoonotici, în măsura în care ││ │ │ │aceștia prezintă un risc pentru sănătatea publică. ││ │ │ │Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru ││ │ │ │confirmare și colecție. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│ECHINOCOCOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII ││ │(HIDATIDOZA) │Animalele din speciile receptive tăiate pentru│A se vedea prevederile prezentului capitol. ││ │ │consum uman se supun inspecției ante - mortem │II. CARNE ȘI ORGANE ││ │ │în unități de tăiere autorizate sanitar- │Se examinează fiecare carcasă și organele de bovine, porcine, ││ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│ovine, caprine, ecvine și cervidee destinate consumului uman. ││ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │III. MĂSURI GENERALE ││ │ │II. CARNE ȘI ORGANE │Interzicerea prezenței câinilor în abatoare și ferme. ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor se │IV. MĂSURI SPECIFICE ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizate │Carnea și organele infestate se supun următoarelor măsuri: ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │a) Carnea și organele infestate și/sau cu chiști hidatici se ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │declară improprii consumului uman, se denaturează și se ││ │ │oficial. │îndepărtează în condiții de siguranță; ││ │ │ │b) Se recoltează fragmente de organe cu modificări chistice de ││ │ │ │către medicii veterinari oficiali sau de către personalul ││ │ │ │auxiliar de la nivelul abatoarelor și se transmit la LSVSA ││ │ │ │pentru efectuarea examenelor de laborator în vederea stabilirii ││ │ │ │genului Echinococcus (examen parazitologic și morfopatologic); ││ │ │ │probele pozitive pentru genul Echinococcus se transmit la ││ │ │ │Laboratorul Național de Referință - LNR pentru Echinococcus din ││ │ │ │cadrul IDSA pentru identificarea speciei. ││ │ │ │c) Grăsimea se dă în consum fără restricții; ││ │ │ │d) Interzicerea recuperării organelor parazitate pentru ││ │ │ │folosirea în alimentația carnivorelor. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│LISTERIOZĂ │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele și porcinele se │Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile ││ │ │supun inspecției ante - mortem în unități de │Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către │II. a) La animalele suspecte ││ │ │medici veterinari oficiali sau de către │În caz de suspiciune se recoltează probe: capul întreg sau ││ │ │personalul auxiliar oficial. │creierul, os lung și porțiuni de ficat; probele se examinează ││ │ │ │prin inoculări pe medii uzuale în ziua primirii, iar creierul se ││ │ │II. CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PRODUSE LACTATE,│examinează după păstrarea la frigider (4-8°C) timp de 48 de ore. ││ │ │PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PESCUIT │b) Produse din carne, produse lactate, pește și produse din ││ │ │ │pescuit, alte categorii de alimente introduse pe piața și aflate ││ │ │1. Inspecția post - mortem se efectuează în │în perioada de valabilitate: ││ │ │unități de tăiere autorizate sanitar- │Recoltarea de probe de alimente gata pentru consum, definite în ││ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie ││ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele ││ │ │ │alimentare, cu amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4 ││ │ │2. Recoltarea probelor de către medici │lit. A nr. crt. 1, 2 și 3 din prezentul capitol, este efectuată ││ │ │veterinari oficiali și efectuarea examenelor │de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA și ││ │ │în LSVSA și în IISPV. │analiza acestora se efectuează la LSVSA și IISPV. ││ │ │ │III. MĂSURI ││ │ │ │În cazul confirmării bolii, carnea, organele și grăsimea, care ││ │ │ │nu prezintă modificări senzoriale se dirijează pentru ││ │ │ │prelucrare în produse supuse tratamentului termic. ││ │ │ │2. În cazul depistării L. monocytogenes în probele de alimente ││ │ │ │de origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de ││ │ │ │conservare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu ││ │ │ │amendamentele ulterioare, și în Secțiunea 4 lit. A nr. crt. 1, ││ │ │ │2 și 3 din prezentul capitol, se vor dispune măsuri de reținere ││ │ │ │oficială și retragerea de la consumul uman. ││ │ │ │3. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a ││ │ │ │decelat prezența L. monocytogenes în probele de alimente de ││ │ │ │origine animală introduse pe piața și aflate în perioada de ││ │ │ │conservare, DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din ││ │ │ │unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost ││ │ │ │diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de ││ │ │ │proveniență a produselor de origine animală, prin Sistemul ││ │ │ │Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje - SRAAF. ││ │ │ │4. Tulpinile de L. monocytogenes izolate din produsele ││ │ │ │alimentare de origine animală introduse pe piața și aflate în ││ │ │ │perioada de conservare, se trimit la IISPV pentru confirmare. ││ │ │ │5. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │ │a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a ││ │ │ │programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament ││ │ │ │termic în toate unitățile de procesare carne roșie, lapte, ││ │ │ │pește, moluște; ││ │ │ │b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării ││ │ │ │încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație ││ │ │ │publică, în mod special contaminarea post tratament termic a ││ │ │ │alimentelor gata preparate pentru consum, cu termen lung de ││ │ │ │valabilitate; ││ │ │ │c) alimentele cu termen lung de valabilitate să fie depozitate ││ │ │ │la temperatura de refrigerare (brânzeturi cu pastă moale, ││ │ │ │produse din carne tip pate și produse din carne feliate, ││ │ │ │produse din carne sau pește ambalate sub vid); ││ │ │ │d) prelevarea de teste de sanitație de pe suprafețele cu care ││ │ │ │vin în contact alimentele, din zonele de prelucrare și din ││ │ │ │echipamentul folosit, în cadrul Programului de autocontrol în ││ │ │ │unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte, pește, ││ │ │ │moluște, precum și în unitățile de alimentație publică; ││ │ │ │e) recoltarea de probe de apă potabilă și gheață utilizată în ││ │ │ │procesare, unde este cazul, în cadrul Programului de autocontrol ││ │ │ │în unitățile de procesare carne pasăre, carne roșie, lapte, ││ │ │ │pește, moluște, precum și în unitățile de alimentație publică, ││ │ │ │în vederea efectuării examenului microbiologic; ││ │ │ │f) evitarea contaminării prin manipularea alimentelor gata ││ │ │ │preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică, de ││ │ │ │către personalul angajat. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│SALMONELOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, │lagomorfe, păsări): ││ │ │cabalinele și păsările se supun inspecției │Programul de control pentru Salmonella la animalele vii se ││ │ │ante - mortem în abatoare autorizate sanitar- │efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - ││ │ │veterinar, de către medici veterinari │a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │II. CARNE și ORGANE COMESTIBILE ││ │ │oficial. │Programul de control pentru Salmonella spp., în conformitate ││ │ │II. CARNE și SUBPRODUSE COMESTIBILE │cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de ││ │ │1. Inspecția post - mortem a carcaselor și │probe și efectuarea de analize, după cum urmează: ││ │ │organelor, precum și recoltarea de probe se │A. Recoltarea de probe de carne tocata, carne preparata, produse ││ │ │efectuează în abatoare autorizate sanitar- │din carne introduse pe piața și aflate în perioada de conservare,││ │ │veterinar, de către medici veterinari │pentru testarea Salmonella spp. ca și criteriu de siguranță a ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │alimentelor. ││ │ │oficial. │Programul de control pentru Salmonella spp. și recoltarea ││ │ │2. Verificarea și recoltarea de probe include │probelor de carne aflate în perioada de valabilitate se ││ │ │și sălile de tranșare sau unitățile de │efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA,││ │ │tranșare și reambalare a cărnii roșii și a │conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu ││ │ │cărnii de pasăre, precum și depozitele │amendamentele ulterioare, și ale Secțiunii 4 lit. A din prezentul││ │ │destinate pentru aceste cărnuri. │capitol. Probele de carne prelevate vor fi analizate în cadrul ││ │ │3. Recoltarea de probe de piele, din zona │LSVSA. ││ │ │gâtului, de la carcase de pasăre, de către │B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella ││ │ │medici veterinari oficiali, de la nivelul │spp. ca și criteriu de igienă a procesului tehnologic ││ │ │abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp. │1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine și ││ │ │III. OUĂ │cabaline se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de ││ │ │Verificarea și recoltarea de probe se │bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, prin metoda ││ │ │efectuează în centre de colectare, centre de │nedistructivă, cu ajutorul bureților abrazivi, pentru testarea ││ │ │ambalare ouă unități producere ouă lichide, │Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) ││ │ │unități de procesare ouă, depozite, unități │nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și ale Secțiunii 4 ││ │ │de alimentație publică și unități de │lit. A din prezentul capitol; ││ │ │desfacere autorizate și înregistrate sanitar- │2. De la carcasele de păsări se recoltează porțiuni din pielea ││ │ │veterinar, de către medici veterinari │gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare. ││ │ │oficial - a se vedea Secțiunile 1, 2, 3 și │III. MĂSURI: ││ │ │4 din prezentul capitol. │A. În cazul identificării Salmonella spp. ca și criteriu de ││ │ │IV. ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ │siguranță a alimentelor, în probele de alimente de origine ││ │ │Alimentele de origine animală sunt supuse │animală vor fi aplicate următoarele măsuri: ││ │ │analizelor de laborator pentru Salmonella, │1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate ││ │ │conform legislației în vigoare - a se vedea │conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ││ │ │Secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul │ulterioare, din produsele de origine animală care se regăsesc ││ │ │capitol. │la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, aceste produse ││ │ │V. HRANA ANIMALĂ (Furaje) - a se vedea │vor fi declarate produse improprii consumului uman și vor fi ││ │ │Secțiunea 9 din prezentul capitol │reținute oficial și retrase de la consumul uman. ││ │ │ │2. În cazul depistării Salmonella spp., în probele recoltate ││ │ │ │conform Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ││ │ │ │ulterioare, din produsele de origine animală care nu au fost ││ │ │ │livrate către unitățile de vânzare cu amănuntul, cu excepția ││ │ │ │depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate ││ │ │ │comercializării către consumatorul final decât după ce au ││ │ │ │fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea ││ │ │ │acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar ││ │ │ │veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic ││ │ │ │pentru fiecare șarjă de fabricație care să ateste că aceasta ││ │ │ │este corespunzătoare microbiologic. ││ │ │ │3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de ││ │ │ │retragere de pe piață numai în cazul în care a fost ││ │ │ │identificată prezența Salmonella typhimurium și/sau ││ │ │ │Salmonella enteritidis, pentru alte categorii de produse din ││ │ │ │sau care conțin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea ││ │ │ │măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2. ││ │ │ │B. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu ││ │ │ │privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului ││ │ │ │tehnologic ││ │ │ │I. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu ││ │ │ │privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului ││ │ │ │tehnologic, la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, vor fi ││ │ │ │aplicate următoarele măsuri: ││ │ │ │I. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire ││ │ │ │la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele ││ │ │ │de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine și ││ │ │ │cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor ││ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și││ │ │ │ale Secțiunea 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor ││ │ │ │dispune următoarele: ││ │ │ │a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă ││ │ │ │la nivelul abatoarelor; ││ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; ││ │ │ │c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în ││ │ │ │exploatațiile de origine a animalelor; ││ │ │ │d) carnea și organele provenite de la carcasele de bovine, ovine,││ │ │ │caprine, porcine și cabaline la care s-au obținut rezultate ││ │ │ │nesatisfăcătoare, cu privire la Salmonella spp., ca și criteriu ││ │ │ │de igienă a procesului nu vor fi supuse restricțiilor sanitar- ││ │ │ │veterinare. ││ │ │ │II. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare, cu ││ │ │ │privire la Salmonella spp. ca și criteriu de igienă a procesului ││ │ │ │tehnologic, la nivelul abatoarelor de pasăre, vor fi aplicate ││ │ │ │următoarele măsuri: ││ │ │ │1. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire ││ │ │ │la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip în probele ││ │ │ │de pielea gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre (broileri ││ │ │ │și curcani) la nivelul abatoarelor, conform prevederilor ││ │ │ │Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare ││ │ │ │și, respectiv, ale Secțiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul ││ │ │ │capitol, se vor dispune următoarele: ││ │ │ │a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă ││ │ │ │la nivelul abatoarelor; ││ │ │ │b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP; ││ │ │ │c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în ││ │ │ │exploatațiile de origine a păsărilor; ││ │ │ │d) carnea și organele provenite de la carcasele de pasăre la ││ │ │ │care s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare, cu privire la ││ │ │ │Salmonella spp., ca și criteriu de igienă a procesului nu vor ││ │ │ │fi supuse restricțiilor sanitare veterinare, ││ │ │ │e) în cazul loturilor de păsări (broileri și curcani), destinate ││ │ │ │abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost ││ │ │ │decelată prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în ││ │ │ │probele recoltate în cadrul controalelor oficiale, aceste loturi ││ │ │ │vor fi tăiate în partidă separată și se vor recolta în mod ││ │ │ │obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la ││ │ │ │carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de ││ │ │ │către ANSVSA, probe care vor fi trimise la laborator pentru ││ │ │ │efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis și/sau ││ │ │ │S. typhimurium. ││ │ │ │2. Este obligatorie menționarea, în documentul ce cuprinde ││ │ │ │informațiile privind lanțul alimentar la păsări, a rezultatelor ││ │ │ │probelor recoltate în cadrul Programelor Naționale de Control al ││ │ │ │Salmonelozelor Zoonotice, conform prevederilor Capitolului II ││ │ │ │din Anexa nr. 1. ││ │ │ │C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. În ││ │ │ │ouăle de consum vor fi aplicate următoarele măsuri: ││ │ │ │a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut ││ │ │ │sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt ││ │ │ │contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a ││ │ │ │fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenței (S. ││ │ │ │enteritidis și/sau S. typhimurium), conform prevederilor Anexei ││ │ │ │nr. 1 Capitolul II pct. 4 - Programul național de control al ││ │ │ │salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost ││ │ │ │identificate ca fiind sursa de infecție în cadrul unui focar ││ │ │ │specific de toxiinfecție alimentară la om, se pot admite în ││ │ │ │consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel ││ │ │ │încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis ││ │ │ │și/sau S. Typhimurium; ││ │ │ │b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut ││ │ │ │sau care sunt suspicionate de a fi infectate/care sunt infectate ││ │ │ │cu serotipurile vizate de Salmonella spp: ││ │ │ │- sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) ││ │ │ │din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 ││ │ │ │de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) ││ │ │ │nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de ││ │ │ │comercializare aplicabile ouălor; ││ │ │ │- sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piață, ││ │ │ │conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008; ││ │ │ │- sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în ││ │ │ │care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de ││ │ │ │către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii ││ │ │ │contaminării încrucișate cu ouă provenite din alte efective, în ││ │ │ │conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1237/2007, ││ │ │ │cu amendamentele ulterioare. ││ │ │ │D. În toate cazurile în care a fost depistată prezența Salmonella││ │ │ │spp. de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală, ││ │ │ │destinate consumului uman, tulpina izolată se va trimite la ││ │ │ │IISPV, pentru confirmare și tipizare. ││ │ │ │E. Abatoarele de ungulate domestice și de păsări au obligația de ││ │ │ │a notifica fermele/exploatațiile furnizoare asupra rezultatelor ││ │ │ │inspecției ante și post - mortem, precum și asupra rezultatelor ││ │ │ │pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea ││ │ │ │elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri ││ │ │ │care să conducă la reducerea prevalenței Salmonella spp. ││ │ │ │În ferme. ││ │ │ │F. În toate cazurile în care, la examenul microbiologic, s-a ││ │ │ │decelat prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele ││ │ │ │de alimente de origine animală introduse pe piața, aflate în ││ │ │ │perioada lor de DSVSA comunică medicilor veterinari oficiali din ││ │ │ │unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost ││ │ │ │diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de ││ │ │ │proveniență a animalelor/produselor de origine animală, ││ │ │ │prin SRAAF. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│TRICHINELOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porci domestici, porci mistreți, urși, cabaline ││ │ │Animalele tăiate pentru consum uman, respectiv│și alte specii receptive ││ │ │porci domestici, mistreți, urși, cabaline și │Supraveghere prin examene de laborator pentru speciile receptive ││ │ │alte specii receptive, trebuie examinate la │- a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │tăiere pentru Trichinella spp. │II. CARNE ││ │ │II. CARNE │Recoltarea probelor pentru decelarea Trichinella spp. se face ││ │ │1. Carnea proaspătă provenită de la speciile │conform prevederilor Regulamentul de punere în aplicare (UE) ││ │ │de animale receptive se admite pentru consum │2015/1375 al Comisiei din 10 august 2015 de stabilire a normelor ││ │ │uman numai după efectuarea examenului pentru │specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de ││ │ │decelarea Trichinella spp. de către medicii │Trichinella în carne, cu modificările și completările ulterioare.││ │ │veterinari oficiali sau medicii veterinari de │Pentru toate speciile receptive, examenul pentru depistarea ││ │ │liberă practică organizați conform legii și │Trichinella spp. se efectuează printr-una din următoarele metode,││ │ │care dețin certificat de instruire valid. │după cum urmează: ││ │ │2. Efectuarea examenului pentru decelarea │1. Metoda de detectare de referință, respectiv metoda digestiei ││ │ │Trichinella spp. poate fi realizata și de │eșantioanelor combinate utilizând un agitator magnetic; ││ │ │personalul auxiliar oficial sau de personalul │sau ││ │ │din unitățile de tăiere autorizate sanitar- │2. Metode echivalente: ││ │ │veterinar, care își desfășoară activitatea sub│a) metoda digestiei eșantioanelor combinate cu asistență ││ │ │supravegherea și responsabilitatea medicului │mecanică/tehnică a sedimentării; ││ │ │veterinar oficial sau a medicului veterinar de│b) metoda digestiei eșantioanelor colective cu asistență ││ │ │liberă practică, decizia finală privind │mecanică/tehnică de izolare prin filtrare; ││ │ │admiterea în consum a cărnii fiind luată de │c) metoda de digestie automată pentru eșantioane colective până ││ │ │către medicul veterinar. │la 35 grame; ││ │ │3. În conformitate cu prevederile │d) metoda agitatorului magnetic pentru digestia eșantioanelor ││ │ │Regulamentului de punere în aplicare (UE) │combinate/"izolare prin filtrare" și depistare de larve ││ │ │2015/1375, cu modificările și completările │printr-un test de aglutinare cu latex (metoda este considerată ││ │ │ulterioare, tot personalul implicat în │echivalentă doar în cazul testelor realizate pe carne provenind ││ │ │examinarea probelor pentru decelarea │de la porcine domestice). ││ │ │Trichinella spp. trebuie să fie instruit │sau ││ │ │corespunzător și să participe la: │3. Examenul trichineloscopic prin compresie pe lamă se ││ │ │a) un program de control al testelor utilizate│realizează numai pentru porcii crescuți și sacrificați la ││ │ │pentru decelarea Trichinella spp; │nivelul gospodăriilor populației în vederea consumului propriu, ││ │ │b) o evaluare periodică a procedurilor de │precum și pentru vânatul sălbatic destinat consumului propriu ││ │ │testare, înregistrare și analiză utilizate în │al vânătorului. ││ │ │laborator. │Marcarea cărnii care a fost supusă examenului pentru decelarea ││ │ │4. Examenul pentru decelarea Trichinella spp. │Trichinella spp. se efectuează conform prevederilor legale. ││ │ │se efectuează în cadrul institutelor naționale│III. MĂSURI ││ │ │de referință, la LSVSA din cadrul DSVSA, în │a) Carnea în care s-au detectat larve de Trichinella spp. se ││ │ │circumscripțiile sanitare veterinare și pentru│declară improprie pentru consum uman. ││ │ │siguranța alimentelor, în laboratoarele │b) DSVSA vor lua măsuri pentru interzicerea punerii pe piață ││ │ │special amenajate și dotate pentru decelarea │a cărnii în care a fost depistată Trichinella spp., vor dispune ││ │ │Trichinella spp din abatoarele în care se │distrugerea acesteia, vor iniția investigații epidemiologice în ││ │ │sacrifică animale receptive, sau în │vederea identificării originii cărnii și a eliminării surselor. ││ │ │laboratoarele din unitățile care manipulează │c) în situația în care se constată că produse din carne, carne ││ │ │carne de vânat sălbatic, precum și în alte │preparată și carne tocată cu origine necunoscută au stat la ││ │ │laboratoare autorizate sanitar veterinar și │baza declanșării unor episoade de trichineloza la om, DSVSA au ││ │ │pentru siguranța alimentelor pentru decelarea │obligația ca în timpul investigațiilor din cadrul anchetei ││ │ │Trichinella spp. │epidemiologice să recolteze și să examineze toate probele ││ │ │ │suspecte. ││ │ │ │d) Larvele izolate din eșantioanele pozitive sunt trimise la ││ │ │ │LNR din cadrul IISPV pentru a fi identificate speciile de ││ │ │ │Trichinella în cauză. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│TUBERCULOZA (produsă│I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, │I. ANIMALE VII - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și ││ │de Mycobacterium │porcinele, leporidele și vânatul sălbatic: │vânatul sălbatic: ││ │bovis) │- se supun examenului ante mortem în unități │ ││ │ │de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de │Supravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice ││ │ │către medici veterinari oficiali sau de către │și/sau serologice pentru tuberculoză și expedierea animalelor ││ │ │personalul auxiliar oficial. │reagente către abator în vederea sacrificării în partidă ││ │ │II. CARNE și ORGANE │separată - a se vedea prevederile Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │1. Inspecția post - mortem a carcaselor și │II. CARNE și ORGANE ││ │ │organelor se efectuează în unități de tăiere │Se recoltează probe în următoarele cazuri: ││ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │a) în cazul animalelor care au reacționat pozitiv la testele ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │alergice și/sau serologice, la care după tăiere prin inspecția ││ │ │auxiliar oficial. │post - mortem nu se constată leziuni, se vor recolta următorii ││ │ │2. În cadrul inspecției post - mortem se │ganglioni limfatici: ││ │ │examinează inclusiv ganglionii limfatici ai │1. submaxilari, retrofaringieni, bronhiei; ││ │ │capului și organelor. │2. mediastinali, eventual și mezenterici, dacă sunt măriți în ││ │ │3. În cazul în care nu s-au constatat semne │volum, portali și retromamari. ││ │ │clinice specifice la examenul ante mortem, │b) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu ││ │ │animalele se dirijează la tăiere în condiții │leziuni și ganglioni limfatici în vederea examinării ││ │ │normale, în caz contrar animalele se dirijează│bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor ││ │ │la tăiere în partidă separată. │sanitare veterinare în vigoare. ││ │ │ │Se recoltează porțiuni de organe cu leziuni și limfonodulii ││ │ │ │aferenți, în lipsa organelor afectate se recoltează numai ││ │ │ │limfonodulii cu leziuni. ││ │ │ │c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile ││ │ │ │de suspiciune/leziuni detectate la examenul post - mortem. ││ │ │ │III. MĂSURI ││ │ │ │a) În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau ││ │ │ │neconcludentă la tuberculină sau în cazul care există alte motive││ │ │ │pentru suspectarea unei infecții, acestea trebuie să fie ││ │ │ │sacrificate separat față de celelalte animale, luându-se toate ││ │ │ │precauțiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a ││ │ │ │celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a personalului ││ │ │ │prezent în abator; ││ │ │ │b) Sancțiunile de abator la carnea și organele mamiferelor se ││ │ │ │aplică în funcție de localizare și extinderea leziunilor și în ││ │ │ │conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în ││ │ │ │vigoare; ││ │ │ │c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecția ││ │ │ │post-mortem a permis punerea în evidentă a unor leziuni ││ │ │ │tuberculoase în mai multe organe sau părți ale carcasei trebuie ││ │ │ │să fie declarată improprie pentru consumul uman; ││ │ │ │d) În cazul în care a fost evidențiată o leziune tuberculoasă în ││ │ │ │ganglionii limfatici ai aceluiași organ sau în aceeași parte a ││ │ │ │carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei și ││ │ │ │ganglionii limfatici asociați trebuie să fie declarată improprii ││ │ │ │pentru consumul uman. ││ │ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │III. LAPTE CRUD │III. MASURI LAPTE CRUD ││ │ │A) în exploatațiile de animale producătoare │A.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau ││ │ │de lapte. │dubioase la testul unic (TU) în perioadă de 42 zile până la ││ │ │ │efectuarea testului comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat ││ │ │ │în consum uman. ││ │ │ │A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne ││ │ │ │clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de ││ │ │ │tuberculinare, provenite din exploatații care nu sunt oficial ││ │ │ │libere de tuberculoză poate fi livrat pentru procesare, cu ││ │ │ │acordului scris al DSVSA, în vederea obținerii de produse ││ │ │ │lactate, cu condiția să fie supus unui tratament termic care să ││ │ │ │dea o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline. ││ │ │ │A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploatațiile de animale ││ │ │ │producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză,││ │ │ │în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2., ││ │ │ │se realizează numai după obținerea acordului scris din partea ││ │ │ │DSVSA pe a cărei rază teritorială se găsește ferma/exploatația ││ │ │ │de animale. ││ │ │ │ ││ │ │B) în unități de procesare a laptelui supuse │B.1. Laptele provenit de la vacile cu reacții pozitive sau ││ │ │autorizării și/sau înregistrării sanitare │dubioase la TU (în perioadă de 42 zile până la efectuarea TCS) nu││ │ │veterinare. │va fi recepționat și admis la procesare în unitățile supuse ││ │ │ │înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a ││ │ │ │laptelui) și în unitățile de procesare autorizate sanitar- ││ │ │ │veterinar. ││ │ │ │B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2. a ││ │ │ │laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice ││ │ │ │de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de ││ │ │ │tuberculinare, din exploatații care nu sunt oficial libere de ││ │ │ │tuberculoză, se realizează numai după obținerea acordului scris ││ │ │ │din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială căreia se găsește ││ │ │ │unitatea autorizată sanitar-veterinar. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│ESCHERICHIA COLI │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII (bovine) ││ │VEROTOXIGENĂ │Bovinele și ovinele se supun examenului ante │Supraveghere prin examene de laborator - a se vedea prevederile ││ │ │mortem în unități de tăiere autorizate │Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │ ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │ ││ │ │oficial. │ ││ │ │ │ ││ │ │II. CARNE │II. CARNE ││ │ │a) Recoltarea de probe de pe suprafața │1. Se recoltează probe de pe suprafața carcaselor de bovine și ││ │ │carcaselor de bovine și ovine, după toaletare,│ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor. ││ │ │dar înainte de răcirea carcaselor, pentru │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari ││ │ │testarea E. coli verotoxigene (VTEC), de către│oficiali din abatoare, iar analiza acestora se efectuează în ││ │ │medici veterinari oficiali, din abatoare, │cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de ANSVSA. ││ │ │conform programului specific pentru │ ││ │ │monitorizarea prevalenței E. coli verotoxigene│2. Se recoltează probe de carne tocată de bovine și ovine, ││ │ │(VTEC), elaborat de ANSVSA. │probe de carne tocată tocată amestec, care conține carne de ││ │ │ │bovine și/sau ovine, precum și probe de carne preparată de ││ │ │b) Recoltarea de probe de carne tocată de │bovine și ovine. ││ │ │bovine și ovine, probe de carne tocată tocată │Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari ││ │ │amestec, care conține carne de bovine și/sau │oficiali din cadrul DSVSA și analiza acestora se efectuează în ││ │ │ovine, precum și probe de carne preparată de │cadrul IISPV, conform programului specific elaborat de către ││ │ │bovine și ovine, de către medici veterinari │ANSVSA. ││ │ │oficiali, din rețeaua de desfacere cu │Tulpinile de E. coli verotoxigene (VTEC) trebuie stocate la ││ │ │amănuntul, conform programului specific pentru│IISPV pentru confirmare și colecție. ││ │ │monitorizarea prevalenței E. verotoxigene │ ││ │ │(VTEC) elaborat de ANSVSA. │III. MĂSURI ││ │ │ │Carne ││ │ │ │1. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC) în probele ││ │ │ │recoltate de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, la ││ │ │ │nivelul abatoarelor, carnea și organele vor fi supuse ││ │ │ │tratamentului termic înainte de a fi consumate, nefiind supuse ││ │ │ │restricțiilor sanitare veterinare. ││ │ │ │2. În cazul izolării E. coli verotoxigene (VTEC), carnea tocată ││ │ │ │de bovine și ovine, carnea tocată tocată amestec, care conține ││ │ │ │carne de bovine și/sau ovine, precum și carnea preparată de ││ │ │ │bovine și ovine se confiscă și denaturează. ││ │ │ │3. Medicul veterinar oficial controlează prin supraveghere/ ││ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: respectarea bunelor practici de ││ │ │ │fabricație și igienă, a programului HACCP în toate unitățile de ││ │ │ │abatorizare bovine și în mod special a formulelor de tratament ││ │ │ │termic în toate unitățile de procesare și alimentație publică; ││ │ │ │evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de ││ │ │ │bovine, ovine și caprine; respectarea măsurilor de prevenire a ││ │ │ │contaminării încrucișate în toate unitățile de procesare, ││ │ │ │alimentație publică și în mod special contaminarea post ││ │ │ │tratament termic a alimentelor gata preparate pentru consum cu ││ │ │ │termene de valabilitate lungi; evitarea contaminării prin ││ │ │ │manipularea de către personalul angajat a alimentelor gata ││ │ │ │preparate pentru consum în unitățile de alimentație publică. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │III. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE │IV. LAPTE CRUD ȘI PRODUSE DIN LAPTE ││ │ │Recoltarea de probe de lapte crud provenit de │1. Se recoltează probe din laptele crud, lapte care a fost supus ││ │ │la bovine, ovine, caprine, din laptele │uni tratament termic inferior pasteurizării precum și din ││ │ │termizat precum și din produsele lactate │produsele lactate obținute din lapte crud sau lapte care a fost ││ │ │obținute din lapte crud sau lapte termizat de │supus uni tratament termic inferior pasteurizării. ││ │ │către medici veterinari oficiali, din rețeaua │2. Locurile de recoltare a laptelui crud și a produselor din ││ │ │de desfacere cu amănuntul, conform programului│lapte sunt reprezentate de ferme de animale, centre de colectare ││ │ │specific pentru monitorizarea prevalenței │a laptelui, dozatoare, unități de procesare a laptelui crud, ││ │ │E. verotoxigene (VTEC) │centre de prelucrare a laptelui, unități de vânzare cu amănuntul.││ │ │ │3. Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari││ │ │ │oficiali din cadrul DSVSA și CSVSA, probe ce vor fi transmise ││ │ │ │spre analiza în cadrul IISPV, conform programului specific ││ │ │ │elaborat de către ANSVSA. ││ │ │ │V. MĂSURI ││ │ │ │În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator ││ │ │ │se izolează E. coli verotoxigene (VTEC), se dispun următoarele ││ │ │ │măsuri: ││ │ │ │a) laptele crud și produsele din lapte care sunt destinate ││ │ │ │comercializării către consumatorul final, vor fi retrase de pe ││ │ │ │piață, declarate improprii consumului uman, fiind direcționate ││ │ │ │spre neutralizare; ││ │ │ │b) în cazul în care laptele crud sau produsele din lapte crud ││ │ │ │sunt destinate procesării într-o unitate de procesare autorizată ││ │ │ │sanitar veterinar, acestea vor fi în mod obligatoriu tratate ││ │ │ │termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli ││ │ │ │verotoxigene (VTEC); ││ │ │ │c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a ││ │ │ │tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv ││ │ │ │la nivelul fermelor de animale prin îmbunătățirea condițiilor ││ │ │ │generale de igiena mulsului și dispunerea după caz a ││ │ │ │suspendării/interzicerii activității. ││ │ │ │ ││ │ │IV. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ │VI. ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DIN CARE SE POATE IZOLA ││ │ │Recoltarea de probe din diferitele categorii │E. COLI VEROTOXIGENE (VTEC) ││ │ │de produse de origine animală de către medici │În cazul în care ca urmare a efectuării analizelor de laborator ││ │ │veterinari oficiali, din rețeaua de desfacere │se izolează E. coli verotoxigene (VTEC) se dispun următoarele ││ │ │cu amănuntul, conform programului specific │măsuri: ││ │ │pentru monitorizarea prevalenței │a) produsele alimentare gata pentru consum vor fi retrase de la ││ │ │E. verotoxigene (VTEC) │comercializare și vor fi declarate improprii consumului uman ││ │ │ │fiind direcționate spre neutralizare; ││ │ │ │b) în cazul în care se identifică produse de origine animală ce ││ │ │ │nu sunt gata pentru consum, acestea se vor dirija în vederea ││ │ │ │procesării într-o unitate de procesare autorizată sanitar ││ │ │ │veterinar și vor fi supuse fi în mod obligatoriu tratamentului ││ │ │ │termic printr-un procedeu care să asigure distrugerea E. coli ││ │ │ │verotoxigene (VTEC); ││ │ │ │c) aplicarea în unitățile de unde au fost recoltate probele a ││ │ │ │tuturor măsurilor de curățenie și igienizare specifice, inclusiv ││ │ │ │la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul și dispunerea după ││ │ │ │caz a suspendării/interzicerii activității. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│RABIA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele, vânatul ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, ecvinele și │sălbatic ││ │ │vânatul sălbatic se supun examenului ante │Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │ │mortem în unități de tăiere autorizate │ ││ │ │sanitar-veterinar de către medici veterinari │II. CARNE ȘI ORGANE ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │Se prelevează capul întreg pentru examen virusologic, ││ │ │oficial. │inclusiv bioprobă și histologic. ││ │ │ │Diagnostic diferențial EST, Aujeszky și Listeria, conform ││ │ │II. CARCASE │Capitolului I din Anexa nr. 1. ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor precum │ ││ │ │și recoltarea de probe se efectuează în │III. MĂSURI ││ │ │unități de tăiere autorizate sanitar- │a) în cazul în care au existat semne clinice de turbare sau ││ │ │veterinar, de către medici veterinari │au trecut mai mult de 6 zile de la mușcătura infectantă se ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │declară impropriu consumului uman animalul în întregime; ││ │ │oficial. │b) în cazul în care animalele au fost tăiate după mai puțin ││ │ │ │de 6 zile de la mușcătură, fără semne clinice de turbare, se ││ │ │ │declară impropriu consumului uman locul mușcăturii, capul și ││ │ │ │coloana vertebrală; ││ │ │ │c) Restul cărnii și subproduselor comestibile se livrează ││ │ │ │pentru consum uman, fără restricții. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│BOTULISMUL │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele și │leporide ││ │ │leporidele se supun inspecției ante - mortem │Supraveghere specii receptive - a se vedea Capitolul I din ││ │ │în unități de tăiere autorizate sanitar- │Anexa nr. 1. ││ │ │veterinar, de către medici veterinari oficiali│ ││ │ │sau de către personalul auxiliar oficial. │II. CARNE, ORGANE ȘI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ││ │ │ │În caz de suspiciune se recoltează probe din loturile de produse ││ │ │II. CARNE și ORGANE - bovine, ovine, caprine, │de origine animală. ││ │ │porcine și leporide │Determinarea prezenței toxinei botulinice în probe se face prin ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor se │bioprobă pe șoareci și testele imunologice ELISA, RIA. ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizate │III. MĂSURI ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │1. În cazul în care este diagnosticată boala, carnea se declară ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │improprie consumului uman; ││ │ │oficial. │2. În cazul în care se identifică prezența toxinei botulinice ││ │ │III. Produse din carne, lapte, peste sau │în produse de origine animală, acestea se distrug; ││ │ │produse compuse în recipienți ermetic │3. DSVSA au obligația de a notifica la ANSVSA toate situațiile ││ │ │închiși │de suspiciune și confirmare a cazurilor de botulism sau orice ││ │ │Controlul organoleptic al recipienților în │situație în care se depistează toxina botulinică, în alimente ││ │ │vederea identificării eventualelor │de origine animală sau furaje, în vederea luării măsurilor ││ │ │modificări ulterioare obținerii, verificarea │preventive, precum și de a efectua investigațiile ││ │ │închiderii acestora, termostatarea, de │epidemiologice pentru a elimina sursa de infecție sau ││ │ │către medicii veterinari oficiali. │contaminare; ││ │ │Controlul modului în care sunt respectați și │4. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │monitorizați parametrii de tratament termic │monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │etc., de către medicii veterinari oficiali. │a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a ││ │ │ │programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament ││ │ │ │termic, durata, presiunea și temperatura de sterilizare și/sau ││ │ │ │pasteurizare în toate unitățile de procesare carne, lapte, ││ │ │ │pește; ││ │ │ │b) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării ││ │ │ │încrucișate în toate unitățile de procesare, alimentație ││ │ │ │publică; ││ │ │ │c) identificarea și eliminarea conservelor și semiconservelor ││ │ │ │bombate sau alte defecte fizice, cu modificări senzoriale ca ││ │ │ │urmare a controlului oficial în unitățile de procesare, ││ │ │ │depozitare și comercializare. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│LEPTOSPIROZĂ │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovine, porcine, cabaline ││ │ │Bovinele, cabalinele și porcinele se supun │Supraveghere serologică prin examene de laborator - a se vedea ││ │ │inspecției ante - mortem în unități de tăiere │Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │ ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │II. CARNE și ORGANE ││ │ │auxiliar oficial. │Se prelevează porțiuni de rinichi și ficat de la animalele ││ │ │ │tăiate; ││ │ │II. CARNE și ORGANE │III. MĂSURI ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor și │1. Carnea și organele: ││ │ │organelor se efectuează în unități de tăiere │a) Se declară improprii consumului uman în totalitate carcasele ││ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │icterice, marasmatice sau cu modificări importante ale ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │musculaturii; ││ │ │auxiliar oficial. │b) Se sterilizează prin fierbere sau autoclavare în cazul ││ │ │ │prezenței leziunilor degenerative numai în ficat și a examenului ││ │ │III. LAPTELE │bacteriologic pozitiv; ││ │ │ │c) Grăsimea se dă în consum după topire, iar glandele endocrine ││ │ │ │și sângele se confiscă; ││ │ │ │d) Pieile se prelucrează prin sărare uscată și se livrează după ││ │ │ │14 zile. ││ │ │ │2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │ │a) Respectarea bunelor practici de fabricație și igienă și a ││ │ │ │programului HACCP în toate unitățile de procesare și alimentație ││ │ │ │publică; ││ │ │ │b) Evitarea contaminării carcaselor cu excreții de la speciile ││ │ │ │receptive prin utilizarea de tehnici de tăiere și inspecție ││ │ │ │adecvate care includ protejarea vezicii urinare și a rinichilor; ││ │ │ │c) îndepărtarea și eliminarea în condiții de siguranță a ││ │ │ │excrețiilor de la speciile receptive, din boxele de așteptare; ││ │ │ │d) Evitarea contaminării surselor de apă potabilă cu excreții ││ │ │ │provenite de la speciile receptive; ││ │ │ │e) Respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare, ││ │ │ │precum și în unitățile de alimentație publică; ││ │ │ │În toate cazurile se vor lua măsuri de protecție a personalului ││ │ │ │operator care intra în contact cu animalele vii destinate ││ │ │ │abatorizării și/sau carcase. ││ │ │ │3. Laptele: ││ │ │ │a) Respectarea igienei mulsului; ││ │ │ │b) Evitarea contaminării cu excreții provenite de la animalele ││ │ │ │receptive. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│TUBERCULOZA (alta │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porcine, ovine, cabaline, păsări ││ │decât cea produsă de│Porcinele, ovinele, cabalinele și păsările se │Supraveghere - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │Mycobacterium bovis)│supun examenului ante mortem în unități de │ ││ │ │tăiere autorizate sanitar-veterinar de către │II. CARNE și ORGANE ││ │ │medici veterinari oficiali sau de către │1. porcine, ovine, cabaline: ││ │ │personalul auxiliar oficial. │a) în cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu ││ │ │II. CARNE și ORGANE │leziuni și ganglioni limfatici aferenți în vederea examinării ││ │ │1. porcine, ovine, cabaline │bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor ││ │ │a) Inspecția post - mortem a carcaselor și │sanitare veterinare; ││ │ │organelor se efectuează în unități de tăiere │b) în lipsa organelor afectate se recoltează numai ganglionii ││ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │limfatici cu leziuni. ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │2. păsări: în caz de suspiciune se recoltează carcase întregi ││ │ │auxiliar oficial. │și organe cu leziuni (ficat, splină). ││ │ │b) La inspecția post - mortem se examinează │ ││ │ │inclusiv ganglionii limfatici ai capului și │III. MĂSURI ││ │ │organelor. │1. porcine, ovine, cabaline: ││ │ │c) în cazul în care nu s-au constatat semne │măsurile de abator la carne și organe se aplică în funcție de ││ │ │clinice specifice la examenul ante mortem, │localizarea și extinderea leziunilor și în conformitate cu ││ │ │animalele se dirijează la tăiere în condiții │prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare. ││ │ │normale, în caz contrar animalele se │2. păsări: ││ │ │dirijează la tăiere în partidă separată. │Măsurile de abator pentru carne și organe se aplică în funcție ││ │ │ │de localizarea și extinderea leziunilor. ││ │ │2. păsări │Se declară improprii consumului uman carcasele și organele în ││ │ │Pasările se supun inspecției post - mortem │caz de: ││ │ │individuale după tăiere, prin examinarea │a) infecție generalizată; ││ │ │carcasei și organelor. │b) leziuni pe organe însoțite de cahexie și infiltrații în ││ │ │ │musculatură. ││ │ │ │În cazurile în care carcasa nu prezintă modificări, dar există ││ │ │ │leziuni pe organe se confiscă organele cu leziuni, iar carnea se ││ │ │ │admite în consum după sterilizare prin fierbere. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│YERSINIOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - porcine: ││ │ │Porcinele se supun inspecției ante - mortem în│Supraveghere anatomopatologică și de laborator - a se vedea ││ │ │unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar│Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │ │de către medici veterinari oficiali sau de │ ││ │ │către personalul auxiliar oficial. │II. LA NIVELUL ABATOARELOR ││ │ │II. CARNE │1. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │1. Inspecția post - mortem a carcaselor și │monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │organelor de porcine se efectuează în unități │a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a ││ │ │de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de │programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament ││ │ │către medici veterinari oficiali sau de către │termic în toate unitățile de procesare a cărnii de porc; ││ │ │personalul auxiliar oficial. │b) prevenirea contaminării în abator prin utilizarea de tehnici ││ │ │ │de tăiere adecvate care includ protejarea rectului cu pungă de ││ │ │ │plastic; ││ │ │ │c) respectarea măsurilor de prevenire a contaminării încrucișate ││ │ │ │în toate unitățile de procesare, alimentație publică și în mod ││ │ │ │special contaminarea post tratament termic a alimentelor gata ││ │ │ │preparate pentru consum cu termen lung de valabilitate; ││ │ │ │d) evitarea contaminării prin manipularea de către personalul ││ │ │ │angajat a alimentelor gata preparate pentru consum în unitățile ││ │ │ │de alimentație publică. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│ANISAKIDOZA ȘI ALTE │1. Fiecare lot de pește, icrele și lapții se │I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de pește, ││ │PARAZITOZE LA PEȘTI │supun examenului prin inspecție vizuală. │icrele și lapții sunt supuse inspecției vizuale randomizate de ││ │ │2. Se prelevează probe reprezentative din │către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar││ │ │fiecare lot de pește, icre și lapți. │oficial în vederea depistării și îndepărtării paraziților ││ │ │ │vizibili cu ochiul liber. ││ │ │ │II. MĂSURI ││ │ │ │Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │ │monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează ││ │ │ │peștele, icrele și lapții: ││ │ │ │a) peștele parazitat sau părțile parazitate din acesta nu vor fi ││ │ │ │comercializate pentru consum uman; ││ │ │ │b) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni ││ │ │ │parazitare doar la nivelul viscerelor și care pot fi îndepărtate ││ │ │ │în totalitate, se dirijează la procesare sub supraveghere ││ │ │ │sanitară veterinară într-o unitate autorizată sanitar-veterinar ││ │ │ │care dispune de facilitați pentru îndepărtarea eficientă a ││ │ │ │părților parazitate și în care sunt respectate condițiile de ││ │ │ │igienă pentru evitarea posibilităților de contaminare; ││ │ │ │c) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni ││ │ │ │parazitare la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii ││ │ │ │și a viscerelor se declară impropriu pentru consum uman și nu se ││ │ │ │acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│CISTICERCOZA │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, porcinele ││ │ │Bovinele, ovinele și porcinele se supun │Supravegherea prin examene de laborator - a se vedea Capitolul I ││ │ │inspecției ante - mortem în unități de tăiere │din Anexa nr. 1. ││ │ │autorizate sanitar-veterinar, de către medici │II. CARNE ȘI ORGANE ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │Se examinează fiecare carcasă de bovine, ovine, porcine destinată││ │ │auxiliar oficial. │consumului uman. ││ │ │ │III. MĂSURI ││ │ │II. CARNE ȘI ORGANE │1. Carnea și organele infestate trebuie să fie declarate ││ │ │1. Carnea proaspătă provenită de la animale │improprii pentru consumul uman, cu următoarele precizări: ││ │ │receptive se supune inspecției post - mortem │a) în cazul infestației generalizate sau dacă musculatura ││ │ │imediat după tăiere. │prezintă modificări senzoriale carnea și organele se declară ││ │ │2. Inspecția post - mortem carcaselor se │improprii consumului uman; ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizat │b) în cazul infestației localizate, porțiunile infestate se ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici │confiscă, iar restul cărnii se poate pune în consum condiționat ││ │ │veterinari oficiali sau de către personalul │după tratament termic prin fierbere sau prin congelare, atunci ││ │ │auxiliar oficial. │când caracterele senzoriale ale cărnii, organelor și ││ │ │ │subproduselor sunt normale; ││ │ │ │c) grăsimea de porc se topește la 100°C după care se poate ││ │ │ │utiliza pentru consum; ││ │ │ │d) masa gastrointestinală se poate utiliza în procesare fără ││ │ │ │restricții, dacă nu prezintă chiști. ││ │ │ │2. Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/ ││ │ │ │monitorizare/recoltare de probe: ││ │ │ │a) respectarea bunelor practici de fabricație și igienă, a ││ │ │ │programului HACCP și în mod special a formulelor de tratament ││ │ │ │termic în toate unitățile de procesare carne roșie; ││ │ │ │b) respectarea programelor DDD în toate unitățile de procesare ││ │ │ │și alimentație publică; ││ │ │ │c) interzicerea prezenței câinilor în abatoare. │├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│ANTRAXUL (B-051) │I. ANIMALE VII │I. ANIMALE VII - bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele, ││ │ │Bovinele, ovinele, caprinele, cabalinele și │porcinele: ││ │ │porcinele se supun inspecției ante - mortem în│Supraveghere anatomopatologică și de laborator pentru speciile ││ │ │unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar│receptive - a se vedea Capitolul I din Anexa nr. 1. ││ │ │de către medici veterinari oficiali sau de │ ││ │ │către personalul auxiliar oficial. │II. MĂSURI: ││ │ │II. CARNE și ORGANE │a) animalele clinic sănătoase, provenind din loturi în care au ││ │ │Inspecția post - mortem a carcaselor se │existat cazuri de antrax, se dirijează la abator pentru ││ │ │efectuează în unități de tăiere autorizate │sacrificare în partidă separată; ││ │ │sanitar-veterinar, de către medici veterinari │b) în forma localizată la porci (glosantrax), animalele sunt ││ │ │oficiali sau de către personalul auxiliar │izolate sub restricții și se recoltează porțiuni de splină, ││ │ │oficial. │ganglioni limfatici și os lung nedeschis; ││ │ │ │c) în toate situațiile în care se suspicionează o formă de ││ │ │ │antrax în abator trebuie suspendate toate activitățile până la ││ │ │ │confirmarea diagnosticului; ││ │ │ │d) în cazul în care se depistează un caz pozitiv de antrax toate ││ │ │ │carcasele contaminate trebuie distruse și îndepărtate în ││ │ │ │condiții de siguranță; ││ │ │ │e) reluarea activității se poate face numai după efectuarea unei ││ │ │ │dezinfecții severe astfel încât agentul chimic utilizat să ││ │ │ │rămână în contact timp de 8 ore cu suprafețele supuse ││ │ │ │dezinfecției; ││ │ │ │f) în toate situațiile în care se suspicionează sau se confirmă ││ │ │ │o formă de antrax, se iau măsuri de prevenire a transmiterii la ││ │ │ │om/personalul operator și a contaminării mediului de lucru. │└───┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.MĂSURILE CARE SE APLICĂ DUPĂ EFECTUAREA CONTROALELOR - COMUNICAREA REZULTATELOR CONTROALELOR:1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze și să evalueze rezultatele activităților din cadrul controlului.2. a) În cazul în care controlului pun în evidență prezența unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar despre aceasta, prin completarea și transmiterea documentului de lanț alimentar în conformitate cu dispozițiile ANSVSA.b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producției primare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploatația de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA și după caz, fondul de vânătoare respectiv.c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o crescătorie a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară terță, medicul veterinar oficial trebuie să informeze DSVSA.3. Rezultatele controalelor și testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA și DSVSA.4. Medicul veterinar oficial care, în timpul unei inspecții ante - mortem sau post-mortem sau în cursul oricărei alte activități de control, suspectează prezența unui agent infecțios menționat în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală - OIE, este obligat să informeze imediat DSVSA și să ia, împreună cu aceasta, toate măsurile și precauțiile care se impun pentru a împiedica eventuala răspândire a agentului infecțios, în conformitate cu legislația comunitară care se aplică.5. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligația să întocmească și să transmită către DSVSA, la sfârșitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante- și post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse față de cele constatate, precum și toate informațiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia, etc.  +  Secţiunea 2 CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂȚILE AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR*Font 7*┌───┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│Categorie │UNITATEA │ CONDUITA CONTROALELOR OFICIALE ││crt│ │ ├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │PRIN AUDIT, VERIFICARE SUPRAVEGHERE, │ PRIN RECOLTAREA DE PROBE PENTRU EXAMENE DE LABORATOR ││ │ │ │ MONITORIZARE ├──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────┤│ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ Natura probei │Frecvența recoltării probelor │Precizări tehnice*) ││ │ │ │I. AUDIT ȘI ÎNCADRARE UNITĂȚI PE GRUPE│ │pentru examenele prevăzute la │ ││ │ │ │DE RISC***) - medicii veterinari din │ │Secțiunea 4 din prezentul │ ││ │ │ │cadrul Serviciului Catagrafie, │ │ capitol │ ││ │ │ │Înregistrare, Evaluare, TRACES, din │ │ │ ││ │ │ │cadrul DSVSA │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │II. Supraveghere, inspecție - medicii │ │ │ ││ │ │ │veterinari oficiali din cadrul CSVSA │ │ │ ││ │ │ │și medicii veterinari oficiali din │ │ │ ││ │ │ │cadrul unităților, conform Ordinului │ │ │ ││ │ │ │președintelui ANSVSA nr. 64/2007 │ │ │ ││ │ │ │pentru aprobarea Normei sanitare │ │ │ ││ │ │ │veterinare privind organizarea și │ │ │ ││ │ │ │desfășurarea activității de control │ │ │ ││ │ │ │oficial sanitar-veterinar efectuat de │ │ │ ││ │ │ │către personalul de specialitate în │ │ │ ││ │ │ │unitățile care produc alimente de │ │ │ ││ │ │ │origine animală, cu modificările și │ │ │ ││ │ │ │completările ulterioare. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────────┬───────────┬───────────┤ ├──────────┬──────────┬──────────┤ ││ │ │ │ Categ. III │ Categ. II │ Categ. I │ │Categ. III│ Categ. II│ Categ. I │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┤│ 1.│Unități cu│a) Depozit│I. Semestrial │Anual │O dată la │Produse depozitate│O dată pe │O dată pe │O dată la │1.** Recoltarea de ││ │activitate│frigorific│ │ │doi ani │care necesită │semestru │an pentru │doi ani │probe se efectuează ││ │generală │ │ │ │ │regim termic │pentru │fiecare │pentru │de către DSVSA în ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │scop bine determinat││ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │în cadrul contro- ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│ │de produse│lului oficial, în ││ │ │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │vederea verificării ││ │ │ │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │ │ │ │siguranței produsu- ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤lui și a conformi- ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse alimentare│O dată pe │O dată pe │O dată la │tății alimentului cu││ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤de origine animală│semestru │an pentru │doi ani │criteriile de ││ │ │reambalare│II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │siguranță și de ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │igienă a procesului ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │tehnologic de ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│reambalate│de produse│fabricație, prevă- ││ │ │ │ │ │ │ │reambalate│ │reambalate│zute în Regula- ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤mentul (CE) ││ │ │c) Piață │I. Semestrial │Anual │18 luni │Produse expuse la │O dată pe │O dată pe │O dată la │nr. 2073/2005, cu ││ │ │angro ├──────────────┼───────────┼───────────┤vânzare │semestru │an pentru │18 luni │amendamentele ││ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│ │pentru │fiecare │pentru │ulterioare, după ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │cum urmează: ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │de produse│categorie │a) verificarea ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│ │de produse│siguranței produ- │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤sului și, respectiv,││ 2.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Probe de pe │O dată pe │O dată pe │O dată pe │a conformității ││ │ungulate │ │ │ │ │suprafața │lună │trimestru │semestru │alimentului din ││ │domestice │ │ │ │ │carcaselor de │conform │conform │pentru │punct de vedere ││ │ │ │ │ │ │bovine, ovine, │reglemen- │reglementă│fiecare │microbiologic cu ││ │ │ │ │ │ │caprine, cabaline,│tărilor UE│rilor │categorie │criteriile de ││ │ │ │ │ │ │porcine pentru │în vigoare│Uniunii │de organe │siguranță prevăzute ││ │ │ │ │ │ │testarea │sau pro- │Europene │comesti- │în Regulamentul (CE)││ │ │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │Salmonella spp., │gramelor │în vigoare│bile │nr. 2073/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │conform prevede- │specifice │sau pro- │destinată │amendamentele ││ │ │ │ │ │ │rilor Secțiunii 1 │aplicate │gramelor │comercia- │ulterioare; ││ │ │ │ │ │ │nr. crt. 5 și │suplimen- │specifice │lizării │b) verificarea ││ │ │ │ │ │ │Secțiunii 4 lit.B │tar în │aplicate │către │siguranței produsu- ││ │ │ │ │ │ │din prezentul │cazul │suplimen- │consuma- │lui și, respectiv, a││ │ │ │ │ │ │capitol. │unităților│tar în │torul │conformității ││ │ │ │ │ │ │ │autorizate│cazul │final, pe │alimentului din ││ │ │ │ │ │ │ │pentru │unităților│specii. │punct de vedere ││ │ │ │ │ │ │ │export în │autorizate│ │microbiologic cu ││ │ │ │ │ │ │ │țări terțe│pentru │ │criteriile de sigu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │export în │O dată pe │ranță care nu sunt ││ │ │ │ │ │ │ │ │țări terțe│semestru │prevăzute de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │legislația comuni- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglemen- │tară, dar care sunt ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tărilor │cuprinse în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Uniunii │legislația națională││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene │c) obținerea de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare│informații privind ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau pro- │statusul micro- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │gramelor │biologic a unor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │specifice │alimente comerciali-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │zate pe piață; ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimen- │d) verificarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar în │criteriilor de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │igienă a procesului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităților│prevăzute în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizate│Regulamentul (CE) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │nr. 2073/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │export în │amendamentele ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │țări terțe│ulterioare și a ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │proceduri și progra-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună, │me implementate de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform │către operatorii cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglemen- │activitate în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tărilor │domeniul alimentar ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Uniunii │în vederea asigură- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Europene │rii siguranței ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare│alimentelor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │în baza │(proceduri de bune ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │programu- │practici de igienă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui speci-│și producție, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │fic │program HACCP, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborat │sistem de trasabili-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │tate, proceduri de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANSVSA****│retragere/rechemare,││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │evitarea contamină- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │O dată pe │rii încrucișate și/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună con- │sau a contaminării ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │form pro- │post - tratament ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │gramelor │termic); ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │specifice │e) verificarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │conformității ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │suplimen- │alimentului/lotului/││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tar în │loturilor ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul │suspicionate ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │unităților│f) dezvoltarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizate│investigațiilor în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │cursul anchetelor de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │export în │toxiinfecții ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Statele │alimentare, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unite ale │reclamațiilor, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Americii │sesizărilor; ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤g) obținerea de ││ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranșată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │informații cu ││ │ │ de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │privire la noi ││ │ │tranșare │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │hazarde, rezultate ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │în urma evaluării ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de carne │riscului. ││ │ │ │ │ │ │ │de carne │de carne │tranșată │2. În cazul în care ││ │ │ │ │ │ │ │tranșată │tranșată │destinată │în urma controlului ││ │ │ │ │ │ │ │destinată │destinată │comercia- │se suspicionează sau││ │ │ │ │ │ │ │comercia- │comercia- │lizării │se constată o ││ │ │ │ │ │ │ │lizării │lizării │către │neconformitate care ││ │ │ │ │ │ │ │către │către │consuma- │necesită investi- ││ │ │ │ │ │ │ │consuma │consuma- │torul │gații de laborator ││ │ │ │ │ │ │ │torul │torul │final, pe │recoltarea de probe ││ │ │ │ │ │ │ │final, pe │final, pe │specii. │va fi însoțită ││ │ │ │ │ │ │ │specii. │specii. │ │întotdeauna și de o ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │notă de control, în ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care autoritatea ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sanitară veterinară │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤locală va înscrie ││ 3.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Probe de piele │O dată pe │O dată pe │O dată pe │rezultatul ││ │pasăre și │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤recoltate din zona│trimestru,│trimestru,│trimestru,│controlului oficial ││ │ de │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │gâtului de la │conform │conform │conform │și va argumenta ││ │lagomorfe │ │ │ │ │carcase de pasăre │reglemen- │reglemen- │reglemen- │scopul recoltării. ││ │ │ │ │ │ │(broileri și │tărilor │tărilor │tărilor UE│3. Recoltarea de ││ │ │ │ │ │ │curcani) pentru │Uniunii │Uniunii │în vigoare│probe de către ││ │ │ │ │ │ │testarea │Europene │Europene │în baza │autoritatea sanitară││ │ │ │ │ │ │Salmonella spp., │în vigoare│în vigoare│programu- │veterinară locală se││ │ │ │ │ │ │conform │în baza │în baza │lui │realizează plani- ││ │ │ │ │ │ │prevederilor │progra- │progra- │specific │ficat în baza unei ││ │ │ │ │ │ │Secțiunii 1 nr. │mului │mului │elaborat │strategii stabilite ││ │ │ │ │ │ │crt. 5 și │specific │specific │de │de către DSVSA, care││ │ │ │ │ │ │Secțiunii 4 │elaborat │elaborat │ANSVSA****│trebuie să urmă- ││ │ │ │ │ │ │lit. B din │de │de │ │rească obținerea de ││ │ │ │ │ │ │prezentul capitol.│ANSVSA****│ANSVSA****│ │informații - date ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤comparabile, nece- ││ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranșată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │sare autorității ││ │ │ de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │sanitare veterinare ││ │ │tranșare │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │locale. În ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │stabilirea ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de carne │strategiei de ││ │ │ │ │ │ │ │de carne │de carne │tranșată │recoltare DSVSA ││ │ │ │ │ │ │ │tranșată │tranșată │destinată │trebuie să țină cont││ │ │ │ │ │ │ │destinată │destinată │comercia- │de următoarele ││ │ │ │ │ │ │ │comercia- │comercia- │lizării │principii de: ││ │ │ │ │ │ │ │lizării │lizării │către │a) recoltare ││ │ │ │ │ │ │ │către │către │consuma- │randomizată și ││ │ │ │ │ │ │ │consuma- │consuma- │torul │reprezentativă ││ │ │ │ │ │ │ │torul │torul │final, pe │pentru lot; ││ │ │ │ │ │ │ │final, pe │final, pe │specii. │b) recoltare ││ │ │ │ │ │ │ │specii. │specii. │ │selectivă - când se │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤adresează unor ││ 4.│Carne de │a) Abator │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne de vânat de │O dată pe │O dată pe │O dată pe │categorii de ││ │vânat de │ ├──────────────┼───────────┼───────────┤crescătorie │lună │trimestru │semestru │alimente cu risc ││ │crescăto- │ │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │pentru │înalt (în baza ││ │rie │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │fiecare │informațiilor, ││ │ │ │ │ │ │ │specie │specie │specie │investigațiilor și a││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤experienței ││ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranșată │O dată pe │O dată pe │O dată pe │anterioare); ││ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │c) recoltare în caz ││ │ │tranșare a│II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │de suspiciune - care││ │ │cărnii de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │specie │se bazează pe o ││ │ │vânat de │ │ │ │ │specie │specie │intrată la│analiză și o ││ │ │crescă- │ │ │ │ │intrată la│intrată la│tranșare │experiență privind ││ │ │torie │ │ │ │ │tranșare │tranșare │și o dată │lotul și ││ │ │ │ │ │ │ │și o dată │și o dată │pe an din │circumstanțele ││ │ │ │ │ │ │ │pe tri- │pe semes- │carnea │recoltării (de ││ │ │ │ │ │ │ │mestru din│tru din │tranșată │exemplu, recoltarea ││ │ │ │ │ │ │ │carnea │carnea │ │efectuată ca parte a││ │ │ │ │ │ │ │tranșată │tranșată │ │investigației în │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤focarele de TIA, sau││ 5.│Carne de │a) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne Și organe │O dată pe │O dată pe │O dată pe │în timpul unei ││ │vânat │care mani-├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │evaluări a ││ │sălbatic │pulează │II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │pentru │fiecare │programului HACCP în││ │ │carnea de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │urma cărora se ││ │ │vânat │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│constată deficiențe ││ │ │sălbatic │ │ │ │ │de produse│de produse│ │care afectează ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤siguranța ││ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Carne tranșată │O dată pe │O dată pe │O dată la │produsului), în ││ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │scopul obținerii de ││ │ │tranșare a│II. Permanent │Permanent │Permanent │ │pentru │fiecare │pentru │date relevante, al ││ │ │cărnii de │ │ │ │ │fiecare │specie și │fiecare │monitorizării și al ││ │ │vânat │ │ │ │ │specie și │categorie │specie și │supravegherii ││ │ │sălbatic │ │ │ │ │categorie │de carne │categorie │corespunzătoare a ││ │ │ │ │ │ │ │de carne │tranșată │de carne │riscului ││ │ │ │ │ │ │ │tranșată │ │tranșată │microbiologic pe │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤întreg lanțul ││ 6.│Carne │a) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │alimentar, DSVSA ││ │tocată, │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│trebuie să țină cont││ │carne │tocată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │conform │conform │prevederi-│în elaborarea ││ │preparată │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor Regu- │strategiei de ││ │și carne │ │ │ │ │ │lor │lor Regu- │lamentului│recoltare ca ││ │separată │ │ │ │ │ │Regulamen-│lamentului│(CE) nr. │frecvența și ││ │mecanic │ │ │ │ │ │tului (CE)│(CE) │2073/2005,│procedura de ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/nr. 2073/ │cu amenda-│recoltare să se ││ │ │ │ │ │ │ │2005, cu │2005, cu │mentele │aleagă în funcție de││ │ │ │ │ │ │ │amendamen-│amendamen-│ulterioare│tipul de microorga- ││ │ │ │ │ │ │ │tele │tele │ │nism sau toxină și ││ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │tipul de aliment ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤implicat (perisabil,││ │ │b) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │stabil).** ││ │ │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│ ││ │ │preparată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │conform │conform │prevede- │ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│rilor │ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol și│ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol și│capitol și│ale Regu- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ale Regu- │ale Regu- │lamentului│ ││ │ │ │ │ │ │ │lamentului│lamentului│(CE) nr. │ ││ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. │(CE) nr. │2073/2005,│ ││ │ │ │ │ │ │ │2073/2005,│2073/2005,│cu amenda-│ ││ │ │ │ │ │ │ │cu amenda-│cu amenda-│mentele │ ││ │ │ │ │ │ │ │mentele │mentele │ulterioare│ ││ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │c) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │de carne ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ ││ │ │separată │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │ │pentru │fiecare │pentru │ ││ │ │mecanic │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │de carne │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │de carne │separată │de carne │ ││ │ │ │ │ │ │ │separată │mecanic │separată │ ││ │ │ │ │ │ │ │mecanic │ │mecanic │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ 7.│Produse │Unitate de│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │din carne │procesare ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an conform│ ││ │ │ │II. Permanent │Permanent │ Permanent │ │conform │conform │prevede- │ ││ │ │ │ │ │ │ │prevede- │prevederi-│rilor │ ││ │ │ │ │ │ │ │rilor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol și│ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol și│capitol și│ale Regula│ ││ │ │ │ │ │ │ │ale Regu- │ale Regu- │mentului │ ││ │ │ │ │ │ │ │lamentului│lamentului│(CE) nr. │ ││ │ │ │ │ │ │ │(CE) nr. │(CE) nr. │2073/2005,│ ││ │ │ │ │ │ │ │2073/2005,│2073/2005,│cu amenda-│ ││ │ │ │ │ │ │ │cu amenda-│cu amenda-│mentele │ ││ │ │ │ │ │ │ │mentele │mentele │ulterioare│ ││ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ulterioare│ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ 8.│Moluște │a) Centru │I. Lunar │Trimestrial│ Semestrial│Moluște bivalve │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │bivalve │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤vii │trimestru,│semestru, │an, │ ││ │vii │colectare │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Apă de contact │conform │conform │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │prevede- │prevede- │prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │rilor │rilor │lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │capitol │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Centru │I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Moluște bivalve │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤vii │trimestru │semestru │an │ ││ │ │purificare│II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Apa de contact │ │ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ 9.│Pește și │a) Vas │Semestrial │Anual │La 18 luni │Pește și produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │produse │fabrică │ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ ││ │din │ │ │ │ │ │pe fiecare│fiecare │fiecare │ ││ │pescuit │ │ │ │ │ │specie, │specie, │specie, │ ││ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │capitol │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Vas │Semestrial │Anual │La 18 luni │Pește și produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │congelator│ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ ││ │ │ │ │ │ │congelate │pe fiecare│fiecare │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │specie │specie │specie │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Pește și produse │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │de produse│ │ │ │din pescuit │semestru │an pe │18 luni pe│ ││ │ │proaspete │ │ │ │ │pentru │fiecare │fiecare │ ││ │ │din │ │ │ │ │fiecare │specie │specie │ ││ │ │pescuit - │ │ │ │ │specie │ │ │ ││ │ │cherhana ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Produse proaspete │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │ │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│din │ ││ │ │ │ │ │ │ │din │din │pescuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │pescuit │pescuit │obținute, │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute, │obținute, │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │d) Unitate│I. Lunar │Trimestrial│Semestrial │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de proce- │ │ │ │ │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │sare a │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │produselor│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │din │ │ │ │ │categorie │categorie │ │ ││ │ │pescuit ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │ │II. Săptămânal│Lunar │Trimestrial│Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │ │ │ │ │ │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obținute, │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute, │obținute, │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │e) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Pește și produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │colectare │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │a peștelui│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obținute, │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute, │obținute, │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │f) Fermă │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Pește și produse │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de acva- │ │ │ │din pescuit │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │cultură cu│ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │centru de │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │colectare │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │a peștelui│ │ │ │ │de produse│de produse│obținute, │ ││ │ │integrat │ │ │ │ │obținute, │obținute, │conform │ ││ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │prevederi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │prevederi-│prevederi-│lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │lor │lor │Secțiunii │ ││ │ │ │ │ │ │ │Secțiunii │Secțiunii │4 din │ ││ │ │ │ │ │ │ │4 din │4 din │prezentul │ ││ │ │ │ │ │ │ │prezentul │prezentul │capitol │ ││ │ │ │ │ │ │ │capitol │capitol │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │g) Piață │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse │O dată │O dată │O dată la │ ││ │ │de │ │ │ │valorificate │semestru │an de la │18 luni de│ ││ │ │licitație ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │de la 1% │1% dintre │la 1% │ ││ │ │ │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │dintre │comerci- │dintre │ ││ │ │ │ │ │ │ │comerci- │anți │comerci- │ ││ │ │ │ │ │ │ │anți │ │anți │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││10.│Lapte crud│a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Lapte crud │Două │Două │Două │ ││ │și produse│de ├──────────────┼───────────┼───────────┤materie primă │prelevări │prelevări │prelevări │ ││ │din lapte │colectare │II. Lunar │Trimestrial│Semestrial │ │pe lună │pe lună │pe lună │ ││ │ │a laptelui│ │ │ │ │pentru │pentru │pentru │ ││ │ │materie │ │ │ │ │calcul │calcul │calcul │ ││ │ │primă │ │ │ │ │mediei │mediei │mediei │ ││ │ │ │ │ │ │ │geometrice│geometri- │geometrice│ ││ │ │ │ │ │ │ │timp de │ce, timp │timp de │ ││ │ │ │ │ │ │ │două luni │de două │două luni │ ││ │ │ │ │ │ │ │consecu- │luni │consecu- │ ││ │ │ │ │ │ │ │tive, în │consecu- │tive, în │ ││ │ │ │ │ │ │ │perioada │tive, în │perioada │ ││ │ │ │ │ │ │ │martie - │perioada │martie - │ ││ │ │ │ │ │ │ │noiembrie,│martie - │noiembrie,│ ││ │ │ │ │ │ │ │la 10% din│noiembrie,│la 1% din │ ││ │ │ │ │ │ │ │centrele │la 5% din │centrele │ ││ │ │ │ │ │ │ │de colec- │centrele │de colec- │ ││ │ │ │ │ │ │ │tare lapte│de colec- │tare lapte│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tare lapte│ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Lapte crud de vacă│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de │ │ │ │ │trimestru │semestru │an înainte│ ││ │ │procesare │ │ │ │ │înainte de│înainte de│de │ ││ │ │a laptelui│ │ │ │ │procesare │procesare │procesare │ ││ │ │materie ├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │primă │II. Permanent │Săptămânal │Lunar │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │ │ │ │ │Lapte pasteurizat │lună │trimestru │semestru │ ││ │ │ │ │ │ │pentru determi- │pentru │pentru │pentru │ ││ │ │ │ │ │ │narea fosfatazei │fiecare │fiecare │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │alcaline │categorie │categorie │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │finite │finite │finite │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │obținute │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materie primă │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤intrată la │lună │trimestru │semestru │ ││ │ │procesare │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │procesare, │pentru │pentru │pentru │ ││ │ │a produse-│ │ │ │inclusiv lapte │fiecare │fiecare │fiecare │ ││ │ │lor │ │ │ │pasteurizat, │categorie │categorie │categorie │ ││ │ │lactate │ │ │ │produse finite │în parte │în parte │în parte │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││11.│Ouă și │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │ Ouă │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │produse │de amba- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an │ ││ │din ouă │lare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │ │ │ │ ││ │ │ouălor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Ouă și/sau produse│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │pentru ├──────────────┼───────────┼───────────┤finite │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │producerea│II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru ouă│pentru ouă│ouă și/sau│ ││ │ │ouălor │ │ │ │ │și/sau │și/sau │pentru │ ││ │ │lichide │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obținute │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │c) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Ouă și/sau produse│O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤finite │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru ouă│pentru ouă│ouă și/sau│ ││ │ │ouălor │ │ │ │ │și/sau │și/sau │pentru │ ││ │ │ │ │ │ │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│obținute │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││12.│Pulpe de │Unitate de│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime și │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │broască și│procesare ├──────────────┼───────────┼───────────┤produse finite │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │melci │ │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │materii │ ││ │ │ │ │ │ │ │materii │materii │prime și │ ││ │ │ │ │ │ │ │prime și │prime și │produsele │ ││ │ │ │ │ │ │ │produsele │produsele │finite │ ││ │ │ │ │ │ │ │finite │finite │ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││13.│Grăsimi │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │animale, │de ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ ││ │untură, │colectare │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ ││ │jumări │a grași- │ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ ││ │ │milor │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ ││ │ │animale │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │ │grăsimilor│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │animale │ │ │ │ │categorie │categorie │în parte │ ││ │ │ │ │ │ │ │în parte │în parte │ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││14.│Stomacuri │Unitate de│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │prelucrate│procesare,├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │vezici și │inclusiv │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │fiecare │ ││ │intestine │unități de│ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │obținere a│ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │cheagului │ │ │ │ │de produse│de produse│obținute │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │ │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││15.│Gelatină │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │de colec- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ ││ │ │tare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ ││ │ │materiilor│ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ ││ │ │prime │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ ││ │ │pentru │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ ││ │ │gelatină │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │18 luni │ ││ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │pentru │ ││ │ │gelatinei │ │ │ │ │fiecare │fiecare │fiecare │ ││ │ │ │ │ │ │ │categorie │categorie │categorie │ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │obținute │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││16.│Colagen │a) Centru │I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime │O dată pe │O dată pe │O dată la │ ││ │ │de colec- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │semestru │an pentru │18 luni │ ││ │ │tare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │fiecare │pentru │ ││ │ │materiilor│ │ │ │ │fiecare │categorie │fiecare │ ││ │ │prime │ │ │ │ │categorie │în parte │categorie │ ││ │ │pentru │ │ │ │ │în parte │ │în parte │ ││ │ │colagen │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││ │ │b) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Produse finite │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │ │de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤ │trimestru │semestru │an pe │ ││ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pe fiecare│pe fiecare│fiecare │ ││ │ │colage- │ │ │ │ │categorie │categorie │categorie │ ││ │ │nului │ │ │ │ │în parte │în parte │în parte │ │├───┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││17.│Alte │a) Unitate│I. Trimestrial│Semestrial │Anual │Materii prime și │O dată pe │O dată pe │O dată pe │ ││ │activități│de proce- ├──────────────┼───────────┼───────────┤produse finite │trimestru │semestru │an pentru │ ││ │ │sare a │II. Săptămânal│Lunar │Semestrial │ │pentru │pentru │mierea │ ││ │ │mierii de │ │ │ │ │mierea │mierea │intrată la│ ││ │ │albine și/│ │ │ │ │intrată la│intrată la│procesare │ ││ │ │sau a │ │ │ │ │procesare │procesare │și/sau │ ││ │ │altor │ │ │ │ │și/sau │și/sau │fiecare │ ││ │ │produse │ │ │ │ │fiecare │fiecare │categorie │ ││ │ │apicole │ │ │ │ │categorie │categorie │de produse│ ││ │ │ │ │ │ │ │de produse│de produse│în parte │ ││ │ │ │ │ │ │ │în parte │în parte │obținute │ ││ │ │ │ │ │ │ │obținute │obținute │ │ ││ │ ├──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤ ││ │ │b) Mijloc │Anual │ │ │De pe suprafața │Probe de sanitație în caz de │ ││ │ │de │ │ │ │interioară și │suspiciune │ ││ │ │transport │ │ │ │echipamentele din │ │ ││ │ │al ali- │ │ │ │interior │ │ ││ │ │mentelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de ori- │ │ │ │ │ │ ││ │ │gine │ │ │ │ │ │ ││ │ │animală │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────┘ Notă
  *) În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră au următoarele obligații și dispun următoarele măsuri:A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.1. DSVSA declanșează ancheta în scopul:a) identificării lotului/loturilor suspecte;b) identificării unității/unităților în care a fost produs/produse;c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolelor/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.2. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;4. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;5. DSVSA dispune reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinelor de analiză;6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înregistrate în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat);7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de risc și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatura etc.);8. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolelor/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat;9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA.B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din țări terțe, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din țări terțe, cu modificările și completările ulterioare.1. În situația în care, urmare a controalelor prevăzute în Ordinului președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare, se constată că legislația comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră iau următoarele măsuri:a) notificarea ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeași origine - următoarele 10 transporturi care au aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare;2. În situația în care controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislației comunitare, lotul sau părțile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare; În cazul în care, controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare.C. DSVSA se asigură că, în caz de obținere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență, procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea;5. colaborează cu autoritățile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/pericolului pentru alimentul implicat.
  **) Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice (prevăzute la coloana 9) vor fi însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele Norme metodologice, după cum urmează:1. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.
  ***) Toate acțiunile de control oficial se vor finaliza cu întocmirea, la fața locului, a unui document (raport de audit, notă de constatare, proces - verbal etc.), care va fi adus la cunoștința operatorului, în care vor fi înscrise aspectele constatate și după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficiențelor ca urmare a recontrolului etc. Medicii veterinari din cadrul serviciului de la nivelul DSVSA, subordonați tehnic DSAOA, în baza catagrafiei unităților autorizate/înregistrate și în baza încadrării acestora în funcție de analiza riscului, vor elabora planul cifric pe care îl vor difuza către CSVSA și medicilor veterinari oficiali, încadrați potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării.2. Evaluarea unității în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unității.
  ****) Se vor recolta probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări (broileri și curcani), din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin Programul specific pentru monitorizarea prevalenței Salmonella spp., elaborat de ANSVSA.

  Fișa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează
  încadrarea pe grupe de risc a unităților care produc, prelucrează și
  depozitează produse de origine animală autorizate sanitar veterinar
  pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 6 luni de
  către medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Catagrafie,
  Înregistrare, Evaluare, TRACES
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Denumirea societății comerciale │Data ││ │auditului:│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sediul societății comerciale │ Medic │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤veterinar ││Adresa unității de producție │ oficial: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││Activitatea pentru care a fost emisă autorizația │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││Număr de autorizare │ │├───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┼─────┬────┤│ Categoria │ Criteriile de │ Evaluare │Punctaj│ Factor │Total│Nota││ │ evaluare │ │ │ de │ │ ││ │ │ │ │corecție│ │ │├───────────────────┼──┬─────────────────┼────────────┬─┬─────────────┬─┬────────────┬─┬────────────┬─┼───┬───┼────────┼─────┼────┤│1. Caracteristicile│1a│Dată construcției│Construcție │ │Renovare │ │Relativ │ │Veche (30) │ │ │ │ │ │ ││unității │ │sau a renovării │nouă (0) │ │recentă (10) │ │recentă (20)│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │semnificative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.12 │ │ ││ │1b│Condiții generale│Foarte bune │ │Bune (20) │ │Acceptabile │ │Insuficiente│ │ │ │ │ │ ││ │ │de întreținere a │(0) │ │ │ │(40) │ │ (70) │ │ │ │ │ │ ││ │ │unității și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ ││2. Capacitate de │2a│Dimensiunile │Foarte mici │ │Mici (15) │ │Medii (30) │ │Mari (50) │ │ │ │ │ │ ││producție │ │unității și │(0) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capacitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │producție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.1 │ │ ││ │2b│Aria de │Locală (0) │ │Națională │ │Comunitară │ │Țări terțe │ │ │ │ │ │ ││ │ │distribuție a │ │ │(15) │ │(30) │ │(50) │ │ │ │ │ │ ││ │ │produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ ││3. Caracteristicile│3a│Categoria de │A (0) │ │B (15) │ │C (30) │ │D (50) │ │ │ │ │ │ ││produsului │ │alimente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.18 │ │ ││ │3b│Destinația │Aliment care│ │Aliment care │ │Aliment din │ │Alimente │ │ │ │ │ │ ││ │ │utilizării │nu poate fi │ │poate fi │ │categoria B,│ │pentru │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │consumat │ │consumat │ │C și D gata │ │categorii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │decât după │ │înaintea │ │pentru │ │speciale │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │un tratament│ │gătirii sau │ │consum (30) │ │(copii, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │termic (0) │ │transformării│ │ │ │bolnavi etc)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(15) │ │ │ │(50) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ ││4. Sistemul de │4a│Proceduri │Complete și │ │Necesită │ │Necesită │ │Nu sunt │ │ │ │ │ │ ││autocontrol │ │preoperaționale │implementate│ │completări și│ │completări │ │elaborate și│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(0) │ │sunt │ │și sunt │ │nu sunt │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │implementate │ │implementate│ │implementate│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(15) │ │parțial (20)│ │ (40) │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.2 │ │ ││ │4b│Program HACCP │Aplicat și │ │Carențe │ │Carențe │ │Inadecvat, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │adecvat (0) │ │minore (15) │ │majore (40) │ │neaplicat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(60) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ ││5. Criterii │5a│Trasabilitatea │Sistem │ │Sistem │ │Sistem în │ │Sistem │ │ │ │ │ │ ││specifice │ │ │elaborat și │ │elaborat, │ │curs de │ │neelaborat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │implementat │ │parțial │ │elaborare și│ │și neimple- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(0) │ │implementat │ │implementare│ │mentat (50) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(15) │ │(30) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┤ │ 0.2 │ │ ││ │5b│Criterii │Plan de │ │Plan de │ │Plan de │ │Plan de │ │ │ │ │ │ ││ │ │microbiologice │control │ │control │ │control în │ │control │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │elaborat și │ │elaborat și │ │curs de │ │neelaborat │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │respectat │ │parțial │ │elaborare și│ │și neimple- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(0) │ │respectat │ │implementare│ │mentat (50) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(15) │ │(30) │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──┼─────────────────┼────────────┼─┼─────────────┼─┼────────────┼─┼────────────┼─┼───┼───┼────────┼─────┤ ││6. Antecedente │6a│Istoric - │Nesemnfica- │ │Nesemnfica- │ │Substanțiale│ │Substanțiale│ │ │ │ │ │ ││ │ │nereguli sau │tive sau │ │tive sau │ │sau grave, │ │sau grave, │ │ │ │ │ │ ││ │ │neconformități │formale (0) │ │formale │ │izolate și │ │izolate și │ │ │ │ │ │ ││ │ │constatate în │ │ │repetate (30)│ │rezolvate │ │rezolvate │ │ │ │ │ │ ││ │ │verificările │ │ │ │ │(60) │ │(100) │ │ │ │ 0.2 │ │ ││ │ │anterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──┴─────────────────┴────────────┴─┴─────────────┴─┴────────────┴─┴────────────┴─┴───┴───┴────────┴─────┴────┘ Categoriile de risc, criterii și punctaje pentru încadrarea unităților de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. CATEGORIA III - Unități cu risc înalt - peste 50 de puncte, inclusiv 50;2. CATEGORIA II - Unități cu risc mediu - de la 31 până la 49 de puncte;3. CATEGORIA I - Unități cu risc scăzut - mai puțin de 30 de puncte, inclusiv 30. Clasificarea alimentelor în funcție de risc:1. Grupa A - lapte praf, lapte UHT sau altfel sterilizat, brânzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 luni, conservele, mierea, pește uscat;2. Grupa B - Produse din carne crud uscate sau/și maturate, produse din carne semiuscate, produse din carne tratate termic, smântână, lapte pasteurizat, unt, brânzeturi maturate mai mult de 60 de zile, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu carne;3. Grupa C - Carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări și lagomorfe, carne tocată și carne preparată, brânza proaspătă sau maturată mai puțin de 60 zile, pește proaspăt, fileuri de pește, ouă;4. Grupa D - Lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din pește preparate, icre, produse din pește afumate, marinate, moluște, produse din carne tăiate, sosuri proaspete.
   +  Secţiunea 3 CONTROLUL OFICIAL ÎN UNITĂȚILE ÎNREGISTRATE SANITAR-VETERINAR*)*Font 7*┌───┬──────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│Categoria │ Unitatea │ CONDUITA DE CONTROL OFICIAL PRIN VERIFICARE/TESTARE/RECOLTARE DE PROBE ││crt│de produs/│ ├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │activitate│ │Frecvența │ Recoltare de probe pentru examene de laborator ││ │ │ │verificărilor/ ├──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┤│ │ │ │supravegherii/ │ Natura probei │Frecvența recoltării probelor │ Precizări tehnice*) ││ │ │ │monitorizării │ │pentru examenele prevăzute la │ ││ │ │ │ │ │Secțiunea 4 din prezentul │ ││ │ │ │ │ │ capitol │ ││ │ │ ├───────────┬─────────┤ ├──────────────┬─────────────────┤ ││ │ │ │ Cat. I │ Cat. II │ │ Cat. I │ Cat. II │ │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 8 │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Recoltarea de probe se ││ │ │ │ │ │ │ │ │efectuează de către DSVSA în││ │ │ │ │ │ │ │ │scop bine determinat în ││ │ │ │ │ │ │ │ │cadrul controlului oficial, ││ │ │ │ │ │ │ │ │în vederea verificării ││ │ │ │ │ │ │ │ │siguranței produsului și ││ │ │ │ │ │ │ │ │respectiv a conformității ││ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului cu criteriile de││ │ │ │ │ │ │ │ │siguranță prevăzute în ││ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul (CE) ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare, ││ │ │ │ │ │ │ │ │după cum urmează: ││ │ │ │ │ │ │ │ │a) verificarea siguranței ││ │ │ │ │ │ │ │ │produsului și, respectiv, a ││ │ │ │ │ │ │ │ │conformității alimentului ││ │ │ │ │ │ │ │ │din punct de vedere ││ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic cu criteriile ││ │ │ │ │ │ │ │ │de siguranță prevăzute în ││ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul Comisiei ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005/CE, cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare; ││ │ │ │ │ │ │ │ │b) verificarea siguranței ││ 1│Carne │a) Carmangerie │Trimestrial│Lunar │Produse finite │Anual, pentru │Semestrial pentru│produsului și respectiv a ││ │ │ │ │ │ │fiecare │fiecare categorie│conformității alimentului ││ │ │ │ │ │ │categorie de │de produse, │din punct de vedere ││ │ │ │ │ │ │produse, │conform │microbiologic cu criteriile ││ │ │ │ │ │ │conform │prevederilor │de siguranță care nu sunt ││ │ │ │ │ │ │prevederilor │Regulamentului │prevăzute de legislația ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului│(CE) │comunitară, dar care sunt ││ │ │ │ │ │ │(CE) │nr. 2073/2005, cu│cuprinse în legislația ││ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│amendamentele │națională; ││ │ │ │ │ │ │cu │ulterioare │c) obținerea de informații ││ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │privind statusul ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │microbiologic a unor ││ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤alimente comercializate pe ││ │ │b) Măcelărie │Trimestrial│Lunar │Carne proaspătă │Anual pentru │Semestrial pentru│piață; ││ │ │ │ │ │tranșată │fiecare specie│fiecare specie │d) verificarea sistemului de││ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri și programe ││ │ │ │ │ │ │ │ │implementate de către ││ │ │ │ │ │ │ │ │operatorii cu activitate în ││ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul alimentar în ││ │ │ │ │ │ │ │ │vederea asigurării ││ │ │ │ │ │ │ │ │siguranței alimentelor ││ │ │ │ │ │ │ │ │(proceduri de bune practici ││ │ │ │ │ │ │ │ │de igienă și producție, ││ │ │ │ │ │ │ │ │program HACCP, sistem de ││ │ │ │ │ │ │ │ │trasabilitate, proceduri de ││ │ │ │ │ │ │ │ │retragere/rechemare, ││ │ │ │ │ │ │ │ │evitarea contaminării ││ │ │ │ │ │ │ │ │încrucișate și/sau a ││ │ │ │ │ │ │ │ │contaminării post tratament ││ │ │ │ │ │ │ │ │termic); ││ │ │ │ │ │ │ │ │e) verificarea conformității││ │ │ │ │ │ │ │ │alimentului/lotului/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │loturilor suspicionate; ││ │ │ │ │ │ │ │ │f) dezvoltarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │investigațiilor în cursul ││ │ │ │ │ │ │ │ │anchetelor de toxiinfecții ││ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare, reclamațiilor, ││ │ │ │ │ │ │ │ │sesizărilor; ││ │ │ │ │ │ │ │ │g) obținerea de informații ││ │ │ │ │ │ │ │ │cu privire la noi hazarde, ││ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate în urma evaluării ││ │ │ │ │ │ │ │ │riscului. ││ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul în care în urma ││ │ │ │ │ │ │ │ │controlului se suspicionează││ │ │ │ │ │ │ │ │sau se constată o ││ │ │ │ │ │ │ │ │neconformitate care necesită││ │ │ │ │ │ │ │ │investigații de laborator ││ │ │ │ │ │ │ │ │recoltarea de probe va fi ││ │ │ │ │ │ │ │ │însoțită întotdeauna și de o││ │ │ │ │ │ │ │ │notă de control, în care ││ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea sanitară ││ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară locală va înscrie││ │ │ │ │ │ │ │ │rezultatul controlului ││ │ │ │ │ │ │ │ │oficial și va argumenta ││ │ │ │ │ │ │ │ │scopul recoltării. ││ │ │ │ │ │ │ │ │3. Recoltarea de probe de ││ │ │ │ │ │ │ │ │către autoritatea sanitară ││ │ │ │ │ │ │ │ │veterinară locală se ││ │ │ │ │ │ │ │ │realizează planificat în ││ │ │ │ │ │ │ │ │baza unei strategii ││ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite de către DSVSA, ││ │ │ │ │ │ │ │ │care trebuie să urmărească ││ │ │ │ │ │ │ │ │obținerea de informații - ││ │ │ │ │ │ │ │ │date comparabile, necesare ││ │ │ │ │ │ │ │ │autorității sanitare ││ │ │ │ │ │ │ │ │veterinare locale. În ││ │ │ │ │ │ │ │ │stabilirea strategiei de ││ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare DSVSA trebuie să ││ │ │ │ │ │ │ │ │țină cont de următoarele ││ │ │ │ │ │ │ │ │principii de: ││ │ │ │ │ │ │ │ │a) recoltare randomizată și ││ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentativă pentru lot; ││ │ │ │ │ │ │ │ │b) recoltare selectivă - ││ │ │ │ │ │ │ │ │când se adresează unor ││ │ │ │ │ │ │ │ │categorii de alimente cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │risc înalt (în baza ││ │ │ │ │ │ │ │ │informațiilor, ││ │ │ │ │ │ │ │ │investigațiilor și a ││ │ │ │ │ │ │ │ │experienței anterioare); ││ │ │ │ │ │ │ │ │c) recoltare în caz de ││ │ │ │ │ │ │ │ │suspiciune - care se bazează││ │ │ │ │ │ │ │ │pe o analiză și o experiență││ │ │ │ │ │ │ │ │privind lotul și ││ │ │ │ │ │ │ │ │circumstanțele recoltării ││ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu, recoltarea ││ │ │ │ │ │ │ │ │efectuată ca parte a ││ │ │ │ │ │ │ │ │investigației în focarele de││ │ │ │ │ │ │ │ │TIA, sau în timpul unei ││ │ │ │ │ │ │ │ │evaluări a programului HACCP││ │ │ │ │ │ │ │ │în urma cărora se constată ││ │ │ │ │ │ │ │ │deficiențe care afectează ││ │ │ │ │ │ │ │ │siguranța produsului). În ││ │ │ │ │ │ │ │ │scopul obținerii de date ││ │ │ │ │ │ │ │ │relevante, al monitorizării ││ │ │ │ │ │ │ │ │și al supravegherii ││ │ │ │ │ │ │ │ │corespunzătoare a riscului ││ │ │ │ │ │ │ │ │microbiologic pe întreg ││ │ │ │ │ │ │ │ │lanțul alimentar, DSVSA ││ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să țină cont în ││ │ │ │ │ │ │ │ │elaborarea strategiei de ││ │ │ │ │ │ │ │ │recoltare ca frecvență și ││ │ │ │ │ │ │ │ │procedura de recoltare să se││ │ │ │ │ │ │ │ │aleagă în funcție de tipul ││ │ │ │ │ │ │ │ │de micro-organism sau toxină││ │ │ │ │ │ │ │ │și tipul de aliment implicat││ │ │ │ │ │ │ │ │(perisabil, stabil). ││ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ ││ │ │c) Centru colectare│Anual în │Semes- │ │ │ │ ││ │ │a vânatului │sezoanele │trial în │ │ │ │ ││ │ │sălbatic │de │sezoanele│ │ │ │ ││ │ │ │vânătoare │de │ │ │ │ ││ │ │ │ │vânătoare│ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ ││ │ │d) Centru pentru │Anual │Semes- │Carcase păsări/ │Anual, conform│Semestrial, │ ││ │ │sacrificarea │ │trial │lagomorfe │prevederilor │conform │ ││ │ │păsărilor și/sau │ │ │ │Regulamentului│prevederilor │ ││ │ │lagomorfelor la │ │ │ │(CE) │Regulamentului │ ││ │ │nivelul fermei │ │ │ │nr. 2073/2005,│(CE) │ ││ │ │ │ │ │ │cu │nr. 2073/2005, cu│ ││ │ │ │ │ │ │amendamentele │amendamentele │ ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ ││ 2│Lapte │a) Centru de │Anual │Semes- │Lapte crud │Anual pentru │Semestrial pentru│ ││ │ │prelucrare a │ │trial │Produse finite │fiecare │fiecare categorie│ ││ │ │laptelui integrat │ │ │ │categorie de │de produse │ ││ │ │în cadrul │ │ │ │produse │obținute, conform│ ││ │ │exploatației │ │ │ │obținute, │prevederilor │ ││ │ │ │ │ │ │conform │Regulamentului │ ││ │ │ │ │ │ │prevederilor │(CE) │ ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului│nr. 2073/2005, cu│ ││ │ │ │ │ │ │(CE) │amendamentele │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│ulterioare │ ││ │ │ │ │ │ │cu │ │ ││ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ ││ │ │b) Centru de │Anual │Semes- │Lapte crud │Anual pentru │Semestrial pentru│ ││ │ │prelucrare a │ │trial │Produse finite │fiecare │fiecare categorie│ ││ │ │laptelui │ │ │ │categorie de │de produse │ ││ │ │independent │ │ │ │produse │obținute, conform│ ││ │ │ │ │ │ │obținute, │prevederilor │ ││ │ │ │ │ │ │conform │Regulamentului │ ││ │ │ │ │ │ │prevederilor │(CE) │ ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului│nr. 2073/2005, cu│ ││ │ │ │ │ │ │(CE) │amendamentele │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 2073/2005,│ulterioare │ ││ │ │ │ │ │ │cu │ │ ││ │ │ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ ││ │ │c)Ferme/Exploatații│Semestrial │Lapte crud │O probă pe lună pentru │ ││ │ │de animale │ │destinat │calcul mediei geometrice, timp │ ││ │ │producătoare de │ │procesării, │de trei luni consecutive, în │ ││ │ │lapte, care │ │inclusiv laptele │perioada martie-noiembrie, la │ ││ │ │livrează lapte la │ │destinat comerci- │20% din ferme pentru NCS │ ││ │ │unitățile de │ │alizării prin │ │ ││ │ │procesare │ │intermediul │ │ ││ │ │ │ │automatelor │Doua prelevări pe luna în │ ││ │ │ │ │ │pentru calculul mediei │ ││ │ │ │ │ │geometrice, timp de două luni │ ││ │ │ │ │ │consecutive, în │ ││ │ │ │ │ │perioada martie-noiembrie, la │ ││ │ │ │ │ │20% din ferme pentru NCS │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │d) Automate de │Semestrial │Lapte crud │Doua prelevări pe lună │ ││ │ │vânzare directă a │ │destinat vânzării │timp de două luni pentru NTG și │ ││ │ │laptelui crud │ │directe către │o prelevare pe lună timp de │ ││ │ │ │ │consumatorul final│trei luni, în perioada iunie- │ ││ │ │ │ │ │august, pentru NCS. │ ││ │ │ │ │ │În cazul în care un fermier │ ││ │ │ │ │ │deține mai multe automate pe │ ││ │ │ │ │ │raza aceluiași județ, se vor │ ││ │ │ │ │ │recolta probe din cel mult 4 │ ││ │ │ │ │ │automate aparținând aceleiași │ ││ │ │ │ │ │ferme. │ │├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ 3│Pește și │a) Ambarcațiune │Anual │Igiena │Anual - teste de sanitație │ ││ │produse │comercială de │ │suprafețelor ce │ │ ││ │din │pescuit │ │intră în contact │ │ ││ │pescuit │ │ │cu peștele │ │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ ││ │ │b) Punct de │Anual │Semes- │Pește │Anual - pentru│Semestrial-pentru│ ││ │ │debarcare │ │trial │ │fiecare specie│fiecare specie │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ ││ │ │c) Magazin de │Anual │Pește și produse │Anual pentru fiecare categorie │ ││ │ │desfacere a │ │din pește │de produse │ ││ │ │peștelui - pescărie│ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │d) Centru de │Anual │Batracieni, │Anual - pentru fiecare specie │ ││ │ │colectare a │ │gasteropode, │ │ ││ │ │batracienilor, │ │crustacee │ │ ││ │ │gasteropodelor, │ │ │ │ ││ │ │crustaceelor │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │e) Ferma piscicolă │Anual │Pește │Anual - pentru fiecare specie │ ││ │ │- bazin piscicol, │ │ │ │ ││ │ │păstrăvărie - care │ │ │ │ ││ │ │livrează pește │ │ │ │ ││ │ │pentru consum uman │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │f) Fermă moluște │Trimestrial │Moluște bivalve, │Semestrial │ ││ │ │bivalve vii pentru │ │lichid intravalvar│ │ ││ │ │consum uman │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ ││ 4│Miere │a) Centru de │Anual │Semes- │Miere și produse │Anual - pentru│Semestrial-pentru│ ││ │ │extracție și/sau │ │trial │apicole │fiecare │fiecare categorie│ ││ │ │colectare a mierii │ │ │ │categorie de │de produse │ ││ │ │și a altor produse │ │ │ │produse │ │ ││ │ │apicole │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ ││ │ │b) Stupină │Anual │Miere │Anual - în perioada mai- │ ││ │ │ │ │ │septembrie, la stupinele care │ ││ │ │ │ │ │dețin peste 50 de familii de │ ││ │ │ │ │ │albine. │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │c) Magazin de │Anual │Miere │Anual - pentru fiecare │ ││ │ │desfacere a mierii │ │ │categorie de miere │ │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┬─────────┼──────────────────┼──────────────┬─────────────────┤ ││ 5│Ouă pentru│Centru de colectare│Anual │Semes- │Ouă │Anual │Semestrial │ ││ │consum │a ouălor │ │trial │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────────────────┼───────────┴─────────┼──────────────────┼──────────────┴─────────────────┤ ││ 6│Alimenta- │a) Restaurant și │Anual │Materii prime și │În caz de reclamații, sesizări, │ ││ │ție │alte unități în │ │produse finite │suspiciuni sau toxiinfecții │ ││ │publică și│care se prepară și │ │ │alimentare │ ││ │alte │se servesc │ │ │ │ ││ │activități│mâncăruri gătite │ │ │ │ ││ │ │b) Pizzerie │ │ │ │ ││ │ │c) Laborator de │ │ │ │ ││ │ │cofetărie și/sau │ │ │ │ ││ │ │patiserie │ │ │ │ ││ │ │d) Cofetărie/ │ │ │ │ ││ │ │patiserie │ │ │ │ ││ │ │e) Pensiune │ │ │ │ ││ │ │turistică în care │ │ │ │ ││ │ │sunt preparate și │ │ │ │ ││ │ │servite alimente │ │ │ │ ││ │ │de origine animală │ │ │ │ ││ │ │sau nonanimală │ │ │ │ ││ │ │f) Depozit │ │ │ │ ││ │ │alimentar │ │ │ │ ││ │ │g) Hipermarket │ │ │ │ ││ │ │h) Supermarket │ │ │ │ ││ │ │i) Cantină, cu │ │ │ │ ││ │ │excepția contro- │ │ │ │ ││ │ │lului caracteris- │ │ │ │ ││ │ │ticilor nutriți- │ │ │ │ ││ │ │onale ale │ │ │ │ ││ │ │alimentelor din │ │ │ │ ││ │ │blocurile alimen- │ │ │ │ ││ │ │tare în spitale, │ │ │ │ ││ │ │școli, grădinițe, │ │ │ │ ││ │ │centre de │ │ │ │ ││ │ │recuperare și │ │ │ │ ││ │ │tabere școlare │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │j) Magazin │Anual │Materii prime, │În caz de reclamații, sesizări, │ ││ │ │alimentar │ │semipreparate și │suspiciuni sau toxiinfecții │ ││ │ │ │ │produse finite │alimentare │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │k) Punct de vânzare│Anual │Alimente destinate│În caz de reclamații, sesizări, │ ││ │ │mobil, inclusiv │ │vânzării către │suspiciuni sau toxiinfecții │ ││ │ │automatele de ├─────────────────────┤consumatorul final│alimentare │ ││ │ │distribuție a │Semestrial, în cazul │ │ │ ││ │ │alimentelor │târgurilor și al │ │ │ ││ │ │ │expozițiilor de │ │ │ ││ │ │ │produse alimentare │ │ │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │l) Unități de │Anual │- carne proaspătă,│Anual din produsele de origine │ ││ │ │vânzare prin │ │ouă, brânzeturi, │animală achiziționate de │ ││ │ │internet. │ │produse din carne │autoritatea veterinară │ ││ │ │ │ │ │competentă disimulată în │ ││ │ │ │ │ │"clientul misterios", de la │ ││ │ │ │ │ │10 % din unități, dar cel mult │ ││ │ │ │ │ │10 probe anual. │ │├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ 7│Prepararea│Catering │Semestrial │Produse finite │Trimestrial - pentru fiecare │ ││ │mâncăruri-│ │ │ │categorie în parte │ ││ │lor la │ │ │ │ │ ││ │comandă │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ 8│Produse │a) vânat sălbatic; │Anual │a) vânat sălbatic;│În caz de reclamații, suspiciuni│ ││ │primare │b) carne pasăre și │ │b) carne pasăre și│sau toxiinfecții alimentare │ ││ │destinate │lagomorfe; │ │lagomorfe; │ │ ││ │vânzării │c) pește proaspăt; │ │c) pește proaspăt;│ │ ││ │directe │d) melci și moluște│Semestrial în cazul │d) melci și │Semestrial în cazul automatelor │ ││ │ │bivalve; │automatelor pentru │moluște bivalve; │pentru vânzarea directă a │ ││ │ │e) ouă; │vânzarea directă a │e) ouă; │laptelui crud către consumatorul│ ││ │ │f) miere de albine;│laptelui crud către │f) miere de albine│final │ ││ │ │g) lapte crud, │consumatorul final │g) lapte crud. │ │ ││ │ │inclusiv laptele │ │ │ │ ││ │ │crud vândut direct │ │ │ │ ││ │ │către consumatorul │ │ │ │ ││ │ │final prin │ │ │ │ ││ │ │intermediul │ │ │ │ ││ │ │automatelor │ │ │ │ │├───┼──────────┴───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ 9│Stație spălare și dezinfecție │Anual │Teste de sanitație│În cazul în care în urma │ ││ │mijloace transport al │ │de pe suprafețele │verificării/supravegherii/ │ ││ │alimentelor de origine animală│ │care intră în │monitorizării se suspicionează │ ││ │ │ │contact cu │sau se constată o neconformitate│ ││ │ │ │alimente de │ │ ││ │ │ │origine animală, │ │ ││ │ │ │pentru verificarea│ │ ││ │ │ │eficientei │ │ ││ │ │ │operațiunilor de │ │ ││ │ │ │igienizare a │ │ ││ │ │ │mijloacelor de │ │ ││ │ │ │transport │ │ │└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ Notă
  *) Vor fi incluse în controlul oficial unitățile înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, precum și unitățile care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare de origine animală ce prezintă caracteristici tradiționale, înregistrate sanitar veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale.
  **)I. În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră au următoarele obligații și vor dispune următoarele măsuri:A. 1. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă;2. DSVSA declanșează ancheta în scopul:a) identificării lotului/loturilor suspecte;b) identificării unității/unităților în care a fost produs/au fost produse;c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolului/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.3. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;4. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;5. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;6. DSVSA realizează reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionate/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinului de analiză;7. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionate prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de pericol și particularitățile alimentului (aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înscrise în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat);8. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (aw, pH, temperatură, etc.);9. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolului/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;10. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din ANSVSA;B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din țări terțe, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră dispun măsuri în baza prevederilor Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare.1. În situația în care, în urma controalelor prevăzute în Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare, se constată că legislația comunitară a fost încălcată, DSVSA, respectiv posturile de inspecție la frontieră iau următoarele măsuri:a) notificarea la ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;b) intensificarea controalelor pentru loturile de produse cu aceeași origine (următoarele 10 transporturi din aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare);2. În situația în care, controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislației comunitare, lotul sau părțile din lot trebuie distruse conform art. 17 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie efectuate controalele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui ANSVSA nr. 206/2006, cu modificările și completările ulterioare.II. DSVSA se asigură că, în caz de obținere a unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui Plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;5. colaborează cu autoritățile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/încriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/hazardului pentru alimentul implicat. În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare frecvența de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea și eliminarea cauzei. Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice, menționate la coloana 6, vor fi însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează:a) în cazul în care în urma controalelor se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară competentă prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.

  Fișa de evaluare cuprinzând criteriile în baza cărora se realizează
  încadrarea pe grupe de risc a unităților de procesare înregistrate
  sanitare veterinare de tipul: carmangerii, măcelării, centru prelucrare
  lapte (independent, integrat), punct de debarcare, centru colectare ouă,
  centru colectare miere, centru sacrificare a păsărilor la ferma,
  întocmită o dată la 12 luni de către medicii veterinari oficiali din
  cadrul Serviciului Catagrafie, înregistrare, Evaluare, TRACES
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Denumirea societății comerciale / Obiectiv │Data ││ │auditului:│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sediul societății comerciale │ Medic │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤veterinar ││Adresa unității de vânzare cu amănuntul înregistrată sanitar veterinar │ oficial: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││Număr de înregistrare sanitar veterinar │ │├───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┼─────┬────┤│Criteriile de evaluare │ Evaluare │Punctaj│Factor de│Total│Nota││ │ │ │corecție │ │ │├───────────────────────────┼─┬───────────────────────────────────────┬─┬──────────────────────────┬─┼───────┼─────────┼─────┼────┤│Condiții generale și de │ │Bune (40) │ │Acceptabile (70) │ │ │ 0,25 │ │ ││întreținere a unității, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ ││Destinația utilizării │ │Aliment destinate procesării/ │ │Gata pentru consum (70) │ │ │ 0,25 │ │ ││ │ │utilizat după gătire sau procesare (40)│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ ││Igiena producției și │ │Igiena bună (40) │ │Igiena defectuoasă, │ │ │ │ │ ││instruirea igienico- │ │ │ │neelaborate și │ │ │ │ │ ││sanitară și competenta a │ │ │ │neimplementate (70) │ │ │ 0,25 │ │ ││angajaților │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ ││Criterii microbiologice │ │Plan de autocontrol elaborat și │ │Plan de autocontrol │ │ │ │ │ ││ │ │respectat (40) │ │neelaborat și │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │neimplementat (70) │ │ │ 0,25 │ │ │├───────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────┼─┼──────────────────────────┼─┼───────┼─────────┼─────┤ ││Nereguli sau neconformități│ │Nesemnficative sau formale (40) │ │Substanțiale sau grave, │ │ │ │ │ ││constatate în verificările │ │ │ │izolate și rezolvate (70) │ │ │ 0,25 │ │ ││anterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴─┴───────────────────────────────────────┴─┴──────────────────────────┴─┴───────┴─────────┴─────┴────┘ Categoriile de risc, criterii și punctaje pentru încadrarea unităților de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. CATEGORIA II - Unități cu risc înalt - peste 51 de puncte;2. CATEGORIA I - Unități cu risc scăzut - mai puțin de 50 de puncte. Clasificarea alimentelor în funcție de risc:1. Grupa A - Carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări și lagomorfe, carne tocată și carne preparată, pește, ouă2. Grupa B - Produse din carne, lapte pasteurizat, smântână, brânză proaspătă sau maturată, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate
   +  Secţiunea a 4-a EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR OBLIGATORII*)A. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ INTRODUSE PE PIAȚĂ ȘI AFLATE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE**) CRITERII MICROBIOLOGICE DE SIGURANȚĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (ÎN CAZ DE NECONFORMITATE, SE VOR APLICA MĂSURI DIRECTE ASUPRA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE)*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Etapa căreia i se ││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │aplică criteriul de││ │ │(eșantioane)│ │ │ │siguranță a ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │alimentelor │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Alimente gata pentru consum │ 10 │Listeria │EN ISO 11290-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │destinate sugarilor și produse │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │alimentare gata pentru consum │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │destinate unor scopuri medicale│ │ │ │ │conservare ││ │speciale(7) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Alimente gata pentru consum, │ 5 │Listeria │EN ISO 11290-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │care permit dezvoltarea L. │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │monocytogenes, altele decât │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │cele destinate sugarilor sau │ │ │ │ │conservare ││ │unor scopuri medicale speciale │ │ │ │ │ ││ │(numai categoriile de alimente │ │ │ │ │ ││ │care se comercializează ca │ │ │ │ │ ││ │produse finite, fără a mai fi │ │ │ │ │ ││ │supuse ulterior altor │ │ │ │ │ ││ │tratamente termice) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Alimente gata pentru consum │ 5 │Listeria │EN ISO 11290-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │care nu permit dezvoltarea L. │ │monocytogenes │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │monocytogenes, altele decât │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │cele destinate sugarilor sau │ │ │ │ │conservare ││ │unor scopuri medicale │ │ │ │ │ ││ │speciale(7) (8) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Carne tocată și carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │destinate consumului în stare │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │crudă │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Carne tocată și carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │de pasăre destinate să fie │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │consumate gătite │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Carne tocată și carne preparată│ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │provenite de la alte specii │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │decât păsări, destinate să fie │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │consumate gătite │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│Carne separată mecanic (13) │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Produse din carne destinate │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │consumului în stare crudă, cu │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │excepția produselor pentru care│ │ │ │ │perioadei lor de ││ │procesul de fabricație sau │ │ │ │ │conservare ││ │compoziția elimină riscul de │ │ │ │ │ ││ │contaminare cu Salmonella │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9.│Produse din carne de pasăre │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │destinate să fie consumate │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │gătite │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 10.│Gelatină și colagen │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 11.│Unt și smântână fabricate din │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │lapte crud sau din lapte care a│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │fost supus unui tratament │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │termic inferior celui de │ │ │ │ │conservare ││ │pasteurizare (20) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 12.│Lapte praf și zer praf │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │stafilococ │ │conservare ││ │ │ │ │coagulaza │ │ ││ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 13.│Înghețată, cu excepția │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │produselor pentru care procesul│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │de fabricație sau compoziția │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │elimină riscul de contaminare │ │ │ │ │conservare ││ │cu Salmonella(16) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 14.│Produse din ouă, cu excepția │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │produselor pentru care procesul│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │de fabricație sau compoziția │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │elimină riscul de contaminare │ │ │ │ │conservare ││ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 15.│Produse alimentare gata pentru │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │consum conținând ouă crude, cu │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │excepția produselor pentru care│ │ │ │ │perioadei lor de ││ │procesul de fabricație sau │ │ │ │ │conservare ││ │compoziția elimină riscul de │ │ │ │ │ ││ │contaminare cu Salmonella │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 16.│Crustacee și moluște tratate │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │termic │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 17.│Moluște bivalve vii și │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │echinoderme, tunicate și │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │gasteropode vii(18) │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare ││ │ │ │ │ │ │PIF Halmeu ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 (18)│E. coli(13) │ISO/TS 16649-3 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 18.│Brânzeturi din lapte crud și │ │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │din lapte care a fost supus │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │unui tratament termic mai slab │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │conservare ││ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │stafilococ │ │conservare ││ │ │ │ │coagulaza │ │ ││ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 19.│Brânzeturi maturate din lapte │ │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │sau zer care a fost supus │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │pasteurizării sau unui │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │tratament termic mai puternic │ │ │ │ │conservare ││ │decât pasteurizarea │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │stafilococ │ │conservare ││ │ │ │ │coagulaza │ │ ││ │ │ │ │pozitiv"(19) │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 20.│Brânzeturi nematurate sub formă│ 5 │Enterotoxina │Metoda europeană│Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │de pastă moale - brânzeturi │ │stafilococică │de screening a │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │proaspete din lapte sau zer │ │ │"EU-RL pentru │ │perioadei lor de ││ │care a fost supus pasteurizării│ │ │stafilococ │ │conservare ││ │sau unui tratament termic mai │ │ │coagulaza │ │ ││ │puternic decât pasteurizarea │ │ │pozitiv"(19) │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 21.│Lapte praf pentru sugari și │ 30 │Cronobacter spp. │ISO/TS 22964 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │alimente dietetice deshidratate│ │(Enterobacter │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │pentru scopuri medicale │ │sakazakii) │ │ │perioadei lor de ││ │speciale destinate copiilor sub│ │ │ │ │conservare ││ │6 luni(17) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 22.│Formule de început deshidratate│ 30 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │și produse alimentare dietetice│ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │deshidratate pentru scopuri │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │medicale speciale destinate │ │ │ │ │conservare ││ │sugarilor sub 6 luni │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 23.│Formule de continuare │ 30 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │deshidratate │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 24.│Carne proaspătă de pasăre(21) │ 5 │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │ │ │typhimurium(22) │(pentru detecție│cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │Salmonella │Sistemul White- │ │perioadei lor de ││ │ │ │enteritidis │Kaufmann - Le │ │conservare ││ │ │ │ │Minor (pentru │ │Carne proaspătă de ││ │ │ │ │Serotipizare) │ │pasăre din import ││ │ │ │ │ │ │PIF Constanța Nord ││ │ │ │ │ │ │PIF Constanța Sud │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 25.│Produse din pescuit din specii │ 9 │Histamină(26) │HPLC │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │de pești asociate cu cantități │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │mari de histidină (25) │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Produse din pescuit││ │ │ │ │ │ │din import ││ │ │ │ │ │ │PIF Constanța Nord ││ │ │ │ │ │ │PIF Constanța Sud │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 26.│Produse din pescuit care au │ 9 │Histamină(26) │HPLC │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Alimente introduse ││ │fost supuse unui tratament de │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │maturare a enzimelor în │ │ │ │ │perioadei lor de ││ │saramură, fabricate din specii │ │ │ │ │conservare ││ │de pești asociate cu cantități │ │ │ │ │ ││ │mari de histidină(25) │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘B. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE PROCESARE - CRITERII MICROBIOLOGICE DE IGIENĂ A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICAȚIE A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (ÎN CAZ DE NECONFORMITATE, SE VOR APLICA MĂSURI DE REVIZUIRE A IGIENEI PROCESULUI TEHNOLOGIC, A PROGRAMELOR DE AUTOCONTROL, A PROCEDURILOR SPECIFICE, ETC. ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE)*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Etapa căreia i se ││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │aplică criteriul ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │de igienă a ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │procesului ││ │ │ │ │ │ │tehnologic │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Carcase de bovine, ovine, │ 5 │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după ││ │caprine, porcine și cabaline(9)│ │germeni │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar ││ │ │ │ │ │ │înainte de ││ │ │ │ │ │ │refrigerare ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după ││ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar ││ │ │ │ │ │ │înainte de ││ │ │ │ │ │ │refrigerare ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 5(10) │Salmonella │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │toaletare, dar ││ │ │ │ │ │ │înainte de ││ │ │ │ │ │ │refrigerare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carcase de păsări, respectiv │ 5(10) │Salmonella/25 g │EN ISO 6579 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Carcase după ││ │broileri și curcani │ │de probă comună │ │cu amendamentele ulterioare │refrigerare ││ │ │ │din pielea │ │ │ ││ │ │ │gâtului recoltate│ │ │ ││ │ │ │la nivelul │ │ │ ││ │ │ │abatoarelor │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Carne tocată │ │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul ││ │ │ │germeni(11) │ │cu amendamentele ulterioare │procesului de ││ │ │ │ │ │ │fabricație ││ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Carne separată mecanic(13) │ │Număr total de │ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │germeni │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Carne preparată │ 5 │E. coli(12) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Lapte pasteurizat și alte │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │produse lactate lichide │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │pasteurizate(14) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│Brânzeturi din lapte sau zer │ 5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- ││ │care a fost supus unui │ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație, ││ │tratament termic │ │ │ │ │când se preconizea-││ │ │ │ │ │ │ză că numărul de E.││ │ │ │ │ │ │coli este cel mai ││ │ │ │ │ │ │ridicat │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Brânzeturi din lapte crud și │ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- ││ │din lapte care a fost supus │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație, ││ │unui tratament termic mai slab │ │pozitivi │ │ │când se preconizea-││ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │ză că numărul de ││ │ │ │ │ │ │stafilococi este ││ │ │ │ │ │ │cel mai ridicat │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9.│Brânzeturi maturate din lapte │ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│În timpul procesu- ││ │sau zer care a fost supus │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație, ││ │pasteurizării sau unui │ │pozitivi │ │ │când se preconizea-││ │tratament termic mai puternic │ │ │ │ │ză că numărul de ││ │decât pasteurizarea │ │ │ │ │stafilococi este ││ │ │ │ │ │ │cel mai ridicat ││ │ │ │ │ │ │PIF Moravița │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 10.│Brânzeturi nematurate sub formă│ 5 │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │de pastă moale - brânzeturi │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │proaspete - din lapte sau zer │ │pozitivi │ │ │ ││ │care a fost supus pasteurizării│ │ │ │ │ ││ │sau unui tratament termic mai │ │ │ │ │ ││ │puternic decât pasteurizarea │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 11.│Unt și smântână fabricate din │ 5 │E. coli(15) │ISO 16649-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │lapte crud sau din lapte care a│ │ │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │fost supus unui tratament │ │ │ │ │ ││ │termic inferior celui de │ │ │ │ │ ││ │pasteurizare │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 12.│Lapte praf și zer praf(14) │ │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │ │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │ │ │pozitivi │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 13.│Înghețată(16) și deserturi │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │lactate congelate │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 14.│Formule de început deshidratate│ 10 │Entero- │ISO 21528-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │și produse alimentare dietetice│ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │pentru scopuri medicale ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │speciale destinate sugarilor │ 5 │Bacillus cereus │EN ISO 7932 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │sub 6 luni │ │prezumtiv │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 15.│Formule de continuare │ 5 │Entero- │ISO 21528-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │deshidratate │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 16.│Produse din ouă │ 5 │Entero- │ISO 21528-2 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │bacteriaceae │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 17.│Produse decorticate și fără │ │E. coli │ISO 16649-3 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │cochilie din crustacee și │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │moluște tratate termic │ 5 ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Stafilococi │EN ISO 6888-1 │Regulamentul (CE) nr. 2073/2005,│Sfârșitul procesu- ││ │ │ │coagulazo- │sau 2 │cu amendamentele ulterioare │lui de fabricație ││ │ │ │pozitivi │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘C. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ - ALTE CRITERII MICROBIOLOGICE CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005, CU AMENDAMENTELE ULTERIOARE*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele/Etapa ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │căreia i se aplică ││ │ │ │ │ │ │criteriul │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Conserve care conțin alimente │1 (minim │Microorganisme │SR 8924 │ - │Alimente introduse ││ │de origine animală │5 bucăți) │viabile în │ │ │pe piață în timpul ││ │ │ │produsul │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │conservat prin │ │ │conservare ││ │ │ │tratament termic │ │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │Determinarea │SR 13419 │ - │Alimente introduse ││ │ │ │toxinei │ISO 17919 │ │pe piață în timpul ││ │ │ │botulinice (24) │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carne proaspătă provenită de la│ 1 │Determinarea │Reacția de sero-│ - │Alimente introduse ││ │ungulate domestice, inclusiv │ │speciei de │precipitare în │ │pe piață în timpul ││ │organe comestibile │ │proveniență a │gel de agar │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de tranșare││ │ │ │ │ │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Carne de vânat sălbatic │ 1 │Determinarea │ │ - │Alimente introduse ││ │ │ │speciei de │Metoda ELISA │ │pe piață în timpul ││ │ │ │proveniență a │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │ │ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de tranșare│├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Carne de vânat de crescătorie │ 1 │Determinarea │ │ - │Alimente introduse ││ │ │ │speciei de │Metoda ELISA │ │pe piață în timpul ││ │ │ │proveniență a │ │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │ │ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de tranșare│├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Carne tocată │ 1 │Determinarea │Reacția de sero-│ - │Alimente introduse ││ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piață în timpul ││ │ │ │proveniență a │gel de agar │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de carne ││ │ │ │ │ │ │tocată ││ │ │ │ │ │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Carne preparată │ 1 │Determinarea │Reacția de sero-│ - │Alimente introduse ││ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piață în timpul ││ │ │ │proveniență a │gel de agar │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de carne ││ │ │ │ │ │ │preparată │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│Produse din carne │ 1 │Determinarea │Reacția de sero-│ - │Alimente introduse ││ │ │ │speciei de │precipitare în │ │pe piață în timpul ││ │ │ │proveniență a │gel de agar │ │perioadei lor de ││ │ │ │cărnii(24) │Metoda ELISA PCR│ │conservare ││ │ │ │ │ │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Produse din pescuit │1 probă cu │Anisakis, │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 │Alimente introduse ││ │proaspete(5) │3-5 buc │paraziți vizibili│(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │nr. 2074/2005 al│ │perioadei lor de ││ │ │ │ │Comisiei din 5 │ │conservare ││ │ │ │ │decembrie 2005 │ │Vas - fabrica ││ │ │ │ │de stabilire a │ │Vas - congelator ││ │ │ │Determinarea │măsurilor de │ │Unitate de produse ││ │ │ │speciei de pește │aplicare privind│ │proaspete din ││ │ │ │ │anumite produse │ │pescuit (cherhana) ││ │ │ │ │reglementate de │ │Centru de colectare││ │ │ │ │Regulamentul │ │a peștelui ││ │ │ │ │(CE) │ │Ferma de ││ │ │ │ │nr. 853/2004 al │ │acvacultură cu ││ │ │ │ │Parlamentului │ │centru de colectare││ │ │ │ │European și al │ │a peștelui integrat││ │ │ │ │Consiliului și │ │Piața de licitație ││ │ │ │ │organizarea unor│ │Piața de desfacere ││ │ │ │ │controale │ │ ││ │ │ │ │oficiale │ │ ││ │ │ │ │prevăzute de │ │ ││ │ │ │ │Regulamentele │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 854/2004 al │ │ ││ │ │ │ │Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European și al │ │ ││ │ │ │ │Consiliului și │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 882/2004 al │ │ ││ │ │ │ │Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European și al │ │ ││ │ │ │ │Consiliului, de │ │ ││ │ │ │ │derogare de la │ │ ││ │ │ │ │Regulamentul │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 852/2004 al │ │ ││ │ │ │ │Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European și al │ │ ││ │ │ │ │Consiliului și │ │ ││ │ │ │ │de modificare a │ │ ││ │ │ │ │Regulamentelor │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 853/2004 și │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 854/2004, cu│ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Produse din pescuit │1 probă cu │Anisakis, │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 │Alimente introduse ││ │preparate(6) │3-5 buc │paraziți vizibili│(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │ │ │nr. 2074/2005 cu│ │perioadei lor de ││ │ │ │Determinarea │amendamentele │ │conservare ││ │ │ │speciei de pește │ulterioare │ │Unitate de ││ │ │ │ │ │ │procesare a ││ │ │ │ │ │ │produselor din ││ │ │ │ │ │ │pescuit │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘D. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ INTRODUSE PE PIAȚĂ ȘI AFLATE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE PRIN EXAMENE FIZICO-CHIMICE***)*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Etapa căreia i se ││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │aplică criteriul ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │ ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Pește și produse din pescuit │ 1 │Azot bazic │Metoda descrisă │Anexa II la Regulamentul (CE) │Alimente introduse ││ │neprelucrate │ │volatil total │în Anexa II la │nr. 2074/2005, cu amendamentele │pe piață în timpul ││ │ │ │(ABVT) │Regulamentul │ulterioare │perioadei lor de ││ │ │ │ │(CE) │ │conservare ││ │ │ │ │nr. 2074/2005, │ │ ││ │ │ │ │cu amendamentele│ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carne de pasăre - carcase și │20/testul │Determinarea │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 543/2008 │Alimente introduse ││ │părți din carcase │scurgerii; │conținutului de │(CE) │cu amendamentele ulterioare │pe piață în timpul ││ │ │7/testul │apă(26,27) │nr. 543/2008 al │ │perioadei lor de ││ │ │chimic │ │Comisiei din 16 │ │conservare ││ │ │carcase; │ │iunie 2008 de │ │ ││ │ │5/testul │ │stabilire a │ │ ││ │ │chimic părți│ │normelor de │ │ ││ │ │din carcase │ │aplicare a │ │ ││ │ │ │ │Regulamentului │ │ ││ │ │ │ │(CE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 1234/2007 al│ │ ││ │ │ │ │Consiliului în │ │ ││ │ │ │ │ceea ce privește│ │ ││ │ │ │ │standardele de │ │ ││ │ │ │ │comercializare a│ │ ││ │ │ │ │cărnii de pasăre│ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Determinare │Metoda prevăzută│Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 │Alimente introduse ││ │ │ │HADH (28) │în Ghidul de │al Parlamentului European și al │pe piață în timpul ││ │ │ │ │validare │Consiliului din 17 decembrie │perioadei lor de ││ │ │ │ │LGC/R/2013/279 │2013 de instituire a unei │conservare ││ │ │ │ │ │organizări comune a piețelor │ ││ │ │ │ │ │produselor agricole și de │ ││ │ │ │ │ │abrogare a Regulamentelor (CEE) │ ││ │ │ │ │ │nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, │ ││ │ │ │ │ │(CE) nr. 1037/2001 și (CE) │ ││ │ │ │ │ │nr. 1234/2007 ale Consiliului │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Determinare │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate procesare ││ │ │ │conținut de │standardizată la│Anexa IV la Regulamentul (CE) │carne înainte de ││ │ │ │calciu (numai în │nivel │nr. 2074/2005, cu amendamentele │intrare în ││ │ │ │cazul cărnii │internațional │ulterioare │fabricație ││ │ │ │separate mecanic)│ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Carne tocată │ │Raport colagen- │SR ISO 937 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009 │Alimente introduse ││ │ │ │proteină │(proteină) │al Comisiei din 30 noiembrie │pe piață în timpul ││ │ │ │ │SR ISO 3496 │2009 de stabilire a unor măsuri │perioadei lor de ││ │ │ │ │(colagen) │tranzitorii de aplicare a │ conservare ││ │ │ 1 ├─────────────────┼────────────────┤Regulamentelor (CE) │ ││ │ │ │Procent de │SR ISO 1443 │nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 │ ││ │ │ │grăsime │SR ISO 1444 │și (CE) nr. 882/2004 ale │ ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Parlamentului European și ale │ ││ │ │ │Reacția Kreis │SR 9065-10 │Consiliului, cu amendamentele │ ││ │ │ │ │ │ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Produse din carne, inclusiv │ 1 │Azot ușor │SR 9065-7 │Ordinul ministrului agriculturii│Alimente introduse ││ │conserve │ │hidrolizabil │ │pădurilor și dezvoltării rurale,│pe piață în timpul ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤al ministrului sănătății publice│perioadei lor de ││ │ │ │Substanțe grase │SR ISO 1443 │al președintelui Autorității │conservare ││ │ │ │ │SR ISO 1444 │Naționale pentru Protecția │ ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Consumatorilor și al președinte-│ ││ │ │ │NaCl │SR 1841/1,2 │lui Autorității Naționale │ ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤Sanitare Veterinare și pentru │ ││ │ │ │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Siguranța Alimentelor │ ││ │ │ │proteină │(proteină) │nr. 560/1271/339/210/2006 pentru│ ││ │ │ │ │SR ISO 3496 │aprobarea Normelor cu privire la│ ││ │ │ │ │(colagen) │comercializarea produselor din │ ││ │ │ │ │ │carne, cu modificările și │ ││ │ │ │ │ │completările ulterioare │ ││ │ │ │ │ │Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 │ ││ │ │ │ │ │al Parlamentului European și al │ ││ │ │ │ │ │Consiliului din 25 octombrie │ ││ │ │ │ │ │2011 privind informarea │ ││ │ │ │ │ │consumatorilor cu privire la │ ││ │ │ │ │ │produsele alimentare, de │ ││ │ │ │ │ │modificare a Regulamentelor (CE)│ ││ │ │ │ │ │nr. 1924/2006 și (CE) │ ││ │ │ │ │ │nr. 1925/2006 ale Parlamentului │ ││ │ │ │ │ │European și ale Consiliului și │ ││ │ │ │ │ │de abrogare a Directivei │ ││ │ │ │ │ │87/250/CEE a Comisiei, a │ ││ │ │ │ │ │Directivei 90/496/CEE a │ ││ │ │ │ │ │Consiliului, a Directivei │ ││ │ │ │ │ │1999/10/CE a Comisiei, a │ ││ │ │ │ │ │Directivei 2000/13/CE a │ ││ │ │ │ │ │Parlamentului European și a │ ││ │ │ │ │ │Consiliului, a Directivelor │ ││ │ │ │ │ │2002/67/CE și 2008/5/CE ale │ ││ │ │ │ │ │Comisiei și a Regulamentului │ ││ │ │ │ │ │(CE) nr. 608/2004 al Comisiei, │ ││ │ │ │ │ │cu amendamentele ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Lapte crud │ 1 │Punct crioscopic │EN ISO 5764 │SR 2418 │Lapte crud de la ││ │ │ │ │ │ │automatele de ││ │ │ │ │ │ │vânzare directă ││ │ │ │ │ │ │către consumatorul ││ │ │ │ │ │ │final │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Brânzeturi din lapte crud și │ 1 │Grăsime/substanță│SR ISO 3433 │SR 3664/2008 │Alimente introduse ││ │brânzeturi din lapte sau zer │ │uscată │SR EN ISO 1735 │ │pe piață în timpul ││ │care a fost supus unui │ │ │SR EN ISO 5534 │ │perioadei lor de ││ │tratament termic mai slab decât│ │ │ │ │conservare ││ │pasteurizarea ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Decelarea │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 273/2008 │Lapte și produse ││ │ │ │grăsimilor de │alternativă- │al Comisiei din 5 martie 2008 de│lactate introduse ││ │ │ │origine vegetală │analiză directă │stabilire a normelor de aplicare│pe piață în timpul ││ │ │ │din lapte și │pe spectrometrie│a Regulamentului (CE) │perioadei lor de ││ │ │ │produse lactate │de masă │nr. 1255/1999 al Consiliului │conservare ││ │ │ │(numai pentru │ │privind metodele de analiză și │ ││ │ │ │lapte și produse │ │evaluare calitativă a laptelui │ ││ │ │ │din lapte) │ │și a produselor lactate, cu │ ││ │ │ │ │ │amendamentele ulterioare │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Identificarea │Metodă │Regulamentul 273/2008, cu │Lapte și produse ││ │ │ │speciei de │alternativă- │amendamentele ulterioare │lactate introduse ││ │ │ │proveniență a │analiză directă │ │pe piață în timpul ││ │ │ │laptelui pe baza │pe spectrometrie│ │perioadei lor de ││ │ │ │profilului │de masă. │ │conservare ││ │ │ │lipidic │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│Brânzeturi din lapte care a │ 1 │Grăsime/substanță│SR ISO 3433 │SR 1981:2008 │Alimente introduse ││ │fost supus pasteurizării sau │ │uscată │SR EN ISO 1735 │ │pe piață în timpul ││ │unui tratament termic mai │ │ │SR EN ISO 5534 │ │perioadei lor de ││ │puternic decât pasteurizarea ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │conservare ││ │ │ 1 │Sare │SR EN ISO 5943 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Decelarea │Metodă │Regulamentul (CE) nr. 273/2008, │Lapte și produse ││ │ │ │grăsimilor de │alternativă- │cu amendamentele ulterioare │lactate introduse ││ │ │ │origine vegetală │analiză directă │ │pe piață în timpul ││ │ │ │din lapte și │pe spectrometrie│ │perioadei lor de ││ │ │ │produse lactate │de masă │ │conservare ││ │ │ │(numai pentru │ │ │ ││ │ │ │lapte și produse │ │ │ ││ │ │ │din lapte) │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ 1 │Identificarea │Metodă │Regulamentul nr. 273/2008, cu │Lapte și produse ││ │ │ │speciei de │alternativă- │amendamentele ulterioare │lactate introduse ││ │ │ │proveniență a │analiză directă │ │pe piață în timpul ││ │ │ │laptelui pe baza │pe spectrometrie│ │perioadei lor de ││ │ │ │profilului │de masă. │ │conservare ││ │ │ │lipidic │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Miere de albine │ 1 │HMF (hidroxi- │SR 784 │Directiva 2001/110/CE a │Alimente introduse ││ │ │ │metilfurfural) │ │Consiliului din 20 decembrie │pe piață în timpul ││ │ │ ├─────────────────┤ │2001 privind mierea, cu │perioadei lor de ││ │ │ │indice diastazic │ │amendamentele ulterioare │conservare ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │zahăr invertit │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │zaharoza │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │indice polinic │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │umiditate │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │conductivitatea │ │ │ ││ │ │ │electrică │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9.│Moluște bivalve vii │ 1 │Paralitic │Regulamentul │Conform legislației în vigoare │Moluște bivalve vii││ │ │ │Shellfish Poison │(CE) │ │introduse pe piață,││ │ │ │(PSP) │nr. 853/2004 │ │inclusiv de la ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │nivelul fermei. ││ │ │ │Amnesic Shellfish│ │ │ ││ │ │ │Poison (ASP) │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │Acid ocadaic, │ │ │ ││ │ │ │dinofizistoxine │ │ │ ││ │ │ │și pectenotoxine │ │ │ ││ │ │ │luate împreună │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │iesotoxine │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │azaspiracide │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘E. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE PROCESARE PRIN EXAMENE FIZICO-CHIMICE*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Carne de pasăre - carcase și │20/testul │Determinarea │Regulamentul │Regulamentul (CE) nr. 543/2008, │Abatoare pasăre, ││ │părți din carcase │scurgerii; │conținutului de │(CE) │cu amendamentele ulterioare │unități de tranșare││ │ │7/testul │apă(26, 27) │nr. 543/2008 │ │carne pasăre ││ │ │chimic │ │ │ │ ││ │ │carcase; │ │ │ │ ││ │ │5/testul │ │ │ │ ││ │ │chimic părți│ │ │ │ ││ │ │din carcase │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carne tocată destinată │ 1 │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009,│Unitate carne ││ │comercializării │ │proteină │(proteină) │cu amendamentele ulterioare │tocată ││ │ │ │ │SR ISO 3496 │ │ ││ │ │ │ │(colagen) │ │ ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │ │Conținut de │SR ISO 1443 │Regulamentul (CE) nr. 1162/2009,│ ││ │ │ │grăsime │SR ISO 1444 │cu amendamentele ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Produse din carne, inclusiv │ 1 │NaCl │SR 1841/1,2 │Ord. MAPDR/MSP/ANPC/ANSVSA │Unitate de ││ │conserve │ │ │ │nr. 560/1271/339/210/2006 │procesare carne ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤ ││ │ │ │Raport colagen/ │SR ISO 937 │Ord. MAPDR/MSP/ANPC/ANSVSA │ ││ │ │ │proteină │(proteină) │nr. 560/1271/339/210/2006, cu │ ││ │ │ │ │SR ISO 3496 │modificările și completările │ ││ │ │ │ │(colagen) │ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Lapte pasteurizat │ 1 │Determinarea │ISO 11816-1 │Regulamentul (CE) nr. 1664/2006 │Unitate de ││ │ │ │activității │ │al Comisiei din 6 noiembrie 2006│procesare lapte ││ │ │ │fosfatazei │ │de modificare a Regulamentului │ ││ │ │ │alcaline(26) │ │(CE) nr. 2074/2005 în ceea ce │ ││ │ │ │ │ │privește dispozițiile de │ ││ │ │ │ │ │aplicare privind anumite produse│ ││ │ │ │ │ │de origine animală destinate │ ││ │ │ │ │ │consumului uman și de abrogare a│ ││ │ │ │ │ │anumitor dispoziții de aplicare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Miere de albine │ 1 │HMF (hidroxi- │SR 784 │Directiva 2001/110/CE, cu │Unități procesare ││ │ │ │metilfurfural) │ │amendamentele ulterioare │miere ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │indice diastazic │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │zahăr invertit │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │zaharoza │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │umiditate │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │indice polinic │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────┤ │ │ ││ │ │ │conductivitatea │ │ │ ││ │ │ │electrică │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘F. EXPERTIZA SANITAR - VETERINARĂ A LAPTELUI CRUD PRIN EXAMENE DE LABORATOR****)*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Lapte crud de vacă provenit din│ 1 │Număr total de │SR EN ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Exploatații de vaci││ │exploatații de vaci │ │germeni │ (23) │cu amendamentele ulterioare │producătoare de ││ │producătoare de lapte și │ │ │ │ │lapte care livrează││ │destinat procesării sau │ │ │ │ │laptele la unită- ││ │vânzării directe către │ │ │ │ │țile de procesare ││ │consumatorul final prin │ │ │ │ │Centre de colectare││ │intermediul automatelor │ │ │ │ │a laptelui materie ││ │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤primă ││ │ │ │Număr de celule │SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Automate pentru ││ │ │ │somatice │13366-1/AC sau │cu amendamentele ulterioare │vânzarea directă a ││ │ │ │ │ISO 13366-2(23) │ │laptelui crud ││ │ │ │ │ │ │Centre prelucrare a││ │ │ │ │ │ │laptelui │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Lapte crud provenit de la alte │ 1 │Număr total de │SR EN ISO 4833 │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Exploatații de ││ │specii - oaie, capră, bivoliță │ │germeni │ (23) │cu amendamentele ulterioare │animale producătoa-││ │- provenit din exploatații de │ │ │ │ │re de lapte (oi, ││ │animale producătoare de lapte │ │ │ │ │capre, bivolițe) ││ │și destinat procesării │ │ │ │ │care livrează ││ │ │ │ │ │ │laptele la unități-││ │ │ │ │ │ │le de procesare ││ │ │ │ │ │ │Centre de colectare││ │ │ │ │ │ │a laptelui materie ││ │ │ │ │ │ │primă ││ │ │ │ │ │ │Automate pentru ││ │ │ │ │ │ │vânzarea directă a ││ │ │ │ │ │ │laptelui crud ││ │ │ │ │ │ │Centre prelucrare a││ │ │ │ │ │ │laptelui │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘G. EXPERTIZA SANITARĂ VETERINARĂ A OUĂLOR ȘI PRODUSELOR DIN OUĂ PRIN EXAMENE DE LABORATOR*****)*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente (4) │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință(1) │rezultate (2) │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele/Etapa ││ │ │ /probă(3) │ │ │ │căreia i se aplică ││ │ │ │ │ │ │criteriul │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007 │Alimente introduse ││ │ │ (10 - 15 │și conținut) │6579/AC │al Comisiei din 23 octombrie │pe piață în timpul ││ │ │ bucăți) │ │ │2007 de modificare a │perioadei lor de ││ │ │ │ │ │Regulamentului (CE) │conservare ││ │ │ │ │ │nr. 2160/2003 al Parlamentului │ ││ │ │ │ │ │European și al Consiliului și a │ ││ │ │ │ │ │Deciziei 2006/696/CE în ceea ce │ ││ │ │ │ │ │privește introducerea pe piață a│ ││ │ │ │ │ │ouălor provenind din efective de│ ││ │ │ │ │ │găini ouătoare infectate cu │ ││ │ │ │ │ │Salmonella, cu amendamentele │ ││ │ │ │ │ │ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007,│Centru de colectare││ │ │ (10 - 15 │și conținut) │6579/AC │cu amendamentele ulterioare │ouă ││ │ │ bucăți) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Ouă pentru consum │ 1 │Salmonella (coajă│SR EN ISO │Regulamentul (CE) nr. 1237/2007,│Centru de colectare││ │ │ (10 - 15 │și conținut) │6579/AC │cu amendamentele ulterioare │ouă ││ │ │ bucăți) │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Ouă destinate procesării │ 1 │Determinarea │Metoda │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate de ││ │ │ (minim 5 │conținutului în │imunoenzimatică │cu amendamentele ulterioare │procesare a ouălor ││ │ │ bucăți) │acid lactic(26) │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Produse din ouă │ 1 │Determinarea │Metoda │Regulamentul (CE) nr. 853/2004 │Unitate de ││ │ │ (minim 5 │conținutului de │imunoenzimatică │cu amendamentele ulterioare │procesare a ouălor ││ │ │ bucăți) │acid │ │ │ ││ │ │ │3-hidroxibutiric │ │ │ ││ │ │ │ (26) │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┘ Notă
  *) Operatorii din domeniul alimentar, în cadrul programelor de autocontrol elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să monitorizeze toți parametrii relevanți stabiliți în prezenta secțiune, având în vedere specificul activității unității.
  **) Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea criteriilor de siguranță a alimentelor, conform prevederilor Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  ***) Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piață, inclusiv produsele din import, și aflate în perioada de valabilitate o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea parametrilor fizico-chimici prevăzuți în Secțiunea 4, litera D, din prezentul capitol.
  ****) Se vor preleva probe de lapte crud din centrele de colectare, exploatațiile de animale producătoare de lapte care livrează lapte la unitățile de procesare, precum și din automatele pentru vânzarea directa a laptelui crud, cu frecventele stabilite în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol, pentru determinarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 cu amendamentele ulterioare.
  *****) Se vor preleva probe de ouă pentru consum introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea parametrilor prevăzuți în secțiunea a 4 lit. G din prezentul capitol. Se vor preleva probe de ouă pentru consum din centrele de ambalare ouă și centrele de colectare ouă, cu frecvențele stabilite în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol.
  (1) se va utiliza revizia cea mai recentă a standardului;
  (2) referențialul pentru interpretarea rezultatelor se poate modifica și/sau completa în conformitate cu prevederile legislației specifice naționale, comunitare și internaționale;
  (3) se va recolta o singură dată numărul de unități (eșantioane)/probă prevăzute pentru o singură categorie de produse din care vor fi efectuate analizele de laborator microbiologice sau fizico-chimice, conform rubricii "criterii";
  (4) pe documentul de însoțire al probei recoltate se va înscrie atât categoria generală de produs, cât și indicațiile referitoare la tipul unității din sectorul alimentar autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, de la care a fost prelevată proba (de ex. Abator, unitate tranșare carne, unitate de procesare carne/lapte/ouă/produse de pescuit, depozit, măcelărie, carmangerie, centru de prelucrare a laptelui, supermarket, etc.), pentru a putea fi identificat produsul conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, precum și în conformitate cu secțiunea 4 din prezentul capitol.
  (5) produse din pescuit proaspete - toate produsele din pescuit neprelucrate (întregi sau porționate), inclusiv produsele ambalate în vid sau în atmosfera modificată, care nu au fost supuse nici unui tratament în afară de refrigerare, în vederea conservării;
  (6) produse din pescuit preparate - toate produsele din pescuit care au fost supuse unor operațiuni care au afectat integritatea anatomică a acestora, cum ar fi: eviscerarea, decapitarea, porționarea, filetarea, tocarea;
  (7) testele regulate pe baza criteriului nu sunt necesare, în condiții normale, pentru următoarele produse gata pentru consum: - produsele alimentare care au fost supuse unui tratament termic sau unei alte transformări eficiente pentru a elimina L. monocytogenes, în cazul în care recontaminarea nu este posibilă după acest tratament (de exemplu, produsele tratate termic în ambalajul final); miere, moluște bivalve vii.
  (8) produsele cu pH ≤ 4,4 sau aw ≤ 0,92, produsele cu pH ≤ 5,0 și aw ≤ 0,94, produsele cu o perioadă de conservare mai mică de cinci zile sunt considerate în mod automat ca aparținând acestei categorii. Alte categorii de produse pot, de asemenea, aparține acestei categorii, sub rezerva unei justificări științifice.
  (9) limitele (m și M), conform Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare, se aplică numai probelor prelevate prin metoda destructivă. Media logaritmică zilnică se calculează prin luarea unei valori logaritmice a fiecărui rezultat individual al testului și apoi prin recalcularea mediei respectivelor valori logaritmice.
  (10) cele 5 probe sunt prelevate în conformitate cu normele pentru prelevarea de probe stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare și cu frecvențele stabilite în secțiunea 2 din prezentul capitol;
  (11) acest criteriu nu se aplică pentru carnea tocată produsă la nivelul vânzării cu amănuntul, în cazul în care perioada de conservare a produsului este mai mică de 24 de ore.
  (12) E. coli este folosit aici ca indicator al contaminării fecale.
  (13) aceste criterii se aplică în cazul cărnii separate mecanic (CSM) produse prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din capitolul III al secțiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.
  (14) acest criteriu nu se aplică produselor destinate unei prelucrări ulterioare în sectorul alimentar.
  (15) E. coli este folosit aici ca indicator al nivelului de igienă.
  (16) numai înghețată cu ingrediente pe bază de lapte.
  (17) trebuie efectuată testarea paralelă pentru Enterobacteriaceae și Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), cu excepția cazului în care s-a stabilit o corelație între aceste microorganisme la nivel de unitate de procesare individuală. În cazul în care se detectează Enterobacteriaceae într-unul dintre eșantioanele de produse testate la unitate de procesare individuală, lotul trebuie testat pentru Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). Este responsabilitatea producătorului de a demonstra, spre satisfacția autorității competente, dacă există o astfel de corelație între Enterobacteriaceae și Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) .
  (18) o probă grupată conținând minimum 10 animale individuale.
  (19) EU-RL - laborator european de referință pentru Stafilococi coagulazo pozitivi. Metoda europeană de screening a pentru detectarea enterotoxinelor stafilococice
  (20) excluzând produsele pentru care producătorul poate demonstra, spre satisfacția autorităților competente, că datorită timpului de maturare și a valorii aw a produsului, după caz, nu există nici un risc de contaminare cu Salmonella.
  (21) criteriul se aplică cărnii proaspete provenite din efective de găini de reproducție, găini ouătoare, broileri și curcani pentru reproducere și pentru îngrășare.
  (22) în ceea ce privește Salmonella typhimurium monofazică, numai 1,4,[5],12:i:- este inclusă.
  (23) se acceptă utilizarea metodelor de analiză alternative pentru laptele crud în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1664/2006, după cum urmează:a) pentru stabilirea numărului total de germeni la 30°C, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referință definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de norma SR EN ISO 16140 sau cu alte protocoale analoage recunoscute pe plan internațional. Relația de conversie dintre metoda alternativă utilizată și metoda de referință definită mai sus se stabilește în conformitate cu standardul SR EN ISO 21187/2006;b) pentru stabilirea numărului de celule somatice, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referință definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de standardul ISO 8196 și atunci când metodele sunt aplicate în conformitate cu standardul ISO 13366-2 sau cu alte protocoale analoage recunoscute pe plan internațional.
  (24) acest criteriu se aplică în cazul unor suspiciuni, toxiinfecții alimentare, reclamații din partea consumatorilor, etc.
  (25) determinările de histamină se vor efectua la speciile de pești din familiile Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae, din unități de procesare, depozite frigorifice, nave pescador, unități de vânzare cu amănuntul și altele asemenea.
  (26) Programul se va desfășura în cadrul laboratoarelor desemnate de ANSVSA.
  (27) Pentru determinarea conținutului de apă, conform Regulamentului nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioare, este obligatorie specificarea în procesul-verbal de prelevare a procedeului de răcire.
  (28) HADH = identificarea cărnii decongelate prin determinarea activității enzimei HADH. Recoltarea se va face la suspiciunea falsificării cărnii de pasăre prin recongelare.
  (29) În cazul alimentelor deținute în scopul vânzării, inclusiv alimentele din cadrul depozitelor proprii ale unităților de producție, alimente transferate altor operatori, precum și alimentele distribuite sau care sunt promovate.
  NOTĂ: Conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, la tulpinile de Salmonella spp, Campylobacter jejuni și Campylobacter coli izolate din produse alimentare de origine animală provenite de la bovine, porcine și păsări se monitorizează antibiorezistența. Se va testa rezistența antimicrobiană și la alți agenți zoonotici, în măsura în care aceștia prezintă un risc pentru sănătatea publică. Tulpinile de Salmonella spp., Listeria monocytogenes și E. coli trebuie trimise la IISPV pentru tipizare și colecție. În cazul probelor pozitive pentru enterotoxina stafilococică, o cantitate de minim 150 grame din proba pozitivă și/sau tulpini de Stafilococ coagulazo-pozitiv izolate din probă se vor trimite către IISPV în vederea identificării genelor codificatoare de enterotoxine. În cazul apariției unui focar de toxiinfecție alimentară, toate tulpinile izolate din alimentele incriminate vor fi trimise către IISPV în vederea caracterizării definitive prin tipizare moleculară.
   +  Secţiunea 5 DETERMINĂRI RAPIDE EFECTUATE PE AUTOLABORATOR ÎN ZONE DE INTERES TURISTIC SAU ALTE PROGRAME DE SUPRAVEGHERE DE NECESITATE DISPUSE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR*)*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Determinări microbiologice │ Determinări fizico-chimice │├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Teste de sanitație - metoda ATP total **) │Examene pentru determinarea: ││Portabilitate apă - metoda ATP total **) │pH-ului, aciditate, reacțiile Nessler,││Determinarea numărului de celule somatice din lapte│Kreis, H(2)S, glucozei, ureei, ││Determinarea eficientei pasteurizării laptelui │nitraților și nitriților, în funcție ││ │de produsul alimentar, decelarea ││ │falsificării mierii, smântânii, ││ │laptelui. │└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Autolaboratoarele asigură și recoltarea, transportul și livrarea probelor către laboratoarele sanitare veterinare, cu respectarea condițiilor stabilite de legislația în vigoare
  **) Rezultatele necorespunzătoare vor fi obligatoriu confirmate, în laborator, prin metodele standardizate.
   +  Secţiunea 6 SUPRAVEGHEREA PRIN EXAMENE DE LABORATOR ÎN TIMPUL PRODUCȚIEI A ALTOR PRODUSE CARE INTRĂ ÎN COMPOZIȚIA MATERIILOR PRIME ȘI PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ SAU CARE VIN ÎN CONTACT CU ACESTEA*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ │ Interpretare │ ││crt.│ Produsul │Frecvența controlului│ Examen microbiologic │ rezultate │ Examen fizico-chimic │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 1 │Apă(1) de la punctul de intrare│Rețea publică de la │Apa din rețea publică │Legea nr. 458/2002│Trimestrial pentru apa din sursă ││ │în unitate și utilizată în │punctul de intrare │de la punctul de intrare│privind calitatea │proprie conform prevederilor Legii││ │procesul tehnologic │în unitate-semestrial│în unitate și utilizată │apei potabile, cu │nr. 458/2002, cu modificările și ││ │ │ │în procesul tehnologic │modificările și │completările ulterioare, și ││ │ │Sursă proprie - │E. coli │completările │instrucțiunile tehnice ale ANSVSA ││ │ │trimestrial │Enterococi │ulterioare ├───────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │pH │SR ISO 10523 ││ │ │ │Apa din sursă proprie: │ ├───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │E coli │ │amoniu │SR ISO 5664 ││ │ │ │Enterococi │ ├───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │CI. Perfringes - │ │azotiți │SR ISO 6777/A99 ││ │ │ │(inclusiv pentru spori) │ ├───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │azotați │SR ISO 7890/1 ││ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │cloruri │SR ISO 9297 ││ │ │ │ │ ├───────────────┴──────────────────┤│ │ │ │ │ │Sau metode alternative validate ││ │ │ │ │ │care să îndeplinească condițiile ││ │ │ │ │ │impuse de prevederile Legii ││ │ │ │ │ │nr. 458/2002, cu modificările și ││ │ ├─────────────────────┤ │ │completările ulterioare. ││ │ │Pentru unitățile care│ │ │ ││ │ │nu utilizează apa în │ │ │ ││ │ │procesul tehnologic │ │ │ ││ │ │se va respecta │ │ │ ││ │ │următoarea frecvență:│ │ │ ││ │ │1. rețea publică de │ │ │ ││ │ │la punctul de intrare│ │ │ ││ │ │în unitate - anual │ │ │ ││ │ │2. sursă proprie - │ │ │ ││ │ │semestrial │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────┤│ 2.│Aditivi alimentari și │Semestrial, în baza │ - │ │Se vor recolta probe de produse ││ │alergeni(2) din produse din │instrucțiunilor │ │ │din carne, inclusiv conserve, ││ │carne, conserve și produse din │transmise de ANSVSA │ │ │introduse pe piață și aflate în ││ │lapte │ │ │ │perioada de conservare, precum și ││ │ │ │ │ │probe de produse din carne, ││ │ │ │ │ │inclusiv conserve, din unitățile ││ │ │ │ │ │de procesare a cărnii pentru ││ │ │ │ │ │determinare: ││ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Nitriți │SR EN 12014/3 ││ │ │ │ │nr. 1333/2008 al │ │ ││ │ │ │ │Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European și al │ │ ││ │ │ │ │Consiliului din │ │ ││ │ │ │ │16 decembrie 2008 │ │ ││ │ │ │ │privind aditivii │ │ ││ │ │ │ │alimentari, cu │ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Monoglutamat de│ ││ │ │ │ │nr. 1333/2008 cu │sodiu(3) │ISO 4134 ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │Regulamentul (UE) │Proteină │ ││ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │vegetală (soia)│Real time PCR ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │Regulamentul (CE) │Gluten(3) │ELISA ││ │ │ │ │nr. 41/2009 al │ │ ││ │ │ │ │Comisiei din 20 │ │ ││ │ │ │ │ianuarie 2009 │ │ ││ │ │ │ │privind compoziția│ │ ││ │ │ │ │și etichetarea │ │ ││ │ │ │ │produselor │ │ ││ │ │ │ │alimentare │ │ ││ │ │ │ │adecvate pentru │ │ ││ │ │ │ │persoanele cu │ │ ││ │ │ │ │intoleranță la │ │ ││ │ │ │ │gluten, cu │ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ │Regulamentul (UE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ ├──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │Directiva │Lapte(3) │ELISA ││ │ │ │ │2000/13/CE a │ │ ││ │ │ │ │Parlamentului │ │ ││ │ │ │ │European și a │ │ ││ │ │ │ │Consiliului din 20│ │ ││ │ │ │ │martie 2000 │ │ ││ │ │ │ │privind apropierea│ │ ││ │ │ │ │legislațiilor │ │ ││ │ │ │ │statelor membre │ │ ││ │ │ │ │referitoare la │ │ ││ │ │ │ │etichetarea și │ │ ││ │ │ │ │prezentarea │ │ ││ │ │ │ │produselor │ │ ││ │ │ │ │alimentare, precum│ │ ││ │ │ │ │și la publicitatea│ │ ││ │ │ │ │acestora, cu │ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ ││ │ │ │ │Regulamentul (UE) │ │ ││ │ │ │ │nr. 1169/2011, cu │ │ ││ │ │ │ │amendamentele │ │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┴──────────────────┤│ 3.│Materiale utilizate pentru │Semestrial │Număr total de germeni │Ordinul │ ││ │ambalarea produselor de │ │SR EN ISO 4833 │ministrului │ ││ │origine animală │ │Bacterii coliforme │sănătății │ ││ │ │ │ISO 4831 și 4832 │nr. 976/1998 │ ││ │ │ │Drojdii și mucegaiuri │pentru aprobarea │ ││ │ │ │ISO 21527 │Normelor de igienă│ ││ │ │ │ │privind producția,│ ││ │ │ │ │prelucrarea, │ ││ │ │ │ │depozitarea, │ ││ │ │ │ │păstrarea, │ ││ │ │ │ │transportul și │ ││ │ │ │ │desfacerea │ ││ │ │ │ │alimentelor, cu │ ││ │ │ │ │modificările │ ││ │ │ │ │ulterioare │ │└────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────┘ Notă
  (1) Probele de apă recoltate din surse clorinate se vor neutraliza cu soluție 2 % de tiosulfat de sodiu înainte de a fi examinate microbiologic.
  (2) Pentru alergeni se vor recolta doar probe de produse din carne, inclusiv conserve, pe a căror etichetă nu este menționată prezența alergenilor, atât ca urme, cât și/sau ca ingredient. Se vor preleva unități de probe separate pentru aditivi și alergeni.
  (3) Programul se va desfășură în cadrul laboratoarelor desemnate de ANSVSA.
   +  Secţiunea 7 EXAMENE DE LABORATOR PENTRU STABILIREA EFICIENȚEI OPERAȚIUNILOR DE IGIENIZARE ÎN OBIECTIVELE SUPUSE CONTROLULUI SANITAR-VETERINAR*Font 8*┌──────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Examene │ Microbiologic │Unitățile în care se prelevează teste de sanitație│├──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Teste de sanitație (1)│Număr total de germeni │În unitățile autorizate/aprobate sanitar-veterinar││ │Enterobacteriaceae │și unitățile înregistrate sanitar veterinar ││ │Bacterii coliforme │prevăzute în secțiunile 2 și 3 din prezentul ││ │Stafilococ coagulazo-pozitivi│capitol. │├──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Teste de sanitație(2) │Listeria monocytogenes (3) │În unitățile autorizate/înregistrate sanitar ││ │ │veterinar care fabrică produse alimentare gata ││ │ │pentru consum │└──────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  (1) Conform Ordinului ministrului sănătății nr. 976/199, cu modificările ulterioare.
  (2) Conform art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  (3) Probele se prelevează din zonele de prelucrare și din echipamentul utilizat la producția produselor alimentare în timpul sau la sfârșitul etapei de producție, iar pentru aceste prelevări de probe, standardul ISO 18593 se folosește ca metodă de referință.
  Notă: Prelevarea testelor de sanitație se efectuează de către medicii veterinari oficiali din DSVSA numai în cazul în care în urma verificării/supravegherii/monitorizării se suspicionează sau se constată o neconformitate. Frecvența verificărilor/supravegherii/monitorizării se face conform prevederilor secțiunilor 2 și 3 din prezentul capitol. În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare frecvența controlului va fi mărită până la obținerea de rezultate corespunzătoare.
   +  Secţiunea 8 CONTROLUL EFICIENȚEI OPERAȚIUNILOR DE DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN SECTORUL SANITAR - VETERINAR*Font 8*┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Examene │ Frecvența controlului │Unitățile în care se controlează││ │ │eficiența operațiunilor de ││ │ │dezinsecție și deratizare │├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│a) verificare; │Controlul eficienței operațiunilor de dezinsecție și │Unitățile autorizate/aprobate ││b) supraveghere;│deratizare se efectuează de către medicii veterinari │sanitar-veterinar și unitățile ││c) monitorizare.│oficiali din DSVSA numai în cazul în care în urma │înregistrate sanitar-veterinar ││ │verificării/ supravegherii/ monitorizării se │prevăzute în secțiunile 2 și 3 ││ │suspicionează sau se constată o neconformitate. │din prezentul capitol. ││ │Frecvența verificărilor/ supravegherii/ monitorizării│ ││ │se stabilește conform prevederilor secțiunilor 2 și 3│ ││ │din prezentul capitol. │ │└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Secţiunea 9A. CONTROLUL CONTAMINANȚILOR ÎN ALIMENTELE DE ORIGINE ANIMALĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI DIN 19 DECEMBRIE 2006 DE STABILIRE A NIVELURILOR MAXIME PENTRU ANUMIȚI CONTAMINANȚI DIN PRODUSELE ALIMENTARE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ȘI CONFORM CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA UNOR PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DESTINATE EXPORTULUI ÎN ȚĂRI TERȚE*)*Font 7*┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Grupa de │ │ │ │ Metoda de analiză ││crt.│substanțe │ Substanța │ Matricea │Unitatea de prelevare ├──────────────────────────────┬─────────────────┤│ │ │ │ │ │ Screening │ Confirmare │├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.│Micotoxine │Aflatoxine │lapte crud, lapte tratat termic,│automate de vânzare a │Regulamentul (CE) nr. 401/2006│Regulamentul (CE)││ │ │ │lapte destinat fabricării │laptelui; centre de │al Comisiei din 23 februarie │nr. 401/2006 │ │ │ │produselor din lapte, lapte praf│colectare a laptelui; │2006 de stabilire a modalită- │ ││ │ │ │și lapte de continuare │unități de procesare │ților de prelevare de probe și│ ││ │ │ │ │lapte, unități de │a metodelor de analiză pentru │ ││ │ │ │ │vânzare cu amănuntul. │controlul oficial al conținu- │ ││ │ │ │ │ │tului de micotoxine din │ ││ │ │ │ │ │produsele alimentare │ │├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2.│Metale grele │Plumb │lapte crud, lapte tratat termic,│automate de vânzare a │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│Regulamentul (CE)││ │ │ │lapte destinat fabricării │laptelui; centre de │al Comisiei din 28 martie 2007│nr. 333/2007│ │ │ │produselor din lapte │colectare a laptelui; │de stabilire a metodelor de │ ││ │ │ │ │unități de procesare │prelevare a probelor și de │ ││ │ │ │ │lapte, unități de │analiză pentru controlul │ ││ │ │ │ │vânzare cu amănuntul. │oficial al nivelurilor de │ ││ │ │ │ │ │plumb, cadmiu, mercur, staniu │ ││ │ │ │ │ │anorganic, 3-MCPD și benzo (a)│ ││ │ │ │ │ │piren din produsele alimentare│ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤ ││ │ │ │carne (fără organe) de bovine, │Abatoare; unități de │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│ ││ │ │ │ovine, porc, porc mistreț și │procesare carne; │ │ ││ │ │ │pasăre │unități de tranșare; │ │ ││ │ │ │ │unități carne tocată │ │ ││ │ │ │ │și carne preparată, │ │ ││ │ │ │ │unități de vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul; unități │ │ ││ │ │ │ │manipulare vânat. │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤ ││ │ │ │ficat de bovine, ovine, porc, │Abatoare, unități de │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│ ││ │ │ │porc mistreț, pasăre │procesare carne │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤ ││ │ │ │rinichi de bovine, ovine, porc, │Abatoare, unități de │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│ ││ │ │ │pasăre │procesare carne │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤ ││ │ │ │mușchi file de pește astfel cum │Unități produse │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│ ││ │ │ │este prevăzut în Regulamentul │proaspete din pescuit;│ │ ││ │ │ │(CE) nr. 1881/2006, cu │unități procesare │ │ ││ │ │ │amendamentele ulterioare │pește; depozit │ │ ││ │ │ │ │frigorific; pescării; │ │ ││ │ │ │ │unități de │ │ ││ │ │ │ │comercializare │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │crustacee, mușchiul abdominal, │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │mușchiul de pe apendice, iar în │amănuntul; depozite │ │ ││ │ │ │cazul crabilor și al │frigorifice │ │ ││ │ │ │crustaceelor similare (Brachyura│ │ │ ││ │ │ │și Anomura) mușchiul de pe │ │ │ ││ │ │ │apendice │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤ ││ │ │ │moluște bivalve, cefalopode │Unități vânzare cu │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│ ││ │ │ │(fără organe) │amănuntul; │ │ ││ │ ├─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┤ ├─────────────────┤│ │ │ │grăsimi animale, inclusiv │Unități de procesare, │ │ ││ │ │ │grăsimile din lapte (unt, │depozit frigorific, │ │ ││ │ │ │smântână) │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │lapte praf pentru copii │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │miere │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul; Unități │ │ ││ │ │ │ │autorizate │ │ ││ │ ├─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Cadmiu │carne (cu excepția organelor) de│Abatoare, unități de │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│Regulamentul (CE)││ │ │ │bovine, ovine, porc și pasări de│procesare carne; │ │nr. 333/2007│ │ │ │curte, porc mistreț │unități de tranșare │ │ ││ │ │ │ │carne; unități carne │ │ ││ │ │ │ │tocată și carne │ │ ││ │ │ │ │preparată, unități │ │ ││ │ │ │ │manipulare vânat; │ │ ││ │ │ │ │unități de vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul. │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │carne de cabaline, cu excepția │unități de procesare │ │ ││ │ │ │organelor │carne; unități de │ │ ││ │ │ │ │tranșare carne; │ │ ││ │ │ │ │unități carne tocată │ │ ││ │ │ │ │și carne preparată, │ │ ││ │ │ │ │abatoare │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │ficat provenit de la bovine, │Abatoare, unități de │ │ ││ │ │ │ovine, porcine, pasări de curte,│procesare carne, │ │ ││ │ │ │cabaline, porc mistreț │unitate de manipulare │ │ ││ │ │ │ │vânat, unități de │ │ ││ │ │ │ │vânzare cu amănuntul. │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │rinichi provenit de la bovine, │Abatoare, unități de │ │ ││ │ │ │ovine, cabaline, porcine, păsări│procesare carne, │ │ ││ │ │ │de curte │unități de vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul. │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │file de pește menționate cu │Unități de procesare │ │ ││ │ │ │excepția speciilor enumerate în │pește, depozit │ │ ││ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1881/2006,│frigorific, pescării, │ │ ││ │ │ │cu amendamentele ulterioare │magazine alimentare, │ │ ││ │ │ │ │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │pește doradă, macrou, sardină │Unități de procesare │ │ ││ │ │ │marocană, ton, ton negru, anșoa,│pește, depozit │ │ ││ │ │ │pește spadă │frigorific, pescării, │ │ ││ │ │ │ │magazine alimentare, │ │ ││ │ │ │ │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │Pește pălămidă, anghilă, chefal,│Centre colectare pește│ │ ││ │ │ │stavrid, sardine, scrumbie │unități de procesare │ │ ││ │ │ │ │pește, unități vânzare│ │ ││ │ │ │ │cu amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │crustacee, mușchiul de pe │Depozit frigorific, │ │ ││ │ │ │apendice și abdomen, iar în │unități de vânzare cu │ │ ││ │ │ │cazul crabilor și al │amănuntul │ │ ││ │ │ │crustaceelor similare (Brachyura│ │ │ ││ │ │ │și Anomura) mușchiul de pe │ │ │ ││ │ │ │apendice │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │moluște bivalve, cefalopode │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ ├─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Mercur │crustacee, mușchiul de pe │Depozit frigorific, │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│Regulamentul (CE)││ │ │ │apendice și abdomen, crabi și │unități vânzare cu │ │nr. 333/2007│ │ │ │crustacee similare (Brachyura și│amănuntul │ │ ││ │ │ │Anomura) mușchiul de pe apendice│ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │Produse pescărești și mușchi │Depozit frigorific, │ │ ││ │ │ │file de pește │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul, Centre de │ │ ││ │ │ │ │colectare, unități de │ │ ││ │ │ │ │procesare pește │ │ ││ │ ├─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │Staniu │alimente conservate (conserve │unități de procesare, │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│Regulamentul (CE)││ │ │ │din carne, conserve din pește) │unități vânzare cu │ │nr. 333/2007│ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │lapte pentru sugari și lapte │Depozite, unități │ │ ││ │ │ │de continuare │vânzare cu amănuntul │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Dioxina │Suma │carne și produse din carne (fără│Abator, unități de │Regulamentul (UE) nr. 589/2014│Regulamentul (UE)││ │furani și │dioxinelor și│organe) de la bovine, ovine, │tranșare, unități de │al Comisiei din 2 iunie 2014 │nr. 589/2014│ │PCB-uri │PCB de tipul │porcine și păsări de curte │procesare │de stabilire a metodelor de │ ││ │asemănătoare │dioxinelor │ │ │prelevare de probe și a │ ││ │dioxinelor │ │ │ │metodelor de analiză pentru │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤controlul nivelurilor de │ ││ │ │ │ficat și produse derivate │Abatoare, unități de │dioxine, de PCB-uri de tipul │ ││ │ │ │provenind de la bovine, ovine, │procesare, unități │dioxinelor și de PCB-uri care │ ││ │ │ │porcine și păsări de curte │vânzare cu amănuntul │nu sunt de tipul dioxinelor în│ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤anumite produse alimentare și │ ││ │ │ │carne de pește, produse din │Unități procesare │de abrogare a Regulamentului │ ││ │ │ │pește, cu excepția celor │pește, depozit │(UE) nr. 252/2012 │ ││ │ │ │prevăzute la secțiunea 5 │frigorific, unități │ │ ││ │ │ │pct. 5.3. din anexa la │vânzare cu amănuntul │ │ ││ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1881/2006,│ │ │ ││ │ │ │cu amendamentele ulterioare │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │file de pește │Unități procesare │ │ ││ │ │ │ │pește, unități vânzare│ │ ││ │ │ │ │cu amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │lapte crud și produse lactate, │Unități de procesare, │ │ ││ │ │ │inclusiv unt │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │ouă de găină și produse din ouă │Centre de ambalare, │ │ ││ │ │ │ │unități de procesare, │ │ ││ │ │ │ │unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │grăsime de la bovine, ovine, │Abatoare, unități │ │ ││ │ │ │porcine și pasăre │procesare grăsimi │ │ ││ │ │ │ │pentru consum uman │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │grăsimi animale amestecate │Abatoare, unități │ │ ││ │ │ │ │procesare grăsimi │ │ ││ │ │ │ │pentru consum uman │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │ulei de pește (ulei din carne de│Unități de procesare, │ │ ││ │ │ │pește, ulei din ficat de pește │depozit, unități │ │ ││ │ │ │și uleiuri din alte organisme │vânzare cu amănuntul │ │ ││ │ │ │marine destinate consumului │ │ │ ││ │ │ │uman) │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │ficat de pește și produse │Unități de procesare, │ │ ││ │ │ │derivate din acesta │unități de │ │ ││ │ │ │ │comercializare │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │produse alimentare destinate │Depozit, unități de │ │ ││ │ │ │sugarilor și copiilor de vârstă │procesare, unități │ │ ││ │ │ │mică │vânzare cu amănuntul │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4.│Hidrocarburi │Benzopiren │carne afumată și produse din │Unități vânzare cu │Regulamentul (CE) nr. 333/2007│Regulamentul (CE)││ │aromatice │ │carne afumată cu caracteristici │amănuntul (carmangerii│ │nr. 333/2007│ │policiclice │ │tradiționale │și din târguri unde se│ │ ││ │ │ │ │comercializează │ │ ││ │ │ │ │produse tradiționale) │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │carne afumată și produse din │ │ │ ││ │ │ │carne afumată │Unități de procesare │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │mușchi file de pește afumat și │Unități de procesare, │ │ ││ │ │ │produse din pescuit afumate │unități de vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │șprot afumat și conserve de │Depozite, unități │ │ ││ │ │ │șprot afumat │vânzare cu amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │crustacee, cefalopode afumate │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │moluște bivalve afumate │Unități vânzare cu │ │ ││ │ │ │ │amănuntul │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ ││ │ │ │lapte praf pentru sugari și │Depozite, unități de │ │ ││ │ │ │lapte praf de continuare │procesare, unități │ │ ││ │ │ │ │vânzare cu amănuntul │ │ │├────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤│ 5.│Melamina │Melamina │produse din carne fără membrană │Unități de procesare, │US FDA/2009 metoda de │US FDA/2009 ││ │ │ │ambalate în recipienți de │unități de │determinare melamina prin │metoda de ││ │ │ │plastic │vânzare cu amănuntul │GC/MS/MS │determinare ││ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │melamina prin ││ │ │ │lapte praf pentru sugari și │Unități vânzare cu │ │GC/MS/MS ││ │ │ │lapte praf de continuare │amănuntul │ │ ││ │ │ │ambalate în ambalaje de plastic │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┘ Notă
  *) Notă: Controlul contaminanților în alimentele de origine animală se realizează în baza programului specific elaborat de către ANSVSA.
  *Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică │Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință │rezultate │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele/Etapa ││ │ │ /probă │ │ │ │căreia i se aplică ││ │ │ │ │ │ │criteriul de ││ │ │ │ │ │ │siguranță a ││ │ │ │ │ │ │alimentelor │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Carne destinată copiilor sub│ 1 │Plumb │SR EN 14082/2003; │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │vârsta de 3 ani ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │ │ 1 │Mercur │SR EN 13806/2003 │ │de export în ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │Uniunea Vamală ││ │ │ 1 │Hexaclorciclohexan│SR EN 1528 1-4/2005│ │ ││ │ │ │(α-, beta-, gamma-│ │ │ ││ │ │ │izomeri) │ │ │ ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │DDT și metaboliții│SR EN 1528 1-4/2005│ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carne destinată copiilor │ 1 │Plumb │SR EN 14082/2003 │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │peste vârsta de 3 ani ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │ │ 1 │Mercur │SR EN 13806/2003 │ │de export în ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │Uniunea Vamală ││ │ │ 1 │Hexaclorciclohexan│SR EN 1528 1-4/2005│ │ ││ │ │ │(α-, beta-, gamma-│ │ │ ││ │ │ │izomeri) │ │ │ ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │DDT și metaboliții│SR EN 1528 1-4/2005│ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Carne │ 1 │Arsen │SR EN 15456/2005 │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │ │ 1 │Cadmiu │SR EN 14082/2003; │ │de export în ││ │ │ │ │ │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Produse din carne conservate│ 1 │Crom │SR EN 14082/2003 │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │în recipiente cromate │ │ │ │al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │ │ │ │ │ │de export în ││ │ │ │ │ │ │Uniunea Vamală │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Organe (ficat, inima, limba)│ 1 │Plumb │ISO 4833 │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │ │ 1 │Arsen │ISO 4832 │ │de export în ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │Uniunea Vamală ││ │ │ 1 │Cadmiu │ISO 21527-1 │ │ ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Mercur │ISO 15213 │ │ ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Hexaclorciclohexan│SR EN 1528 1-4/2005│ │ ││ │ │ │(α-, beta-, gamma-│ │ │ ││ │ │ │izomeri) │ │ │ ││ │ ├────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │DDT și metaboliții│SR EN 1528 1-4/2005│ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Produse din organe (ficat, │ 1 │Crom │SR EN 14082/2003 │Anexa 3 a Regulamentului Tehnic│Unități certificate││ │inima, limba) conservate în │ │ │ │al Uniunii Vamale TR CU -/2011 │pentru operațiuni ││ │recipiente cromate │ │ │ │ │de export în ││ │ │ │ │ │ │Uniunea Vamală │└────┴────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┘*Font 7*┌────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │Matricea și anul │ │ Unitatea de │ ││ Substanța │de implementare │Număr de probe│ prelevare │ Metoda de analiza │├────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│Aldrin, Dieldrin, Bifentrin │ 2016 │ │Exploatații de │Regulamentul (CE) nr. 595/2002│Clordan, Clorpirifos │Lapte crud de vacă│ │animale producătoare│Directiva (CE) 63/2002│Clorpirifos-metil, │ │ │de lapte │Ordin ANSVSA nr. 147/2004│Cipermetrin, DDT │Slănină porc │ │Unități de procesare│Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al ││Deltametrin, Diazinona │ │ │a cărnii │Parlamentului European și al Consiliului în ││Endosulfan, Famoxadon, ├──────────────────┤17 probe anual├────────────────────┤ceea ce privește controalele oficiale ││Fenvalerat, Heptaclor, │ 2017 │din fiecare │Unitate de procesare│consolidate efectuate asupra importurilor de ││Hexaclorbenzen, │Grăsime pasare │matrice în │ │anumite produse de hrană pentru animale și ││Hexaclorciclohexan, (HCH), │ │parte │Abator sau unitate │alimentare de origine neanimală și de ││izomer beta, Indoxacarb │Ficat (bovine și │ │de procesare │modificare a Deciziei 2006/504/CE│(numai din lapte în anul │alte rumegătoare, │ │ │ ││2016 și pe unt în 2018), │porc și pasare) │ │ │ ││Hexaclorciclohexan (HCH), ├──────────────────┤ ├────────────────────┤ ││izomer beta, Lindab, │ 2018 │ │Unitate de procesare│ ││Metoxiclor, Paration, │ │ │ │ ││Permetrin, Pirimifos-metil, │Unt │ │Centru de colectare │ ││Spinosad (se analizează │ │ │oua, centru │ ││numai pe ficat în anul 2017)│Ouă de găină │ │reambalare │ │└────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Notă: Controlul privind reziduurile de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală se realizează în baza programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis prin notă de serviciu, în care sunt trecute numărul de probe pentru fiecare județ în parte, laboratoarele de analiză și perioada de timp în care vor fi recoltate probele. Criteriile care trebuie luate în considerare pentru elaborarea planului de recoltare a probelor sunt: categoria unității, capacitățile de producție, tipul de producție și ponderea pe care o are produsul, existența notificărilor prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, capacitățile analitice ale laboratoarelor către care se afluiesc probe, originea furajelor care sunt date în hrana păsărilor și porcilor și informațiile primite din partea terților cu privire la tratamentele cu pesticide aplicabile masei vegetale care a stat la baza obținerii furajelor.
  *Font 7*┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ │Matricea și anul│ │ Unitatea de │ ││ Substanța │de implementare │Număr de probe│ prelevare │ Metoda de analiza │├────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Aldrin, Dieldrin, Bifentrin │ 2016 │ │Exploatații de │ ││Clordan, Clorpirifos │Lapte crud de │ │animale │ ││Clorpirifos-metil, │vacă │ │producătoare de │ ││Cipermetrin, DDT │Slănină porc │ │Abator sau unitate │Consiliului în ceea ce privește controalele ││Deltametrin, Diazinona, │Ficat (bovine și│17 probe anual│de procesare │oficiale consolidate efectuate asupra importurilor││Endosulfan, Famoxadon, │alte rumegătoare│din fiecare │ │de anumite produse de hrană pentru animale și ││Fenvalerat, Heptaclor, │porc și păsări) │matrice în │ │alimentare de origine neanimală și de modificare a││Hexaclorbenzen, │ │parte │ │Deciziei 2006/504/CE│Hexaclorciclohexan, (HCH), ├────────────────┤ ├───────────────────┤ ││izomer beta, │ 2018 │ │Unitate de │ ││Indoxacarb (numai din lapte │ │ │procesare │ ││în anul 2016 și pe unt în │Unt │ │ │ ││2018), │ │ │ │ ││Hexaclorciclohexan (HCH) │ │ │ │ ││izomer beta, Lindab, │ │ │ │ ││Metoxiclor, Paration, │ │ │ │ ││Permetrin, │Ouă de găină │ │Centru de colectare│ ││Pirimifos-metil, Spinosal │ │ │ouă, centru │ ││(se analizează numai pe │ │ │reambalare │ ││ficat în anul 2017) │ │ │ │ │└────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Notă: Controlul privind reziduurile de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală se realizează în baza programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis prin notă de serviciu, în care sunt trecute numărul de probe pe fiecare județ în parte, laboratoarele de analiza și perioada de timp în care vor fi recoltate probele. Criteriile care trebuie luate în considerare pentru elaborarea planului de recoltare a probelor sunt: categoria unității, capacitățile de producție, tipul de producție și ponderea pe care o are produsul, existenta notificărilor prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje, capacitățile analitice ale laboratoarelor către care se afluiesc probe, originea furajelor care sunt date în hrana păsărilor și porcilor, informațiile primite din partea terților cu privire la tratamentele cu pesticide aplicabile masei vegetale care a stat la baza obținerii furajelor.
  B. CONTROLUL GRADULUI DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI A APEI UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PRODUCȚIE (RADIOACTIVITATE CUMULATĂ DE CS^137 ȘI CS^134)*) Notă
  *) Controlul gradului de contaminare radioactivă din alimentele de origine animală se va realiza în baza programului specific elaborat de către ANSVSA.
  *Font 7*┌────┬─────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Parametru│ Matricea │Unitatea de prelevare│Metoda de │Referențial ││crt.│de │ │ │analiză │Interpretare rezultate ││ │analizat │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Cs - 134 │a) Carne de mistreț,│Unități de manipulare│Spectrometrie │Ordinul ministrului sănătății publice, al președintelui ANSVSA ││ │ │carne de urs │vânat, unități de │gama de înaltă │și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul ││ │ │ │procesare, unități de│rezoluție cu │Activităților Nucleare nr. 1805/286/314/2006 privind aprobarea ││ │ │ │vânzare cu amănuntul │detector de Ge │Instrucțiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru ││ │ │ │ │hiperpur sau │aplicarea regulamentelor Consiliului și Comisiei Europene ││ │ │b) Apă utilizată în │ │Spectrometrie │referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de ││ │ │unitate │ │gama de joasă │contaminare radioactivă a produselor alimentare și furajere, ││ │ │ │ │rezoluție cu │după un accident nuclear sau în caz de urgență radiologică, la ││ │ │ │ │detector de NaI│condițiile speciale de export al produselor alimentare și ││ │ │ │ │ │furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a ││ │ │ │ │ │altor situații de urgență radiologică, precum și la condițiile ││ │ │ │ │ │care guvernează importurile produselor agricole originare din ││ │ │ │ │ │alte țări, ca urmare a accidentului de la centrala ││ │ │ │ │ │nuclearo-electrică de la Cernobîl. │├────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Cs-137 │a) Carne de porc, │Abatoare, unități de │Spectrometrie │Ordinul ministrului sănătății publice, al președintelui ANSVSA ││ │ │carne de ovine, │procesare, unități │gama de înaltă │și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul ││ │ │miere │vânzare cu amănuntul │rezoluție cu │Activităților Nucleare nr. 1805/286/314/2006. ││ │ │ │ │detector de Ge │ ││ │ │ │ │hiperpur sau │ ││ │ │ │ │Spectrometrie │ ││ │ │b) Apă utilizată în │ │gama de joasă │ ││ │ │unitate │ │rezoluție cu │ ││ │ │ │ │detector de NaI│ │└────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Secţiunea 10 MONITORIZAREA UNOR AGENȚI ZOONOTICI ÎN ALIMENTELE DE ORIGINE ANIMALĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIRECTIVEI 2003/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 17 NOIEMBRIE 2003 PRIVIND MONITORIZAREA ZOONOZELOR ȘI A AGENȚILOR ZOONOTICI, DE MODIFICARE A DECIZIEI 90/424/CEE A CONSILIULUI ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 92/117/CEE A CONSILIULUI ȘI ALE SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ELABORATE DE CĂTRE EFSA, PRECUM ȘI CONFORM CERINȚELOR PENTRU CERTIFICAREA UNOR PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ DESTINATE EXPORTULUI ÎN ȚĂRI TERȚE*) Notă
  *) Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimentele de origine animală se va realiza în baza programelor specifice elaborate de către ANSVSA.
  *Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință │rezultate │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele/Etapa ││ │ │ probă │ │ │ │căreia i se aplică ││ │ │ │ │ │ │criteriul │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1.│Carne de pasăre refrigerată │ 1 │Campylobacter spp│ISO 10273 │Reglementările UE în vigoare │Alimente introduse ││ │(carne tranșată/porționată, cu │ │ │ │Recomandările EFSA │pe piață în timpul ││ │sau fără piele, cu sau fără os)│ │ │ │Secțiunea 1 pct. 2 din Cap. I │perioadei de ││ │ │ │ │ │ │conservare conform ││ │ │ │ │ │ │programului ││ │ │ │ │ │ │specific elaborat ││ │ │ │ │ │ │de către ANSVSA │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Probe de pe suprafața carcase- │ 1 │E. coli │Metoda RT-PCR, │Reglementările UE în vigoare │Abatoare de bovine/││ │lor de bovine și ovine, după │ │verotoxigene │conform │Recomandările EFSA │ovine, conform ││ │toaletare, dar înainte de │ │(VTEC) │specificațiilor │Secțiunea 1 pct. 8 din Cap. I │programului ││ │răcirea carcaselor, pentru │ │ │tehnice descrise│ │specific elaborat ││ │testarea E. coli verotoxigene │ │ │de EFSA │ │de către ANSVSA ││ │(VTEC) │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Carne tocată de bovine și ovine│ 5 │E.coli │Metoda RT-PCR, │Reglementările UE în vigoare │Alimente introduse ││ │carne tocată amestec care │ │verotoxigene │conform │Recomandările EFSA │pe piață în timpul ││ │conține carne de bovine și/sau │ │(VTEC) │specificațiilor │Secțiunea 1 pct. 8 din Cap. I │perioadei de ││ │ovine, carne preparată de │ │ │tehnice descrise│ │conservare conform ││ │bovine, ovine │ │ │de EFSA │ │programului ││ │ │ │ │ │ │specific elaborat ││ │ │ │ │ │ │de către ANSVSA │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Lapte și produse lactate │ 5 │E.coli │Metoda RT-PCR, │Reglementările UE în vigoare │Alimente introduse ││ │ │ │verotoxigene │conform │Recomandările EFSA │pe piață în timpul ││ │ │ │(VTEC) │specificațiilor │ │perioadei de ││ │ │ │ │tehnice descrise│ │conservare conform ││ │ │ │ │de EFSA │ │programului ││ │ │ │ │ │ │specific elaborat ││ │ │ │ │ │ │de către ANSVSA │├────┼───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────┤│ 5.│Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică (microorganisme patogene) pentru alimentele de origine animală destinate ││ │exportului în țările membre ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale││ │TR CU 021/2011 (conform anexei Propunere Uniune Vamală - Criterii microbiologice) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Monitorizarea standardelor de siguranță microbiologică pentru alimentele de origine animală destinate exportului în țările membre ││ │ale Uniunii Vamale, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Regulamentul tehnic al Uniunii Vamale TR CU 021/2011 (conform ││ │anexei Propunere Uniune Vamală - Criterii microbiologice) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Monitorizarea altor agenți zoonotici și altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în││ │conformitate cu legislația țărilor importatoare │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*Font 7*┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ Categoria de alimente │ Nr. │ Criterii │Metoda analitică│Referențial interpretare │Unitatea de la care││crt.│ │ unități │ │de referință │rezultate │se prelevează ││ │ │(eșantioane)│ │ │ │probele/Etapa ││ │ │ /probă │ │ │ │căreia i se aplică ││ │ │ │ │ │ │criteriul de ││ │ │ │ │ │ │siguranță a ││ │ │ │ │ │ │alimentelor │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1. │Carne proaspătă imediat după │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │sacrificare - carcase, │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │semicarcase, sferturi, bucăți ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4831 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2.│Carne proaspătă imediat după │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │sacrificare - carcase, │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │semicarcase, sferturi, bucăți, ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │destinată alimentației copiilor│ 1 │Bacterii │ISO 4831 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3.│Carne refrigerată - carcase, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │semicarcase, sferturi, bucăți │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Proteus spp. │ │ │ ││ │ │ │(Pentru produse │ │ │ ││ │ │ │cu termenul de │ │ │ ││ │ │ │valabilitate mai │ │ │ ││ │ │ │mare de 7 zile) │SR 2356 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4.│Carne refrigerată - carcase, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │semicarcase, sferturi, bucăți, │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │destinată alimentației copiilor├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Proteus spp. │SR 2356 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5.│Carne refrigerată bucăți, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │ambalată în vacuum sau │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │atmosferă modificată ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ISO 4832 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Drojdii │ISO 21527-1 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Clostridii │ISO 15213 │ │ ││ │ │ │sulfito- │ │ │ ││ │ │ │reducătoare │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6.│Carne congelată - în carcase, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │semicarcase, sferturi, bucăți │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7.│Carne congelată - în carcase │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │și bucăți, destinată │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │alimentației copiilor ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8.│Carne congelată - bloc │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │ │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9.│Carne congelată - bloc, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │destinată alimentației copiilor│ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 10.│Carne dezosată mecanic, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │congelată │ │germeni (probă │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │ │ │prelevată fără │ │TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ │flambarea │ │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │suprafeței) │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Bacterii │ │ │ ││ │ │ │coliforme (probă │ │ │ ││ │ │ │prelevată fără │ │ │ ││ │ │ │flambarea │ │ │ ││ │ │ │suprafeței) │ISO 4832 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 11.│Produse semi-finite din carne │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │pentru nutriția copiilor │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │preșcolari și școlari ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │ │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │ │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │S. aureus │ISO 6888-1 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Mucegaiuri │ │ │ ││ │ │ │(Pentru produse │ │ │ ││ │ │ │semi-finite pane)│ISO 21527-1 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 12.│Produse (refrigerate, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │congelate) semi-finite din │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │carne dezosată (sau cu conținut├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │de carne), inclusiv cele din │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │marinate - produse cu bucăți │ │coliforme │ │ │ ││ │mari ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 13.│Produse (refrigerate, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │congelate) semi-finite din │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │carne dezosată (sau cu conținut├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │de carne), inclusiv cele din │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │marinate - produse cu bucăți │ │coliforme │ │ │ ││ │mici ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Salmonella │EN ISO 6579 │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Listeria │ │ │ ││ │ │ │monocytogenes │ISO 11290-1 │ │ │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 14.│Produse (refrigerate, │ 1 │Număr total de │ISO 4833 │Anexa nr. 1 la Regulamentul │Unități certificate││ │congelate) semi-finite din │ │germeni │ │Tehnic al Uniunii Vamale │pentru operațiuni ││ │carne tocată (sau cu conținut ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤TR CU -/2011 │de export în ││ │de carne) fasonate, inclusiv │ 1 │Bacterii │ISO 4832 │ │Uniunea Vamală ││ │pane │ │coliforme │ │ │ ││ │ ├────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ ││ │ │ 1 │Mucegaiuri │ │ │ ││ │ │ │(Pentru produse │ │ │ ││ │ │ │semi-finite pane │ │ │ ││ │ │ │cu termenul de │ │ │ │